Montere grafikk

Montere (importere) grafikk

Du bruker vanligvis kommandoen Monter til å sette inn grafikk i InDesign, fordi den har best støtte for oppløsning, filformater, PDF- og INDD-filer med flere sider samt farger. Prosessen med å montere grafikk kalles også å importere bilder og sette inn bilder.

Hvis du oppretter et dokument der disse egenskapene er mindre viktige, kan du importere grafikk til InDesign ved å kopiere og lime inn. Hvis du limer inn, bygges imidlertid grafikken inn i et dokument, koblingen til den opprinnelige grafikkfilen brytes og vises ikke i Koblinger-panelet, og du kan ikke oppdatere grafikken fra originalfilen. Hvis du limer inn Illustrator-grafikk, kan du imidlertid redigere baner i InDesign. Se Importere grafikk fra Adobe Illustrator.

Valgene som er tilgjengelige når du monterer en grafikkfil, avhenger av grafikktypen. Disse valgene vises når du velger Vis valg for import i dialogboksen Monter. Hvis Vis valg for import ikke er valgt, gjelder standardinnstillingene eller de siste innstillingene som ble brukt til å montere en grafikkfil av denne typen.

Navnene på grafikken som du har montert (importert), vises i Koblinger-panelet.

Merk:

Hvis du monterer eller drar grafikk fra flyttbare media, for eksempel en CD-ROM, brytes koblingen når du fjerner mediet fra systemet.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere grafikk uten å opprette en ramme først, kontrollerer du at ingenting er markert i dokumentet.

  • Hvis du vil importere grafikk til en eksisterende ramme, markerer du rammen. Hvis det nye bildet er større enn rammen, kan du tilpasse rammen på nytt senere ved å velge Objekt > Tilpassing > [tilpasningskommando].

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende bilde, markerer du grafikkrammen.

 2. Velg Fil > Monter, og velg én eller flere grafikkfiler av et tilgjengelig format.

  Hvis du velger flere filer, kan du klikke på eller dra dokumentet du vil montere, til de valgte filene ett og ett om gangen. (Se Montere flere grafikkfiler).

 3. Hvis du vil erstatte et objekt som du har markert, velger du Erstatt markert objekt.
 4. Hvis du vil legge til en bildetekst basert på bildets metadata, velger du Opprett statiske bildetekster. Se Generere en bildetekst fra et bilde.
 5. Gjør ett av følgende hvis du vil angi formatbestemte importvalg:
  • Velg Vis valg for import, og velg deretter Åpne.

  • Hold nede Skift når du velger Åpne, eller hold nede Skift og dobbeltklikk på et filnavn.

  Merk:

  Når du monterer grafikk som er opprettet i Illustrator 9.0 eller senere, ved å bruke dialogboksen Vis valg for import, er valgene identiske med valgene for PDF-filer. Når du monterer grafikk fra Illustrator 5.5–8.x, er valgene identiske med valgene for EPS-filer.

 6. Hvis dialogboksen Valg for bildeimport vises (fordi du valgte å angi formatbestemte importvalg), angir du importvalg og klikker OK. (Se Importvalg for grafikk.)
 7. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, drar du i grafikken for å opprette en ramme. Du kan også klikke på ikonet for lastet grafikk  i layouten der du vil at øvre venstre hjørne av grafikken skal vises.

  Merk:

  Når du drar for å opprette en ramme, har rammen samme proporsjoner som grafikkrammen med mindre du trykker Skift og drar.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme som ikke er markert, klikker du med ikonet for lastet grafikk hvor som helst i rammen.
  • Hvis du vil importere til en eksisterende markert ramme, trenger du ikke å gjøre noe hvis Erstatt markert objekt er valgt. Bildet vises automatisk i denne rammen.
  • Hvis du vil erstatte eksisterende grafikk, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker ikonet for lastet grafikk på grafikken du vil erstatte.
  • Hvis du vil montere alle de angitte sidene i en fil med flere sider (for eksempel en PDF- eller INDD-fil) samtidig, der den ene overlapper den andre, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) og klikker på ikonet for lastet grafikk der du vil at sidene skal vises.
  Merk:

  Hvis du er uheldig og erstatter eksisterende grafikk med et bilde du monterer, trykker du på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å gjenopprette det opprinnelige bildet i rammen og vise ikonet for lastet grafikk.

 8. Når du vil montere det neste bildet eller den neste siden i en PDF-fil med flere sider, klikker du med ikonet for lastet grafikk på ønsket sted i layouten. Om nødvendig kan du rulle til et annet sted eller bytte sider uten å miste ikonet for lastet grafikk.
Merk:

Bildet du monterer, kan se ut til å ha lav oppløsning, avhengig av hvilke innstillinger som er angitt. Visningsinnstillingen for et bilde påvirker ikke utskriftsresultatet. Hvis du vil endre innstillingene for bildevisning, kan du se Angi visningsytelsen for grafikk.

Importvalg for grafikk

Valgene for import av grafikk varierer avhengig av hvilken type bilde som importeres. Hvis du vil vise importvalg, kontrollerer du at Vis valg for import er valgt i dialogboksen Monter.

Importvalg for filformatet EPS (Encapsulated PostScript)

Når du monterer et EPS-bilde (eller en fil som er arkivert med Illustrator 8.0 eller tidligere) og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med disse valgene:

Les innebygde OPI-bildekoblinger

Hvis du bruker dette valget, leser InDesign koblinger fra OPI-kommentarene for bilder som er inkludert (eller nestet) i grafikken.

Deaktiver dette valget hvis du bruker en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt og du planlegger å la trykkeriet utføre bildeerstatningen ved bruk av OPI-programvare. Når dette valget er deaktivert, beholdes OPI-koblingene i InDesign, men de leses ikke. Når du skriver ut eller eksporterer, sendes forhåndsvisningsbildet og koblingene til utdatafilen.

Bruk dette valget hvis du bruker en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt og du vil at bildeerstatning skal utføres i InDesign i stedet for hos det grafiske servicebyrået når du skriver ut den endelige filen. Når du bruker dette valget, vises OPI-koblingene i Koblinger-panelet.

Bruk også dette valget når du importerer EPS-filer med OPI-kommentarer som ikke er en del av en forhåndsvisningsbasert arbeidsflyt. Hvis du for eksempel importerer en EPS-fil med OPI-kommentarer for et utelatt TIFF- eller punktgrafikkbilde, bruker du dette valget, slik at InDesign får tilgang til TIFF-dataene når filen skrives ut.

Bruke en maskerende bane i Photoshop

Uavhengig av om dette valget er aktivert, vil en montert EPS-fil inneholde en maskerende bane i InDesign. Hvis du opphever dette valget, kan størrelsen på markeringsrammen bli endret.

Generering av forhåndsvisning

Dette oppretter en punktgrafikkrepresentasjon med lav oppløsning av et bilde når filen skal tegnes på skjermen. Følgende innstillinger kontrollerer hvordan forhåndsvisningen genereres:

Bruk TIFF- eller PICT-forhåndsvisning

Noen EPS-bilder inneholder en innebygd forhåndsvisning. Velg dette alternativet hvis du vil generere forhåndsvisningsbildet av den eksisterende forhåndsvisningen. Hvis det ikke finnes noen forhåndsvisning, genereres forhåndsvisningsbildet ved rastrering av EPS-bildet til punktgrafikk utenfor skjermen.

Rastrer PostScript

Velg dette alternativet hvis du vil ignorere den innebygde forhåndsvisningen. Dette valget er vanligvis tregere, men resultatene er av høyeste kvalitet.

Merk:

Når du importerer mer enn én enkeltfil til samme dokument, deler alle forekomster forhåndsvisningsinnstillingen til den første forekomsten av den importerte filen.

Importvalg for punktgrafikk

Du kan bruke fargestyringsvalg på enkeltbilder du importerer når du bruker fargestyringsverktøy med et dokument. Du kan også importere en maskerende bane eller en alfakanal som er arkivert med et bilde i Photoshop. Hvis du gjør det, kan du markere et bilde direkte og endre banen uten å endre grafikkrammen.

Når du monterer en PSD-, TIFF-, GIF-, JPEG- eller BMP-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, viser dialogboksen disse valgene:

Bruke en maskerende bane i Photoshop

Hvis dette valget ikke er tilgjengelig, ble ikke bildet arkivert med en maskerende bane, eller filformatet støtter ikke maskerende baner. Hvis punktgrafikkbildet ikke har en maskerende bane, kan du opprette en i InDesign.

Alfakanal

Velg en alfakanal for å importere området som er arkivert som en alfakanal i Photoshop. InDesign bruker alfakanalen til å opprette en gjennomsiktig maske på bildet. Dette valget er bare tilgjengelig for bilder som inneholder minst én alfakanal.

Velg Farge hvis du vil vise følgende valg:

Bilde som er importert uten maskerende bane (til venstre) og med maskerende bane (til høyre)

Profil

Hvis Bruk dokumentstandard er valgt, lar du være å endre dette valget. Ellers velger du en fargekildeprofil som samsvarer med fargeområdet for enheten eller programvaren som ble brukt til å lage grafikken. Denne profilen gjør at fargen i InDesign kan oversettes riktig til fargeområdet for utenheten.

Valg for gjengivelse

Velg en metode for skalering av fargeområdet for grafikken til fargeområdet for utenheten. Det vanligste er å velge Perseptuell (bilder) siden det gjengir farger på fotografier nøyaktig. Valgene Metning (grafikk), Relativ kolorimetrisk og Absolutt kolorimetrisk egner seg bedre for områder med heldekkende farger. De egner seg ikke til gjengivelse av fotografier. Valg for gjengivelse er ikke tilgjengelig for bilder i fargemodiene punktgrafikk, gråtoner og begrensede farger.

Importvalg for Portable Network Graphics (*.png)

Når du monterer en PNG-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med tre importvalgdeler. To av delene inneholder de samme valgene som er tilgjengelige for andre formater for punktgrafikkbilder. Den tredje delen, PNG-innstillinger, inneholder følgende:

Bruk informasjon om gjennomsiktighet

Dette valget er aktivert som standard når PNG-grafikk inneholder gjennomsiktighet. Hvis en importert PNG-fil inneholder gjennomsiktighet, har grafikken bare innvirkning der bakgrunnen er transparent.

Hvit bakgrunn

Hvis PNG-grafikk ikke inneholder en fildefinert bakgrunnsfarge, brukes dette valget som standard. Det aktiveres imidlertid bare hvis Bruk informasjon om gjennomsiktighet er aktivert. Hvis du bruker dette valget, brukes hvit som bakgrunnsfarge når du bruker gjennomsiktighetsdata.

Fildefinert bakgrunnsfarge

Hvis PNG-grafikk arkiveres med en annen bakgrunnsfarge enn hvit og Bruk informasjon om gjennomsiktighet er valgt, velges dette valget som standard. Hvis du ikke vil bruke standard bakgrunnsfarge, velger du Hvit bakgrunn for å importere bildet med en hvit bakgrunn, eller du deaktiverer Bruk informasjon om gjennomsiktighet for å importere bildet uten gjennomsiktighet (slik at områder i grafikken som for øyeblikket er transparente, vises). I enkelte bilderedigeringsprogrammer er det ikke mulig å angi ikke-hvite bakgrunnsfarger for PNG-grafikk.

Bruk gammakorrigering

Bruk dette valget hvis du vil justere gammaverdiene (mellomtone) for PNG-grafikk mens du monterer den. Dette valget gjør at du kan tilpasse bildegammaen og gammaen til enheten for utskrift eller visning av grafikken (for eksempel en skriver med lav oppløsning, en annen skriver enn en PostScript-skriver eller en dataskjerm). Deaktiver dette valget hvis du vil montere bildet uten å bruke gammakorrigering. Dette valget brukes som standard hvis PNG-grafikken ble arkivert med en gammaverdi.

Gammaverdi

Når du bruker dette valget, som bare er tilgjengelig hvis Bruk gammakorrigering er valgt, vises gammaverdien som ble arkivert med grafikken. Skriv inn et positivt tall mellom 0,01 og 3,0 hvis du vil endre verdien.

Når du importerer PNG-filer, er innstillingene i dialogboksen Valg for bildeimport alltid basert på den valgte filen, og ikke på standardinnstillingene eller de sist brukte innstillingene.

Importvalg for Acrobat (*.pdf) og Illustrator (*.ai)

Layout, grafikk og typografi i en montert PDF-fil beholdes. I likhet med annen montert grafikk kan du ikke redigere en montert PDF-side i InDesign. Du kan kontrollere synligheten til lagene i en PDF-fil med lag. I tillegg kan du montere flere enn én side av en PDF-fil med flere sider.

Når du monterer en PDF-fil som er arkivert med passord, blir du bedt om å oppgi de aktuelle passordene. Hvis PDF-filen ble arkivert med bruksbegrensninger (for eksempel ingen redigering eller utskrift), men uten passord, kan du montere filen.

Når du monterer en PDF-fil (eller en fil som er arkivert med Illustrator 9.0 eller senere) og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med disse valgene:

Vis forhåndsvisning

Forhåndsvis en side i PDF-filen før du monterer den. Hvis du monterer en side fra en PDF-fil som inneholder flere sider, klikker du på pilene eller skriver inn et sidetall under forhåndsvisningsbildet for å forhåndsvise en bestemt side.

