Sideregler for alternative og flytende layouter gir deg fleksibiliteten til å utforme for flere sidestørrelser, retninger eller proporsjoner effektivt.

Til publisering i flere formater og størrelser kan du velge den designstrategien som passer best til prosjektet: Håndlaget, semi-automatisk eller helautomatisk. Graden av designkontroll synker hvis du baserer deg helt på helautomatisk arbeidsflyt. InDesign gir flere forbedringer til strategien du har valgt for å avbalansere kostnader og kontroll.

Merk:

Automatisk flytende layoutbasert publisering er ikke mulig ennå, på grunn av utilgjengelig, kompatibel teknologi for visningsprogram. 

Anbefalt arbeidsflyt

Flere typer arbeidsflyt for layout
A. Arbeidsflyt for alternative layouter B. Alternativ layout og regler for flytende side 

TRINN 1: Velg en målenhet og tilhørende dimensjon og retning. Deretter oppretter du den primære layouten for alle sidene.

TRINN 2: Du kan også legge til sideregler for flytende Adobe-layout for å få hjelp til å tilpasse innhold til forskjellige proporsjoner og størrelser. Regler for flytende side er nyttige hvis du angir flere enheter. Uten regler for flytende side må du opprette en unik layout manuelt for alle mulige størrelser og retninger Se Flytende layouter.

TRINN 3: Bruk funksjonen Opprett alternativ layout for å opprette nye sider i det samme dokumentet. Det kan hende at du må tilpasse layouten manuelt, avhengig av den primære layouten og reglene for flytende side. Gjenta dette trinnet for alle nye størrelser og retninger. Se Alternative layouter.

Flytende layouter

Flytende layouter
Flytende layouter

Med flytende layouter er det lettere å designe innhold for flere sidestørrelser, retninger eller enheter. Bruk regler for flytende side for å bestemme hvordan objekter på en side skal tilpasses når du oppretter alternative layouter og endrer størrelsen, retningen eller proporsjonene.

Du kan bruke forskjellige regler på forskjellige sider, avhengig av layouten og målene. Bare én regel for flytende side kan brukes på en side om gangen Flytende layout er et generelt begrep som dekker en rekke bestemte regler for flytende side, herunder skalering, midtstill på nytt og hjelpelinje- og objektbaserte sideregler.

Bruk regler for flytende side for å tilpasse innhold for utdatastørrelser.

  • For å tilpasse layouter ved oppretting av nye sider i det samme dokumentet ved hjelp av alternative layouter.
  • For å tilpasse layouter ved endring av eksisterende sidestørrelser. Dette er mer effektivt enn den forrige Layoutjustering-funksjonen.

Hvis du vil bruke en regel for flytende side, velger du Side-verktøyet og klikker på en side. Velg så en regel for flytende side fra kontrollinjen. Du kan også bruke Layout > Flytende layout.

Hvis du vil forhåndsvise effektene av regelen som blir brukt, bruker du Side-verktøyet til å dra sidehåndtakene for å endre størrelsen på siden. Siden går tilbake til den opprinnelige størrelsen når du slipper det.

Merk:

Hvis du vil endre størrelsen på siden, trykker du på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS), og deretter drar du. Hvis du bruker musen når du endrer størrelsen på siden, kan det imidlertid resultere i sider som er litt forskjellige fra størrelsen du hadde tenkt deg. Det er mer nøyaktig å endre størrelsen på siden med widgetene Høyde og Bredde fra kontrollinjen.

Flytende layout
Regler for flytende side

A. Sideverktøyet B. Regler for flytende side fra kontrollinjen C. Sidehåndtak D. Punkter for objektbaserte regler E. Panel for flytende layout 

Mer om Bruk av flytende layout (video).

Regler for flytende side

Du kan bruke forskjellige regler for forskjellige sider. Du kan bare bruke én regel for flytende side på en side om gangen.

Se denne videoen for å finne ut hvordan du bruker reglene Ingen, Skaler og Midtstill på nytt når du endrer størrelsen på layouter. Lær også hva Basert på mal innebærer. Bruke grunnleggende regler for flytende layout: Skaler, Midtstill på nytt og Basert på mal.

Skaler

Alt innhold på siden behandles som en gruppe, og når du endrer størrelsen på siden på nytt, skaleres alle elementene proporsjonalt. Resultatet ligner på letterboxing eller pillarboxing på TV-skjermer i HD.

Regler for flytende side: Skaler
Regler for flytende side: Skaler

Midtstill på nytt

Alt innhold på siden midtstilles automatisk på nytt, uansett bredde. I motsetning til Skaler blir innholdet værende i den opprinnelige størrelsen. Du kan oppnå lignende resultat i trygge soner i videoproduksjon ved hjelp av regelen Midtstill på nytt med nøye planlegging og layout.

Regler for flytende side: Midtstill på nytt
Regler for flytende side: Midtstill på nytt

Basert på hjelpelinje

Hjelpelinjer definerer en rett linje over hele siden der innholdet kan tilpasses.

  • Mellomrom kan legges til.
  • Det blir endret størrelse på tekstrammer, og teksten flytes på nytt (men skaleres ikke).
  • Det blir endret størrelse på monterte tekstrammer, og det blir endret størrelse på beskjæring av markeringsdimensjon for innholdsrammen.

Hvis du vil legge til en flytende hjelpelinje, velger du først sideverktøyet, og deretter drar du hjelpelinjene fra linjalen.

Hjelpelinjebaserte regler er lik 3-stykkers og 9-stykkers skalering i Illustrator, Fireworks og Flash. Se denne videoen om Bruk av hjelpelinjebaserte regler for flytende layout.

Merk:

Hvis du vil konvertere en hjelpelinje, velger du sideverktøyet og klikker ikonet for hjelpelinjen for å konvertere til flytende hjelpelinje, på hjelpelinjen. Den flytende hjelpelinjen vises som en stiplet linje, mens en hjelpelinje er en heltrukket linje.

Regler for flytende side: Basert på hjelpelinje
Regler for flytende side: Basert på hjelpelinje

Objektbasert

Du kan angi flytende virkemåte for størrelse og plassering i forhold til sidekanten for hvert objekt, enten fast eller relativ.

  • Hver side i et objekts markeringsramme eller ramme kan enten være fast eller i forhold til tilsvarende sidekant. Den venstre siden i rammen kan for eksempel bare ha et forhold til den venstre kanten av siden.
  • Høyden og bredden kan enten være fast, eller du kan endre størrelse i forhold til siden.

Se denne videoen om Bruk av objektbaserte regler for flytende layout.

Regler for flytende side: Objektbasert
Regler for flytende side: Objektbasert

Alternative layouter

Bruk alternative layouter hvis du ønsker forskjellige sidestørrelser for trykte media eller digital publisering innenfor det samme dokumentet. Du kan bruke funksjonen til å opprette forskjellige størrelser av trykkede annonser. Du kan også designe horisontal og vertikal layout for enheter som Apple iPad eller Android-nettbrett.

Alternative layouter og Sider-panelet
Alternative layouter og Sider-panelet

Bruker du alternative layouter sammen med flytende layouter, kan du redusere arbeidsmengden betydelig når du oppretter ny innholdslayout for hver sidestørrelse og -retning.

Hvis du vil ha en rask oversikt, kan du se videoen Alternative layouter.

Opprette alternative layouter

For å opprette en alternativ layout gjør du følgende:

  • Velg Layout > Opprett alternativ layout
  • Velg Opprett alternativ layout fra Sider-panelmenyen
Opprette alternative layouter
Opprette alternative layouter

Angi følgende alternativer i dialogboksen Opprett alternativ layout:

Navn

Skriv inn navnet på den alternative layouten.

Fra kildesider

Velg kildelayouten der innholdet skal plasseres.

Sidestørrelse

Velg en sidestørrelse, eller angi en egendefinert størrelse for den alternative layouten.

Bredde og høyde

Disse feltene viser størrelsen på den alternative layouten. Du kan angi dine egne verdier, men det endrer sidestørrelsen til egendefinert.

Orientering

Velg en orientering for den alternative layouten. Hvis du veksler mellom Stående og Liggende, oppdateres høyden og bredden.

Regel for flytende side

Velg en regel for flytende side som skal brukes for den alternative layouten. Velg Behold eksisterende for å overføre reglene for flytende side som brukes på kildesidene. Velg en annen regel for å bruke regler for nye flytende sider.

Koble artikler

Aktiver dette alternativet for å montere objekter og koble dem til de opprinnelige objektene på kildelayouten. Når du oppdaterer det opprinnelige objektet, er det enklere å behandle oppdateringer for koblede objekter. Se Tilknyttet innhold.


Kopier tekststiler til ny stilgruppe

Aktiver dette alternativet for å kopiere alle tekstmaler, og monter dem i en ny gruppe. Dette alternativet er nyttig hvis du må variere tekstmalene mellom forskjellige layouter.

Tilpassing av smart tekst

Aktiver dette alternativet for å fjerne alle tvungne linjeskift og andre måloverstyringer for teksten.