Tilknyttet innhold

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
   7. Capture-utvidelsen
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publiser
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript

Det er ingen enkel oppgave å duplisere innhold som går over flere sider, og det kan være tungvint og ta lang tid når man kopierer og limer inn. Du kan bruke funksjoner for koblet innhold for å håndtere flere versjoner av innhold. Du kan plassere og koble innhold i det samme dokumentet eller til og med på tvers av forskjellige dokumenter. Koblet innhold gjør det enklere å støtte arbeidsflyter, som f.eks. kan innebære at du må designe for loddrette og vannrette layouter. Koblet innhold fungerer også bra for tradisjonelle arbeidsflyter for utskrift og publikasjon, der du kan synkronisere standardtekst på forskjellige sider eller i forskjellige dokumenter.

Koblet innhold fungerer på samme måte som tradisjonelle koblinger. Se Bruk Koblinger-panelet for å lese et sammendrag. Du kan angi et objekt som overordnet, og deretter montere det andre steder i dokumentet som underordnede objekter. Når du oppdaterer det overordnede objektet, merkes de underordnede objektene, og du kan oppdatere dem slik at de er synkronisert med det overordnede objektet.

Du kan montere og koble objekter ved hjelp av enten Innholdsinnsamlingsverktøy, eller velge menykommandoen Rediger > Monter og koble.

Ikonet vises øverst i venstre hjørne av det koblede objektet. Objektet vises som et koblet objekt i Koblinger-panelet.

Innholdsinnsamlingsverktøy

Med innholdsinnsamling- og monteringsverktøyet kan du duplisere objekter og montere dem i åpne InDesign-dokumenter. Innsamlet innhold vises i innholdsgjengivelsen. Med innholdsgjengivelsen kan du enkelt og raskt montere og koble flere sideobjekter innenfor og på tvers av åpne dokumenter.


Klikk på i verktøykassen for å åpne Innholdsgjengivelse.

 • Bruk verktøyet Innholdsinnsamling til å merke et objekt og legge det til gjengivelsen
 • Bruk Innholdsmontering til å montere sideobjekt på en side
Merk:
Trykk på B for å veksle mellom verktøyet Innholdsinnsamling og Innholdsmontering.

Innholdsgjengivelse

A. Innholdsinnsamlingsverktøy B. Innholdsmonteringsverktøy C. Opprett kobling D. Tilordne maler E. Rediger egendefinert maltilordning F. Alternativer for innsetting G. Bla gjennom H. Samle alle koblede rammer I. Last inn gjengivelse 

Innholdsinnsamling

Bruk innholdsinnsamling til å legge til objekter i innholdsgjengivelsen.

Innholdsmontering

Bruk Innholdsinnmontering til å montere objektene fra innholdsgjengivelsen til dokumentet. Når du velger dette verktøyet, legges det gjeldende objektet til i monteringsinnskytingen.

Opprett kobling

Velg Opprett kobling hvis du vil koble det plasserte objektet til det innsamlede objektets opprinnelige plassering. Du kan håndtere lenkene ved å bruke Koblinger-panelet.

Tilordne maler

Tilordne avsnitts-, tegn-, tabell- eller cellemaler mellom de opprinnelige og monterte objektene. Tilordning skjer som standard via malnavn. Se Egendefinert maltilordning.

Rediger egendefinert maltilordning

Definer en egendefinert maltilordning mellom de opprinnelige og de monterte objektene. Tilordne malene for å automatisk erstatte originalmaler i det monterte objektet.

Alternativer for innsetting

Angi alternativer for gjengivelse mens objektene monteres.

 • Fjern objekter fra gjengivelsen etter å ha montert dem
 • Monter det gjeldende objektet flere ganger. Objektet forblir lastet i monteringsinnskytingen.
 • Monter objektet, og gå til neste objekt. Objektet blir likevel liggende i gjengivelsen.

Bla gjennom

Naviger gjennom objektene i Innholdsgjengivelse.

Samle alle koblede rammer

Aktiver dette valget for å samle inn alle koblede rammer. Artikkelen og alle rammene samles inn. Hvis dette valget deaktiveres, blir artikkelen samlet i en enkeltramme.

Last inn gjengivelse

Bruk til å laste inn objekter i gjengivelsen.

 • Markering: Bruk dette valget til å laste inn alle markerte objekter

 • Sider: Bruk dette valget til å laste inn alle objekter på de angitte sidene
 • Alle: Bruk dette valget til å laste inn objekter fra alle sider og montasjebordet

Aktiver Opprett enkeltsett for å gruppere alle objektene i ett enkelt sett.

Du kan samle inn enkeltstående sideobjekter, eller samle inn relaterte objekter som "sett". I enkelte tilfeller oppretter InDesign automatisk sett for å beholde relasjonsintegriteten til sideobjektene.

Dette er noen metoder for innsamling av objekter som sett, noen manuelle og noen automatiske:

 • Merk et antall objekter med markeringsverktøy
 • Bruk alternativet Last inn gjengivelse, og merk deretter sideområder eller alt dokumentinnhold eller alle markerte objekter, og objektene blir samlet i et sett i henhold til dette.
 • Samle inn objekter som har relatert innhold, for eksempel en del av en interaktiv knapp der andre objekter og tilstander er tilknyttet. Den vil samle inn alle relaterte objekter i et sett (dette settet vil alltid slippes i én bevegelse)
 • Samle inn en tekstboks med koblet tekst som går over i andre objekter, og det merkes av for innsamling av alle koble tekstrammer i gjengivelsen. Alle tekstbokser blir samlet i et sett.

Monter og koble

 1. Velg et sideobjekt enten ved å velge rammen eller ved å plassere innsettingsmarkøren i teksten. Du kan også merke flere objekter ved bruk av Skift+klikk.

 2. Velg Rediger > Monter og koble. Markøren lastes med objektene, og objektene vises i innholdsgjengivelsen.

 3. Klikk på en side, eller tegn en ramme der du kan montere det koblede objektet.

Angi koblingsalternativer

 1. Velg det koblede objektet i Koblinger-panelet.

 2. Velg Koblingsalternativer på menyen i Koblinger-panelet.

  Koblingsalternativer

  Merk:

  Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette standardalternativene.

 3. Velg alternativene du trenger:

  Oppdater kobling ved lagring av dokument

  Aktiver dette alternativet for å oppdatere koblingen når du lagrer dokumentet.

  Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer

  Aktiver dette alternativet for å vise en varselmelding hvis oppdatering av koblingen vil overskrive alle lokale redigeringer som gjøres i det koblede objektet.

  Behold lokale endringer ved oppdatering av objektkoblinger

  Velg fra de tilgjengelige kategoriene for å beholde lokale endringer når du oppdaterer koblinger.

  Kategori

  Eksempler

  Utseende

  Objektmalattributter, for eksempel Strek, Fyll, Effekter. Dette ekskluderer alle tekstattributter eller tekstrammerelaterte attributter, for eksempel overtrykking, ikke-utskrivbare innstillinger osv.

  Størrelse og form

  Høyde, bredde, transformeringer, tekstrammeattributter og andre kolonnestørrelsesattributter

  Interaktivitet

  Animasjon, objekttilstander, knappehandlinger

  Rammeinnhold

  Bilde, video, innhold montert eller limt inn i rammer, og effekter og innstillinger som brukes direkte i slike objekter.

  Andre

  Attributter ekskludert fra andre kategorier, for eksempel tekstflyt i rammer, alternativer for objekteksport, tekstrammeattributter som grunnlinjevalg, valg for automatisk størrelse, vertikal justering og så videre.

  Fjern tvungne linjeskift i artikkel

  Aktiver for å fjerne alle tvungne linjeskift i artikkelen. Hvis du fjerner linjeskift, tilpasses flyten i teksten jevnt i den koblede rammen hvis teksten endrer størrelse eller formateres på nytt.

  Definer egendefinert maltilordning

  Aktiver dette valget hvis du vil tilordne maler og automatisk bruke en annen mal i det koblede innholdet i stedet. Se Egendefinert maltilordning.

Merk:

Hvis du vil angi koblingsalternativer, lukker du alle dokumenter, åpner Koblinger-panelmenyen og velger Koblingsalternativer.

Egendefinert maltilordning

Tekstmaler (avsnitt, tegn, tabell, celle) eller stilgrupper kan tilordnes ulike maler ved kobling. De tilordnede malene brukes automatisk i det koblede innholdet, i stedet for originalmalene som brukes i den overordnede. Egendefinert maltilordning er nyttig når du for eksempel ønsker å bruke sans serif-skrifter til publikasjoner i digitalt format og serif-skrifter til publikasjoner i trykt format. Det er også nyttig hvis du ønsker å ha forskjellig tekststil i horisontal og vertikal layout.

Gjør ett av følgende for å definere egendefinert maltilordning:

 • I dialogboksen for koblingsvalg (Koblinger panel > Koblingsvalg), aktiverer du først Definer egendefinert maltilordning og velger så Innstillinger.
 • Klikk på i innholdsgjengivelsen.
Egendefinert maltilordning

 1. Velg et kildedokument og en maltype.
 2. Klikk på Ny maltilordning.
 3. Velg kildemaler og tilordnede maler eller malgrupper fra listen
Merk:

Trykk på Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) for å endre Avbryt-knappen til Tilbakestill. Klikk på Tilbakestill for å gjenopprette standardalternativene.

Oppdatere et koblet objekt

Hvis et originalobjekt endres, vises symbolet over rammen og i Koblinger-panelet. Gjør ett av følgende for å oppdatere:

 • Klikk på  oppe til venstre i rammen
 • Dobbeltklikk på symbolet  i Koblinger-panelet

Hvis du har foretatt lokale endringer i et underordnet objekt, overskrives redigeringene av innhold fra det opprinnelige objektet. Hvis du har aktivert Varsle hvis koblingsoppdatering overskriver lokale redigeringer, vises en varselmelding.

Merk:

Bruk Koblingsinformasjon-panelet for å se om du har foretatt lokale endringer i artikkelen. Artikkelstatusen viser Tekst endret hvis du har foretatt lokale endringer.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din