Oppsummering av nye funksjoner

Oppdatering for InDesign CC er tilgjengelig

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Oppsummering av nye funksjoner.

Adobe InDesign CC 9.2 | En oversikt

Rufus Deuchler

Integrering av Typekit-skrivebordsskrifter

Nytt i InDesign

Som betalende Creative Cloud-abonnent har du tilgang til Typekit-skriftbiblioteket for Internett og skrivebordet. Generelt sett bruker du skrivebordsappen Creative Cloud til å synkronisere Typekit-skrifter på datamaskinen, men nå kan du faktisk bla gjennom og synkronisere Typekit-skrifter i InDesign.

Typekit-skrivebordsskrifter er nå fullstendig integrert i InDesign. Takket være denne tette integreringen kan du nå enkelt gjøre følgende i InDesign:

 • Finn manglende Typekit-skrifter i dokumentene, og synkroniser disse skriftene fra Typekit.
 • Bla gjennom og legg til nye skrifter fra Typekit-nettstedet ved å klikke på knappen Legg til skrifter fra Typekit på Tekst-menyen.
 • Finn de synkroniserte Typekit-skriftene raskere på Skrift-menyen med det nye skriftfiltret for Typekit.
Skriftfilter for Typekit
A. Skriftfilter for Typekit. B Bla og legg til skrifter fra Typekit-nettstedet. C. Indikatorikon for Typekit-skrift

Merk:

Typekit-skrifter kan ikke pakkes med andre skrifter under oppretting av en InDesign-pakkefil. De kan imidlertid skrives ut og brukes i digitale dokumenter, for eksempel PDF- eller EPUB-dokumenter.

Forbedringer i InDesign CC

Hovedutfordringene med oppretting, redigering og behandling av hyperkoblinger omhandles i denne versjonen av InDesign.

Oppretting av hyperkoblinger er forenklet

Det er nå utrolig enkelt å opprette en hyperkobling i InDesign. Du kan opprette en hyperkobling ved å høyreklikke. Hyperkoblinger har nå en egen Hyperkobling-tegnmal – blå og understreket. InDesign oppretter i tillegg en egenskap for objekter som ikke inneholder tekst, på samme måte som knappeegenskapen – prikkete linje rundt objektrammen.

Slik oppretter du en hyperkobling:

 1. Høyreklikk den merkede teksten eller det merkede objektet, og velg deretter Hyperkoblinger > Ny hyperkobling. Dialogboksen Ny hyperkobling vises.

  Dialogboksen Ny hyperkobling

 2. Angi et riktig URL-mål.

 3. Som standard bruker InDesign hyperkoblingsmalen på den valgte teksten eller det valgte objektet. For tekst kan du enkelt velge en annen mal fra rullegardinlisten Stil. Når det gjelder objekter uten tekst, bruker InDesign en visuell identifikator for utformingstid for koblingene – prikkete linje rundt objektet med farge som er arvet fra lagfargen.

Hyperkobling i tekst
Tegnmalen legges til i dokumentets tegnmalliste. Stilen kan skrives ut og eksporteres.

Visuell ID brukt for objektkoblinger
Et prikkete omriss brukes på de koblede objektene. Det er bare en visuell identifikator, og den kan ikke skrives ut eller eksporteres.

Redigering av hyperkoblinger er forenklet

Dialogboksen Rediger hyperkobling pleide å gå til det delte målet, og det var ganske forvirrende. Redigeringsfunksjonen er nå tilgjengelig ved å høyreklikke, og dialogboksen henviser automatisk til hyperkoblingstypen du redigerer.

Hvis du vil redigere en eksisterende hyperkobling, høyreklikker du den merkede teksten eller det merkede objektet, og deretter velger du Hyperkoblinger > Rediger hyperkobling. Dialogboksen Rediger hyperkobling vises med en riktig koblingstype som allerede er valgt.

Håndtere hyperkoblinger på en enkel måte

Vi har justert hyperkoblingspanelet slik at det blir mer praktisk for deg å behandle hyperkoblinger ved hjelp av panelet.

Hyperkoblingspanel

 

 

 • La til trafikklys for raskt å kontrollere og gi hurtig tilbakemelding om URL-tilgjengelighet. Grønt angir en gyldig URL-adresse, og rødt angir en ugyldig URL-adresse. Hvis du klikker på Lys-ikonet, kommer du til målet.
 • Sidetallene som er lagt til, samsvarer med sidetallene i Koblinger-panelet: Når du klikker på et sidetall, kommer du til siden der koblingen befinner seg, og deretter kan du klikke på koblingen.
 • Hvis du klikker på andre ikoner, for eksempel E-post eller Anker, kommer du til målet.
 • La til oppdateringskontroll for å oppdatere URL-tilgjengelighet manuelt.
 • Koblinger som henviser til det samme målet, er gruppert sammen.

I tillegg er nå Hyperkobling- og Kryssreferanser-panelet atskilt. Mer om hyperkoblinger (artikkel) og kryssreferanser (artikkel).

Flere forbedringer

 • Slett ubrukte mål sletter målene som ble lagt til tidligere, men som ikke er i bruk for øyeblikket.
Valg for hyperkoblingsmål og sletting av ubrukt mål

 • Slett alt-knappen er byttet ut med Slett ubrukte.
Valg for hyperkoblingsmål

Mer om forenklede hyperkoblinger (video)

EPUB-forbedringer

Forbedringer i InDesign CC

Mange viktige forbedringer har blitt gjort med EPUB-funksjonaliteten i InDesign. (Hvis du vil vise listen med alle endringer, kan du se InDesign_EPUB_Changes_CC_9.0_to_9.2.pdf.)

