Sammendrag av funksjoner | Lightroom (februar 2019-versjonen)

Lær om nye funksjoner og forbedringer i februar 2019-versjonen av Lightroom for datamaskin (versjon 2.2) og Lightroom for mobilenheter (versjon 4.2)

Forbedre detaljer i RAW-bildene dine

Få høyere kvalitet og mer nøyaktig gjengivelse av fine detaljer på RAW-bildene dine.

HDR, Panorama og sammenslåing til HDR-panoramabilde

Slå sammen flere eksponeringer eller flere bilder for å lage et HDR-bilde eller panoramabilde.

Målrettet justeringsverktøy

Få nøyaktige kontroller på bildet for tonekurve og fargemikser. Velg en bestemt del av bildet for å angi hvilke lys- eller fargeegenskaper du vil justere.

Indikatorer for maskering av histogram

Bruk disse indikatorene for å identifisere områder med ren svart og ren hvit mens du gjør justeringer på bildet.

Nye funksjoner i Lightroom for mobilenheter (iOS)

Finn ut mer om forbedringene som er lansert i denne versjonen av Lightroom på iOS-plattformen.

Nye funksjoner i Lightroom for mobilenheter (Android)

Finn ut mer om forbedringer av brukergrensesnittet og feilrettinger i denne versjonen av Lightroom på Android-plattformen.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Finn hele listen over støttede kameraer og objektivprofiler for Lightroom for datamaskin og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android).

Andre forbedringer

Finn informasjon om andre forbedringer i denne versjonen, for eksempel forbedrede søke- og filteralternativer og muligheten til å endre innstillinger for Personvisning-kategoriseringen.

Forbedre detaljer i RAW-bildene dine

Drevet av Adobe Sensei

Du kan nå forbedre fine detaljer i RAW-bilder, særlig Bayer- og X-Trans RAW-mosaikkfiler, med Forbedre detaljer. Ved å bruke Forbedre detaljer får du høyere oppløsning, mer nøyaktig gjengivelse av fine detaljer, bedre bevaring av små farger, og reduserte moarémønstre og falske farger. 

Hvis du vil bruke Forbedre detaljer, følger du disse trinnene:

 1. I Alle bilder velger du et RAW-bilde i Detalj-visningen () som du vil forbedre.

 2. På menylinjen velger du Bilde > Forbedre detaljer.

 3. I dialogboksen Forbedre detaljer som vises, kan du utforske bildet og se en forhåndsvisning av den forbedrede versjonen. Hold håndpekeren nede for å vise originalbildet, og slipp den for å vise effekten av Forbedre detaljer.

 4. Klikk på Forbedre for å lage et nytt og forbedret DNG-bilde.

  Lightroom stabler det forbedrede DNG-bildet med originalfilen. Den forbedrede filen navngis med suffikset «Forbedret» tilføyd i det opprinnelige filnavnet.

Hvis du vil vite mer, kan du se Forbedre fine detaljer i RAW-bilder.

HDR, Panorama og sammenslåing til HDR-panoramabilde

Slå sammen bilder med alternativeksponering eller bilder med standard eksponering til et panoramabilde.

I Lightroom for datamaskin kan du enkelt slå sammen bilder med alternativeksponering til ett HDR-bilde og bilder med standard eksponering til ett panoramabilde. Du kan også slå sammen bilder med alternativeksponering for å lage et HDR-panoramabilde i ett trinn.

Følg disse trinnene for å slå sammen bilder og lage et panoramabilde:

 1. Alle bilder kan du Kommando/Ctrl-klikke for å velge de ønskede bildene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Du lager et HDR-bilde ved å velge Bilde > Slå sammen bilde > HDR (for bilder med alternativeksponering).
  • Du lager et panoramabilde ved å velge Bilde > Slå sammen bilde > Panorama (for en serie bilder med standard eksponering).
  • Du lager et HDR-panoramabilde ved å velge Bilde > Slå sammen > HDR-panoramabilde (for en serie konsekvente bilder med alternative eksponeringer). Gå gjennom krav for å slå sammen til HDR-panoramabilde.
 3. Klikk på Slå sammen.

