Brukerveiledning Avbryt

Organisere bilder

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  5. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  6. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du organiserer bildene dine i Lightroom

Arbeid med album. Flagg, merk med etikett, stable og søk i bilder. Legg til nøkkelord. Vise og redigere metadata.

Lightroom gir deg mange muligheter til å organisere bildene dine. Du kan administrere bildene som album eller stabler, eller du kan organisere dem ved hjelp av nøkkelord, metadata, flagg og vurderinger. Finn og filtrer bilder enkelt i Lightroom for datamaskin. 

Kontekstuell hjelp

Fra og med Lightroom for datamaskin (versjon 2.3) kan du vise Hjelp-ikonet fremhevet i øvre høyre hjørne når du starter programmet for første gang. Klikk på Hjelp-ikonet for å gå til den kontekstuelle hjelpemenyen. Den første delen i denne menyen inneholder opplæringsmateriale om det grunnleggende om Lightroom, i tillegg til trinnvise veiledninger for hvordan du forbedrer bildet ditt. Du kan også utforske nye og mer avanserte bilderedigeringsteknikker og bli inspirert til å opprette eksisterende redigeringer, alt i programmet.

Kontekstuell hjelpemeny
Kontekstuell hjelpemeny

Følg en Kom-i-gang-opplæring

 1. Klikk på Hjelp-ikonet øverst i høyre hjørne.

 2. Den første delen i hurtigmenyen som vises, inneholder Kom-i-gang-opplæringer for å legge til, opprette et album, redigere et bilde med mer.

  Hvis du allerede har importert og åpnet et bilde i Forstørrelsesglass-visning, kan du se opplæringen Redigere bildet i den første delen.

 3. Klikk på Vis alle Kom-i-gang-opplæringer for å se hele listen over opplæringer.

 4. Klikk på en opplæring for å følge fremgangsmåten i den ønskede handlingen. Når du har fullført en opplæring, vises et blått merke ved siden av den i den kontekstuelle hjelpemenyen.

Følg en veiledning i verktøy og funksjoner

 1. Klikk på Hjelp-ikonet øverst i høyre hjørne.

 2. I hurtigmenyen som vises, viser den andre delen opplæringer for bestemte verktøy og funksjoner, f.eks. Automatiske innstillinger, Svart-hvitt, Profiler og mer.

 3. Klikk på Vis alle verktøy og funksjoner for å se hele listen over opplæringer.

 4. Trykk på den opplæringen du ønsker, og følg trinnene i programmet for lære om den.

Få tilgang til opplæring i avansert redigering

 1. Klikk på Hjelp-ikonet øverst i høyre hjørne.

 2. I hurtigmenyen viser den tredje delen settet med opplæringer om forskjellige fotoredigeringsteknikker. Klikk på Vis alle opplæringer for å se hele listen.

 3. Velg en opplæring i listen. Du kan deretter følge opplæringen med et eksempelbilde som følger med Lightroom.

  Merk:

  Du kan ikke eksportere eller laste ned eksempelbildet som følger med opplæringsmaterialet.

Søk etter ressurser ved hjelp av søkeord

 1. Klikk på Hjelp-ikonet øverst i høyre hjørne.

 2. I søkefeltet øverst i hurtigmenyen skriver du et søkeord som er relevant for det du er interessert i. Dette kan være et verktøy eller en funksjon.

 3. Søkeresultatene vises mens du skriver inn søkeordet. Hvis du ikke finner det du ser etter, kan du prøve et alternativt søkeord.

Vise bilder

I venstre rute i panelet Mine bilder  kan du raskt velge hvilke bilder du vil vise i rutenettet til høyre:

 • Alle bilder
 • Nylig lagt til
 • Etter dato (ordnet kronologisk)
 • Folk
 • Album

I venstre rute i panelet Deling  kan du vise bildene og albumene du har publisert på Adobe Portfolio-nettstedet eller delt som et nettgalleri.

 • Tilkoblinger
 • Delt på nettet

Hvis du vil angi hvordan du vil vise bilder i rutenettet, kan du velge en av visningene nederst i bilderutenettet:

 • Bilderutenett (): Viser bilder som miniatyrer uten kantlinjer eller merker
 • Firkantrutenett (): Viser bilder som miniatyrer med samme størrelse, sammen med flaggstatus, synkroniseringsstatus og vurdering
 • Detalj (): Gjør at du kan arbeide med og redigere enkeltbilder. Redigeringskontroller er bare tilgjengelige i denne visningen.

Vis bilder i fullskjerm

Gjør følgende for å vise albumbilder i fullskjerm:

 1. Bytt til visningen Detalj (). Du kan bare velge fullskjermmodus fra denne visningen.
 2. Trykk på F for å velge fullskjermmodus. Velg eventuelt Vis > Detalj - Fullskjerm fra menylinjen.
 3. Lightroom skjuler alle panelene og maksimerer bildet ditt slik at det vises i fullskjerm. I fullskjermvisning kan du utføre følgende handlinger:
  1. Bla gjennom albumbildene dine ved å trykke på Pil venstre/høyre.
  2. Flagg et bilde som Valg eller Avvist ved å trykke på Z eller X-tasten.
  3. Vurder et bilde ved å trykke på talltastene 0–5. 
 4. Trykk på F eller Esc for å gå ut av fullskjermmodus.  

Legg til bildene dine i et album

 1. I venstre rute i Album-området klikker du på Legg til et album. Klikk eventuelt på +-ikonet og deretter på Opprett album.

 2. Gi det nye albumet et navn. Klikk Opprett.

 3. Velg noen bilder fra rutenettet, og dra dem til albumet i venstre rute.

 4. Legg til flere bilder i albumet ved behov.

Merk:

Hvis du vil endre navn på eller slette et album, høyreklikker du på navnet i venstre rute og klikker på riktig alternativ.

Organiser albumene i mapper

Mapper kan inneholde album eller andre mapper.

 1. Klikk på +-ikonet i venstre rute i Album-området. Klikk på Opprett mappe. Lightroom viser mappene i Album-området.

 2. Dra ett eller flere album under mappen.

 3. Opprett om nødvendig undermapper, og legg til album i dem.

Viser hvilke album et bilde tilhører

Introdusert i Lightroom CC 1.5 (august 2018-versjonen)

I Album-delen nederst i Informasjon-panelet kan du merke av alle albumene det valgte bildet ditt tilhører.

 1. Velg et bilde i rutenettet.

 2. Åpne Informasjon-panelet ved å klikke på () fra nedre høyre hjørne i vinduet.

  Kontroller hvilke album et bilde tilhører
  Finn albumene det valgte bildet ditt tilhører.

 3. I Informasjon-panelet ruller du ned til Album-delen nederst for å finne en liste over album det valgte bildet er en del av.

  • Klikk på albumnavnet for å vise alle bilder fra albumet. 
  • Album-delen viser Ingen hvis det valgte bildet ikke er medlem av et album.
  • Hvis du har lagret et album lokalt, vises dette merket .  ved siden av navnet på albumet.

Stable bilder

 1. Velg flere bilder i visningen Bilderutenett () eller Firkantrutenett (), eller i filmstripevisningen Detalj ().

 2. Høyreklikk utvalget, og velg Grupper i stabel. Velg eventuelt Stabler > Grupper i stabel fra Rediger-menyen.

Merk:

Hvis du vil du oppheve gruppering av en stabel, høyreklikker du på stabelen og velger Opphev gruppering av stabel.

Gi nøkkelord til bilder

 1. I visningene Bilderutenett (), Firkantet rutenett () eller i filmstripevisningen Detalj (), velger du ett eller flere bilder.

 2. Velg Visning > Søkeord. Klikk eventuelt på -ikonet nede til venstre på skjermbildet.

 3. I Søkeord-ruten tilordner du ett eller flere søkeord til bildene.

Vurder og flagg bilder

 1. I visningene Bilderutenett (), Firkantet rutenett () eller i filmstripevisningen Detalj (), velger du ett eller flere bilder.

 2. Høyreklikk på utvalget, og tilordne en rangering / et flagg til bildet ved å bruke alternativet Angi rangering eller Angi flagg.

Merk:

I visningen Firkantrutenett eller Detalj kan du også rangere og flagge bilder direkte i rutenettområdet. I firkantrutenettet holder du musen over bildet for å vise rangerings- og flaggalternativene.

Ranger og flagg bilder i rutenettområdet

Søk, filtrer og sorter bilder

Søk i bilder

Finn bilder ved hjelp av søkefeltet. Bortsett fra å søke i bilder etter metadata og søkeord, kan Lightroom finne og vise bilder basert på objektene i dem, fasetter knyttet til bildet, eller bilder som ikke er i noen album.

Skriv inn noe av objektnavnet , eller navnet på en fasett etterfulgt av et kolon ':' i søkefeltet. Du kan for eksempel skrive inn fjell i søkefeltet for raskt å søke etter alle bilder som viser fjell , eller du kan skrive inn kamera: for å vise en liste over aktuelle kameramodeller. Begrepene som brukes i søkefeltet, skiller ikke mellom små og store bokstaver.

Når du begynner å skrive i søkefeltet, legger Lightroom automatisk til en søkefasett for albumet eller mappen du viser i øyeblikket. Hvis du for eksempel viser bilder fra et album kalt Liggende, legges det automatisk inn en søkefasett i søkefeltet når du begynner å skrive inn søkeordet.

Skriv inn «ikke i noen album» i søkefeltet for å vise alle bilder som for øyeblikket ikke er en del av et album.

Fra og med Lightroom versjon 3.0 for datamaskin, kan du bare klikke på søkefeltet for å vise en rekke alternativer som du kan bruke som utgangspunkt for å søke etter bilder. Disse alternativene inkluderer vurderinger, flagg, kamerainnstillinger, metadata som plassering eller søkeord, og fil. Klikk på et alternativ for å inkludere det i søket og se en liste over mulige verdier for den valgte fasetten.

 Søk i bilder ved hjelp av objektnavn eller fasetter i Lightroom
Søk i bilder basert på kamerainnstillinger, metadata, fil eller fasetter

Når du vil søke i bildene dine, kan du bruke hvilke som helst av fasettene som vises nedenfor. I søkefeltet skriver du inn et fasettnavn etterfulgt av et kolon «:».

 • nøkkelord:
 • kamera:
 • objektiv:
 • plassering:
 • vurdering:
 • flagg:
 • blits:
 • retning:
 • iso:
 • type:
 • blenderåpning:
 • lukkerhastighet:
 • redigert:
 • utvidelse:
 • album:
 • personer:
 • brennvidde:
 • dybdekart:

Filtrer bilder

Klikk på -ikonet ved siden av søkefeltet for å åpne filteralternativene:

 • Vurderinger: Velg en stjernegradering for å vise bilder rangert høyere enn eller lik den angitte stjernegraderingen. Du kan for eksempel velge tre stjerner for å vise bilder som har tre stjerner eller mer.
 • Flagg: Velg alternativet flagget, avvist eller uflagget for å filtrere bilder basert på flaggstatus.
 • Vis bare bilder: Klikk for bare å vise bilder og utelate videoer.
 • Vis bare videoer: Klikk for bare å vise videoer og utelate bilder.
 • Søkeord: Velg et søkeord fra rullegardinlisten for å vise bilder som er merket med det aktuelle søkeordet.
 • Kameraer: Velg en kameramodell fra rullegardinlisten for å filtrere bilder basert på kameraet som ble brukt til å ta dem.
 • Plasseringer: Velg en plassering fra rullegardinlisten for å filtrere bilder basert på plasseringskoden.
 • Synkroniseringsstatus: Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å filtrere bilder basert på synkroniseringsstatusen – Synkroniserer, Synkronisert og Sikkerhetskopiert, Original lagret lokalt eller Synkronisert fra Lightroom Classic. Hvis du vil vite mer om betydningen av disse synkroniseringsstatusene, kan du se Vis metadata for bildet nedenfor.
 • Personer: Velg et alternativ fra rullegardinlisten for å filtrere bilder basert på personer i dem.

Sorter bilder

I en tilfeldig visning klikker du ikonet  ikonet i nedre venstre hjørne i Lightroom-vinduet for å åpne sorteringsalternativene. 

Velg et av sorteringsalternativene fra rullegardinmenyen – Fotograferingsdato, Importdato, Endringsdato, Filnavn eller Stjernegradering.

Du kan klikke på Omvendt rekkefølge for å veksle mellom stigende og synkende rekkefølge på det valgte sorteringsalternativet.

Merk:

Fra og med Lightroom versjon 3.0 for datamaskin kan du sortere albumbilder i rutenettvisning ved å dra bildeminiatyrer og slippe dem på ønsket sted i albumet. Denne endringen synkroniseres også til Lightroom for mobiltelefon (iOS og Android) og Lightroom på nettet.

Endre tidspunktet for når bildet ble tatt

Med Lightroom kan du justere datoen og klokkeslettet for et individuelt bilde eller en gruppe med bilder. Noen ganger må du endre fotograferingstidspunktet for bildene etter at du har klikket på dem. Det kan for eksempel hende at du må endre fotograferingstidspunktene hvis du har reist til en annen tidssone og ikke har endret innstillingen for dato/klokkeslett i kameraet før du begynte å ta bilder. I et annet scenario kan du f.eks. legge til et skannet bilde i Lightroom og vil at fotograferingstidspunktet skal vise datoen da bildet ble tatt, i stedet for datoen da det ble skannet.

 1. Velg ett eller flere bilder i bilderutenettet, firkantrutenettet eller filmstripen i Detalj-visningen.

 2. Åpne Informasjon-panelet ved å klikke på ()-ikonet i nedre høyre hjørne i skjermbildet. I Informasjon-panelet klikker du på ()-ikonet ved siden av Tatt-feltet som viser fotograferingsdatoen- og -klokkeslettet.

 3. Hvis du har valgt et enkelt bilde, viser dialogboksen Rediger dato og klokkeslett gjeldende dato for bildet. Endre dato og klokkeslett til ønsket verdi.

  Rediger dato og klokkeslett
  Dialogboksen Endre dato og klokkeslett | Endre fotograferingstidspunkt for et enkelt bilde.

  Hvis du valgte en gruppe med bilder, viser dialogboksen Endre datoperiode gjeldende datoperiode for utvalget. Den nye datoen og det nye klokkeslettet du angir, brukes for bildet med den nyeste fotograferingsdatoen i gruppen. Andre valgte bilder endres automatisk basert på denne nye datoen.

  Rediger dato og klokkeslett
  Dialogboksen Endre datoperiode | Endre fotograferingstidspunktet for en gruppe med bilder.

 4. Klikk på Endre-knappen.

Vis metadata for bildet

 • Velg et bilde i rutenettet, og klikk deretter på -ikonet. Lightroom viser Informasjon-panelet med metadataene for bildet og dets synkroniseringsstatus.
 • Her er de mulige Synkroniseringsstatus-merkene du kan se:
  •  Synkronisert og sikkerhetskopiert 
   Lightroom kan slette originalfiler som ikke har vært åpnet på en stund, slik at du får en mindre, smart forhåndsvisning som du kan redigere.
  •  Synkronisert og lagret lokalt
   Originalfilen sikkerhetskopieres til nettskyen og kan også lagres på datamaskinen din som en del av album du har lagret lokalt.
  •  Synkronisere endringer til nettskyen
   Lightroom synkroniserer for øyeblikket endringene dine til nettskyen.
  •  Synkronisert fra Lightroom Classic
   Det er ikke sikkerhetskopiert noen original til nettskyen, men en smart forhåndsvisning er tilgjengelig.
  •  Innholdselement har feil
   Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Synkroniseringsstatus-området i Informasjon-panelet eller klikke på merkeikonet i visningen Firkantrutenett.
Adobe-logoen

Logg på kontoen din