Heng, frys | Åpne, opprett fil | InDesign

Problem

InDesign henger, fryser eller stopper fremdriftsindikatoren når du åpner eller oppretter et nytt dokument.

Løsninger

Løsning 1: Tøm SING Datastore-mappen.

 1. Avslutt InDesign (tving avslutning om nødvendig).
 2. Flytt følgende mappe til skrivebordet:
  Mac OS: [oppstartsdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II/Datastore
  Windows 7/Vista: C:\ProgramData\Adobe\SING\Mark II\Datastore
  Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SING\Mark II\Datastore

 3. Start InDesign på nytt.
 4. Prøv å gjenskape problemet.

Hvis problemet vedvarer, gå videre til løsning 2.

Løsning 2: Fjern SING-komponenten.

Merk: Brukere som ikke mottar .indd-filer fra brukere med CJK-versjoner av InDesign, kan klare seg uten SING-komponenten.

 1. Avslutt InDesign (tving avslutning om nødvendig).
 2. Flytt følgende mappe til skrivebordet:

  Mac OS: [oppstartsdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II

  Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SING\Mark II
 3. Start InDesign på nytt.
 4. Prøv å gjenskape problemet.

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan du se Feilsøke systemfeil, programfrysing (Mac OS 10.x) eller Feilsøke systemfeil, programfrysing (Windows).

Tilleggsinformasjon

I enkelte tilfeller er det skadet data tilknyttet Smart INdependent Glyphlets-komponenten (SING) som forårsaker dette problemet. Denne komponenten håndterer bruk av frittstående symbol-fontfiler som brukes for å vise tilpasset symbol påkrevd for å utvide symbolsettet for standardfonter. Det brukes primært i kinesiske, japanske og koreanske (CJK) dokumenter.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet