Funksjonssammendrag | Lightroom Classic (mai 2019-versjon)

Lær om nye funksjoner og forbedringer i mai 2019-versjonen (versjon 8.3) av Lightroom Classic.

Forbedre detaljer

Fjern skyggelegging ved hjelp av Utjevningskorreksjon

Fjern skyggelegging eller linseskjær, en typisk optisk artefakt, fra bildene dine.

Tekstur-glidebryteren

Glatte ut eller fremheve detaljer med Tekstur-glidebryteren

Fremhev eller glatt ut detaljer som hud, bark og hår med den Tekstur-glidebryteren.

Støtte for nye kameraer og objektiver

Støtte for nye kameraer og objektiver

Finn den fullstendige listen over støttede kameraer og objektivprofiler.

https://chl-author-preview.corp.adobe.com/content/help/en/lightroom-classic/help/whats-new.html#flatfieldcorrection

Andre forbedringer

Finn informasjon om andre forbedringer i denne versjonen.

Utjevningskorreksjon

Du kan nå redusere skyggelegging, eller linseskjær, fra dine digitale bilder ved hjelp av Utjevningskorreksjon-funksjonen. Skyggelegging kan forekomme fra en rekke forskjellige linser og kan resultere i både asymmetriske vignetter samt fargeavtrykk introdusert av visse linseegenskaper.

Utjevningskorreksjon er tilgjengelig i biblioteksmodulen. For å bruke korreksjonen, velg alle bildene dine i en naturlig interfoliert rekkefølge og velg Lightroom > Bibliotek > Utjevningskorreksjon.

Se Utjevningskorreksjon hvis du ønsker mer informasjon.

Ny Tekstur-glidebryter

Du kan nå glatte ut eller fremheve detaljer som hud, bark og hår med den nye Tekstur-glidebryteren. Du kan justere Tekstur-glidebryteren negativt for å glatte ut huden og beholde fine poredetaljer for å sikre at huden ser naturlig ut. Du kan øke mengden av tekstur for å fremheve detaljer som bark eller hår uten å påvirke mindre detaljerte områder, som områder utenfor fokus på et bilde. Justering av Tekstur-glidebryteren endrer ikke farge eller tonalitet i fotografiet.

Du kan bruke tekstur på bildene dine både som en global justering og på bestemte deler av bildet som en lokal justering. For å bruke tekstur, velg et bilde og bytt til Redigere-modulen.

Tekstur-glidebryteren

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du følgende artikler:

Støtte for nye kameraer og objektiver

Hvis du vil se en fullstendig liste over støttede kameraer og objektivprofiler, kan du se disse ressursene:

Andre forbedringer

Importer bilder fra enheter ved hjelp av Filer-delen

Når du importerer bilder fra lagringsenheter, for eksempel SD-kort og CF-kort, er bildene nå valgt fra Import-rutenettets Filer som standard. I tidligere versjoner var det tidligere fra Enhet-delen.

Importer fra SD-kort

Import fra Filer-delen er mer effektivt. Fil-delen velger DCIM-mappen for lagringsenheten der kameraet lagrer bilder. Hvis du vil velge en annen mappe, kan du gjøre det.

Merk:

Noen kameraer lagrer bilder og videoer i forskjellige mapper. Sony-kameraet lagrer for eksempel videoene i Ressurs-mappen. Velg mappene som skal importeres.

Forbedret ytelse for automatisk innstilling

Opplev ytelsesforbedringer når du bruker Auto-innstillinger. I Redigere-modulen er Automatisk-alternativet plassert ved siden av Tone i Grunnleggende-panelet.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din