Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se siden for tjenesteopphør for Adobe Muse.

Adobe Muse CC (2018)

© 2017 Adobe Systems Incorporated og dets lisensgivere. Med enerett.

Adobe og Adobe-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land.

Programvaren inneholder deler fra Proximity, et al. Opphavsrett 2017. Med enerett fra Proximity Technology Inc.

Dette produktet inneholder enten programvaren BSAFE og/eller TIPEM, fra RSA Security, Inc.  

Dette programmet ble skrevet med MacApp®: ©1985-1988 Apple Computer, Inc.

PANTONE®-farger som vises her, oppfyller ikke nødvendigvis PANTONE-standardene. Se gjeldende PANTONE-fargepublikasjoner for nøyaktig farge.

Fargedatabasen er utledet fra Sample Books © Dainippon Ink and Chemicals, Inc., lisensiert til Adobe Systems Incorporated.

Videokomprimering og -dekomprimering av Adobe Flash Player 10 styres av videoteknologien On2 TrueMotion. © 1992-2005 On2 Technologies, Inc. Med enerett. http://www.on2.com

Portions copyright Nellymoser, Inc. (www.nellymoser.com)

Videokomprimering og -dekomprimering for Sorenson SparkTM er lisensiert fra Sorenson Media, Inc.

The Graphics Interchange Format(c) er opphavsrettsegenskapen for CompuServe Incorporated. GIF(sm) er en egenskap for tjenestemerke for CompuServe Incorporated."

MPEG Layer-3 lydkodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS og

Thomson.

"mp3 Surround-lydkodingsteknologi lisensiert fra Fraunhofer IIS, Agere

Systems og Thomson."

"mp3PRO-lydkodingsteknologi lisensiert fra Coding Technologies, Fraunhofer IIS og Thomson Multimedia."

Meldinger, betingelser og vilkår som gjelder for annen tredjepartsprogramvare, finner du på  http://www.adobe.com/go/thirdparty_no, og dette blir inkludert som referanse.

Adobe Muse CC (2015.2)

Opphavsrett © 2016 Adobe Systems Incorporated. Med enerett.

Oppdaterte merknader om tredjepartsprogramvare eller nye vilkår og betingelser er tilgjengelige på www.adobe.com/go/thirdparty_no.

Adobe, Adobe-logoen, Creative Cloud og Creative Cloud-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre land. Alle andre varemerker eies av sine respektive eiere.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet