Skrive ut grafikk og skrifter

Valg for å skrive ut grafikk

Bruk følgende valg i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut for å angi hvordan grafikk skal behandles under utskrift:

Send data

Kontrollerer hvor mye bildedata i monterte punktgrafikkbilder som skal sendes til skriveren eller filen.

Alle

Sender data i full oppløsning, som passer for all utskrift i høy oppløsning, eller for å skrive ut gråtone- eller fargebilder med høy kontrast, som i svart-hvit tekst med én spotfarge. Dette valget krever størst diskplass.

Optimalisert punktreduksjon

Sender akkurat nok bildedata til å skrive ut grafikken med den best mulige oppløsningen for utenheten. (En skriver med høy oppløsning bruker mer data enn en skrivebordsmodell med lav oppløsning.) Bruk dette valget når du arbeider med bilder med høy oppløsning, men skriver ut prøvetrykk på en vanlig skriver.

Merk:

EPS- eller PDF-grafikk punktreduseres ikke av InDesign selv om Optimalisert punktreduksjon er valgt.

Forhåndsvisning

Sender skjermoppløsningsversjoner (72 ppt) av monterte punktgrafikkbilder, slik at utskriftstiden reduseres.

Ingen

Fjerner midlertidig all grafikk når du skriver ut, og erstatter den med grafikkrammer med Xer, slik at utskriftstiden reduseres. Grafikkrammene har de samme målene som den importerte grafikken, og beskjæringsbanene beholdes, slik at du fortsatt kan kontrollere størrelser og plassering. Det er nyttig å skjule importert grafikk under utskrift når du vil sende tekstprøver til redigering og korrektur. Det kan også være nyttig å skrive ut uten grafikk når du prøver å isolere årsaken til et utskriftsproblem.

Valg for nedlasting av skrifttyper til en skriver

Skriverresidente skrifttyper er arkivert i skriverens minne eller på en harddisk som er koblet til skriveren. Type 1- og TrueType-skrifttyper kan arkiveres på skriveren eller på datamaskinen. Punktgrafikkskrifttyper arkiveres bare på datamaskinen. I InDesign lastes skrifttyper ned etter behov, forutsatt at de er installert på harddisken på datamaskinen.

Bruk følgende valg i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut for å angi hvordan skrifttyper skal lastes ned til skriveren:

Ingen

Inkluderer en henvisning til skrifttypen i PostScript-filen, som angir hvor skrifttypen skal inkluderes, for RIPen eller en etterbehandler. Dette valget er det riktige hvis skrifttypene er i skriveren. Bruk imidlertid et av de andre valgene for nedlastning av skrifttyper, for eksempel Delmengde eller Last ned PPD-skrifttyper, for å være sikker på at skriftene tolkes riktig.

Alle

Laster ned alle skrifttyper som kreves for dokumentet, ved starten av utskriftsjobben. Alle tegnvarianter og tegn i skrifttypen inkluderes selv om de ikke brukes i dokumentet. Skrifttyper som inneholder flere tegnvarianter enn maksimumsverdien som er angitt i dialogboksen Innstillinger, deles automatisk inn i delmengder i InDesign.

Delmengde

Laster bare ned tegnvariantene som brukes i dokumentet. Tegnvarianter lastes ned én gang per side. Dette valget fører vanligvis til raskere og mindre PostScript-filer når det brukes med dokumenter på én side eller korte dokumenter med lite tekst.

Last ned PPD-skrifttyper

Laster ned alle skrifttyper som brukes i dokumentet, selv om de ligger på skriveren. Velg denne innstillingen for å være sikker på at InDesign bruker skriftkonturene på datamaskinen ved utskrift av vanlige skrifttyper, for eksempel Helvetica og Times. Denne innstillingen kan løse problemer med skrifttypeversjoner, for eksempel forskjellige tegnsett på datamaskinen og skriveren eller konturforskjeller ved overlapping. Hvis du vanligvis ikke bruker utvidede tegnsett, trenger du ikke å angi dette valget for kladdeutskrift.

Valg for PostScript-utskrift

Velg blant følgende i Grafikk-området i dialogboksen Skriv ut når du vil angi hvordan PostScript-data skal sendes til skriveren:

PostScript

Angir et kompatibilitetsnivå med tolkeprogrammene i PostScript-utenheter.

Dataformat

Angir hvordan bildedataene sendes fra datamaskinen til en skriver. ASCII sendes som ASCII-tekst, som er kompatibel med eldre nettverk og parallellskrivere. Det er vanligvis det beste valget for grafikk som brukes på flere plattformer. Binær eksporteres som binærkode, som er mer kompakt enn ASCII, men som kanskje ikke er kompatibelt med alle systemer.

Merk:

Dataformatene som brukes av EPS- eller DCS-grafikkfiler, kan ikke alltid endres i InDesign. Hvis du har problemer med å sende data binært, kan du i stedet prøve å endre dataformatet for EPS- eller DCS-grafikk i kildeprogrammet.

Valg for utelating av grafikk

Ved hjelp av OPI-valgene i Avansert-området kan du velge å utelate forskjellige importerte grafikktyper når bildedata sendes til en skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) beholdes for senere behandling av en OPI-server.

OPI-bildeerstatning

Gjør at EPS-forhåndsvisninger av grafikk med lav oppløsning kan erstattes med høyoppløsningsgrafikk når du skal skrive ut. For at OPI-bildeerstatning skal virke, må EPS-filen inneholde OPI-kommentarer som kobler forhåndsvisningsbildet i lav oppløsning til høyoppløsningsbildet. InDesign må ha tilgang til grafikken som er tilkoblet ved hjelp av OPI-kommentarene. Hvis høyoppløsningsversjoner ikke er tilgjengelige, beholdes OPI-koblingene, og forhåndsvisningen i lav oppløsning inkluderes i eksportfilen. Deaktiver dette valget hvis du vil at en OPI-server skal erstatte OPI-koblet grafikk senere i arbeidsflyten.

Utelat for OPI

Gjør at du kan utelate forskjellige importerte grafikktyper (EPS-, PDF- og punktgrafikkbilder) selektivt når du sender bildedata til en skriver eller fil, slik at bare OPI-koblinger (kommentarer) blir igjen for senere behandling av en OPI-server. Kommentarene inneholder informasjonen som er nødvendig for å finne et høyoppløsningsbilde på en OPI-server. I InDesign inkluderes bare kommentarene. Trykkeriet må ha tilgang til det opprinnelige bildet i høy oppløsning på en server når det skal erstattes. Valget Utelat for OPI gjelder ikke for innebygd grafikk.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet