Feilsøke systemfeil og frysing på macOS 10.x | Adobe-programvare

Finn ut hvordan du feilsøker symptomer på macOS-systemfeil, for eksempel en tom eller flimrende dialogboks, en frossen markør eller skjerm, en uventet omstart eller en feilmelding fra macOS.

Merk:

Får du en spesifikk feil når du bruker Adobe-programmet ditt? Søk i Adobe Community Help for feilen, eller gå til Adobe Support Community for å få hjelp fra community-eksperter.

Før du begynner

Hvis systemet ditt ikke oppfyller minimumskravene for Adobe-produktet ditt, er det ikke sikkert produktet kjører riktig. Gå til Adobe Systemkrav-nettsiden for å sørge for at systemet ditt oppfyller minimumskravene.

Systemkrav

For å kontrollere grunnleggende systeminformasjon, som prosessorhastighet og tilgjengelig RAM, velger du Om denne Mac-maskinen fra Apple-menyen. For mer informasjon om systemet ditt, velg Mer info.

Sikkerhetskopier alle personlige filer (f.eks. Photoshop- eller InDesign-filer som du har opprettet) for å forhindre potensielle datatap.

Grunnleggende systemfeilsøk

Den nyeste versjonen av Adobe-programvaren kan være mer kompatibel med operativsystemet og driverne. Før du installerer en oppdatering, må du kontrollere at systemet ditt oppfyller kravene.

Gå til Adobes produktoppdateringsside for å se tilgjengelige oppdateringer for produktet ditt.

Gjenopprett Adobe-programpreferanser for å eliminere problemer som en skadet innstillingsfil kan forårsake.

Hovedpreferanserfilen kalles "Adobe [Produktnavn] [Produktversjon] Prefs.psp."

Preferansefilens plassering er 
/Users/[Brukernavn]/Library/Preferences/Adobe [Produktnavn] [Produktversjon] Settings/Adobe [Produktnavn] [Produktversjon] Prefs.psp

Viktig: Brukerens bibliotekmappe er skjult som standard i MAC OS X 10.7 og senere. Se Få tilgang til skjulte bibliotekfiler.

Hvis du trenger en rask måte å tilbakestille innstillingene dine, kan du i mange Adobe-programmer med en tastatursnarvei mens du starter produktet. Hold inne CMD-SHIFT-OPTION umiddelbart etter at du dobbeltklikker på programikonet.

Se denne videoen for en gjennomgang av tilbakestilling av Photoshops innstillinger: Slik tilbakestiller man Photoshop innstillinger-fil

Søk etter «gjenopprette innstillinger» i produktets hjelpesystem for å se hvordan du gjør det.

Enkelte Adobe-programmer er lagd for bare å fungere med operativsystem hvor språket er konfigurert til å samsvare med språket i Adobe-produktet. Gjør følgende for å endre språket på Mac OS X-maskinen:

 1. Åpne Systeminnstillinger fra Apple-menyen.

 2. Velg Språk og tekst.

 3. Velg fanen Språk.

 4. I Språk -ruten drar du det foretrukne språket til toppen av listen.

 5. Start datamaskinen din på nytt eller logg av og på igjen for å ta i bruk den nye språkinnstillingen.

Oppdateringer av Mac OS X-operativsystemet kan forbedre ytelsen og kompatibiliteten med Adobe-programmer.

Velg Programvareoppdatering fra Apple-menyen, eller besøk siden Apple-nedlastinger. Kontakt Apples tekniske støtteavdeling dersom du trenger hjelp med å installere oppdateringer.

Viktig: Før du installerer en systemoppdatering, må du sørge for at Adobe-programmets systemkrav oppfyller systemoppdateringsversjonen.

Kjør programmet i minimert modus

For å maksimere tilgjengelig RAM og redusere muligheten for at et annet program eller utvidelse kommer i konflikt med Adobe-programmet, må du prøve alt følgende:

Avslutt alle åpne programmer: Avslutt alle åpne programmer (inkludert virusbeskyttelseverktøy). Start deretter Adobe-programmet på nytt.

Merk: Hvis programmer ikke avslutter som forventet, kan du tvinge dem til å avslutte ved å velge Tvungen avslutning fra Apple -menyen. Ikke tving Finder til å avslutte.

Deaktiver ikke-essensielle utvidelser: Hold nede Shift mens du starter datamaskinen på nytt for å deaktivere ikke-essensielle utvidelser som befinner seg i brukerkontoens Påloggingselementer-mappe. Start deretter Adobe-programmet på nytt.

