Brukerveiledning Avbryt

Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)

 1. Brukerhåndbok for Adobe Lightroom
 2. Introduksjon
  1. Dette er nytt i Lightroom
  2. Systemkrav for Lightroom
  3. Lightroom | Vanlige spørsmål
  4. Lightroom-opplæringsmateriale
  5. Arbeid med Adobe Photoshop Lightroom for mobiltelefon
  6. Angi innstillinger
 3. Læring i appen
  1. Læring og inspirasjon i appen
  2. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Læring og inspirasjon i appen | Lightroom for mobilenheter (Android)
 4. Legg til, importer og ta bilder
  1. Legg til bilder
  2. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Ta bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
  4. Importer bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  5. Importer bilder og videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 5. Organiser bilder
  1. Organiser bilder
  2. Finn og organiser bilder av personer i Personvisning
  3. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Søk etter og organiser bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
 6. Rediger bilder
  1. Rediger bilder
  2. Maskering i Lightroom
  3. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  4. Rediger bilder i Lightroom for mobilenheter (Android)
  5. Slå sammen bilder for å lage HDR, panoramabilder og HDR-panoramabilder
  6. Forbedre bildekvaliteten enkelt i Lightroom
 7. Rediger videoer
  1. Rediger videoer 
  2. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Rediger videoer i Lightroom for mobilenheter (Android)
 8. Lagre, del og eksporter
  1. Eksporter eller del bildene dine
  2. Eksporter og del bilder i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  3. Lagre, del og eksporter bilder med Lightroom for mobilenheter (Android)
 9. Lightroom for mobilenheter, TV og Internett
  1. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (iOS)
  2. Kom i gang med Lightroom for mobilenheter (Android)
  3. Adobe Photoshop Lightroom på Internett
  4. Konfigurer Lightroom for Apple TV-appen
  5. Bruk tastatursnarveier i Lightroom for mobilenheter (iOS og Android)
  6. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter og Apple TV | Vanlige spørsmål
  7. Vis bilder og videoer i Lightroom på TV-en din
  8. Slik legger du til og synkroniserer forhåndsinnstillinger med en mobilenhet
 10. Overfør bilder
  1. Overfør Apple-bildebiblioteket til Lightroom
  2. Overfør bilder og videoer fra Lightroom Classic til Lightroom
  3. Overfør bilder fra Photoshop Elements til Lightroom

Lær hvordan du redigerer bilder med egendefinerte forhåndsinnstillinger, bruker sirkulære og graderte filtre, foretar lokale justeringer, redigerre opphavsrett for bilder og album med mer. Du kan også retusjere, fjerne uskarphet og forbedre bildene dine slik du ønsker.

Paneler i lupevisning

Når du åpner et bilde i lupevisning i Lightroom for mobilenheter (iOS) på din iPhone eller iPad, kan du velge å arbeide i følgende paneler:

Rediger

Du kan redigere bildet manuelt med ulike glidebrytere som hvitbalanse, temperatur, eksponering, kontrast med mer, lett tilgjengelig. Beskjær bildene og bruk lokale justeringer ved å bruke maskering på bestemte deler av bildet.

Vurder og gjennomgå (bare iPhone)

Bla gjennom albumet ditt for å vurdere og flagge bildene dine raskt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se panelet Vurder og gjennomgå.

Info

Endre tittel, bildetekst og opphavsrett for bildene dine. Vurder og flagg bildet ditt. Se metadataene som er knyttet til bildet ditt. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Info-panelet.

Bruk selektive redigeringer

Fra og med Lightroom for mobilenheter 7.0 (oktober 2021-versjonen) gjelder ikke lenger følgende arbeidsflyter. Hvis du vil ha tilgang til de nyeste verktøyene for lokale justeringer, kan du se Maskering i Lightroom for iOS.

Selektive redigeringskontroller i panelet Rediger lar deg korrigere et bestemt område i et bilde. Det kan for eksempel hende at du vil gjøre et ansikt lysere for å få det til å skille seg ut i et portrett. Hvis du vil gjøre lokale rettinger, kan du bruke justeringer ved hjelp av ett av følgende utvalgsverktøy:

 • Med verktøyet Penselmerking kan du velge bestemte deler av et bilde ved å pensle over dem og bruke justeringer som Eksponering, Klarhet, Lysstyrke og andre på det valgte området i bildet.
 • Med verktøyet Strålemerking  kan du selektivt bruke justeringer som Eksponering, Klarhet, Lysstyrke og andre på et bestemt område av bilder. Du kan kontrollere formen og dimensjonen for området.
 • Med verketøyet Lineær merking  kan du bruke disse justeringene gradvis over et område i et bilde. Du kan gjøre et område så bredt eller smalt som du vil.
 • (Forhåndsvisning av teknologi) Med verktøyet Dybdemerking  kan du raskt gjøre et dybdekart om til en markering som kan endres med en pensel. Dette markeringsverktøyet fungerer bare for HEIC-bilder med dybdekartinformasjon tatt med Lightrooms kamera i appen (dybdefotograferingsmodus) eller andre fotograferingsverktøy. Hvis du vil bruke dette markeringsverktøyet, aktiverer du Opprettelse av dybdemaske under Forhåndsvisninger av teknologi i appens Innstillinger-meny.

Selektive redigeringer er ikke-destruktive og påføres ikke permanent på bildet.

 1. I panelet Rediger i lupevisningen trykker du på ikonet Selektiv nederst på skjermen.

 2. Trykk på '+'-tegnet som vises øverst til venstre, og velg deretter et av de selektive redigeringsverktøyene –  Penselmerking Strålemerking Lineær merking eller  Dybdemerking (forhåndsvisning av teknologi).

 3. Trykk på bildet for å se merkingsoverlappingen.

  Penselvalg

  • Du kan flytte og posisjonere det på bildet ved å dra den blå nålen til midten av overlegget.
  • Bruk viskelærverktøyet til å viske ut ønsket penselmerkingsområde.
  • Hvis du vil endre størrelsen, uttoningen eller flyten i penselmerkingen/viskelæret, berører du den tilsvarende kontrollen til venstre, og deretter drar du opp eller ned på skjermen for å justere verdien.
   • Størrelse. Angir diameteren til penseltuppen I bildepunkter.
   • Uttoning. Skaper en myk overgang mellom penselområdet og bildepunktene rundt det.
   • Flow. Kontrollerer graden av justering.
  Merk:

  Den røde maskeringen angir området der de selektive redigeringene skal brukes. Hvis du vil fjerne den røde maskeringen, trykker du lenge på det blå punktet midt på merkingsoverlappingen og velger Vis aldri rød overlapping i hurtigmenyen.

  Lineær markering

  • Du kan flytte og posisjonere markeringen på bildet ved å dra den blå nålen til midten av overlegget.
  • Berør og roter den hvite linjen i midten for å justere hellingen (vinkelen) på overlappingen.
  • Berør og dra en av de ytre hvite linjene mot kanten av bildet for å utvide effekten i den enden av spekteret. dra mot midten av bildet for å trekke sammen effekten i den enden av spekteret.
  • Bruk viskelærverktøyet til å viske ut ønsket merkingsområde. 
  Merk:

  Den røde maskeringen angir området der de selektive redigeringene skal brukes. Hvis du vil fjerne den røde maskeringen, trykker du lenge på det blå punktet midt på merkingsoverlappingen og velger Vis aldri rød overlapping i hurtigmenyen.

  Lineær markering

  • Du kan flytte og posisjonere overlegget på bildet ved å dra nålen til midten av markeringsoverlegget.
  • Hvis du vil justere størrelsen og formen, drar du de hvite punktene til venstre, høyre og nederst på overlappingen.
  • Hvis du vil justere Uttoning i strålemerkingsoverlappingen, berører du ikonet for uttoningskontroll til venstre og drar ned eller opp på skjermen. Mens du drar, vises uttoningsverdien (%) øverst på skjermen.
  • Hvis du vil bruke endringene utenfor strålemerkingsoverlappingen, trykker du på -ikonet til venstre. Trykk på ikonet på nytt for å veksle.
  • Bruk viskelærverktøyet til å viske ut ønsket markeringsområde.  
  Merk:

  Den røde maskeringen angir området der de selektive redigeringene skal brukes. Hvis du vil fjerne den røde maskeringen, trykker du lenge på det blå punktet midt på merkingsoverlappingen og velger Vis aldri rød overlapping i hurtigmenyen.

 4. Dybdemerking

  • Hvis du vil endre dybdemasken, drar du de hvite kontrollpunktene bortover dybdekartet.
  • Trykk på -ikonet øverst for å merke dybdemasken. Trykk ikonet på nytt for å veksle.
  (iPhone) Bruke selektive redigeringer ved hjelp av Dybdemerking
  (iPhone) Bruke selektive redigeringer ved hjelp av Dybdemerking

  Merk:

  Den røde maskeringen angir området der de selektive redigeringene skal brukes.

 5. Hvis du vil fjerne eller duplisere et markeringsoverlegg, trykker du lenge på den blå nålen i midten av markeringsoverlegget, og velger deretter ønsket alternativ fra hurtigmenyen som vises.

 6. Når du har plassert overlegget Penselvalg, Lineær markering, Sirkulær markering eller Dybdevalg, trykker du på redigeringsflisene i menyen – Lys, Farge, Effekter, Detaljer og Optikk. Bruk glidebryterkontrollene i hurtigmenyen til å bruke redigeringer på en bestemt del av bildet.

 7. Trykk og hold med én finger på bildet for å se en Før-visning.

Fjern flekker og uønskede objekter

Bruk reparasjonspenselen til å fjerne unødvendige flekker, strømlinjer, personer, objekter eller andre distraksjoner fra et bilde.

 1. I Rediger-panelet i lupevisningen trykker du på ikonet Reparasjon nederst på skjermen.

 2. Velg ett av de følgende reparasjonspensel-verktøyene:

  Fjern: Fjerner objekter, distraksjoner osv. og fyller automatisk markeringen med generert innhold i bildet.

  Reparer: Låner teksturen fra kildeområdet og tilpasser den til fargen og tonen i målområdet på bildet.

  Klon: Kopierer bildepunktene fra kildeområdet i bildet til målområdet.

  Verktøyet overfører teksturen som er lånt fra kildeområdet til målområdet. Fjerne-verktøyet bruker innhold fra en egendefinert kilde, Reparer-verktøy, men den tar hensyn til farger og toner som omgir målområdet og blander alt sammen. Klon kopierer bildepunktene nøyaktig fra kildeområdet til målområdet.

  Velg Fjern-verktøyet, og før penselen over objektet i bildet som du ønsker å fjerne eller retusjere.

  Endre størrelsen eller ugjennomsiktigheten til det valgte Reparer-verktøyet etter behov.

  • Størrelse. Angir diameteren til penseltuppen I bildepunkter.
  • Ugjennomsiktighet. Kontrollerer ugjennomsiktigheten for justeringen som brukes på målområdet.

  (iPhone) Berør kontrollene til venstre, og dra deretter opp eller ned på skjermen for å justere verdien. (iPad) Bruk kontrollglidebryterne til å justere verdiene.

  Bruke Reparer-verktøyet til å fjerne det uønskede elementet fra bildet
  (iPhone) Bruke Fjerne-verktøyet til å fjerne det uønskede elementet fra bildet.

  Velg Reparer eller Klon, og før penselen over objektet i bildet som du ønsker å fjerne eller retusjere. Når du har penslet over elementet i bildet, vil du se to hvite markeringsområder. Ett hvitt markeringsområde over elementet du malte, angir målområdet. Et annet hvitt markeringsområde med en pil som peker mot målområdet, angir kildeområdet.

  Endre størrelsen, uttoningen eller ugjennomsiktigheten til det valgte Reparer-verktøyet etter behov.

  • Størrelse. Angir diameteren til penseltuppen I bildepunkter.
  • Uttoning. Kontrollerer den myke overgangen mellom penselområdet og bildepunktene rundt det i målområdet.
  • Ugjennomsiktighet. Kontrollerer ugjennomsiktigheten for justeringen som brukes på målområdet.
  (iPhone) Berør kontrollene til venstre, og dra deretter opp eller ned på skjermen for å justere verdien. (iPad) Bruk kontrollglidebryterne til å justere verdiene.
  Bruke Reparer-verktøyet til å fjerne det uønskede elementet fra bildet
  (iPhone) Bruke Klon-verktøyet til å fjerne det uønskede elementet fra bildet.

 3. Hvis du vil flytte og plassere kilde- eller målområdet på bildet, drar du det blå punktet midt på området.

  Trykk på ()-ikonet øverst til høyre for å vise bilderedigeringene i fullskjerm ved å skjule skjermkontrollene og de hvitmarkerte kilde-/målområdene.

  Reparasjonsalternativer

  Trykk lenge på det blå punktet i midten av mål- eller kildeområdet for å åpne kontekstmenyen Reparasjonsalternativer :

  • Fra kontekstmenyen velger du Reparer eller Klon for å bytte mellom verktøyene.
  • Slett: Sletter det valgte kilde-målområde-paret.
  • Tilbakestill reparasjonspensel: Tilbakestiller og fjerner alle justeringene du har gjort ved hjelp av reparasjonsverktøyene.
 4. Trykk lenge på bildet for å vise en Før-visning.

Beskjær bilder

 1. I Rediger-panelet i lupevisning trykker du på Beskjær-ikonet nederst på skjermen.

 2. De tilgjengelige beskjæringsalternativene vises som fliser nederst på skjermen. Sveip mot venstre eller høyre for å vise alle flisene. Trykk på en flis for å bruke det tilsvarende alternativet.

 3. Gjør ett av følgende for å få flere alternativer:

  • Trykk på Proporsjoner-flisen for å velge en av de tilgjengelige beskjæringsproporsjonene.
  • Trykk på Proporsjoner låst-flisen for å beskjære uten en forhåndsinnstilt proporsjon.
  • Trykk på Rett ut-flisen for å rette opp bildet automatisk.
  • Trykk på Roter venstre-flisen for å rotere bildet mot klokken med 90 grader.
  • Trykk på Roter høyre-flisen for å rotere bildet med klokken med 90 grader.
  • Trykk på Vend vannrett-filsen for å vende bildet vannrett.
   Trykk på Vend loddrett-flisen for å vende bildet loddrett.
  • Dra kantene og hjørnene på beskjæringslinjen for å endre formen og størrelsen på beskjæringen.
  • Dra beskjæringshjulet for å beskjære bildet i en bestemt vinkel. Du kan dra beskjæringshjulet innenfor området -45 til 45 grader.
  • Trykk i beskjæringslinjen, og dra den for å flytte den.
 4. Trykk og hold med én finger på bildet for å se en Før-visning.

  Du kan bekrefte redigeringene ved å trykke på ikonet (iPhone) / Ferdig (iPad).

Bruk profiler på bildet ditt

Profiler gjør det mulig å kontrollere hvordan farger og tonalitet gjengis i bildene dine. De er ment å fungere som et startpunkt eller grunnlag for det å redigere bilder.

Bruk profiler

Merk:

Fra og med Lightroom CC for mobilenheter iOS 3.3 og Lightroom CC for datamaskin 1.4 (juni 2018-versjonene) synkroniseres forhåndsinnstillinger og profiler (herunder brukerens tredjeparts, tilpassede forhåndsinnstillinger og profiler) automatisk på tvers av Lightroom for datamaskin og mobilenheter.

Brukerens tilpassede forhåndsinnstillinger og profiler synkroniseres imidlertid ikke med Lightroom Classic for datamaskin.

Profiler gjør det mulig å kontrollere hvordan farger og tonalitet gjengis i bildene dine. De er ment å fungere som et startpunkt eller grunnlag for det å redigere bilder.

Når du bruker en profil på et bilde, endres eller overskrives ikke verdien for andre glidebrytere for redigering. Du kan derfor redigere bilder som du ønsker, og deretter velge å bruke en profil for det redigerte bildet.

Slik blar du gjennom og bruker profiler:

 1. (iPhone) I Rediger-panelet i lupevisningen trykker du på Profiler-ikonet nederst på skjermen.

  • Profilen Adobe Color, som for øyeblikket brukes på bildet ditt, vises øverst på skjermen.
  • Ved å trykke på Adobe Raw kan du hente opp menyen for profilgrupper.

  (iPad) I Rediger-panelmenyen i lupevisningen trykker du på Bla gjennom i Profiler-panelet øverst.

  Merk:

  Når du importerer bilder, er profilene Adobe Color og Adobe Monochrome som standard satt til henholdsvis farge- og svart-hvitt-bilder.

 2. (iPhone) Trykk for å velge en av profilgruppene fra menyen for å vise profiler som er tilgjengelige i den gruppen.

  (iPad) Utvid profilgruppene (forklart nedenfor) for å vise profilene som er tilgjengelige i den gruppen.

  Favoritter:

  Viser profiler du har merket som favoritt. Se Legg til profil i Favoritter.

  Grunnleggende:

  Denne profilgruppen er bare tilgjengelig for bilder som ikke er i råformat og har to profilalternativer – Farge og Monokrom.

  Profiler for RAW-bilder

  Følgende profilgrupper vises når du redigerer et RAW-bilde.

  Adobe Raw: Adobe Raw-profiler forbedrer fargegjengivelsen betydelig, og danner et godt grunnlag for redigering av RAW-bilder. Adobe Color-profil, som er laget for å gi en god farge-/tonebalanse for ethvert bilde, brukes som standard på RAW-bilder du importerer i Lightroom.

  Camera Matching: Viser profiler basert på kameramerket/kameramodellen RAW-bildet er tatt med. Bruk Camera Matching-profiler når du foretrekker at fargegjengivelsen i raw-filene skal samsvare med det du ser på kameraskjermen.

  Eldre: Viser eldre profiler som også var med i tidligere versjoner av Lightroom-appen.

  Kreative profiler for RAW- og ikke-RAW-bilder

  Kreative profiler fungerer på alle filtyper, inkludert RAW-bilder, JPEG-er og TIFF-er. Disse profilene er utformet for å skape en bestemt stil eller effekt i bildet.

  Artistisk: Bruk disse profilene hvis du vil at fargegjengivelsen i bildet ditt skal være mer dristig og ha sterkere fargeskift.

  Svart-hvitt: Bruk disse profilene hvis du ønsker optimale toneskift for svart-hvitt-arbeid.

  Moderne: Bruk disse profilene for å skape unike effekter som passer til moderne fotograferingsstiler.

  Vintage: Bruk disse profilene for å gi bildet et gammeldags utseende.

  Merk:

  Når du bruker en av profilene under Artistisk, Svart/hvitt, Moderne og Vintage, viser Lightroom en ekstra Mengde-glidebryter som gjør det mulig å kontrollere profilintensiteten.

 3. Du kan sveipe horisontalt mot høyre eller venstre i profilminiatyrene for å bla gjennom alle profiler som er tilgjengelige i en valgt profilgruppe.

  Trykk på en profil for å bruke den på bildet ditt.  

 4. Trykk og hold med én finger på bildet for å se en Før-visning.

  Trykk på ikonene Angre eller Gjør om for å bevege deg bakover eller fremover i redigeringene dine, ett trinn om gangen.

Legg til en profil i Favoritter

Hvis du vil legge til en profil i Favoritter-profilgruppen trykker du på og holder nede miniatyrbildet av profilen. Hvis profilen for øyeblikket er valgt, kan du også trykke på det grå stjerneikonet som vises øverst til høyre i profilminiatyrbildet.

Det hvite stjerneikonet øverst til høyre på profilminiatyren viser at det er en favorittprofil.

Bruk forhåndsinnstillinger på bildet ditt

Ved hjelp av en Forhåndsinnstilling kan du forhåndsbestemme posisjoner for alle valgte glidebrytere og bruke dem på bildet ditt. Du kan også redigere et bilde som du ønsker og lagre den nøyaktige kombinasjonen av glidebryterposisjoner slik at du kan bruke dem på andre bilder.

Bruk forhåndsinnstillinger

Merk:
 • Fra og med oktober 2022-versjonen av Lightroom for mobilenheter (iOS) kan du få tilgang til smarte AI-drevne Adaptive forhåndsinnstillinger i panelet Premium-forhåndsinnstillinger for å fremheve personer, motiver og himmelen i et bilde. 
 • Anbefalte forhåndsinnstillinger er tilgjengelig fra og med Lightroom for mobilenheter 7.0 (oktober 2021-versjonen).
 • Avanserte forhåndsinnstillinger er lansert i Lightroom for mobilenheter versjon 6.3. Hold et øye med avanserte forhåndsinnstillinger og forhåndsinnstillingsgrupper som blir lagt til i fremtidige versjoner.
 1. Åpne et bilde i lupevisning, og trykk på Forhåndsinnstillinger i Rediger-panelet.

 2. Forhåndsinnstillinger er gruppert i følgende faner:

  • Anbefalt Du får disse forhåndsinnstillingene automatisk på grunnlag av bildet ditt ved hjelp av Adobe Sensei. Resultatene kan endres over tid, selv for det samme bildet. Du kan velge mellom en rekke forhåndsdefinerte alternativer som Sterk, Svart/hvitt, Kald, Varm osv.
  • Premium Disse forhåndsinnstillingene oppdateres med hver utgivelse og inkluderer kategorier som Adaptive forhåndsinnstillinger (Portrett, Motiv og Himmel), Portretter, Reise, Kinoaktig, Mat, Landskap og forhåndsinnstillinger for motiver, og inkluderer også Årstider, med over 40 Premium-forhåndsinnstillinger med vinter, vår, sommer og høst, slik at du kan få det perfekte utseendet året rundt.
  • Dine Dette er alle forhåndsinnstillingene du har opprettet eller lagret, i tillegg til alle standard forhåndsinnstillinger som leveres med Lightroom.
  Merk:
  • I Anbefalte forhåndsinnstillinger trykker du på et forhåndsinnstilt miniatyrbilde og klikker på Mer som dette for å vise flere lignende forhåndsinnstillinger. Du kan også klikke på ikonet med tre prikker i miniatyrbildet for å se hvem forhåndsinnstillingen kommer fra, følge opphavsmannen og lagre forhåndsinnstillingen.
  • Du kan ikke overføre forhåndsinnstillinger som brukere har opprettet, fra Lightroom Classic til Lightroom for mobilenheter.
  • Du trenger et betalt abonnement for å få tilgang til avanserte forhåndsinnstillinger. Hvis du vil oppgradere, kan du se Oppgrader til et betalt Lightroom-abonnement.
  Anbefalte og avanserte forhåndsinnstillinger i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  Panelet Forhåndsinnstillinger i Lightroom for mobilenheter (iOS)

  Anbefalte og avanserte forhåndsinnstillinger i Lightroom for mobilenheter (iOS)
  Panelet Forhåndsinnstillinger i Lightroom for mobilenheter (iOS)

 3. Trykk og hold på bildet for å se hvordan det så ut uten den anvendte forhåndsinnstillingen.

  Trykk på ikonene Angre eller Gjør om for å bevege deg bakover eller fremover i redigeringene dine.

 4. Bruk mengdeglidebryteren til å justere lysstyrken for forhåndsinnstillingen. Du kan begynne på 0 og gå til 100.

  Merk:

  Mengdeglidebryteren er for øyeblikket tilgjengelig for enkelte avanserte forhåndsinnstillinger samt Dine forhåndsinnstillinger. 

  Mengdeglidebryter for forhåndsinnstilling i Lightroom for iOS
  Mengdeglidebryter for forhåndsinnstilling i Lightroom for iOS

  Mengdeglidebryter i Forhåndsinnstillinger.
  Mengdeglidebryter i Forhåndsinnstillinger.

Opprette en brukerdefinert forhåndsinnstilling

Merk:

Fra og med Lightroom CC for mobilenheter iOS 3.3 og Lightroom CC for datamaskin 1.4 (juni 2018-versjonene) synkroniseres forhåndsinnstillinger og profiler (herunder brukerens tredjeparts, tilpassede forhåndsinnstillinger og profiler) automatisk på tvers av Lightroom for datamaskin og mobilenheter.

Brukerens tilpassede forhåndsinnstillinger og profiler synkroniseres imidlertid ikke med Lightroom Classic for datamaskin.

 1. Åpne et bilde du vil lage en forhåndsinnstilling på grunnlag av, i lupevisningen. Gjør ett av følgende:

  • i lupevisning trykker du på ikonet med tre prikker () øverst til høyre på skjermen for å vise Alternativer-menyen. Velg deretter Opprett forhåndsinnstilling.
  • (iPhone) I Rediger-panelet i lupevisning trykker du på Forhåndsinnstillinger-ikonet nederst på skjermen. Trykk på ikonet med tre prikker () øverst til høyre på hurtigskjermen Forhåndsinnstillinger, og velg Opprett forhåndsinnstilling.
  • (iPad) I lupevisningen trykker du på ikonet med tre prikker () øverst til høyre på Forhåndsinnstillinger-skjermbildet, og deretter velger du Opprett forhåndsinnstilling.
 2. Angi følgende i skjermbildet Ny forhåndsinnstilling:

  Forhåndsinnstilt navn: Skriv inn ønsket forhåndsinnstilt navn.

  Forhåndsinnstillingsgruppe: Som standard lagres egendefinerte forhåndsinnstillinger i gruppen Brukerforhåndsinnstillinger. Du kan også opprette en ny gruppe ved hjelp av alternativet Opprett ny forhåndsinnstillingsgruppe.

 3. Velg nå hvilke redigeringsinnstillinger du vil lagre som forhåndsinnstilling.

  Klikk på hurtigmenyen Velg, og velg ett av følgende alternativer:

  • Alle: Velger alle redigeringsinnstillingsgruppene.
  • Endret: Velger bare redigeringsinnstillingene du har brukt på det valgte bildet.
  • Standard: Velger standardsett med redigeringsinnstillinger. Innstillinger for verktøy, optikk og geometri er utelatt som standard.
  • Ingen: Fjern merkingen for alle redigeringsinnstillingene.
  Hvis du vil velge eller fjerne merkingen for bestemte innstillinger manuelt, trykker du på avmerkingsruten ved siden av gruppene med redigeringsinnstillinger. Du kan også trykke på (>) -ikonet for å navigere i redigeringsinnstillingsgruppen, og deretter velge bestemte innstillinger fra undermenyen. Du kan for eksempel navigere i Lys-innstillingsgruppen og deretter merke av / fjerne merkingen for alle innstillingene fra undermenyen Eksponering, Kontrast, Høylys, Skygger, Hvitt, Svart, Tonekurve.
 4. Når du har valgt de nødvendige redigeringsinnstillingene, trykker du på Lagre øverst til høyre.

  Den nye forhåndsinnstillingen er nå tilgjengelig i Forhåndsinnstillinger-menyen.

Oppdatere eller slette en brukerforhåndsinnstilling

 1. (iPhone) I Rediger-panelet i lupevisning trykker du på Forhåndsinnstillinger-ikonet nederst på skjermen.

  (iPad) Trykk på ()-ikonet til høyre i lupevisning.

 2. På hurtigmenyen Forhåndsinnstillinger finner du brukerforhåndsinnstillingen du vil oppdatere eller slette. Trykk på ikonet med tre prikker () ved siden av denne brukerdefinerte forhåndsinnstillingen, og velg hvilke som helst av følgende alternativer:

  Oppdater med gjeldende innstillinger: I skjermbildet Oppdater forhåndsinnstilling endrer du redigeringsinnstillingene du vil inkludere i den brukerdefinerte innstillingen.

  Klikk på hurtigmenyen Velg, og velg et av følgende alternativer:

  • Alle: Velger alle redigeringsinnstillingsgruppene.
  • Standard: Velger standardsett med redigeringsinnstillinger. Innstillinger for verktøy, optikk og geometri er utelatt som standard.
  • Ingen: Fjern merkingen for alle redigeringsinnstillingene.
  Hvis du vil velge eller fjerne merkingen for bestemte innstillinger manuelt, trykker du på avmerkingsruten ved siden av gruppene med redigeringsinnstillinger. Du kan også trykke på (>) -ikonet for å navigere i redigeringsinnstillingsgruppen, og deretter velge bestemte innstillinger fra undermenyen. Du kan for eksempel navigere i Lys-innstillingsgruppen og deretter merke av / fjerne merkingen for alle innstillingene fra undermenyen Eksponering, Kontrast, Høylys, Skygger, Hvitt, Svart, Tonekurve.

  Når du har endret de nødvendige redigeringsinnstillingene, trykker du på Lagre øverst til høyre.

  Gi nytt navn: I skjermbildet Gi nytt navn til forhåndsinnstilling endrer du Forhåndsinnstillingsnavn etter behov.

  Når du har endret forhåndsinnstillingsnavnet, trykker du på Lagre øverst til høyre.

  Slett: Velg dette alternativet for å slette brukerforhåndsinnstillingen permanent fra alle synkroniserte enheter.

Administrere forhåndsinnstillinger

Med alternativet Administrer forhåndsinnstillinger kan du vise eller skjule ulike forhåndsinnstillingsgrupper som vises i Forhåndsinnstillinger-menyen – Farge, Kreativ, Svart-hvitt, Kurve, Kornet, Gjør skarpere, Vignettering og Brukerforhåndsinnstillinger.

Du kan også bruke alternativet Administrer forhåndsinnstillinger til å vise eldre Lightroom-forhåndsinnstillingsgrupper, som er skjult som standard.

Følg trinnene nedenfor for å vise/skjule forhåndsinnstillingsgrupper:

Merk:

Innstillingen for å vise/skjule forhåndsinnstillingsgrupper er spesifikk for hver enhet eller datamaskin. Du kan for eksempel skjule noen forhåndsinnstillingsgrupper i Lightroom for mobilenheter, men de vil fortsatt være synlige i Lightroom på andre mobile enheter/datamaskiner og omvendt.  

 1. (iPhone) I Rediger-panelet i lupevisning trykker du på Forhåndsinnstillinger-ikonet nederst på skjermen.

  (iPad) Trykk på ()-ikonet til høyre i lupevisning.

 2. Trykk på ikonet med tre prikker () øverst til høyre på skjermen, og velg Administrer forhåndsinnstillinger.

 3. På skjermen Administrer forhåndsinnstillinger slår du på de forhåndsinnstillingsgruppene du vil vise på Forhåndsinnstillinger-menyen. På Forhåndsinnstillinger-menyen slår du av de forhåndsinnstillingsgruppene du vil skjule.

  Trykk på Ferdig øverst til høyre.

Skjul delvis kompatible forhåndsinnstillinger

Forhåndsinnstillinger kan du vise bestemte forhåndsinnstillinger i kursiv siden disse er delvis kompatible forhåndsinnstillinger. Dette betyr at profilene som er knyttet til disse forhåndsinnstillingene, er ment for et annet kamera. Du kan velge å skjule disse delvis kompatible forhåndsinnstillingene i Forhåndsinnstillinger.

Gjør følgende hvis du vil skjule alle forhåndsinnstillinger som ikke er kompatible med det gjeldende bildet:

 1. Åpne et bilde i lupevisning, og trykk deretter på Forhåndsinnstillinger i Rediger-panelet.

 2. Trykk på ikonet med tre prikker øverst til høyre i Forhåndsinnstillinger for å hente frem alternativmenyen.

 3. Trykk på Vis delvis kompatible for å slå av. De delvis kompatible forhåndsinnstillingene vises ikke lenger i Forhåndsinnstillinger.

  Alternativ for å vise eller skjule delvis inkompatible forhåndsinnstillinger
  Trykk for å slå av Vis delvis kompatible.

Juster toneområdet for bildet ditt

Merk:

I tillegg til den eksisterende før- og etter-visningen av et bilde kan du nå vise før- og etter-versjonene av bestemte redigeringer, f.eks. Farge, Kontrast, Skygge osv. som du bruker på et bilde. Fra og med Lightroom for mobilenheter iOS 7.2 (februar 2022-versjonen) kan du trykke lenge på panelene på verktøylinjen for å se hvordan et bilde ser ut med og uten en bestemt redigering.

Bruk automatiske innstillinger

I Rediger-panelet i lupevisningen klikker du på Auto-ikonet nederst, så bruker Lightroom automatisk de beste redigeringene for disse glidebryterne i bildene: Eksponering, Kontrast, Høylys, Skygger, Hvitt, Svart, Metning og Glød.

Funksjonen Automatiske innstillinger i Lightroom bruker Adobe Sensei til intelligent bruk av justeringer basert på bildets lys- og fargeegenskaper.

 • I tillegg omfatter funksjonen Automatiske innstillinger også muligheten til å optimalisere justeringene av bildet selv etter at beskjæring er brukt.
 • Når du tar et HDR-bilde med kameraet i appen, bruker Lightroom for mobilenheter automatisk Automatiske innstillinger på det behandlede bildet ditt.     

Juster toneskalaen for et bilde

Du kan justere den totale toneskaleringen for bildet ved hjelp av tonekontrollene i Lys-menyen. Hold et øye med endepunktene til histogrammet mens du jobber.

 1. (iPhone) I Rediger-panelet i lupevisning trykker du på Lys-ikonet nederst på skjermen for å vise tonekontrollene.

  (iPad) Trykk på Lys-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning.

 2. (Valgfritt) Trykk på Automatisk for å angi den generelle toneskalaen. Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter angir automatisk glidebryterne for å maksimere toneskalaen og minimere høylys og skygge.

 3. Juster glidebryterne for tonekontroll slik:

  Merk:

  Trykk med to fingre på bildet for å åpne histogrammet. Observer histogrammet når du justerer tonekontrollene.  

  Exposure

  Angir den generelle lysstyrken i bildet. Juster glidebryteren til bildet ser bra ut og har ønsket lysstyrke.  

  Kontrast

  Øker eller reduserer bildekontrasten. Dette har størst virkning på mellomtonene. Når du øker kontrasten, blir de halvmørke til mørke bildeområdene mørkere, og de halvlyse til lyse bildeområdene blir lysere. Bildetonene påvirkes omvendt når du reduserer kontrasten.  

  Høylys

  Justerer lyse bildeområder. Dra til venstre for å mørkne høylys og gjenopprette “utblåste” høylysdetaljer. Dra mot høyre for å gjøre høylyset lysere.

  Skygger

  Justerer mørke bildeområder. Dra mot venstre for å gjøre skygger mørkere. Dra til høyre for å lysne skygger og gjenopprette skyggedetaljer.

  Hvitt

  Justerer hvitmaskering. Dra til venstre for å redusere maskeringen i høylys. Dra til høyre for å øke høylysmaskering. (Økt maskering kan være bedre for spektrisk høylys, som for eksempel metalliske overflater.)

  Svart

  Justerer svartmaskering. Dra til venstre for å øke svartmaskering (tilordne flere skygger til ren svart). Dra til høyre for å redusere skyggemaskeringen.

Finjuster toneskaleringen ved hjelp av tonekurven

TonekurvegrafenLys-menyen viser endringer som er gjort i toneskalaen til et bilde.

(iPad) Trykk på Lys-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning, og trykk deretter på KURVE.

(iPhone) Trykk på Light-ikonet nederst på skjermen i Rediger-panelet i lupevisning, og trykk deretter på KURVE-ikonet for å vise grafoverlappingen tonekurve over bildet.

Den horisontale aksen representerer de opprinnelige toneverdiene (inngangsverdier), med svart til venstre og gradvis lettere verdier mot høyre. Den vertikale aksen representerer de endrede toneverdiene (utgangsverdier), med svart på bunnen og lysere verdier som går gradvis over til hvitt øverst. Bruk tonekurven til å finjustere tonejusteringene du gjør i et bilde.

Du kan også velge å justere enkeltpunkter på tonekurven i den røde, grønne og blå kanalen hver for seg, eller i alle de tre kanalene samtidig.

 • Trykk for å legge til et punkt. Hvis du vil fjerne et punkt, dobbelttrykker du på det.
 • Dra et punkt for å redigere det. 

Juster farge i bildet ditt

Oppdatert i oktober 2020 (versjon 6.0)-utgivelsen

I panelet Rediger i lupevisningen gir menyen Farge deg kontroller som kan gjøre følgende:

 • Hvitbalanse refererer til fargen bildet har fått fra temperaturen på lyskilden. For eksempel kan solen avgi en svært varm, gul farge midt på dagen, mens noen lyspærer kan avgi en svært kjølig, blå farge i bildet. Angi Hvitbalanse ved å velge et alternativ for forhåndsinnstillinger eller spesifisere et nøytralt område i bildet med hvitbalansevelgeren.
 • Finjuster hvitbalansen ved hjelp av Temp- og Fargetone-kontrollene. Temp eller Temperatur angir hvor gult/varmt eller blått/kjølig bildet ser ut. På den annen side angir Fargetone hvor grønt eller magenta bildet er.
 • Juster fargemetningen (livaktigheten) ved hjelp av kontrollene Glød og MetningGlød øker intensiteten til dempede farger, mens Metning øker intensiteten til alle farger i bildet.
 • Svart-hvitt-fotografering er et av fotografenes favorittverktøy for å få seere til å fordype seg i detaljene i et bilde. Konverter bildet til svart-hvitt ved hjelp av Svart-hvitt-alternativet.
 • Finjuster individuelle farger ved å bruke glidebryterne Kulør, Metning og Lystetthet (HSL). Kulør justerer tonen til hver individuelle farge, og Metning justerer mengden av grått slik at bildet blir mer dempet eller lysere. Lystetthet justerer mengden av hvitt i en farge for å gjøre den lysere eller mørkere. Bruk verktøyet Målrettet justering til å justere en bestemt farge i et bilde. Trykk og dra i bildet for å endre fargeområdet med fingertuppen.
 • Fra og med Lightroom for mobilenheter (iOS) versjon 6.0 kan du justere fargene på skygger, mellomtoner og høylys ved hjelp av glidebryterne for fargegradering. Du kan også bruke en Global-glidebryter til å justere de generelle fargene i bildet uten å påvirke innstillingene for skygger, mellomtoner og høylys. Dessuten kan du justere Lystetthet, Overgang og Balanse til fargene for skygger, mellomtoner og høylys ved hjelp av de aktuelle glidebryterne.
Glidebryterne for fargegradering. Trykk på ikonene i den markerte delen for å vise de enkelte glidebryterne for henholdsvis skygger, mellomtoner og global.
Glidebryterne for fargegradering. Trykk på ikonene i den markerte delen for å vise de enkelte glidebryterne for henholdsvis skygger, mellomtoner og global.

Bruk effektene på bildet ditt

 1. (iPhone) I panelet Rediger i lupevisningen trykker du på ikonet Effekter nederst på kontrollene.

  (iPad) Trykk på Effekter-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning.

 2. Juster glidebryterne for effekter:

  Tekstur

  Glatter ut eller fremhever teksturerte detaljer i bildet. Flytt glidebryteren til venstre for å glatte ut detaljer, og flytt den til høyre for å fremheve detaljer. Når du justerer glidebryteren Tekstur, endres ikke fargen eller tonen.

  Klarhet

  Tilfører et bilde dybde ved å øke den lokale kontrasten. Du får maksimal effekt ved å øke innstillingen til det vises glorier i nærheten av kantdetaljene i bildet, og deretter reduserer du innstillingen litt.

  Når du bruker denne innstillingen, bør du zoome inn til 100 % eller mer. Når du skal zoome inn, dobbelttrykker du på bildet eller bruker den ytre spredningsbevegelsen.

  Fjern uklarhet

  Kontrollerer mengden av uklarhet i et bilde. Dra til høyre for å fjerne uskarphet. Dra til venstre for å legge til uklarhet.

  Vignettmengde

  Bruker en mørk eller lys vignett for å få en kunstnerisk effekt på et bilde. Negative verdier mørkere hjørnene på bildet. Positive verdier lyser hjørnene.

  Du finner beslektet nyttig informasjon under effektene vignett, korn og fjerning av uklarhet.

  Korn

  Legger til realistisk filmkorneffekt i bildene dine. Dra glidebryteren til høyre for å legge til kornethet. Når du legger til korneffekt, kan du også kontrollere kornstørrelse og grovhet ved hjelp av glidebryterne Størrelse og grovhet.

Bruk støyreduksjon og gjør bildet ditt skarpere

I Adobe Photoshop Lightroom for mobilenheter kan du gjøre bildet skarpere for å forbedre kantdefinisjonen og fremheve detaljer i bildet.

Du kan redusere støy i bildet ved å fjerne fremmede, synlige artefakter som reduserer bildekvaliteten. Bildestøy kan være lystetthetsstøy (gråtonestøy), som får et bilde til å se kornete ut, eller fargemetningsstøy (fargestøy), som vanligvis vises som fargede artefakter i bildet. Bilder tatt med høye ISO-hastigheter kan ha tydelig støy.

 1. (iPhone) Trykk på Detaljer-ikonet nederst på skjermen i Rediger-panelet i lupevisning.

  (iPad) Trykk på Detaljer-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning.

 2. Du finner detaljert informasjon om de tilgjengelige glidebryterne under Fokusering og støyreduksjon.

Korriger vanlige objektivfeil

Kameralinser kan ha forskjellige typer feil ved bestemte brennvidder, blenderåpninger og fokusavstander. Du kan korrigere automatisk for disse tydelige linseforvrengningene ved hjelp av Optikk-alternativet.

 1. (iPhone) Trykk på Optikk-ikonet nederst på skjermen i Rediger-panelet i lupevisning.

  (iPad) Trykk på Optikk-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning.

 2. Kromatisk avvik vises som en fargekant langs kantene av objekter. Det forårsakes av at objektivet ikke klarer å fokusere forskjellige farger på samme punkt, avvik i sensormikrolinser og ved motlysslør.

  Kromatisk avvik: Slå på for automatisk å korrigere blågule og rødgrønne kanter i bildet.

  Kameralinser kan ha forskjellige typer feil ved bestemte brennvidder, blenderåpninger og fokusavstander.  

  Aktiver objektivkorrigeringer: Slå på for å bruke objektivkorrigering på bildet.

Rett opp geometrisk perspektiv

Når du tar bilder, kan kort avstand til motivet og visse typer objektiv forvrenge perspektivet og få rette linjer til å se bøyde, skjeve eller forskjøvet ut i bildene dine. For eksempel kan et bilde tatt av en høy bygning få bygningen til å se ut som den lener seg fra deg. Du kan enkelt rette opp og justere perspektivet i bildet ved hjelp av Stående-modi og glidebrytere for geometri i panelet Geometri.

Stående-modiene gir fire automatiske korrigeringsalternativer – Auto, Nivå, Vertikal og Full, i tillegg til et manuelt Guidet-alternativ. Du kan også finjustere justeringen ved hjelp av glidebrytere for geometri.

 1. Velg et bilde med skjev geometri.

  (Anbefalt) Aktiver alternativet Korrigeringer av objektivprofil i Optikk-panelet.

  Et bilde med skjev geometri
  Et bilde med skjev geometri

 2. (iPhone) Trykk på Geometri-ikonet nederst på skjermen i Rediger-panelet i lupevisning.

  (iPad) Trykk på Geometri-trekkspillet på Rediger-panelmenyen i lupevisning.

  Fra Stående menyen velger du et alternativ for å bruke korrigeringen på bildet:

  • Hjelpelinjer: Gjør det mulig å tegne to eller flere hjelpelinjer på bildet for å justere perspektivet.
  • Automatisk: Korrigerer både loddrett og vannrett perspektiv mens du balanserer det samlede bildet og beholder så mye av det synlige bildeområdet som mulig.
  • Nivå: Korrigerer vannrett perspektiv, noe som gjør vannrette linjer parallelle i bildet.
  • Loddrett: Korrigerer loddrett perspektiv forårsaket av kameraet er vippet opp eller ned. Gjør loddrette linjer parallelle i bildet.
  • Full: Kombinerer Stående-modiene Automatisk, Utjevn og Vertikal for å korrigere perspektivet automatisk.

  Bla gjennom Stående-modiene til du finner den ønskede innstillingen.

  Alle Stående-modusene korrigerer forvrengning og perspektivfeil. Den beste innstillingen varierer fra ett bilde til et annet. Eksperimenter med modusene før du bestemmer deg for hvilken modus som er den beste for ditt bilde.

 3. Veiledet stående modus

  Hvis du valgte modusen Veiledet stående, gjør du følgende:

  1. Klikk på verktøyikonet for Guidet stående (), og tegn to til fire hjelpelinjer med å dra fingeren over bildet.

  2. Når du har tegnet minst to hjelpelinjer, transformeres bildet interaktivt. Du kan tegne opptil fire hjelpelinjer på bildet ditt i en av følgende kombinasjoner:

   • Bare to vannrette hjelpelinjer eller to loddrette hjelpelinjer
   • To vannrette hjelpelinjer og to loddrette hjelpelinjer
   • To horisontale hjelpelinjer og én vertikal hjelpelinje
   • To vertikale hjelpelinjer én horisontal hjelpelinje
   • Én vertikal hjelpelinje én horisontal hjelpelinje

   For andre kombinasjoner viser Lightroom for mobilenheter en melding om ugyldig hjelpelinje.

  3. Du kan slette en hjelpelinje ved å merke den og trykke på sletteikonet.

   Hvis du vil legge til en annen hjelpelinje, trykker du på +-ikonet for å merke den og deretter tegne hjelpelinjen på bildet ditt. Legg til-ikonet er uthevet som standard, med mindre du deaktiverer det.

  4. Klikk på Ferdig.

   Et bilde med skjev geometri
   (Før) Et bilde med skjev geometri

   (Etter) Perspektiv utbedret ved hjelp av Veiledet stående
   (Etter) Perspektiv utbedret ved hjelp av Veiledet stående

 4. (Valgfritt) Når du korrigerer perspektivet til bildet ditt, kan det oppstå hvite områder nær bildegrensene. Hvis du vil fjerne det hvite området, aktiverer du alternativet Begrens beskjæring, som automatisk beskjærer bildet i henhold til den opprinnelige dimensjonen.

  Merk:

  Noen av de stående modusene kan beskjære bildepunkter i bildet ditt for å korrigere perspektiv, selv når alternativet Begrens beskjæring er slått av. Du kan kanskje ikke gjenopprette de beskårne bildepunktene senere i beskjæringsmodus.

 5. Bruk glidebryterne for geometri til å finjustere perspektivkorrigeringene – Forvrengning, Loddrett, Vannrett, Roter, Aspekt, Skala, X-forskyvning, Y-forskyvning.

  • Forvrengning: Korrigerer tønnefortegning (rette linjer som ser ut til å bøye seg utover) og putefortegning (rette linjer ser ut til å bøye seg innover). Flytt glidebryteren mot høyre for å korrigere tønnefortegning på bildet ditt; flytt glidebryteren mot høyre for å korrigere putefortegning.
  • Loddrett: Gjør loddrette linjer i et bilde parallelle. Hvis de loddrette linjene går i hver sin retning mot den nederste kanten, flytter du glidebryteren mot venstre for å skyve bildepunktene bort fra den kanten. Hvis de loddrette linjene går i hver sin retning mot den øverste kanten, flytter du glidebryteren mot høyre for å skyve bildepunktene bort fra den kanten.
  • Vannrett: Gjør vannrette linjer i et bilde parallelle. Flytt glidebryteren mot venstre for å skyve bildepunktene bort fra høyre kant. Flytt glidebryteren mot høyre for å skyve bildepunktene bort fra venstre kant.
  • Roter: Roterer bildet for å korrigere for kameravipping. Flytt glidebryteren mot venstre for å rotere bildet mot klokken. Flytt glidebryteren mot høyre for å rotere bildet med klokken.
  • Aspekt: Flytt glidebryteren mot venstre for å utvide perspektivet i bildet. Flytt glidebryteren mot høyre for å innsnevre perspektivet i bildet.
  • Skala: Justerer fotoskalaen opp eller ned mens størrelsesforholdet opprettholdes. Flytt glidebryteren mot venstre for å skalere ned. Flytt glidebryteren mot høyre for å skalere opp.
  • X-forskyvning: Flytt glidebryteren mot venstre for å flytte bildepunktene mot venstre på x-aksen, og la et hvitt område ligge igjen i høyre kant. Flytt glidebryteren mot høyre for å flytte bildepunktene mot høyre på x-aksen, og la et hvitt område ligge igjen i venstre kant.
  • Y-forskyvning: Beveg glidebryteren mot venstre for å forskyve bildepunktene nedover på y-aksen og etterlate et hvitt område ved øvre kant. Beveg glidebryteren mot høyre for å forskyve bildepunktene nedover på y-aksen og etterlate et hvitt område ved nedre kant.

Kopier og lim inn redigeringer

Fra og med Lightroom for mobilenheter versjon 5.0 kan du kopiere redigeringer du har brukt på et bilde, og lime dem inn i flere valgte bilder. Du kan også velge hvilke redigeringsinnstillinger du vil kopiere fra et bilde.

 1. Åpne et bilde i lupevisning.

 2. Trykk på ikonet () med tre prikker øverst til høyre, og velg Kopier innstillinger.

 3. I panelet Kopier innstillinger velger du redigeringene du vil kopiere. Du kan velge redigeringsinnstillingsgrupper som for eksempel Profil: Farge, Verktøy, Lys. Trykk eventuelt på Velg-rullegardinlisten for å velge et av følgende:

  • Alle: Velger alle grupper av redigeringsinnstillinger.
  • Endret: Velger bare de redigeringsinnstillingene du har endret eller brukt på det valgte bildet.
  • Standard: Velger standardsettet med redigeringsinnstillinger. Som standard er innstillingene for verktøy og geometri ikke tatt med.
  • Ingen: Velger bort alle redigeringsinnstillingene.

  Du kan også velge eller velge bort bestemte innstillinger i hver redigeringsinnstillingsgruppe. Trykk på pilikonet for hver redigeringsinnstillingsgruppe for å vise de bestemte innstillingene.

  Panelet Kopier innstillinger
  Panelet Kopier innstillinger

 4. Når du har gjort valgene, trykker du på -ikonet.

 5. I rutenettvisningen for Alle bilder eller et ønsket album velger du bildet/bildene der du vil lime inn de kopierte innstillingene.

  Merk:

  Hvis du bare har ett bilde å lime inn de kopierte innstillingene i, åpner du bildet i lupevisning, trykker på ikonet () og velger Lim inn innstillinger.

 6. Trykk på Lim inn i det nederste panelet.

 7. I bekreftelsesdialogboksen Lim inn innstillinger som vises, trykker du på Bruk.

  De kopierte innstillingene brukes deretter på de valgte bildene.

Merk:

Du kan også gjøre følgende for å kopiere standardinnstillinger for et redigert bilde fra rutenettvisningen i Alle bilder eller et album:

1. Velg det redigerte bildet i rutenettvisning.

2. Trykk på Kopier i det nederste panelet for å kopiere standard redigeringsinnstillinger for det valgte bildet.

3. Velg bildet/bildene i rutenettet der du vil lime inn de kopierte innstillingene.

4. Trykk på Lim inn i det nederste panelet. Klikk på Bruk i dialogboksen for bekreftelse.

Opprett redigerte versjoner

Oppdatert i Lightroom for mobilenheter 6.0 (oktober 2020-versjonen)

Med versjoner kan du raskt lagre forskjellige redigeringer av det samme bildet, slik at du kan eksperimentere med redigering og enkelt sammenligne de forskjellige versjonene. Slik oppretter du en versjon:

 1. Åpne bildet i Rediger-visningen, og bruk de ønskede redigeringene.

 2. Bla til det nederste panelet, og trykk på Versjoner.

  Versjoner

 3. Du kan vise originalen som er bildet du importerte. Hvis du har redigert bildet, kan du vise disse redigeringene under Gjeldende-delen. Hvis du vil lagre de gjeldende redigeringene som en versjon, trykker du på Opprett versjon.

  Opprett versjoner

 4. Skriv inn navnet for versjonen, og trykk på Opprett. På denne måten kan du bruke forskjellige redigeringer og lagre dem som versjoner.

 5. Velg en versjon, og trykk på ikonet med tre prikker for å gi det et nytt navn eller slette det.

Merk:
 • De opprettede versjonene synkroniseres på tvers av Lightroom for mobilenheter (iOS og Android) og Lightroom for datamaskin.
 • Fra og med Lightroom for mobilenheter versjon 6.0 lagrer Versjoner-panelet automatisk viktige endringer av bildet ditt som en versjon. Du kan vise de automatisk lagrede versjonene hver gang du gjør en viktig endring, gå ut av Rediger-visningen, og deretter gå tilbake til Versjoner-panelet.

Send bilder til Lightroom fra Photoshop på iPad.

Lansert i Lightroom for iPad versjon 5.3

 1. I Lightroom-appen på iPad velger du ønsket bilde og trykker på Del-ikonet.

 2. Velg Rediger i Photoshop.

  Del-menyen i Lightroom-appen på iPad.
  Del-menyen i Lightroom-appen på iPad.

 3. Rediger i Photoshop på iPad.

  Du kan hente bildet tilbake til Lightroom ved å velge Send til Lightroom i det øverste panelet.

  Sende til Lightroom fra Photoshop på iPad
  Sende til Lightroom fra Photoshop på iPad

Adobe-logoen

Logg på kontoen din