Hyperkoblinger

 1. Brukerhåndbok for InDesign
 2. Bli kjent med InDesign
  1. Innføring i InDesign
   1. Nyheter i InDesign
   2. Systemkrav
   3. Vanlige spørsmål
   4. Bruke Creative Cloud Libraries
  2. Arbeidsområde
   1. Grunnleggende om arbeidsområdet
   2. Verktøykassen
   3. Angi innstillinger
   4. Berøringsbasert arbeidsområde
   5. Standard tastatursnarveier
   6. Gjenoppretting og angring for dokumenter
 3. Opprette og sette opp dokumenter
  1. Dokumenter og sider
   1. Opprette dokumenter
   2. Jobbe med malsider
   3. Arbeide med dokumentsider
   4. Angi sidestørrelse, marger og utfallende
   5. Arbeide med filer og maler
   6. Opprette bokfiler
   7. Legge til enkel sidenummerering
   8. Nummerere sider, kapitler og seksjoner
   9. Konvertere QuarkXPress- og PageMaker-dokumenter
   10. Dele innhold
   11. Forstå en grunnleggende arbeidsflyt for styrte filer
   12. Lagre dokumenter
  2. Rutenett
   1. Rutenett
   2. Formatere rutenett
  3. Layouthjelpemidler
   1. Linjaler
 4. Legge til innhold
  1. Tekst
   1. Legge til tekst i rammer
   2. Koble tekst
   3. Arabiske og hebraiske funksjoner i InDesign
   4. Opprette tekst langs en bane
   5. Punktmerking og nummerering
   6. Tegnvarianter og spesialtegn
   7. Tekstjustering
   8. Tekstvariabler
   9. Generere QR-koder
   10. Redigere tekst
   11. Justere tekst
   12. Tekstflyt rundt objekter
   13. Forankrede objekter
   14. Tilknyttet innhold
   15. Formatere avsnitt
   16. Formatere tegn
   17. Finn/endre
   18. Stavekontroll og ordlister
  2. Typografi
   1. Bruke skrifter i InDesign
   2. Utligning og tegnavstand
  3. Formatere tekst
   1. Formatere tekst
   2. Tabulatorer og innrykk
  4. Gjennomgå tekst
   1. Spore og gjennomgå endringer
   2. Legge til redigeringsmerknader i InDesign
   3. Importere PDF-kommentarer
  5. Legge til referanser
   1. Opprette en innholdsfortegnelse
   2. Fotnoter
   3. Opprette et stikkordregister
   4. Sluttnoter
   5. Bildetekster
  6. Stiler
   1. Avsnitts- og tegnstiler
   2. Objektmaler
   3. Initialer og kjedede maler
   4. Arbeide med maler
   5. Linjeavstand
  7. Tabeller
   1. Formatere tabeller
   2. Opprette tabeller
   3. Tabell- og cellemaler
   4. Velge og redigere tabeller
   5. Streker og fyll i tabeller
  8. Interaktivitet
   1. Hyperkoblinger
   2. Dynamiske PDF-dokumenter
   3. Bokmerker
   4. Knapper
   5. Skjemaer
   6. Animasjon
   7. Kryssreferanser
   8. Strukturere PDF-dokumenter
   9. Sideoverganger
   10. Filmer og lyder
   11. Skjemaer
  9. Grafikk
   1. Forstå baner og former
   2. Tegne med blyantverktøyet
   3. Tegne med pennverktøyet
   4. Bruke innstillinger for linjer (streker) 
   5. Sammensatte baner og former
   6. Redigere baner
   7. Beskjæringsbaner
   8. Endre utseende på hjørner
   9. Justere og fordele objekter
   10. Koblet og innebygd grafikk
   11. Integrere AEM Assets
  10. Farge og gjennomsiktighet
   1. Bruke farger
   2. Bruke farger fra importert grafikk
   3. Arbeide med fargekart
   4. Blande trykkfarger
   5. Nyanser
   6. Forstå spotfarger og prosessfarger
   7. Blande farger
   8. Forløpninger
   9. Slå sammen gjennomsiktig grafikk
   10. Legge til effekter for gjennomsiktighet
 5. Deling med andre
  1. Dele og samarbeide        
  2. Dele for gjennomgang
  3. Gå gjennom et delt InDesign-dokument
  4. Administrere tilbakemeldinger 
 6. Publisere
  1. Eksportere og publisere
   1. Publish Online
   2. Eksportere innhold for EPUB
   3. Adobe PDF-valg
   4. Eksportere innhold til HTML
   5. Eksportere til Adobe PDF
   6. Eksportere til JPEG-format
   7. Eksportere HTML
   8. Oversikt over DPS og AEM Mobile
  2. Skrive ut
   1. Skrive ut hefter
   2. Merker og utfallende
   3. Skrive ut dokumenter
   4. Trykkfarger, separasjon og rasterfrekvens
   5. Overtrykk
   6. Opprette PostScript- og EPS-filer
   7. Forhåndskontrollere filer før levering
   8. Skrive ut miniatyrer og dokumenter som er for store
   9. Forberede PDF-filer for trykkerier
   10. Forberede utskrift av separasjoner
 7. Utvide InDesign
  1. Automatisering
   1. Fletting
   2. Plugin-moduler
   3. Skript

Oversikt over Hyperkoblinger-panelet

Du kan opprette hyperkoblinger, slik at en leser kan klikke på en kobling for å hoppe til andre plasseringer i det samme dokumentet eller til andre dokumenter eller Internett-områder, når du eksporterer til Adobe PDF eller SWF i InDesign. Hyperkoblinger som du eksporterer til PDF eller SWF i InCopy, er ikke aktive.

En kilde er tekst, en tekstramme eller en grafikkramme som det er opprettet en hyperkobling til. Et mål er URL-adressen, filen, e-postadressen, siden, tekstankeret eller det delte målet som en hyperkobling går til. En kilde kan bare hoppe til ett mål, men et hvilket som helst antall kilder kan hoppe til samme mål.

Merk:

Hvis du vil at kildeteksten skal genereres fra målteksten, setter du inn en kryssreferanse i stedet for å legge til en hyperkobling. Se Kryssreferanser.

Hyperkoblingspanel
Hyperkoblingspanel

A. Liste over hyperkoblinger i det aktive dokumentet B. Trafikklysindikatorer for hurtig tilbakemelding om URL-tilgjengelighet. C. E-postkobling. D. Klikkbare sidetall tar deg til siden der koblingen befinner seg, og merker koblingen. 

 • Velg Vindu > Interaktiv > Hyperkoblinger.
 1. Velg Sorter på menyen i Hyperkoblinger-panelet, og velg deretter blant følgende:

  Manuelt

  Viser hyperkoblingene i den rekkefølgen de ble lagt til i dokumentet.

  Etter navn

  Viser hyperkoblingene i alfabetisk rekkefølge.

  Etter type

  Viser hyperkoblingene i grupper av lignende typer.

 1. Velg Små panelrader på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Opprette hyperkoblinger

Du kan opprette hyperkoblinger til sider, URL-adresser, tekstankere, e-postadresser og filer. Hvis du oppretter en hyperkobling til en side eller et tekstanker i et annet dokument, må du kontrollere at de eksporterte filene vises i samme mappe.

Merk:

Hvis du vil vise eller skjule hyperkoblinger, velger du Vis > Tillegg > Vis/Skjul hyperkoblinger.

Merk:

Hyperkoblinger inkluderes i eksporterte Adobe PDF-filer hvis Hyperkoblinger er aktivert i dialogboksen Eksporter Adobe PDF i InDesign. Hyperkoblinger inkluderes i den eksporterte SWF-filen hvis Inkluder hyperkoblinger er aktivert i dialogboksen Eksporter SWF.

Du kan bruke flere ulike metoder for å opprette hyperkoblinger til URL-adresser. Når du angir en URL-adresse, kan du bruke en hvilken som helst gyldig Internett-ressursprotokoll: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

Du kan også bruke Knapper-funksjonen for å koble til websider. (Se Knapper.)

Merk:

I InDesign formateres hyperkoblinger automatisk med hyperkoblingsstilen – blå tekst med understreking.

 1. Høyreklikk den merkede teksten, rammen eller grafikken, og velg deretter Hyperkoblinger > Ny hyperkobling. Dialogboksen Ny hyperkobling vises.

  Dialogboksen Ny hyperkobling

 2. Angi et riktig URL-mål:

  • Skriv eller lim inn URL-navnet (for eksempel http://www.adobe.com/no) i tekstboksen URL-adresse. Kontroller at URL-alternativet velges i rullegardinlisten Koble til
   –ELLER–

  • Velg en URL-adresse som ble lagt til tidligere, i URL-rullegardinlisten. Utseendet på hyperkoblingen er det samme som det som ble brukt i den tidligere URL-adressen.

 3. Angi eller endre innstillingene for utseende i fanen Utseende.
  Angi den alternative teksten i fanen Tilgjengelighet. Denne vises når bildet ikke vises.

 4. Velg OK.

Merk:

Hvis en URL-hyperkobling ikke fungerer i den eksporterte PDF-filen, kan det hende at hyperkoblingen er av typen Delt mål. Fjern merket i avmerkingsboksen Delt mål for hyperkobling, og velg OK.

Når du oppretter en hyperkobling til en fil, åpnes filen i det opprinnelige programmet, for eksempel Microsoft Word for DOC-filer, hvis du klikker på hyperkoblingen i den eksporterte PDF- eller SWF-filen.

Sørg for at filen du angir, er tilgjengelig for alle som åpner PDF- eller SWF-filen du eksporterer. Hvis du for eksempel sender den eksporterte PDF-filen til en kollega, må du angi en fil som ligger på en delt server og ikke på den lokale harddisken din.

 1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.
 2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.
 3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Fil på Kobling til-menyen.
 4. Under Bane skriver du inn banenavnet eller klikker på mappeknappen for å finne og dobbeltklikke på filnavnet.
 5. Velg Delt mål for hyperkobling hvis du vil at filen skal arkiveres i Hyperkoblinger-panelet, slik at den enkelt kan brukes på nytt.
 6. Angi utseendet til hyperkoblingskilden, og velg deretter OK.
 1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.
 2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.
 3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du E-post på Kobling til-menyen.
 4. I feltet Adresse skriver du inn e-postadressen, for eksempel brukernavn@firma.com.
 5. I feltet Emnelinje skriver du inn teksten som vises i emnelinjen i e-postmeldingen.
 6. Velg Delt mål for hyperkobling hvis du vil at e-postmeldingen skal arkiveres i Hyperkoblinger-panelet, slik at den enkelt kan brukes på nytt.
 7. Angi utseendet til hyperkoblingskilden, og velg deretter OK.

Du kan opprette en hyperkobling til en side uten at du må opprette et mål først. Ved å opprette et sidemål, kan du imidlertid angi et sidetall og en visningsinnstilling.

 1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.
 2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.
 3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Side fra Kobling til-menyen.
 4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.
 5. I feltet Side angir du sidenummeret du vil hoppe til.
 6. Gjør ett av følgende under Zoomeinnstilling for å velge visningstilstand for siden hyperkoblingen viser til:
  • Velg Fast hvis du vil vise forstørrelsesnivået og sideplasseringen som ble brukt da du opprettet koblingen.

  • Velg Tilpass visning hvis du vil vise den synlige delen av den aktuelle siden som målet.

  • Velg Tilpass etter vindu hvis du vil vise den aktuelle siden i målvinduet.

  • Velg Tilpass bredde eller Tilpass høyde hvis du vil vise bredden eller høyden på den aktuelle siden i målvinduet.

  • Velg Tilpass synlig hvis du vil vise siden slik at tekst og grafikk tilpasses etter bredden på vinduet, som vanligvis betyr at margene ikke vises.

  • Velg Behold zoom hvis du vil vise målvinduet i forstørrelsen som leseren bruker når han/hun klikker på hyperkoblingen.

 7. Angi valg for utseende, og velg OK.

Det er bare nødvendig å opprette et mål for hyperkobling hvis du oppretter en hyperkobling eller kryssreferanse til et tekstanker. Et tekstanker kan peke til et utvalg av tekst eller til plasseringen av innsettingspunktet. Deretter oppretter du hyperkoblingen eller kryssreferansen som peker til målet for hyperkoblingen. Du kan også opprette hyperkoblingsmål for sider og URL-adresser, men det er ikke nødvendig med et mål for disse koblingene.

Mål for hyperkoblinger som du oppretter, vises ikke i Hyperkoblinger-panelet: De vises i dialogboksen som vises når du oppretter eller redigerer hyperkoblinger.

 1. Hvis du oppretter et tekstanker, kan du bruke tekstverktøyet til å plassere innsettingspunktet, eller du kan markere tekstområdet du vil bruke som anker.

  Du kan ikke angi et ankermål for tekst på en malside.

 2. Velg Nytt mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
 3. Velg Tekstanker på Type-menyen. Skriv inn et navn på tekstankeret, og velg OK.
 4. Gjør ett av følgende, og klikk på OK:
  • Velg Tekstanker på Type-menyen. Angi et navn for tekstankeret.

  • Velg Side på Type-menyen. Angi sidenummeret du vil gå til, og zoominnstillingen. Skriv inn et navn på siden, eller velg Navn med sidetall for å gi navn til målet automatisk basert på sidetallet og zoominnstillingen du angir.

  • Velg URL-adresse på Type-menyen. Skriv inn eller lim inn en URL-adresse, for eksempel http://www.adobe.com/no. Du kan bruke en hvilken som helst gyldig Internett-ressursprotokoll: http://, file://, ftp:// eller mailto://.

 1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.
 2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.
 3. Velg Tekstanker på Kobling til-menyen.
 4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.
 5. På Tekstanker-menyen velger du målet for tekstankeret som du opprettet.
 6. Angi valg for utseendet på hyperkoblingen, og velg OK.

Hvis du velger Delt mål når du oppretter en hyperkobling, kan du angi et hvilket som helst navngitt mål. Et mål navngis når du legger til en URL-adresse ved hjelp av tekstboksen URL-adresse, eller når du velger Delt mål mens du oppretter en hyperkobling til en URL-adresse, fil eller e-postadresse.

 1. Velg teksten, rammen eller grafikken som du vil skal være kilden til hyperkoblingen.
 2. Velg Ny hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet, eller velg Opprett ny hyperkobling nederst i Hyperkoblinger-panelet.
 3. I dialogboksen Ny hyperkobling velger du Delt mål på Kobling til-menyen.
 4. Velg dokumentet som inneholder målet du vil hoppe til, under Dokument. Alle åpne dokumenter som er arkivert, er oppført på listen. Hvis dokumentet du ser etter, ikke er åpent, velger du Bla gjennom fra listen, finner filen og velger Åpne.
 5. Velg et mål fra Navn-menyen.
 6. Angi valg for utseendet på hyperkoblingen, og velg OK.

Valgene bestemmer utseendet på hyperkoblings- eller kryssreferansekilden i den eksporterte PDF- eller SWF-filen. Disse alternativene for utseende vises også i InDesign-dokumentet hvis du velger Vis > Tillegg > Vis hyperkoblinger.

Tegnmal

Velg en tegnmal som skal brukes på hyperkoblingskilden.  Som standard bruker InDesign hyperkoblingsstilen på den valgte teksten eller det valgte objektet. For tekst kan du enkelt velge en annen mal fra rullegardinlisten Mal i dialogboksen Ny hyperkobling. Når det gjelder objekter uten tekst, bruker InDesign en visuell identifikator for utformingstid for koblingene – en stiplet linje rundt objektet med samme farge som lagfargen.

Tegnmal for hyperkoblinger
Tegnmalen legges til i dokumentets liste over tegnmaler. Malen skrives ut og eksporteres.

Hyperkoblingsmal for et objekt
Et stiplet omriss brukes på de koblede objektene. Det er bare en visuell identifikator, og den skrives ikke ut eller eksporteres.

Type

Velg Synlig rektangel eller Usynlig rektangel.

Utheving

Velg Inverter, Kontur, Innfelling eller Ingen. Disse valgene bestemmer utseendet på hyperkoblingen når det klikkes på den i PDF- eller SWF-filen.

Farge

Velg en farge for det synlige hyperkoblingsrektangelet.

Bredde

Velg Tynn, Middels eller Tykk for å angi tykkelsen på hyperkoblingsrektangelet.

Stil

Velg Heltrukket eller Stiplet for å angi utseendet på hyperkoblingsrektangelet.

Du kan søke etter og konvertere URL-adresser (for eksempel "www.adobe.com/no") i dokumentet og konvertere dem til hyperkoblinger.

 1. Velg Konverter URL-adresser til hyperkoblinger på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
 2. Under Omfang angir du om du vil konvertere URL-adresser i hele dokumentet, i gjeldende artikkel eller i gjeldende markering.
 3. Hvis du vil bruke en tegnmal på hyperkoblingen, velger du en avsnittsmal på Tegnmal-menyen.
 4. Gjør ett av følgende, og klikk deretter Ferdig.
  • Klikk Søk etter for å finne neste URL-adresse.

  • Klikk Konverter for å konvertere gjeldende URL-adresse til en hyperkobling.

  • Klikk Konverter alle for å konvertere alle URL-adresser til hyperkoblinger.

Administrere hyperkoblinger

Bruk Hyperkoblinger-panelet til å redigere, slette, tilbakestille eller finne hyperkoblinger. I InCopy kan du bare administrere hyperkoblinger hvis artikkelen sjekkes ut for redigering.

 1. Høyreklikk den hyperkoblede teksten eller det hyperkoblede objektet, og velg deretter Hyperkoblinger > Rediger hyperkobling.

  -ELLER-

  Dobbeltklikk på objektet du vil redigere, i Hyperkoblinger-panelet.

 2. Gjør de nødvendige endringene av hyperkoblingen i dialogboksen Rediger hyperkoblinger, og velg deretter OK.
Merk:

Hvis du vil redigere en hyperkobling til en URL-adresse, markerer du hyperkoblingen, redigerer URL-adressen i tekstboksen URL-adresse og trykker deretter på Tab eller Enter.

Når du fjerner en hyperkobling, beholdes tekst eller grafikk.

 1. Marker objektet eller objektene du vil fjerne, i Hyperkoblinger-panelet, og velg deretter Slett-knappen nederst i panelet.

Hvis du endrer navnet på hyperkoblingskilden, endres måten den vises på i Hyperkoblinger-panelet.

 1. Velgu hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet.
 2. Velg Gi hyperkobling nytt navn på menyen i Hyperkoblinger-panelet, og angi et nytt navn.
 1. Åpne dokumentet der målet finnes.
 2. Velg Valg for mål for hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.
 3. Marker navnet på målet du vil redigere, under Mål.
 4. Gjør ett av følgende:
  • Velg Rediger, og endre målet etter behov.

  • Velg Slett hvis du vil fjerne målet.

 5. Når du er ferdig med å redigere eller slette mål, velger du OK.
 1. Marker tekstområdet, tekstrammen eller grafikkrammen som skal være den nye kilden for hyperkoblingen. Det kan for eksempel hende at du vil velge ekstra tekst som skal inkluderes i kilden.
 2. Marker hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet.
 3. Gjør ett av følgende:
  • Velg Tilbakestill hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

  • Hvis du vil oppdatere hyperkoblinger til eksterne dokumenter, velger du Oppdater hyperkobling på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

 • Hvis du vil finne kilden for en hyperkobling eller kryssreferanse, markerer du elementet du vil finne, i Hyperkoblinger-panelet. Velg Gå til kilde på menyen i Hyperkoblinger-panelet. Teksten eller rammen markeres.
 • Hvis du vil finne målet for en hyperkobling eller kryssreferanse, markerer du elementet du vil finne, i Hyperkoblinger-panelet. Velg Gå til mål på menyen i Hyperkoblinger-panelet.

Hvis elementet er et URL-mål, startes eller aktiveres nettleseren, slik at målet vises. Hvis objektet er et tekstankermål eller et sidemål, hopper InDesign til dette stedet.

Redigere hyperkoblinger som er importert fra Word

Når du importerer et Microsoft Word-dokument med hyperkoblinger til et InDesign-dokument, kan det vises en boks eller ramme rundt URL-hyperkoblinger (for eksempel www.adobe.com/no). InDesign-dokumentet arver en blå fargeprøve kalt Word_R0_G0_B255. Dokumentet arver også tegnmalen Hyperkobling, som understreker teksten og legger til den blå fargen.

Hvis du vil fjerne boksen, dobbeltklikker du på hyperkoblingen i Hyperkoblinger-panelet. Under Utseende velger du Usynlig rektangel på Tekst-menyen og klikker deretter på OK.

Du kan også slette den importerte fargeprøven. Når du gjør dette, kan du erstatte den med en annen fargeprøve. Se Slette individuelle fargeprøver.

Merk:

Før du monterer Word-dokumentet i InDesign, kan du eventuelt fjerne hyperkoblingene fra URL-adressene i Word-dokumentet for å unngå at dokumentet arver denne formateringen. Se Word-dokumentasjonen. En annen mulighet er å opprette en tegnmal med navnet Hyperkobling i InDesign-dokumentet før du importerer. Når du importerer Word-dokumentet, blir InDesign-malen med samme navn brukt som standard.

Mer som dette

Adobe-logoen

Logg på kontoen din