Produktmerknader for InDesign CC 2017 (12.0)

Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på http://www.adobe.com/go/indesign_systemreqs_no.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er over 13 år gamle, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Nytt i denne versjonen

Du finner en oversikt over nye funksjoner i InDesign 2017 under Adobe InDesign CC 2017-utgaven | November 2016.

Sentrale problemer som er løst

 1. InDesign krasjer når du dupliserer en tabell med en tekstramme inne i en grafikkcelle.
 2. InDesign krasjer når du lagrer et dokument til nettverket.
 3. InDesign krasjer ved avslutning hvis et dokument som inneholder en hyperkobling, er åpent.
 4. Tabellen hopper til neste kolonne når du redigerer teksten i en tabell, hvis det er en fotnote før og etter tabellen i samme kolonne.
 5. InDesign krasjer når du plasserer et bilde fra Bridge.
 6. InDesign krasjer når du åpner hyperkobling-panelet hvis ingen dokumenter er åpne.
 7. Ved flervalg der ulike start-pilhoder tas i bruk, fortsetter rullegardinlisten å vise ett enkelt start-pilhode.
 8. Justering av pilhoder endres ikke når hjørneformer tas i bruk.
 9. Feil verdi for tankestrek og mellomrom vises i Streker-panelet.
 10. [Kun Mac] Flimmer når du endrer størrelsen på en tekstramme med automatisk justering.
 11. Tekst eller bilder vises med ujevne kanter når du har opprettet en kryssreferanse med et synlig rektangel.
 12. Teksten i en tekstboks forsvinner i en liten stund når den merkede teksten blir erstattet med ny tekst.
 13. Når du setter inn en tabell i en tekstartikkel med mer enn én fotnote på samme side, blir tabellen og påfølgende tekst flyttet til neste side.
 14. Fotnotetekst overlapper teksten i tabellen.
 15. InDesign krasjer når du legger til fotnoter i tabelloverskrifter.
 16. Teksten oppfører seg uforutsigbart når du setter inn en ny rad i tabellen i en tekstramme med tabeller og fotnoter.
 17. Hvis du deler et avsnitt i spalter på en side som har en fotnote foran avsnittene som skal deles, vises fotnoten før de delte avsnittene.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fellesskap på https://community.adobe.com.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er knyttet til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://community.adobe.com/t5/get-started/bd-p/get-started?page=1&sort=latest_replies&filter=all.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din