Sider

Angi sidene du vil montere: siden du forhåndsviser, alle sider eller et sideområde. For Illustrator-filer kan du angi hvilket tegnebord som skal monteres.

Merk:

Hvis du angir flere sider, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du monterer filen for å montere alle samtidig, med den ene som overlapper den andre.

Beskjær til

Angi hvor mye av PDF-siden du vil montere:

Markeringsramme

Plasserer markeringsrammen for PDF-siden, eller det minste mulige området som omslutter objektene på siden, inkludert sidemerker. Markeringsramme (bare synlige lag) bruker bare markeringsrammen for de synlige lagene i PDF-filen. Markeringsramme (alle lag) plasserer markeringsrammen for hele lagområdet i PDF-filen, selv om lag er skjult.

Grafikk

Monterer PDF-filen bare i området som defineres av et rektangel som forfatteren har opprettet som monterbar grafikk (for eksempel utklippsbilder).

Beskjær

Monterer PDF-filen bare i området som vises eller skrives ut i Adobe Acrobat.

Kutt

Angir stedet der den endelige siden fysisk kuttes under produksjonen hvis kuttmerker brukes.

Utfallende

Monterer bare området som gjenspeiler hvor alt sideinnholdet skal kuttes hvis et område for det utfallende finnes. Disse opplysningene er nyttige hvis siden trykkes i et produksjonsmiljø. Den trykte siden kan inneholde sidemerker som havner utenfor området for det utfallende.

Medium

Monterer området som gjenspeiler den fysiske papirstørrelsen på det opprinnelige PDF-dokumentet (for eksempel målene for et A4-ark), inkludert sidemerker.

Valg for beskjæring av monterte PDF-filer

A. Medium B. Kutt C. Utfallende D. Innhold E. Beskjær F. Grafikk 

Transparent bakgrunn

Velg denne innstillingen hvis du vil vise tekst eller grafikk under PDF-siden i layouten i InDesign. Ikke velg denne innstillingen hvis du vil montere PDF-siden med en ugjennomsiktig, hvit bakgrunn.

Merk:

Hvis du gjør bakgrunnen transparent i en ramme som inneholder PDF-grafikk, kan du senere gjøre den ikke-transparent ved å legge til fyll i rammen.

Importvalg for InDesign (*.indd)

I InDesign beholdes layout, grafikk og typografi i en montert INDD-fil. Filen behandles imidlertid som et objekt, og du kan ikke redigere den, selv om du kan styre synligheten til lag og velge hvilke sider i en INDD-fil som inneholder flere sider, som skal importeres.

Når du monterer en InDesign-fil og velger Vis valg for import i dialogboksen Monter, vises en dialogboks med følgende valg:

Vis forhåndsvisning

Forhåndsvis en side før du monterer den. Du kan angi et sidetall eller klikke på pilene for å forhåndsvise en side i et dokument med flere sider.

Sider

Angi sidene du vil montere: siden du forhåndsviser, alle sider eller et sideområde.

Beskjær til

Angi hvor mye av siden eller sidene som skal monteres, selve siden eller utfalls- eller satsområdet på utklippstavlen.

Montere flere grafikkfiler

Med Monter-kommandoen kan du importere mer enn ett objekt om gangen.

 1. Opprett rammer for bildene hvis du vil montere noen av bildene eller alle bildene i rammer.
 2. Velg Fil > Monter, og velg filer.

  Du kan velge grafikkfiler, tekstfiler, InDesign-filer og andre filer som kan legges til i InDesign-dokumenter.

 3. Du kan også velge Vis valg for import, klikke på Åpne og angi importvalg for hver fil. (Se Importvalg for grafikk.)

  Et miniatyrbilde av det første bildet du valgte, vises ved siden av ikonet for lastet grafikk. Et tall ved siden av ikonet for lastet grafikk viser deg hvor mange bilder som er klare for import. Navnene på bildene vises i Koblinger-panelet med ordet Fremst ved siden av det fremste bildet.

  Montere fire filer i plassholderrammer

  Merk:

  Trykk på en piltast for å bla gjennom bildene, trykk på Esc for å laste ut det fremste bildet fra ikonet for lastet grafikk uten å montere det i InDesign.

  Merk:

  Du kan hindre miniatyrbilder i å vises på ikonet for lastet grafikk hvis visning av bildene gjør at datamaskinen arbeider saktere. Deaktiver Vis miniatyrer ved montering under Grensesnitt i dialogboksen Innstillinger.