Opprett interaktive bøker med tekstflyt

Opprett fotnoter som dukker opp på siden du leser

Nå har du en ny kontroll for oppsprettfotnoter i iBooks Reader – valget for plassering av fotnoten I et oppsprettvindu for EPUB3. Valget Fotnoteplassering i dialogboksen EPUB-eksportvalg er endret for å vise en rullegardinliste med plasseringsvalgene.

Valg for fotnote i et oppsprettvindu

Dette nye valget endrer markeringen av fotnotereferansen og tekstbryteren for fotnoteinnholdet for å aktivere oppsprettfotnoter i iBooks Reader. Teksten i fotnoten vises bare når en leser berører fotnotereferansen.

Mer kontroll over EPUB-eksport

Mer nøyaktig gjengivelse av eksportert tekstfarge, tabeller og nestede stiler

InDesign tilordner nå fargeattributter, inkludert fargetone i avsnittsstiler til CSS-egenskaper. Nå støttes også graderingsfargene når de brukes med en avsnittsstil.

InDesign avgir nå markeringen for en brukt cellestil, inkludert klassen som er knyttet til stilen. Regionale cellestiler, i tillegg til overstyringene Cellemal og Celleattributter, avgis og eksporteres nå på riktig måte.

Vi har forbedret støtte for Nestede stiler og Innfelte bokstaver ved å løse problemer i forbindelse med disse valgene:

 • Nestede stiler støttes nå fullstendig.
 • Innebygging av skrifter for innfelte bokstaver fungerer nå fint. I tillegg godtar den innfelte bokstavens flytegenskap nå avsnittsretningen.

Forbedret CSS-håndtering av innebygde InDesign-objekter, -bilder og -grupper

Transformeringer som brukes for objekter, for eksempel rotasjon for et objekt som inneholder grafikk, blir nå tilordnet til CSS. InDesign tilordner nå transformeringene nøyaktig til den genererte CSS-en for grafikk-, lyd- og videoobjektinnhold samt grupper.

Eksempel: Transformeringer brukt i grafikk, og hvordan grafikken tilordnes til CSS

Transformering for et objekt

 

 

 

div._idGenPageitem-2 {

-webkit-transform:translate(0.000px,0.000px) rotate(330.000deg) skew(0.000deg) scale(1.000,1.000);

-webkit-transform-origin:50% 50%;

display:inline-block;

height:173px;

width:230px;

}

Forbedret håndtering av punktlister og nummerering

Tilpassede punkter med GID og Skrift er nå byttet ut med standardiserte punkttegn. Innebygging av skrifter for tilpassede punkter støttes nå. EPUB3-eksporter støtter nå flere CSS-listestiltypeverdier.

Støtte for ekstra listetyper og tekstjustering i CSS-egenskaper

InDesign støtter nå flere CSS-egenskaper for CJK og ME – listestiltype(r), -epub-text-align-last og graderinger i avsnitt.

Opprett EPUB-er for alle markeder

Japansk

InDesign støtter nå Pre-Character Ruby og Auto TCY. Med den forbedrede støtten for Ruby og J Vertical-sammensetningen, inkludert TCY og Auto TCY, kan du nå opprette EPUB-er for det japanske markedet.

Midtøsten

InDesign støtter nå avsnitts- og tegnretning med dir-kodeattributt. Dette forbedrer håndteringen av høyre-til-venstre-språk, og dermed kan du opprette EPUB-er for det arabiske markedet.

Endringer i brukergrensesnittet

Kommandoen Valg for objekteksport er nå tilgjengelig på hurtigmenyen.

Valg for objekteksport tilgjengelig på hurtigmenyen

 • Valget Bruk opprinnelig bilde er lagt til i dialogboksen Valg for objekteksport og dialogboksen EPUB-eksportvalg. Denne nye kontrollen krever at eksporten må bruke det plasserte bildet i stedet for det rastrerte bildet.
Valg for bruk av opprinnelig bilde i objekteksport

Valg for bruk av opprinnelig bilde i EPUB-eksport

 • Valget Innstillinger gjelder forankrede objekter er fjernet fra bildevalgene i dialogboksen EPUB-eksportvalg.

Mer om EPUB-forbedringer (video)

Andre forbedringer

Forbedringer i InDesign CC

Smidigere oppdatering

 • Den seneste dokumentlisten tømmes ikke automatisk når du bruker oppdateringer.
  Obs! Dette trer i kraft for oppdateringer etter InDesign CC 9.2.0.
 • Innstillingen Fargetema blir ikke automatisk tilbakestilt til Middels mørk når du bruker oppdateringer.

Aktiv profil for førkontroll på dokumentstatuslinje

InDesign viser nå navnet på den gjeldende aktive profilen for førkontroll på dokumentets statuslinje. Dermed kan du endre den derfra.

Beskytt ved endring av skrifttyper for Latinsk skrift

Innstillingen Beskytt ved endring av skrifttyper gjelder nå også Latinsk skrift.

Forbedring i ytelsen til kryssreferanser

Hvis du hadde et dokument med flere kryssreferanser til andre dokumenter i en tidligere versjon av InDesign, ville du lagt merke til en forsinkelse i innskriving av tekst i dokumentet. Dette skjer spesielt når kryssreferanser henviser til flere dokumenter og de dokumentene ikke er åpne.

Dette problemet er nå løst. Du vil ikke oppleve forsinkelse under innskriving av tekst i dokumentet selv om ikke alle referansedokumenter er åpne.

Virkemåten for tekstmerking eller -utheving er tilbakestilt

Virkemåten for tekstmerking eller -utheving har blitt tilbakestilt til slik den var i ID CS6. Nå brukes ikke operativsystemets uthevingsfarge til å utheve tekst. Denne endringen er gjort bare i merkingen/uthevingen av oppsetteksten. I Artikkelredigering er virkemåten den samme som i CC.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet