Systemkrav

Du finner informasjon om de nyeste systemkravene på https://helpx.adobe.com/no/indesign/system-requirements.html.

Hvis du vil ha en liste over de nyeste systemkravene for andre Creative Cloud-produkter, kan du se http://www.adobe.com/no/products/creativecloud/tech-specs.html#requirements.

Prøveversjon

Prøveversjoner av Creative Cloud er av typen som du kan prøve før du kjøper, slik at du kan prøve enkeltstående produkter eller utgaver og så gjøre den installerte prøveversjonen om til en fullversjon. Du kan gjøre om prøveversjonen til en fullversjon når som helst ved å registrere deg for et abonnement. Hvis du kjøper et abonnement, må du sørge for at du er koblet til Internett og har logget på med en Adobe ID for å begynne å bruke fullversjonen.

Lisensavtale

Du må ha Internett-tilkobling, en Adobe ID og godta lisensavtalen for å aktivere og bruke dette produktet. Dette produktet kan integreres med eller gi tilgang til bestemte Internett-vertstjenester fra Adobe eller tredjeparter. Adobe-tjenester er tilgjengelige bare for brukere som er over 13 år gamle, og krever godkjennelse av tilleggsvilkår for bruk og Adobes personvernerklæring på Internett (http://www.adobe.com/no/aboutadobe/legal.html). Det kan være at programmer og tjenester ikke er tilgjengelige i alle land eller på alle språk, og de kan endres eller avvikles uten varsel. Tilleggskostnader eller medlemskapsavgifter kan påløpe.

Nytt i denne versjonen

Du finner en liste over nye funksjoner i oktober 2017-versjonen av InDesign CC under Sammendrag av nye funksjoner.

Sentrale problemer som er løst

 • Større og tydeligere ikoner for fyll og strek i Fargekart-panelet.
 • Når du klikker tre ganger på en tekst, markeres ikke hele linjen i tekstboksen.
 • Større referansepunkt-widget i kontrollinjen.
 • Veldig små transformeringsverdier under markøren på Retina-skjermer.
 • Navnet på skjemafelt med punktum endres etter eksportering.
 • Veldig tynn tabellstrek i kontrollpanelet på Retina-skjermer.
 • Fargen på skyggelegging i avsnitt endres når et dokument som er opprettet i InDesign CC 2015, åpnes i InDesign CC 2017.
 • Konvertering av URL-adresser til hyperkoblinger mislykkes når URL-adressen slutter på en underkatalog som inneholder et tall.
 • Konvertering av URL-adresser til hyperkoblinger registrerer ved en feil tekst med punktum i bokstaver og tall.
 • Kontrollpanelet sletter flere tegn enn det som er markert.
 • Tegn vises i motsatt rekkefølge når du skriver i Finn-tekstboksen i dialogboksen Finn/endre.
 • Informasjonen i Info-panelet er ikke fullstendig.
 • Glidebryteren for tetthet fungerer ikke når kontrollpanelet er forankret til bunnen.
 • Publish Online mislykkes når du sletter en side som tidligere var publisert.
 • Hurtigmenyen på verktøylinjen åpnes på feil side på den andre skjermen.
 • Minimering av InDesign med snarveien Cmd+h fungerer ikke når ingen dokumenter er åpne.
 • Kan ikke bla gjennom Tegnvarianter-panelet.
 • [Bare Mac] Bildet blir uskarpt under skalering.
 • Presentasjonsmodus fungerer ikke slik den skal.
 • Tabulatorrekkefølgen i Cmd+N-dialogboksen endres til Bredde > Enheter > Høyde.
 • Oppstartsskriptet New Document/afterNew fungerer ikke.
 • Kopier/lim inn/flytt/dupliser tabell skjuler topptekst- og bunntekstradene midlertidig.
 • [Bare Win] Når du klikker på en meny, forsvinner den.
 • Et nytt dokument blir opprettet med feil bredde og høyde.
 • Spaltebredden endres når du åpner et dokument som er lagret som IDML, på nytt.
 • Å dra objektlag fungerer ikke når brukeren har valgt at radene skal vises mindre i Lag-panelet.

Stabilitetsrettinger

 • InDesign krasjer når du klikker på Lås opp alle-alternativet i Lag-panelet.
 • Vilkårlige krasj når du utfører handlinger som å lagre, lagre som og lagre en kopi.
 • Beskyttende avslutning når et dokument lukkes mens en bakgrunnsprosess, for eksempel eksport av en PDF, kjører.
 • InDesign krasjer i enkelte situasjoner ved rekursiv montering av dokumenter som deles over et nettverk.
 • InDesign krasjer når du lagrer en fil etter at den er fjernet fra et nettverk.
 • InDesign krasjer når en bruker utfører en menyhandling mens brukergrensesnittet for alternative tegn er aktivt.
 • InDesign krasjer når du kjører et skript fra rullegardinmenyen hvis et annet dokument er åpent.
 • InDesign krasjer når du eksporterer et dokument til JPEG med enkelte spesifikke innstillinger.
 • InDesign krasjer når du umiddelbart zoomer etter tekstmarkering med Shift-tasten trykket ned.
 • Beskyttende avslutning mens du utfører handlinger som å lagre, lagre som og lagre en kopi av dokumenter som ligger på et nettverk.
 • InDesign krasjer når fanedelte paneler skal vises i den ScriptUI-baserte dialogboksen.
 • InDesign krasjer når du kopierer en tabell med en grafikkcelle som har grupperte bilder/tekst.
 • [macOS] InDesign krasjer når du åpner et quarkdokument i enkelte spesifikke situasjoner.
 • InDesign utfører en beskyttende avslutning ved rekursiv montering av enkelte spesifikke dokumenter.
 • InDesign krasjer når du monterer ett dokument i et annet, og deretter monterer dette dokumentet i et tredje, med én endret kobling.
 • InDesign krasjer når du klikker på Avbryt under pakking.
 • InDesign krasjer når du overstyrer cellemaler i en tabell i enkelte spesifikke situasjoner.
 • InDesign krasjer når du ruller eller sletter sider i enkelte spesifikke dokumenter.
 • Forbedringer i arbeidsflyten ved gjenoppretting for å reparere ødelagte dokumenter og dermed hindre vilkårlige krasj.

Webressurser

Du finner generelle Adobe-fora på http://www.adobe.com/go/forums_no.

Hvis du vil ha hjelp om emner som er relatert til nedlasting, installering og å komme i gang med programvaren, kan du gå til http://forums.adobe.com/community/download_install_setup.

Hvis du vil ha produkthjelp samt fellesskapsbasert veiledning, inspirasjon og kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/learn_InDesign_support_no.

Kundestøtte

Hvis du trenger hjelp med produktinformasjon, salg, registrering og andre problemer, kan du gå til http://www.adobe.com/go/customer_support_no.

Hvis du vil kontakte kundestøtte, kan du gå til http://www.adobe.com/go/intlsupport_no/.