Hvis du vil vite mer, kan du se Lag HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder.

Målrettet justeringsverktøy

Få mer nøyaktig kontroll når du bruker tonekurve eller fargemikser.

Med verktøyet for målrettet justering kan du justere Tonekurve- eller Fargemikser-kontroller ved å dra direkte i bildet. Slik bruker du verktøyet for målrettet justering:

 1. I visningen Detalj () velger du et bilde du vil redigere. Klikk på ikonet () øverst til høyre for å hente opp Rediger-panelet.

 2. Gjør ett av følgende i panelet Rediger:

  • Du kan justere tonekurven ved å utvide panelet Lys. Klikk på ikonet  Tonekurve. I området Tonekurve klikker du på verktøyikonet  Målrettet justering.
  • Utvid fargepanelet for å justere fargemikseren. Klikk på ikonet  Fargemikser. I fargemikseren klikker du på verktøyikonet  Målrettet justering.
 3. Når verktøyet Målrettet justering er aktivt, vises en flytende verktøylinje nederst i bildet. I verktøylinjen klikker du på ikonene  eller   for å veksle mellom henholdsvis tonekurvekontroller eller fargemikserkontroller.

 4. Juster tonekurven ved hjelp av det målrettede justeringsverktøyet

  Målrettet justeringsverktøy
  Juster fargemikseren ved hjelp av det målrettede justeringsverktøyet

  1. Klikk på ikonet  i den flytende verktøylinjen for å vise tonekurvekontrollene. Velg kurven du vil justere: parametrisk kurve, punktkurve, rød kanal, grønn kanal eller blå kanal.
  2. Beveg pekeren over området du vil justere i bildet. 
  3. Dra horisontalt i bildet for å justere verdiene for den valgte kurven. 

  Juster fargemikseren ved hjelp av det målrettede justeringsverktøyet

  Målrettet justeringsverktøy
  Juster fargemikseren ved hjelp av det målrettede justeringsverktøyet

  1. Klikk på ikonet  i den flytende verktøylinjen for å vise fargemikserkontrollene. Velg innstillingen du vil justere: Fargetone, Metning eller Lystetthet.
  2. Beveg pekeren over en farge du vil justere i bildet. Dra deretter horisontalt i bildet for å øke eller redusere den valgte innstillingen for denne fargen. Når du drar mot høyre, øker verdiene, og når du drar mot venstre, reduseres verdiene.
 5. Hvis du vil lukke verktøyet for målrettet justering, klikker du på (X)-ikonet på verktøylinjen.

Se mer informasjon i Målrettet justeringsverktøy.

Indikatorer for maskering av histogram

Bruk maskeringsindikatorer til å se hvor høylys og skygger klippes i bildet ditt.

Du kan vise maskeringsindikatorer for høylys og skygge i de øvre hjørnene av histogrammet for å kontrollere områder i bildet ditt som er henholdsvis enten for lyse eller for mørke mens du redigerer.

Følg denne fremgangsmåten for å vise maskering av høylys og skygge i bildet:

 1. Detalj-visningen () velger du et bilde du vil redigere. Klikk på ikonet () øverst til høyre for å vise Redigering-panelet.

 2. I Redigering-panelet klikker du på ikonet med tre prikker og velger Vis histogram.

 3. I histogrammet:

  • Hvis maskeringsindikatoren øverst til venstre lyser (trekanten i maskeringsindikatoren er hvit), betyr det at skygger er maskert i bildet ditt. Klikk på den tente indikatoren for å vise skyggene i bildet ditt (skyggene vises som et blått maskeoverlegg.) 
  • Hvis maskeringsindikatoren øverst til høyre lyser (trekanten i maskeringsindikatoren er hvit), betyr det at høylys er maskert i bildet ditt. Klikk på den tente indikatoren for å vise høylyset i bildet ditt (høylyset vises som et rødt maskeoverlegg.) 
  Indikator for maskering av skygge
  Indikatoren for maskering av skygge.

  Indikator for maskering av høylys
  Indikatoren for maskering av høylys.

 4. Klikk på indikatoren som lyser øverst til venstre eller øverst til høyre på nytt, for å skjule den respektive maskeringen i bildet.

Hvis du vil vite mer, kan du se Maskeringsindikatorer for skygge og høylys.

Nye funksjoner i Lightroom for mobilenheter (iOS)

Ad-hoc bildedeling

Del enkelt bilder som ikke er en del av et album.

Fra og med Lightroom for mobilenheter (iOS) versjon 4.2 kan du velge å dele ønskede bilder i stedet for hele albumet. Dette gjør du ved å velge de ønskede bildene, trykke på Del-ikonet () i det nederste panelet, og velge Delt på nettet. Bildene dine blir lagt til på en nettside som gir deg muligheten til å kontrollere om de som ser bildene, kan laste ned bilder, legge til kommentarer, se kamerainnstillinger eller se hvor bildene er tatt. Etter at du har delt bildene dine, trykker du på ()-ikonet i øvre venstre hjørne på skjermen og velger Bilder for å se ad-hoc-samlingene av delte bilder.

Hvis du vil vite mer, kan du se Del bilder på nettet.

Støtte for iOS-deleutvidelse

Nå kan du enkelt dele bilder fra tredjeparts iOS-apper som Google Foto, Dropbox og mer direkte til Lightroom for mobilenheter (iOS). Hvis du vil vite mer, kan du se Legg til bilder fra tredjeparts bildeapper.

Vis delvis kompatible forhåndsinnstillinger

Delvis kompatible forhåndsinnstillinger er nå synlige som standard i Forhåndsinnstillinger-panelet. Hvis du vil vite mer, kan du se Skjul delvis kompatible forhåndsinnstillinger.

Lightroom for Apple TV leveres med Lightroom for iPhone

Lightroom for Apple TV leveres nå med Lightroom for iPhone Søk ganske enkelt etter Adobe Lightroom i App Store på iPhone eller Apple TV for å installere appen på begge enhetene.

Hvis du vil vite mer om Lightroom for Apple TV, kan du se Konfigurere Lightroom for Apple TV og Se Lightroom-bilder og videoer i Lightroom på TV-en din.

Nye funksjoner i Lightroom for mobilenheter (Android)

Vis delvis kompatible forhåndsinnstillinger

Fra og med Lightroom for mobilenheter (Android) versjon 4.2 er de delvis kompatible forhåndsinnstillingene som standard synlige i Forhåndsinnstillinger-panelet. Navnene på slike forhåndsinnstillinger vises i kursiv i Forhåndsinnstillinger-panelet.

Hvis du vite hvordan du skjuler delvis kompatible forhåndsinnstillinger, kan du se Skjul delvis kompatible forhåndsinnstillinger.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Du finner hele listen over støttede kameraer og objektivprofiler for Lightroom for datamaskin og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) i disse ressursene:

Andre forbedringer

Deaktiver personvisning

Lightroom for datamaskin og Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) analyserer bilder i nettskyen for å oppdage personer og danne klynger i personvisning. Hvis du ikke vil at Lightroom skal analysere bilder, kan du deaktivere personvisning der alle eksisterende ansiktsmodelldata slettes fra Lightroom-servere. Lightroom analyserer da ikke lenger nye bilder og grupperer dem ikke automatisk i klynger. Hvis du har eksisterende klynger i Personvisning, forblir de uendret og blir ikke slettet.

Hvis du vil lære hvordan du deaktiverer personvisning, kan du se Deaktiver personvisning.

Søk og filtrer

Du kan nå bruke følgende søke- og filtreringsforbedringer i Lightroom for datamaskin:

 • Søk i bilder ved hjelp av nye fasetter som «utvidelse», «album» og «personer». Du kan også skrive inn «ikke i noen album» i søkefeltet for å vise alle bilder som ikke er en del av et album.
 • Du kan filtrere bilder basert på personer i dem. Klikk på -ikonet ved siden av søkefeltet, og velg Personer. Velg et alternativ fra rullegardinlisten Personer for å filtrere bilder basert på personer.

Hvis du vil vite mer om disse forbedringene, kan du se Søk, filtrer og sorter bilder.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?