 4. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, klikker du med ikonet for lastet grafikk der du vil at øvre venstre hjørne av grafikken skal vises.

  • Hvis du vil opprette en ramme av en viss størrelse og importere grafikken til rammen, drar og klikker du for å definere rammen. Rammen er i henhold til proporsjonene i grafikken som monteres.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme, klikker du med ikonet for lastet grafikk i rammen. Hold nede Alt (Windows) eller Tilvalg og (Mac OS) mens du klikker for å erstatte innholdet i en eksisterende ramme.

  • Hvis du vil importere all lastet grafikk i et rutenett, begynner du å dra og trykker piltastene for å finne ut hvor mange rader og kolonner det er. Bruk Pil opp eller Pil ned for å endre antallet rader, og Pil venstre eller Pil høyre for å endre antallet kolonner. Slipp museknappen for å montere rutenettet med bilder.

   Hvis du vil endre avstanden mellom rammer, trykker du Page Up eller Page Down eller holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du trykker piltastene.

   Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og trykk piltastene for å endre avstanden mellom rammene.

  Merk:

  Du kan laste inn flere bilder ved å velge Fil > Monter mens grafikkikonet vises.

Kontrollere synligheten til lag i importerte bilder

Når du importerer Photoshop PSD-filer, PDF-filer med lag og INDD-filer, kan du kontrollere synligheten til de øverste lagene. Ved å justere synlighet for lag i InDesign kan du variere et bilde avhengig av sammenhengen. Hvis du for eksempel skal publisere en trykksak på flere språk, kan du lage ett enkelt bilde med ett tekstlag for hvert språk.

Du kan justere synligheten til lagene enten når du monterer en fil, eller i dialogboksen Valg for objektlag. Hvis Photoshop-filen inneholder lagsammensetninger, kan du vise den ønskede sammensetningen.

Angi synlighet for lag

 1. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere grafikk uten å opprette en ramme først, kontrollerer du at ingenting er markert i dokumentet.

  • Hvis du vil importere grafikk til en eksisterende ramme, markerer du rammen.

  • Hvis du vil erstatte et eksisterende bilde, markerer du grafikkrammen.

 2. Velg Fil > Monter, og velg en grafikkfil.
 3. Hvis du vil erstatte et markert objekt, velger du Erstatt markert objekt.
 4. Velg Vis valg for import, og velg deretter Åpne.
 5. Velg fanen Lag i dialogboksen Valg for bildeimport eller Monter.
 6. Velg Vis forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise bildet.
 7. (Bare PDF-filer) Hvis du monterer en side fra en PDF-fil som inneholder flere sider, klikker du på pilene eller skriver inn et sidetall under forhåndsvisningsbildet for å forhåndsvise en bestemt side.
 8. (Bare Photoshop PSD-filer) Hvis bildet inneholder lagsammensetninger, velger du lagsammensetningen du vil vise, fra listen Lagsammensetning.
 9. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne eller lukke et lagsett, klikker du på trekanten til venstre for mappeikonet.

  • Hvis du vil skjule et lag eller lagsett, klikker du på øyeikonet ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du vil vise et lag eller lagsett, klikker du på den tomme øyekolonnen ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du bare vil vise innholdet til et bestemt lag eller lagsett, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på øyeikonet til laget eller lagsettet. Hold nede Alt eller Tilvalg og klikk på øyeikonet på nytt for å gjenopprette de opprinnelige synlighetsinnstillingene til de andre lagene.

  • Hvis du vil endre synlighet for flere objekter, drar du gjennom øyekolonnen.

 10. Angi et valg for Ved oppdatering av kobling:

  Bruk lagsynlighet for Photoshop/PDF

  Innstillingene for lagsynlighet tilpasses til innstillingene for den koblede filen når du oppdaterer koblingen.

  Behold overstyringer av lagsynlighet

  Beholder innstillingene for lagsynlighet slik de var da filen opprinnelig ble montert.

 11. Velg OK.
 12. Velg OK, og gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil importere til en ny ramme, klikker du med ikonet for lastet grafikk  i layouten der du vil at øvre venstre hjørne av grafikken skal vises.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende ramme som ikke er markert, klikker du med ikonet for lastet grafikk hvor som helst i rammen.

  • Hvis du vil importere til en eksisterende markert ramme, trenger du ikke å gjøre noe. Bildet vises automatisk i denne rammen.

  Merk:

  Hvis du er uheldig og erstatter eksisterende grafikk med et bilde du monterer, trykker du på Ctrl+Z (Windows) eller Kommando+Z (Mac OS) for å gjenopprette det opprinnelige bildet i rammen og vise ikonet for lastet grafikk.

