Brukerveiledning Avbryt

Kryssreferanser

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Tilpasse arbeidsområdet i InDesign
   3. Verktøykassen
   4. Angi innstillinger
   5. Egenskaper-panelet
   6. Berøringsbasert arbeidsområde
   7. Standard tastatursnarveier
   8. Gjenoppretting og angring for dokumenter
  3. Generativ kunstig intelligens (kun tilgjengelig i USA)
   1. Tekst til bilde (beta)
   2. Vanlige spørsmål om generativ kunstig intelligens
 3. Opprett dokumenter og velg layout
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
   2. Justere og fordele objekter ved hjelp av linjaler
   3. Måle objekter ved hjelp av måleverktøyet
 4. Legg til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Tegnskrifter for land i Sørøst-Asia
   4. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   5. Opprette tekst langs en bane
   6. Punktmerking og nummerering
   7. Tegnvarianter og spesialtegn
   8. Tekstjustering
   9. Tekstvariabler
   10. Generere QR-koder
   11. Redigere tekst
   12. Justere tekst
   13. Tekstflyt rundt objekter
   14. Forankrede objekter
   15. Tilknyttet innhold
   16. Formatere avsnitt
   17. Formatere tegn
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Bruk automatisk stil på tekst
   3. Arbeide med stilpakker
   4. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Stavekontroll og ordlister
   1. Kjøre stavekontroll, autokorrektur og dynamisk stavekontroll
   2. Opprette, legge til og administrere ordlister og ord
   3. Endre ordlisteinnstillinger
   4. Duden-ordbok
  6. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  7. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Tilordne, eksportere og administrere stiler
   3. Objektmaler
   4. Initialer og kjedede stiler
   5. Arbeide med maler
   6. Linjeavstand
  8. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  9. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
  10. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Rammer og objekter
   10. Justere og fordele objekter
   11. Koblet og innebygd grafikk
   12. Integrere AEM Assets
  11. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Søke og erstatte
  1. Søke etter og erstatte tekst
  2. Søke etter og erstatte skrifter
  3. Søke etter og erstatte tegnvarianter
  4. Søke etter og erstatte ved å bruke GREP-uttrykk og spørringer
  5. Finne og erstatt objekter
  6. Finne og erstatte farger
  7. Søkealternativer for å finne og erstatte
 6. Deling
  1. Jobbe med InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  2. Vanlige spørsmål om InDesign-nettsky-dokumenter (Beta)
  3. Dele og samarbeide        
  4. Dele for gjennomgang
  5. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  6. Administrere tilbakemeldinger 
 7. Publiser
  1. Plassere, eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Publish Online-dashbordet
   3. Kopiere, sette inn grafikk
   4. Eksportere innhold for EPUB
   5. Adobe PDF-valg
   6. Eksportere innhold til HTML
   7. Eksportere til Adobe PDF
   8. Eksportere til JPEG-format
   9. Eksportere HTML
   10. Oversikt over DPS og AEM Mobile
   11. Støttede filformater
   12. Eksporter og importer brukerinnstillinger
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 8. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Capture-utvidelsen i InDesign
   4. Skript
 9. Feilsøking
  1. Løste problemer
  2. Krasj ved oppstart
  3. Problemer med skrivebeskyttet Innstillinger-mappe
  4. Feilsøke filproblemer.
  5. Kan ikke eksportere PDF
  6. Gjenoppretting av dokumenter i InDesign
Merk:

Nøytralt språk: Vi erstatter ikke-inkluderende språk fra InDesign 2022 (versjon 17.0) og utover, for å reflektere Adobes kjerneverdier for inkludering. Alle henvisninger til "Master page" er erstattet av "Parent page" i hjelpeartiklene våre for språkene engelsk, dansk, ungarsk, spansk, italiensk, brasiliansk, portugisisk og japansk.

Hvis du skriver en brukerhåndbok eller et referansedokument, kan det hende at du vil inkludere en kryssreferanse til leseren fra én del av dokumentet til en annen. Eksempel: Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Skogmus på side 249. Du kan angi om en kryssreferanse skal avledes fra en avsnittsstil, for eksempel en overskriftstil, eller fra et tekstanker du har opprettet. Du kan også angi formatet for kryssreferanser, for eksempel bare Sidetall eller Fullt avsnitt og sidetall.

Sette inn kryssreferanser

Bruk Kryssreferanser-panelet for å sette inn kryssreferanser i dokumentet. Velg Vindu > Tekst og tabeller > Kryssreferanser for å åpne panelet.

Kryssreferanser-panelet

A. Klikk på den grønne indikatoren for å gå til målet. B. Klikk på sidetallet for å velge kilden. C. Klikk på ikonet for å opprette en kryssreferanse. 

Teksten som det henvises til, er målteksten. Teksten som genereres fra målteksten, er kildekryssreferansen.

Når du setter inn en kryssreferanse i dokumentet, kan du velge blant flere forhåndsutformede formater, eller du kan opprette et egendefinert format. Du kan bruke en tegnstil på hele kryssreferansekilden eller på teksten i kryssreferansen. Kryssreferanseformater kan synkroniseres på tvers av en bok.

Kildeteksten til en kryssreferanse kan redigeres og brytes over flere linjer.

Merk:

Kryssreferanser inkluderes i eksporterte Adobe PDF-filer hvis Hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign. Kryssreferanser inkluderes i den eksporterte SWF-filen hvis Inkluder hyperkoblinger er valgt i dialogboksen Eksporter SWF.

Sette inn kryssreferanser

 1. Sett innsettingspunktet der du vil at kryssreferansen skal settes inn.
 2. Gjør ett av følgende for å åpne dialogboksen Ny kryssreferanse:

  • Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Sett inn kryssreferanse.

  • Velg Vindu > Tekst og tabeller > Kryssreferanser, og velg deretter Sett inn kryssreferanse fra panelmenyen.

  • Klikk på knappen Opprett ny kryssreferanse i panelet.

 3. Velg Avsnitt eller Tekstanker på Kobling til-menyen i dialogboksen.

  Hvis du velger Avsnitt, kan du opprette en kryssreferanse til et hvilket som helst avsnitt i dokumentet du angir.

  Hvis du velger Tekstanker, kan du opprette en kryssreferanse til en hvilken som helst tekst som du har opprettet et hyperkoblingsmål i. (Se Opprette et mål for hyperkobling.) Det er spesielt nyttig å opprette et tekstanker hvis du vil bruke annen tekst enn det faktiske målavsnittet.

 4. I feltet Dokument velger du dokumentet som inneholder målet som du vil henvise til. Alle åpne dokumenter som er lagret, er oppført på listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom, finner filen og velger Åpne.
 5. Velg en avsnittsstil i boksen til venstre for å begrense antall valg, og velg deretter avsnittet du vil henvise til. (Eller, hvis Tekstanker er angitt, velger du tekstankeret).
  Du kan også bruke søkefeltet for å søke etter et bestemt avsnitt fra listen over avsnitt. Følgende typer søk støttes:

  • Søk fra start – søk fra begynnelsen av avsnittet.
  • Søk hvor som helst – søk hvor som helst i avsnittet.
 6. Velg kryssreferanseformatet du vil bruke, på Format-menyen.

  Du kan redigere disse kryssreferanseformatene eller opprette dine egne. Se Bruke kryssreferanseformater.

 7. Spesifiser kryssreferansens PDF-visningsalternativer.

 8. Klikk på OK.

Når du setter inn en kryssreferanse, vises det et tekstankermerke på begynnelsen av målavsnittet. Du kan vise dette merket når du velger Tekst > Vis skjulte tegn. Hvis dette merket flyttes eller slettes, fungerer ikke kryssreferansen.

Bruke kryssreferanseformater

Flere kryssreferanseformater vises som standard i dialogboksen Ny kryssreferanse. Du kan redigere disse formatene, slette dem eller opprette dine egne.

Merk:

Hvis du har slettet eller redigert kryssreferanseformater i dokumentet og vil gjenopprette dem til standardformatene, kan du velge Last inn kryssreferanseformater på panelmenyen og velge et dokument med formater som ikke kan redigeres. Du kan også synkronisere kryssreferanseformater i en bok.

Opprette eller redigere kryssreferanseformater

I motsetning til andre forhåndsinnstillinger kan kryssreferanseformater redigere eller slettes. Når du redigerer et kryssreferanseformat, oppdateres eventuelle kildekryssreferanser som bruker dette formatet, automatisk.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Definer kryssreferanseformater på menyen i Kryssreferanser-panelet.

  • Når du oppretter eller redigerer en kryssreferanse, velger du knappen Opprett eller rediger kryssreferanseformater .

 2. Gjør ett av følgende i dialogboksen Kryssreferanseformater:
  • Hvis du vil redigere et format, velger du formatet til venstre.

  • Hvis du vil opprette et format, velger du et format som du vil basere det nye formatet på, og klikker deretter på knappen Opprett format . Da opprettes det et duplikat av det valgte formatet.

 3. I feltet Navn angir du navnet på formatet.
 4. I tekstboksen Definisjon legger du til eller fjerner du tekst etter behov. Klikk på byggeblokkikonet  for å sette inn byggeblokker fra en meny. Klikk på spesialtegnikonet  for å velge tankestreker, mellomrom, anførselstegn og andre spesialtegn.
 5. Hvis du vil bruke en tegnstil på hele kryssreferansen, velger du Tegnstil for kryssreferanse, og deretter velger eller oppretter du tegnstilen fra menyen.

  Du kan også bruke Tegnstil-byggeblokken når du vil bruke en tegnstil på tekst i kryssreferansen.

 6. Velg Lagre for å lagre endringene. Klikk på OK når du er ferdig.

Byggeblokker for kryssreferanser

Byggeblokker

Resultat

Eksempel

Sidetall

Setter inn sidetallet.

på side <pageNum/>

på side 23

Avsnittstall

Setter inn avsnittstallet i en kryssreferanse til en nummerert liste.

Se <paraNum/>

Se 1

I dette eksemplet brukes 1 bare fra avsnittet 1. Dyr.

Avsnittstekst

Setter inn avsnittsteksten uten avsnittstallet i en kryssreferanse til en nummerert liste.

Se <paraText/>

Se Dyr

I dette eksemplet brukes 1 bare fra avsnittet 1. Dyr.

Fullt avsnitt

Setter inn hele avsnittet, inkludert avsnittstall og avsnittstekst.

Se <fullPara/>

Se 1. Dyr

Delvis avsnitt

Du kan bruke dette valget til å opprette en kryssreferanse til det første avsnittet, opp til det angitte skilletegnet, for eksempel et kolon eller en lang tankestrek.

Se <fullPara delim=”:” includeDelim=”usann”/>

Se kapittel 7

I dette eksemplet brukes bare Kapittel 7 fra tittelen Kapittel 7: Hunder og katter.

Angi skilletegnet (som : i dette eksemplet), og angi om skilletegnet skal ekskluderes (usann eller 0) eller inkluderes (sann eller 1) i kildekryssreferansen.

Se Opprette kryssreferanser til delvise avsnitt.

Tekstankernavn

Setter inn tekstankernavnet. Du kan opprette tekstankere ved å velge Nytt mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Se <txtAnchrName/>

Se figur 1

Kapittelnummer

Setter inn kapittelnummeret.

i kapittel <chapNum/>

i kapittel 3

Filnavn

Setter inn filnavnet på måldokumentet.

i <fileName/>

i newsletter.indd

Tegnmal

Bruker en tegnmal på tekst i en kryssreferanse.

Se <cs name=”bold”><fullPara/></cs> på side <pageNum>

Se Dyr på side 23.

Angi tegnmalnavnet, og inkluder teksten som du vil bruke tegnmalen på, mellom kodene <cs name=””> og </cs>.

Se Bruke tegnmaler i en kryssreferanse.

Opprette kryssreferanser til delvise avsnitt

Du kan utforme kryssreferanseformater slik at de inneholder den første delen av et avsnitt. Hvis du for eksempel har overskrifter i dokumentet som ser slik ut: Kapittel 7 – Granada til Barcelona, kan du opprette en kryssreferanse som bare henviser til Kapittel 7.

Kryssreferanse til delvis avsnitt

A. Kryssreferansekilden slutter med en lang tankestrek (^_) B. usann ekskluderer den lange tankestreken fra kilden 

Når du setter inn byggeblokken Delvis avsnitt, må du gjøre to ting. Først må du angi skilletegnet mellom anførselstegnene. Skilletegnet er tegnet som avslutter avsnittet. Vanlige skilletegn omfatter kolon (Kapittel 7: Granada), punktum (Kapittel 7. Granada) og tankestreker (Kapittel 7 – Granada). Hvis du setter inn spesialtegn som lange tankestreker (^_), lange mellomrom (^m) og punkttegn (^8), angir du et valg fra menyen som vises når du klikker på spesialtegnikonet.

Deretter må du angi om skilletegnet skal ekskluderes (Kapittel 7) eller inkluderes (Kapittel 7 –). Bruk includeDelim=”usann” for å ekskludere skilletegnet og includeDelim=”sann” for å inkludere skilletegnet. I stedet for usann eller sann, kan du bruke henholdsvis 0 eller 1.

Bruke tegnstiler i en kryssreferanse

Hvis du vil fremheve et avsnitt med tekst i en kryssreferanse, kan du bruke Tegnstil-byggeblokken. Denne byggeblokken består av to koder. <cs name=”stilnavn”>-koden indikerer hvilken stil som brukes, og </cs>-koden avslutter tegnstilen. All tekst eller alle byggeblokker mellom disse kodene er formatert i den angitte stilen.

Bruke en tegnstil på en del av kryssreferansen

A. Denne koden bruker en tegnstil kalt Rød.  B. Denne koden avslutter tegnstilformateringen. C. En tegnstil kalt Fet brukes på resten av kryssreferansekilden. 

 1. Opprett tegnstilen du vil bruke.
 2. I dialogboksen Kryssreferanseformater oppretter eller redigerer du formatet du vil bruke.
 3. I feltet Definisjon velger du teksten og byggeblokkene som du vil bruke avsnittsstilen på.
 4. Velg Tegnstil på menyen til høyre for definisjonslisten.
 5. Skriv inn navnet på avsnittsstilen mellom anførselstegnene nøyaktig slik det vises i Tegnstiler-panelet.

  Det skilles mellom store og små bokstaver i stilnavn. Hvis tegnstilen er i en gruppe, skriver du inn navnet på gruppen etterfulgt av et kolon før tegnstilen, for eksempel Stilgruppe 1: Rød.

 6. Velg Lagre for å lagre formatet, og velg deretter OK.

Laste inn (importere) kryssreferanseformater

Når du laster inn kryssreferanseformater fra et annet dokument, erstatter de innkommende formatene eventuelle eksisterende formater som deler samme navn.

I InCopy kan du bare importere kryssreferanseformater i frittstående dokumenter. Du kan ikke importere formater fra et InCopy-dokument til et InDesign-dokument. Hvis det nye eller endrede formatet i InCopy kommer i konflikt med et format i InDesign-dokumentet når artikkelen sjekkes inn, får InDesign-formatet forrang.

 1. Velg Last inn kryssreferanseformater på menyen i Kryssreferanser-panelet.

 2. Dobbeltklikk på dokumentet som inneholder kryssreferanseformatene som du vil importere.

Du kan også bruke kryssreferanseformater på tvers av dokumenter ved å synkronisere en bok.

Slette kryssreferanseformatene

Du kan ikke slette et kryssreferanseformat som er brukt på kryssreferanser i dokumentet.

 1. I dialogboksen Kryssreferanseformater velger du formatet du vil slette.
 2. Klikk på Slett format-knappen  .

Administrere kryssreferanser

Når du setter inn en kryssreferanse, viser Kryssreferanser-panelet statusen til kryssreferansen. Ikoner angir for eksempel om målteksten skal vises på montasjebordet , en malside , et skjult lag , i overskytende tekst  eller i skjult tekst . Kryssreferanser som er koblet til slike målområder, er uløst. Panelet forteller deg også om målavsnittet er blitt redigert  (også kalt foreldet) eller mangler . Måltekst mangler hvis enten målteksten eller filen som inneholder målteksten, ikke blir funnet. Hold musepekeren over et hvilket som helst ikon for å vise en beskrivelse av et verktøytips.

I InCopy kan du bare administrere kryssreferanser hvis artikkelen sjekkes ut for redigering.

Oppdatere kryssreferanser

Et oppdateringsikon angir at målteksten for kryssreferansen er blitt endret, eller at kildeteksten for kryssreferansen er blitt redigert. Du kan enkelt oppdatere kryssreferansen. Hvis målet flyttes til en annen side, oppdateres kryssreferansen automatisk.

Når du oppdaterer en kryssreferanse, fjernes alle formateringsendringer du har gjort i kildeteksten.

Når du skriver ut eller trykker, blir du varslet hvis kryssreferanser er foreldede eller uløste.

Merk:

Du kan også bruke Forhåndskontroll-panelet til å angi at du vil varsles når kryssreferanser er foreldet eller uløst. Når du definerer en profil, velger du Kryssreferanser i delen Tekst. Se Definere forhåndskontrollprofiler.

 1. Velg én eller flere foreldete kryssreferanser. Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene, må du kontrollere at det ikke er merket av for noen av dem.
 2. Gjør ett av følgende:
  • Klikk på knappen Oppdater kryssreferanser-knappen  i Kryssreferanser-panelet.

  • Velg Oppdater kryssreferanse på menyen i Kryssreferanser-panelet.

  • Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Oppdater kryssreferanse.

Hvis du vil oppdatere alle kryssreferansene i en bok, velger du Oppdater alle kryssreferanser på menyen i Bok-panelet. Du blir varslet hvis noen av kryssreferansene forblir uløst.

Hvis den manglende målteksten er blitt flyttet til et annet dokument, eller hvis dokumentet som inneholder målteksten får nytt navn, kan du koble kryssreferansen på nytt. Når du kobler på nytt, fjernes alle endringer du har gjort i kildekryssreferansen.

 1. I Kryssreferanser-panelet velger du kryssreferansen du vil koble på nytt.

 2. Velg Koble kryssreferanse på nytt på panelmenyen.

 3. Finn dokumentet som målteksten vises i, og velg deretter Åpne.

Hvis annen måltekst vises i dette dokumentet, kan du koble flere kryssreferanser på nytt.

Redigere kryssreferanser

Hvis du vil endre utseendet på kildekryssreferansen eller angi et annet format, kan du redigere kryssreferansen. Hvis du redigerer en kryssreferanse som er koblet til et annet dokument, åpnes dokumentet automatisk.

 1. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tekst > Hyperkoblinger og kryssreferanser > Valg for kryssreferanse.

  • Dobbeltklikk på kryssreferansen du vil redigere, i Kryssreferanser-panelet.

  • Velg kryssreferansen, og velg deretter Valg for kryssreferanse på menyen i Kryssreferanser-panelet.

 2. Rediger kryssreferansen, og velg deretter OK.

Slette kryssreferanser

Når du sletter en kryssreferanse, konverteres kildekryssreferansen til tekst.

 1. Marker kryssreferansen eller kryssreferansene du vil slette, i Kryssreferanser-panelet.

 2. Klikk på Slett-ikonet, eller velg Slett kryssreferanse på panelmenyen.

 3. Velg Ja for å bekrefte.

Hvis du vil fjerne en kryssreferanse helt, kan du også velge kryssreferansekilden og slette den.

Redigere kildeteksten til kryssreferansen

Du kan redigere kildeteksten til kryssreferansen. Fordelen ved å redigere kryssreferansetekst er at du kan endre tegnavstand eller ordmellomrom etter behov ved manuskriptberegning eller gjøre andre endringer. Ulempen er at hvis du oppdaterer eller kobler kryssreferansen på nytt, fjernes alle lokale formateringsendringer.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?