Heng, frys | Åpne, opprett fil | InDesign

Problem

InDesign henger, fryser eller stopper fremdriftsindikatoren når du åpner eller oppretter et nytt dokument.

Løsninger

Løsning 1: Tøm SING Datastore-mappen.

 1. Avslutt InDesign (tving avslutning om nødvendig).
 2. Flytt følgende mappe til skrivebordet:
  Mac OS: [oppstartsdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II/Datastore
  Windows 7/Vista: C:\ProgramData\Adobe\SING\Mark II\Datastore
  Windows XP: C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Adobe\SING\Mark II\Datastore

 3. Start InDesign på nytt.
 4. Prøv å gjenskape problemet.

Hvis problemet vedvarer, gå videre til løsning 2.

Løsning 2: Fjern SING-komponenten.

Merk: Brukere som ikke mottar .indd-filer fra brukere med CJK-versjoner av InDesign, kan klare seg uten SING-komponenten.

 1. Avslutt InDesign (tving avslutning om nødvendig).
 2. Flytt følgende mappe til skrivebordet:

  Mac OS: [oppstartsdisk]/Library/Applications Support/Adobe/SING/Mark II

  Windows: C:\Program Files\Common Files\Adobe\SING\Mark II
 3. Start InDesign på nytt.
 4. Prøv å gjenskape problemet.

Hvis løsningene ovenfor ikke løser problemet, kan du se Feilsøke systemfeil, programfrysing (Mac OS 10.x) eller Feilsøke systemfeil, programfrysing (Windows).

Tilleggsinformasjon

I enkelte tilfeller er det skadet data tilknyttet Smart INdependent Glyphlets-komponenten (SING) som forårsaker dette problemet. Denne komponenten håndterer bruk av frittstående symbol-fontfiler som brukes for å vise tilpasset symbol påkrevd for å utvide symbolsettet for standardfonter. Det brukes primært i kinesiske, japanske og koreanske (CJK) dokumenter.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din