Avslutt prosesser som bruker store mengder systemressurser: Avslutt prosesser som bruker mer enn 30 % av systemressursene, og start deretter Adobe-programmet på nytt.

1. Velg > Verktøy > Aktivitetsovervåkning.

2. Velg alle prosesser som bruker mer enn 30 % av CPU, og så velg Avslutt Prosess.  

Kjør programmet fra en administratorkonto

Hvis du mangler administratortilgangsrettigheter kan det hende at Adobe-programmet ikke får tilgang til nødvendige filer. Du kan avgjøre om begrenset tilgang forårsaket problemet, ved å logge på som bruker med tilgang og prøve å gjenskape problemet.

Dersom problemet ikke oppstår, mangler kontoen du brukte først, tilgangstillatelse. Du kan kontakte systemadministratoren for å be om tilgang.

Gjør følgende for å logge på som administrator:

 1. Fra Apple-menyen, velger du Logg av

 2. Velg Logg av når systemet returnerer meldingen «Er du sikker på at du ønsker å avslutte alle programmer og logge av nå?»

 3. Hvis datamaskinen din automatisk logger deg på, men du ønsker å logge på som en annen bruker, holder du nede Shift når Mac OS X-oppstartsskjermen vises. Slipp Skift-tasten når påloggingsskjermen vises.

 4. Når påloggingsskjermen vises, velger du en bruker med tilgangstillatelser, skriver inn passordet og trykker på Enter.

  Merk:

  Hvis du ikke har tilgang til en konto med administratorrettigheter, må du kontakte systemadministratoren.

Installer programmet fra skrivebordet

Enkelte systemkomponenter, som enhetsdrivere og antivirusverktøy, kan komme i konflikt med Adobe-installasjonsprogrammet, og kan resultere i en ufullstendig eller mislykket installasjon. For å forhindre disse konfliktene installerer du programmet fra skrivebordet.

 1. Flytt personlige filer fra Adobe-programmappen til en annen plassering.
 2. Kopier Adobe-programmappen fra disken til skrivebordet.
 3. Åpne Adobe-programmappen på skrivebordet.
 4. Dobbeltklikk på Oppsett -filen, og følg instruksjonene på skjermen.

  Merk:

  Hvis du tidligere installerte en oppdatering på Adobe-programmet, må du installere oppdateringen etter at du installerer programmet på nytt.

Installer programmet fra en ny brukerkonto

Fra tid til annen kan en brukerkonto bli skadet og forhindre installasjonsprogrammet fra å åpne eller opprette nødvendige filer og mapper.

Opprett en ny brukerkonto, logg på denne nye kontoen og prøv deretter å installere eller kjøre Adobe-programmet. For informasjon om oppretting av en brukerkonto, se Installere eller kjøre Adobe-programmer på en ny brukerkonto | Mac OS X.

Installer programmet på en annen harddisk.

Hvis ny installering av Adobe-programmet ikke løser problemet, kan du prøve å installere og kjøre programmet på en annen harddisk på samme datamaskin. Eller, du kan prøve samme harddisk installert på en annen datamaskin.

Hvis problemet ikke oppstår igjen, kan harddisken eller hovedkretskortet du brukte tidligere, være årsaken. Kontakt produsenten for hjelp.

Produktspesifikke løsninger

Løsning

Produkter

Acrobat | Adobe Reader | Adobe Premiere Pro | Adobe Premiere Elements | After Effects | Adobe Bridge | Fireworks | Illustrator | InDesign | Photoshop | Photoshop Elements | Photoshop Lightroom

Adobe Bridge | Contribute | Dreamweaver | Fireworks | Flash | Illustrator | InDesign | Photoshop

Acrobat | Adobe Premiere Pro | After Effects | Encore | Adobe OnLocation | Photoshop | Photoshop Elements | Illustrator | Soundbooth

Acrobat | Adobe Premiere Pro | AfterEffects | Encore | Fireworks | FrameMaker | Illustrator |  InDesign | Photoshop | Photoshop Elements

Deaktivere tredjeparts plug-ins

 1. Fjern tredjeparts plugin-moduler fra programmets plug-ins-mappe (Applications > [Adobe application] > Plug-Ins).

  Plug-ins-mappen for Adobe After Effects

 2. Start programmet på nytt:

  • Hvis problemet oppstår på må du flytte plugin-modulene tilbake til programmets plug-ins-mappe og prøve en annen løsning.
  • Hvis problemet ikke oppstår på nytt kan du gå videre til neste trinn.

 3. Flytt en tredjeparts plugin-modul tilbake til programmets plug-ins-mappe.

 4. Start programmet på nytt og prøv å gjenskape problemet.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis problemet ikke oppstår på nytt, kan du starte igjen på trinn 2.
  • Hvis problemet oppstår kontakter du utvikleren av plugin-modulen som du sist flyttet, og ber om en oppdatering.

Deaktiver utvidelser

Utvidelser fremhever funksjonaliteten til Adobe-programmer som er listet over. For mer informasjon om utvidelser, se Adobe Extension Manager Hjelp

Deaktiver utvidelser for å fjerne problemer som en skadet eller ikke-kompatibel utvidelse kan forårsake.

 1. Start Adobe Extension Manager. (Dersom Adobe Extension Manager ikke er installert, laster du den ned herfra.)

 2. Velg Adobe-programmet som har problemer fra listen over produkter.

 3. Deaktiver eller slå av alle utvidelser.

 4. Hvis problemet forsvinner må du reaktivere en utvidelse av gangen og prøve å arbeide med Adobe-programmet som har problemet. Hvis du finner en problematisk utvidelse, må du fjerne den.

  Slik fjerner du en utvidelse:

  1. Velg utvidelsen i Extension Manager.

  2. Velg Fil > Fjern utvidelse.

Optimer midlertidige disker

Ved utilstrekkelig RAM for bilderedigering, bruker disse programmene er midlertidig diskfil. En midlertidig diskfil er midlertidig diskplass som brukes for å lagre data og foreta beregninger.

Maksimering av diskytelse kan løse systemfeil og frysinger. Søk etter «midlertidig disk» i Adobe-applikasjonens hjelpesystem for mer informasjon.

Se også: 

Feilsøk skrifttyper

Det kan oppstå en systemfeil hvis et Adobe-program bruker en skadet skrifttype. For instruksjoner om å feilsøke skadete skrifttyper, se Feilsøk skrifttyper | Mac OS X.

Skrifttypemappen i Mac OS X
Skrifttypemappen i Mac OS X

Avansert systemfeilsøk

Oppdatere videokortdriveren

Mange videokortprodusenter oppdaterer programvaredriverne sine ofte. Hvis du ikke har oppdatert videokortdriveren nylig, kan du ta kontakt med videokortprodusenten for en oppdatert driver, eller laste en ned fra produsentens webområde.

Oppdater skriverdriveren

Hvis problemet oppstår når du skriver ut, må du kontrollere at du bruker den siste driveren og PPD-en (PostScript Printer Description)-filen for skriveren. Last ned og installer den nyeste driveren og PPD-filen fra skriverprodusentens webområde. Se skriverdokumentasjonen for å få informasjon om hvordan du installerer skriverdriveren.

Ansvarsfraskrivelse: Adobe støtter ikke maskinvare og oppgir disse oppgavene kan som hjelp. For videre assistanse kontakter du maskinvareprodusenten eller en autorisert videreforhandler. Hvis du feilsøker maskinvareproblemer selv, kan det hende at garantien på datamaskinen din ugyldiggjøres.

Søk gjennom systemet etter virus

Bruk oppdatert antivirusprogram (for eksempel Symantec Norton AntiVirus eller McAfee Virus scan) for å kontrollere systemet for virus. Virusinfeksjonen kan skade programvare og forårsake systemfeil. For mer informasjon kan du se dokumentasjonen for antivirusprogrammet.

Reparer disktillatelser med Diskverktøy

Hvis du er innlogget med en konto med administratorrettigheter, men ikke får installert eller kjørt Adobe-programmet, kan disktillatelsene være skadet.

Du kan reparere tillatelsene med Diskverktøyet:

 1. Gå til > Programmer, åpne Verktøy-mappen, og dobbeltklikk deretter på Diskverktøy.

 2. Velg volumet du ønsker å installere Adobe-programmet på og klikk deretter på Reparer disktillatelser.

  Merk: Hvis du har problemer med å reparere disktillatelser fra diskverktøy, kan du prøve å starte fra OS install-disken og kjøre diskverktøy fra den disken. Velg reparering av tillatelser på stasjonen som inneholder Adobe-programvaren.

Reparer og defragmenter harddisker

Hvis du vil se etter en skadet harddisk som kan forårsake installasjonsfeil, bruker du Apple Diskverktøy.  

Koble fra periferutstyr

Merk: Før du fjerner eller omorganiserer maskinvare, må du slå av og koble fra strømmen på datamaskinen og periferutstyr.

Koble fra perifere (eksterne) enheter en av gangen. Periferutstyr inkluderer enheter koblet til via FireWire, USB, Serial ATA, IDE eller SCSI.

Hvis en feil ikke oppstå når en perifer enhet kobles fra, kan det være et problem med enheten, kabelen eller tilkoblingen. Kontakt enhetsprodusenten angående feilsøkingstrinn for enheten.

Reformater harddisken med formatet HFS+, og installer kun Mac OS og Adobe-programmet.

Viktig: Ny formatering ab en disk sletter alle filene den inneholder, så sørg for å sikkerhetskopiere alle personlige filer først. Sørg også for at du har alle program- og systemdisker.

 1. Ny formatering av harddisken ved bruk av HFS+ formatering, og installer deretter kun Mac OS og Adobe-produktet ditt fra opprinnelig installasjonsmedia.

  Merk: Ikke installer tilleggsprogramvare eller -maskinvare før problemet er løst. Ikke sikkerhetskopier harddisken og gjenopprett Mac OS og programmet istedet for å installere dem på nytt. Hvis et program eller Mac OS forårsaker problemet, og en av delene gjenopprettes i stedet for å installeres på nytt, kan problemet oppstå på nytt.

 2. Prøv deretter å gjenskape problemet:

  • Er problemet borte? Installer andre programmer en av gangen og prøv å gjenopprette problemet etter hver installasjon. Hvis problemet oppstår etter en installasjon, kan det nylig installerte programmet være årsaken. Kontakt utvikleren av programmet for informasjon om oppdateringer.
  • Vedvarer problemet?Årsaken er maskinvarerelatert Kontakt maskinvareprodusenten eller en autorisert forhandler for hjelp.

ICC-profiler kan hjelpe deg med å administrere fargeplasser på systemet ditt. Det kan oppstå en systemfeil hvis et Adobe-program bruker en skadet ICC-profil. Feilsøk ICC-profiler for å fastslå om de forårsaker problemet:

 1. Flytt alle profiler fra følgende mapper til skrivebordet:

  • Library/ColorSync/Profiles
  • Library/Application Support/Adobe/Color/Profiles
  • System/Library/ColorSync/Profiles
 2. Start programmet på nytt og prøv å gjenskape problemet.

  • Hvis problemet oppstår på nytt, flytter du profilene tilbake til mappen.
  • Hvis problemet ikke oppstår på nytt, flytter du én profil av gangen tilbake til mappen helt til du finner hvilken profil som forårsaker problemet.

Utvidelseskort

Skadede eller ikke-kompatible PCI eller PCI-X-ekspansjonskort kan forårsake systemfeil. Hvis du vil kontrollere PCI- eller PCX-kort, må du slå av datamaskinen. Fjern eventuelle prosessorhastighetskort, skjermkort eller andre installerte ekspansjonskort, og start deretter datamaskinen på nytt.

RAM-moduler

Kontroller at RAM-moduler er riktig installert og ikke er årsaken ved å gjøre ett eller begge av følgende:

 • Endre rekkefølgen av de installerte RAM-modulene.
 • Fjern alle bortsett fra minimumsantallet RAM-moduler som er nødvendig for å kjøre Mac OS og Adobe-programmet og teste for å se om problemet vender tilbake:
  • Hvis problemet fortsetter må du erstatte alle RAM-moduler som du fjernet og fjerne de andre, og teste på nytt for å se om problemet vedvarer.
  • Hvis problemet ikke oppstår igjen, er én eller flere av de fjernede RAM-modulene årsaken. For hjelp kan du kontakte RAM-produsenten.

Installer systemprogramvaren på en annen harddisk (ikke en annen partisjon på samme stasjon), og angi den som oppstartsdisk. Deretter installerer du programmet på den nye harddisken.

Slik angir du oppstartsdisk:

 1. Åpne Systeminnstillinger fra Apple-menyen.

 2. Velg Oppstartsdisk fra System -valg.

 3. Velg stasjonen du gjeninstallerte systemprogramvaren på.
 4. Start datamaskinen på nytt.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?