Angi synlighet for lag for monterte AI-, PSD-, PDF- og INDD-filer

Når du har montert en Photoshop PSD-fil eller en PDF-fil med lag, en Illustrator AI-fil eller en InDesign INDD-fil, kan du kontrollere synligheten til lagene i dialogboksen Valg for objektlag. Hvis Photoshop PSD-filen inneholder lagsammensetninger, kan du velge hvilken sammensetning du vil vise. I tillegg kan du velge om du vil beholde innstillingene for synlighet, eller om de skal tilpasses til innstillingene for den opprinnelige filen hver gang du oppdaterer koblingen.

 1. Marker filen i InDesign-dokumentet.
 2. Velg Objekt > Valg for objektlag.
 3. Velg Vis forhåndsvisning hvis du vil forhåndsvise bildet.
 4. (Bare Photoshop PSD-filer) Hvis bildet inneholder lagsammensetninger, velger du lagsammensetningen du vil vise, fra listen Lagsammensetning.
 5. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil åpne eller lukke et lagsett, klikker du på trekanten til venstre for mappeikonet.

  • Hvis du vil skjule et lag eller lagsett, klikker du på øyeikonet ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du vil vise et lag eller lagsett, klikker du på den tomme øyekolonnen ved siden av laget eller lagsettet.

  • Hvis du bare vil vise innholdet til et bestemt lag eller lagsett, holder du nede Alt (Windows) eller Tilvalg (Mac OS) mens du klikker på øyeikonet til laget eller lagsettet. Hold nede Alt eller Tilvalg og klikk på øyeikonet på nytt for å gjenopprette de opprinnelige synlighetsinnstillingene til de andre lagene.

  • Hvis du vil endre synlighet for flere objekter, drar du gjennom øyekolonnen.

 6. Angi et valg for Ved oppdatering av kobling:

  Bruk lagsynlighet

  Innstillingene for lagsynlighet tilpasses til innstillingene for den koblede filen når du oppdaterer koblingen.

  Behold overstyringer av lagsynlighet

  Beholder innstillingene for lagsynlighet slik de var da filen opprinnelig ble montert.

 7. Velg OK.

Lime inn eller dra grafikk

Når du kopierer og limer inn eller drar et bilde til et InDesign-dokument, kan enkelte attributter for det opprinnelige objektet gå tapt. Dette avhenger av begrensningene til operativsystemet, datatypene som er tilgjengelige for overføring i det andre programmet, og utklippstavleinnstillingene i InDesign. Hvis du limer inn eller drar Illustrator-bilder, kan du markere og redigere baner i bildet.

Hvis du kopierer og limer inn eller drar mellom to InDesign-dokumenter eller innenfor ett enkelt dokument, beholdes derimot alle grafikkattributtene som ble importert eller brukt. Hvis du for eksempel kopierer et bilde fra ett InDesign-dokument og limer det inn i et annet, er den nye kopien nøyaktig lik originalen. Koblingsinformasjon for originalen inkluderes også, slik at du kan oppdatere grafikk når filen på disken endres.

Kopiere og lime inn grafikk

Når du kopierer og limer inn grafikk fra et annet dokument i et InDesign-dokument, opprettes det ikke en kobling til grafikken i Koblinger-panelet. Grafikken kan konverteres av systemets utklippstavle under overføringen, slik at bildekvaliteten og utskriftskvaliteten kan være dårligere i InDesign enn i det opprinnelige programmet.

 1. Marker det opprinnelige bildet i InDesign eller et annet program, og velg Rediger > Kopier.
 2. Bytt til et dokumentvindu i InDesign, og velg Rediger > Lim inn.

Dra og slippe grafikk

Dra-og-slipp virker på samme måte som kommandoen Monter, med bilder som vises i Koblinger-panelet etter at de er importert. Du kan ikke angi importvalg for filer du drar og slipper, men du kan dra og slippe flere filer samtidig (filene lastes inn i grafikkikonet når du drar og slipper mer enn én fil).

Du kan markere grafikk fra Adobe Illustrator, Adobe Bridge, Utforsker (Windows), Finder (Mac OS) eller skrivebordet og dra den inn i InDesign. Bildet må være i et format som kan importeres i InDesign.

Hvis du drar en fil fra et annet sted enn Illustrator, vises den i Koblinger-panelet i InDesign. Med Koblinger-panelet kan du kontrollere versjoner og oppdatere dem etter behov.

 1. Marker grafikken.
 2. Dra den til et åpent dokumentvindu i InDesign.
Merk:

Hvis du i Windows prøver å dra et objekt fra et program som ikke støtter dra-og-slipp, endres pekeren til forbudsikonet.

Merk:

Hvis du vil avbryte draing av et bilde, slipper du det på tittellinjen til et panel eller tittellinjen for dokumentet.

Reparere bilder med lav oppløsning

Grafikk som du monterer i dokumentet, kan se pikselert, uklar eller kornet ut. I de fleste tilfeller skyldes det at InDesign viser bilder i lav oppløsning som standard for å forbedre ytelsen.

Kontroller visningsinnstillingene

Velg Vis > Visningsytelse > Visning av høy kvalitet hvis du vil vise grafikk i høy oppløsning. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du endrer disse innstillingene for visningsytelse, kan du se Angi visningsytelsen for grafikk.

Bruk Monter i stedet for Lim inn

Bildet kan fortsatt være i lav oppløsning etter at du har endret innstillingene for visningsytelse. Bruk kommandoen Monter til å sette inn bildet i InDesign. I enkelte tilfeller kan forhåndsvisningsbildet settes inn i stedet for originalfilen når du limer inn et bilde fra et annet program.

Kontroller utskriftsinnstillingene

Hvis bildet vises i lav oppløsning når det er skrevet ut, må du kontrollere at utskriftsinnstillingene er riktig angitt for utskrift av grafikk. Velg Send Data > Alle under Grafikk i dialogboksen Skriv ut.

Unngå at bilder med blandet kvalitet transformeres

Skalering og rotering kan også redusere bildekvaliteten. Velg om ønskelig Fjern transformeringer på kontrollpanelmenyen.

Forbedre biloppløsningen

I enkelte tilfeller, for eksempel når et bilde kopieres fra en webside, må du kanskje bytte ut et bilde i lav oppløsning med et i høy oppløsning.

Angi visningsytelsen for grafikk

Du kan angi oppløsningen for grafikk som monteres i dokumentet. Du kan endre visningsinnstillingene for hele dokumentet eller for enkeltbilder. Du kan også endre en innstilling som enten tillater eller overstyrer visningsinnstillingene for enkeltdokumenter.

Endre visningsytelse for et dokument

Et dokument åpnes alltid ved bruk av standardinnstillingene for visningsytelse. Du kan endre visningsytelsen til et åpent dokument, men innstillingen arkiveres ikke med dokumentet.

Hvis du har angitt visningsytelsen til noen bilder separat, kan du overstyre innstillingene, slik at alle objekter bruker samme innstillinger.

 1. Velg Vis > Visningsytelse, og velg en innstilling på undermenyen.
 2. Hvis du vil tvinge objekter med individuelle innstillinger til å vises med dokumentinnstillingen, deaktiverer du Vis > Visningsytelse > Tillat visningsinnstillinger på objektnivå. (Et merke angir at dette er valgt.)

Endre visningsytelse for et objekt

 1. Hvis du vil bevare visningsytelsen for enkeltobjekter når dokumentet lukkes og åpnes på nytt, må du passe på at Behold visningsinnstillinger på objektnivå er valgt i innstillingene for Visningsytelse.

 2. Velg Vis > Visningsytelse, og kontroller at Tillat visningsinnstillinger på objektnivå er valgt.

 3. Marker et importert bilde med markeringsverktøyet  eller segmentmarkøren .
 4. Gjør ett av følgende:
  • Velg Objekt > Visningsytelse, og velg en visningsinnstilling.

  • Høyreklikk (Windows) eller hold nede Ctrl og klikk (Mac OS) i bildet, og velg en visningsinnstilling på undermenyen Visningsytelse.

Merk:

Hvis du vil fjerne de lokale visningsinnstillingene for et objekt, velger du Bruk visningsinnstilling på undermenyen Visningsytelse. Hvis du vil fjerne lokale visningsinnstillinger for all grafikk i dokumentet, velger du Fjern visningsinnstillinger på objektnivå på undermenyen Vis > Visningsytelse.

Valg for visningsytelse

Disse valgene kontrollerer hvordan grafikk vises på skjermen, men de påvirker ikke utskriftskvaliteten eller eksporterte utdata.

Bruk innstillingene for Visningsytelse til å angi standardvalget som skal brukes ved åpning av alle dokumenter. I tillegg kan du tilpasse innstillingene som definerer disse valgene. For hvert visningsvalg er det egne innstillinger for visning av rasterbilder, vektorgrafikk og gjennomsiktighet.

Rask

Tegner et rasterbilde eller vektorgrafikk som en grå boks (standard). Bruk dette valget når du raskt vil bla gjennom oppslag som har mange bilder eller gjennomsiktighetseffekter.

Vanlig

Tegner et forhåndsvisningsbilde i lav oppløsning (standard) som passer til å identifisere og plassere et bilde eller vektorgrafikk. Vanlig er standardvalget, og det er den raskeste måten å vise et identifiserbart bilde på.

Utskrift i høy kvalitet

Tegner et rasterbilde eller vektorgrafikk i høy oppløsning (standard). Dette valget gir den høyeste kvaliteten, men den laveste hastigheten. Bruk dette valget når du vil finjustere et bilde.

Merk:

Valg for bildevisning påvirker ikke utskriftsoppløsningen når du eksporterer eller skriver ut bilder i et dokument. Når du skriver ut på en PostScript-enhet, eksporterer til XHTML eller eksporterer til EPS- eller PDF-filer, avhenger den endelige bildeoppløsningen av utskriftsvalgene du angir når du skriver ut eller eksporterer filen.

Angi standard visningsytelse

Du bruker innstillingene for Visningsytelse til å angi standardvalget for visning, som brukes for hvert dokument i InDesign. Du kan endre et dokuments visningsytelse på Vis-menyen, eller du kan endre innstillingen for enkeltobjekter på Objekt-menyen. Hvis du for eksempel arbeider på prosjekter med mange bilder i høy oppløsning (for eksempel en katalog), foretrekker du kanskje at alle dokumentene åpnes raskt. Da kan du angi at standard visningsvalg skal være Rask. Når du vil se flere bildedetaljer, kan du bytte dokumentvisning til Vanlig eller Høy kvalitet (og beholde standardinnstillingen Rask).

Du kan også velge å vise eller overstyre visningsinnstillinger som er angitt for enkeltobjekter. Hvis du velger Behold visningsinnstillinger på objektnivå, arkiveres alle innstillinger du angir for objekter, med dokumentet.

 1. Velg Rediger > Innstillinger > Visningsytelse (Windows) eller InDesign > Innstillinger > Visningsytelse (Mac OS).
 2. Velg Vanlig, Rask eller Høy kvalitet under Standardvisning. Dette visningsvalget brukes på alle dokumenter du åpner eller oppretter.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Hvis du vil arkivere visningsinnstillinger som er angitt for enkeltobjekter, velger du Behold visningsinnstillinger på objektnivå.

  • Hvis du vil vise all grafikk med standard visningsvalg, deaktiverer du valget Behold visningsinnstillinger på objektnivå.

 4. Velg visningsvalget du vil tilpasse, under Juster visningsinnstillinger. Flytt deretter glidebryteren for Rasterbilder eller Vektorgrafikk til ønsket innstilling.
 5. Velg OK.

For hvert visningsvalg er det egne innstillinger for rasterbilder (punktgrafikkbilder), vektorgrafikk og gjennomsiktighetseffekter.

Opprette kontaktark

Et kontaktark er et rutenett med miniatyrbilder og brukes ofte til førtrykksanalyse. Kontaktark kan opprettes i flere forskjellige Adobe-programmer. I Photoshop kan du bruke kommandoen Kontaktark eller Bildepakke.

I tidligere versjoner av Adobe Bridge (CS2 og CS3) kan du opprette et kontaktark for InDesign-sider ved hjelp av funksjonen for å opprette InDesign-kontaktark. Denne funksjonen finnes ikke i senere versjoner av Adobe Bridge. Du kan i stedet bruke Adobe Output Module i Adobe Bridge til å opprette et PDF-kontaktark.

Du kan også opprette et enkelt kontaktark i InDesign ved å plassere flere bilder i et rutenett.

 1. Velg Fil > Monter, velg flere bilder og velg deretter Åpne.

  Hvis du vil ta med bildetekster for bildene, velger du Opprett statiske bildetekster. Se Generere en bildetekst fra et bilde.

 2. Begynn å dra, og trykk piltastene for å finne ut hvor mange rader og kolonner det er. Bruk Pil opp og Pil ned for å endre antallet rader, og Pil venstre og Pil høyre for å endre antallet kolonner.

  Hvis du vil endre avstanden mellom rammer, trykker du Page Up eller Page Down eller holder nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) mens du trykker piltastene.

  Hold nede Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) og trykk piltastene for å endre avstanden mellom rammene.

 3. Slipp museknappen for å montere rutenettet med bilder.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din