Slik bruker du skrifter i Adobe Muse

Les denne artikkelen for å lære hvordan du bruker typografi og skrifter i Adobe Muse.

Merk:

Adobe Muse legger ikke lenger til nye funksjoner, og kundestøtte opphører 26. mars 2020. Hvis du vil ha detaljert informasjon og hjelp, kan du se vanlige spørsmål om tjenesteopphør for Adobe Muse.

Når du bruker Adobe Muse til å designe websider, kan du velge blant tre ulike skrifttyper når du skal bruke skrifter i teksten. Når du publiserer eller eksporterer sider, fastslår skrifttypen du bruker, hvordan tekstinnholdet gjengis. De tre ulike skrifttypene påvirker også områdets virkemåte og ytelse i ulikt omfang, og derfor er det viktig å være klar over hva det medfører å velge hver enkelt skrifttype.

Hvis du vil legge til tekst på en webside, kan du gjøre det følgende:

 • Bruk tekstverktøyet til å skrive inn tekst direkte på siden
 • Velg Fil > Plasser og velg en ekstern TXT-fil for å plassere tekstinnholdet
 • Kopier tekst fra en annen ekstern kilde, og lim den deretter inn på siden

Når du har opprettet en tekstramme som inneholder tekst, kan du bruke alternativene i Tekst-panelet eller kontrollpanelet til å angi skriftens farge, størrelse, stil, justering og andre formateringsalternativer. Du kan også bruke Skrift-menyen til å velge en skrift (for eksempel Arial eller Helvetica) som samsvarer med sidedesignen.

I denne artikkelen får du en oversikt over de tre ulike typene skrifter du kan bruke ved hjelp av Skrift-menyen. Du skal lære om fordelene og potensielle problemer som kan oppstå for hver skrifttype, og metodene for å kontrollere tekst og redigering av tekstrammer.

Lære mer om forskjellen mellom webskrifter, standard skrifter og systemskrifter

Når du bruker skriften til å formatere tekstinnholdet, har du tre valg:

 • Webskrifter
 • Standard skrifter
 • Systemskrifter

Her er en kort beskrivelse av hvert valg:

Webskrifter i Adobe Muse består av Typekit-skrifter, Edge-webskrifter og egne webskrifter. Du kan bruke dem til å få tilgang til et stort bibliotek (med hundrevis av skrifter) som du kan bruke på sidene i Adobe Muse. Når du bruker webskrifter i tekst, legger Adobe Muse automatisk til koden på siden som oppretter koblinger til skriftserien. Når en nettleser besøker siden, laster den ned webskrifter som behøves for å gjengi siden og vise innholdet som tekst. Dette har mange fordeler fordi du kan designe topptekster og annet viktig tekstinnhold ved hjelp av en rekke skrifter, og de publiserte eller eksporterte sidene vil dermed gjengi teksten som merkbar tekst. Sørg imidlertid for at du ikke bruker for mange webskrifter på samme side. På samme måte som design med mange bilder kan det hende at nettleseren bruker lenger tid på å laste en side hvis for mange filer er koblet til den. Det er best å begrense designene til å bruke ikke mer enn tre webskrifter per side og til å beholde en forholdsvis stor skriftstørrelse slik at teksten blir lett å lese. Du finner mer informasjon i Typekit og andre webskrifter.

Standard skrifter (med gamle) er skrifter som mest sannsynlig installeres på alle maskiner som går til området ditt. Disse skriftene inkluderer standard skrifttyper, slik som Arial, Georgia og Times New Roman. Du kan velge fra et lite sett med ofte brukte standard skrifter, som vises som tekst på det aktiverte området. Standard skrifter lastes raskt, men er ikke dekorative. Standard skrifter er det beste valget når du skal angi formatering av lange avsnitt med tekst, fordi de er optimalisert for lesbarhet på Internett. Bruk standard skrifter når du har mulighet, for å sikre at området fungerer optimalt og ikke bruker lang tid på å lastes inn.

Ved hjelp av Systemskrifter kan du bruke mer unik typografi, basert på de spesifikke skriftene du (designeren) har installert på maskinen. Hvis du for eksempel designer et område som har et bestemt tema, for eksempel et hagearbeidsområde, kan du installere en sjelden blomsterskrift som ikke er tilgjengelig i webskriftbiblioteket for Typekit. Det går fint å bruke systemskrifter i begrenset omfang i tekst, men husk at teksten blir eksportert som bilder. Det betyr at det går lenger tid før siden lastes, og besøkende kan ikke merke, kopiere eller lime inn tekst på siden. Systemskrifter passer også best for små tekstbolker, for eksempel topptekster. Hvis du vil gjøre disse områdene enkle å bruke, bør du unngå å bruke systemskrifter for adresser, telefonnumre og innhold som besøkende kanskje vil kopiere og lime inn i en kalender eller e-postmelding. Husk at noen besøkende har vanskelighet med å lese liten tekst og derfor kanskje øker skriftstørrelsen i nettleseren. Dette hjelper dem imidlertid ikke med å lese tekst som eksporteres som bildefiler. Husk også at områdene for søkemotorindeksen søker etter tekst for å angi rangeringen av et område i søkeresultatene. Derfor er det best bare å bruke systemskrifter når du virkelig må gjøre store forandringer i designen. Hvis det finnes en sammenlignbar webskrift eller standard skrift, bruker du den skriften i stedet.

Hvis du vil bruke alle disse tre skrifttypene, merker du tekst ved hjelp av tekstverktøyet og deretter ønsket alternativ fra skriftmenyen.

Velg skriften du vil bruke, ved hjelp av Skrift-menyen.

Øverst i Skrift-menyen vises listen over skrifter du nylig har brukt. Dette gjør det enkelt å bruke dem på nytt når du designer sider. Hvis du senere finner ut at du ikke vil vise så mange skrifter, eller du vil fjerne alle nylig brukte skrifter, kan du oppdatere innstillingene i Adobe Muse.

Angi antallet nylige skrifter, eller tøm listen over nylige skrifter i Skrift-menyen.

I de følgende delene finner du mer detaljerte beskrivelser av hver skrifttype, og måten du bruker hver type på, påvirker hvordan tekstinnholdet gjengis på et publisert webområde.

Bruke skrifter på merket tekst

Hvis du vil ha de beste gjengivelsesresultatene, velger du en skrift som er egnet for ditt bruksområde. Når du for eksempel bruker en skrift i avsnitt (store mengder kontinuerlig tekst vises med mindre skriftstørrelser), må du unngå å velge mer forseggjorte, dekorative skrifter (som vanligvis brukes i topptekster med større skriftstørrelser).

En av de viktigste hensynene du må ta for tekst på webområder, er å sørge for at teksten er leselig. Forseggjorte skrifter gjengis ikke godt med liten størrelse, fordi det ikke er tilstrekkelig oppløsning på Internett for å gjengi mengden visuelle detaljer slike skrifter inneholder.

I tillegg må stilene Vanlig, Kursiv, Fet og Fet kursiv være tilgjengelige for en avsnittsskrift, slik at du kan sprite opp eller fremheve navnet på personer, bøker eller filmtitler og annet distinkt innhold i et avsnitt. Mange dekorative og svært stilede skriftserier inkluderer ikke disse stilalternativene.

Skrifter kan også være teknisk optimaliserte for bestemte bruksområder. En skrift kan bruke et disposisjonsformat som gjengis bedre, spesielt i store størrelser, eller det kan inneholde skrifthint for å gjengis optimalt i mindre størrelser på tvers av plattformer. Som nevnt tidligere, kan du bruke webskriftbiblioteket fra webskriftene i Adobe Muse til å filtrere skriftene slik at du viser en liste som er anbefalt for bruk i avsnitt eller overskrifter. Hvis du ikke er sikker på om en bestemt skrift fungerer godt for tekstoverskrifter eller avsnitt i designen, velger du skrifter basert på disse avsnitts- og overskriftsanbefalingene, og dermed kan du være sikker på at sidene du oppretter, blir enkle å lese.

Du kan formatere tekst med webskrifter ved hjelp av den samme prosessen du brukte til å ta i bruk standard skrifter og systemskrifter. Hvis du vil formatere tekst ved hjelp av webskrifter, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Bruk tekstverktøyet til å merke tekst i en tekstramme.

 2. Velg skriften du vil bruke på Skrift-menyen, ved å velge Webskrifter og velge navnet på skriftserien i listen.

  Bruk en webskrift på merket tekstinnhold ved å velge skriftens navn.

  Når du har tatt i bruk en skrift, kan du bruke Tekst-panelet eller alternativene i kontrollpanelet til å angi skriftens størrelse, farge og andre attributter etter behov.

  Merk:

  Webskrifter fungerer på samme måte som andre skrifttyper når du designer sider. Du kan redigere formateringen av teksten, redigere og endre størrelse på tekstrammen og plassere den på siden der du vil at den skal vises.

 3. Når du er ferdig med å designe et område, klikker du Forhåndsvis for å se hvordan designen vises i Adobe Muse. Eller velg Fil > Forhåndsvis side i nettleser for å studere designen i et nettleservindu.

  Som nevnt ovenfor, er webskrifter spesielt nyttige når du designer interessante sider, fordi du kan velge blant hundrevis av skrifter, og – i motsetning til systemskrifter – eksporteres den unike typografien på siden som tekst og ikke som bildefiler.

 4. Legg merke til at når du forhåndsviser siden i en nettleser, blir webskriftteksten gjengitt som tekstinnhold. Prøv å merke det og kopiere det for å se hvordan det fungerer.

  Webskrifttekst kan merkes i en nettleser fordi den eksporteres som tekst.

Det anbefales å eksportere tekstinnhold som tekst i stedet for som bilder. Når du velger systemskrifter, eksporteres tekstinnholdet som bilder, noe som fører til at det tar lenger tid å laste sidene.

Ved hjelp av webskrifter kan besøkende kopiere og lime inn tekstinnhold fra sidene på området. Dermed får de tilgang til og kan lagre adresser, telefonnumre og annen viktig informasjon de ønsker å dele med andre eller lagre frakoblet i adresseboken sin.

Gjengivelsen av webskrifter som tekst bidrar også til å forbedre rangeringen av søkeresultater på et område, fordi mens søkemotorer indekserer innholdet på webområder, analyseres tekstinnholdet enklere enn bildefiler. Ved hjelp av webskrifter kan områder dermed generere mer trafikk, og i tillegg kan sider lastes mer effektivt for besøkende.

Og til slutt er det mye enklere å navigere i tekstinnholdet for brukere som bruker tekstlesere. Hvis du gjengir viktige områder, for eksempel sidetopptekster, som tekst, gjør det området mer leselig for alle.

Jobbe med standard skrifter

Skrift-menyen inneholder en del som lister opp standard skrifter. Du kan bruke standard skrifter til å designe sider, siden alle moderne datamaskiner har dem installert. Du trenger ikke installere noe nytt på maskinen, og besøkende har allerede skriftene tilgjengelig på sin datamaskin, slik at tekstinnholdet gjengis på sidene.

Standard skrifter er et lite sett med ofte brukte datamaskinskrifter som alle datamaskiner har felles for å vise tekstinnhold. Tekst som bruker standard skrifter, gjengis som tekst på det publiserte området.

På samme måte som webskrifter har standard skrifter alle fordelene med gjengivelse av tekst, inkludert:

 • Besøkende kan merke, kopiere og lime inn websideinnhold
 • Sider med tekstinnhold lastes raskere enn sider som har mange bilder
 • Rangering av søkeresultater forbedres fordi søkemotorer kan indeksere tekstinnhold
 • Besøkende som bruker skjermlesere, har enklere tilgang til tekst enn bilder

Ulempen med å bruke standard skrifter er imidlertid at du har få alternativer når du designer sider.

Når du bruker Skrift-menyen til å velge standard skrifter, vises den fullstendige listen.

Velg standard skrifter på Skrifter-menyen for å vise hele listen.

Standard skrifter er begrenset til:

 • Arial
 • Comic Sans
 • Courier New
 • Geneva
 • Georgia
 • Helvetica
 • Lucida Sans
 • Palatino
 • Times
 • Trebuchet
 • Verdana

Vær oppmerksom på at hvis du holder markøren over et alternativ, viser et verktøytips en liste over alternative skrifter.

Dette verktøytipset angir at dersom den besøkende ikke har skriften du bruker, installert på maskinen, blir en lignende skrift automatisk tatt i bruk. Sidedesignen ser ut som den opprinnelige designen, og den besøkende vil ikke legge merke til den manglende skriften. Det vises ikke en feilmelding, og sideinnholdet blir lastet. Teksten vises med en lignende, alternativ skrift som er installert på maskinen deres.

Generelt sett er standard skrifter et godt valg for sideinnhold som skal være lesbart og enkelt å navigere i for besøkende. Men det begrensede settet gjør det vanskeligere å finne et skriftsnitt som gjenspeiler områdets estetikk.

Jobbe med systemskrifter

Systemskrifter refererer til skriftene du har installert på maskinen din. Du kan installere dem for bruk for en rekke programmer, inkludert bilderedigeringsprogrammer. Og de samme skriftene kan også brukes når du designer sider i Adobe Muse.

Hvis du for eksempel designer et webområde om et jordskjelv, kan du installere en skrift med et skjelvende eller sprukket utseende slik at topptekstene på siden samsvarer med designtemaet. Eventuelle skrifter du installerer, kan brukes i Adobe Muse. Dermed har du ingen begrensninger i sidelayouten, og du kan tilpasse sider fullstendig (eller bruke klientens tilpassede skrift på klientens område). Ved hjelp av systemskrifter kan du bruke en rekke unike skrifter slik at du kan forfriske sidene.

Besøkende ser teksten med systemskrifter brukt nøyaktig slik du har formatert teksten, selv om de ikke har skrifter installert på maskinen sin. Adobe Muse gjør dette ved å eksportere tekst automatisk ved hjelp av systemskrifter som bildefiler. Det er en sømløs operasjon som skjer i bakgrunnen. Og når du designer sider, kan du fortsatt redigere systemskriftteksten slik at du kan fortsette å gjøre endringer.

Hvis du velger Systemskrifter på Skrift-menyen, vises det en liste over skrifter du har installert på maskinen.

Systemskrifter-delen viser listen over skrifter du har installert.

Ulempen med å bruke systemskrifter i tekst, er at teksten gjengis som bilder på det publiserte området, og det tar mye lenger tid å laste bilder enn tekst.

Fordelen med å bruke systemskrifter er at du kan bruke mer unik typografi, basert på de spesifikke skriftene du (designeren) har installert på maskinen. Men som et resultat av å bruke de skriftseriene, blir sidene bildetunge og tar lenger tid å laste. Og det kan påvirke ytelsen til et område.

Bruk derfor systemskrifter i teksten i designene med måte.

Det er også lurt å merke tekst mens systemskriftene er i bruk, selv om teksten ikke er koblet, og det anbefales også å angi en beskrivende tittel i Tittel-feltet på Hyperkobling-menyen.

Når du forhåndsviser siden i en nettleser, vises tittelen som et verktøytips når du holder markøren over teksten.

Tittelteksten du skriver inn, vises som et verktøytips.

Tittelkoden er nyttig for besøkende som bruker skjermlesere og som lytter til sideinnholdet i stedet for å lese det. Det er også veldig viktig å legge til titler fordi søkemotorer som indekserer et webområde, bruker bildetittelen til å kategorisere områdets innhold på en bedre måte, spesielt hvis bildeteksten formidler viktig informasjon, for eksempel topptekstene på siden.

Når du har muligheten, kan du se etter standard skrifter som er kompatible med systemskriftene du har installert, og dermed kan du i stedet bruke disse.

Bruke og tilbakestille nylig brukte skrifter

Etter at du har brukt skrifter på tekst i Adobe Muse, viser den første delen av Skrift-menyen navnet på skriftene. Denne funksjonen gjør prosessen med å bruke de samme skriftene på nytt på annen tekst i områdedesignen enklere, fordi skriftene er enkle å finne. Du trenger ikke å huske hvilke skrifter som er webskrifter, standard skrifter og systemskrifter. Alle de tre skrifttypene er oppført øverst hvis du har brukt dem tidligere.

Generelt sett er det vanlig å begrense antallet skrifter som brukes på en webside. Hvis du bruker 4 skrifttyper eller færre på en side, har teksten en tendens til å bli mer lesbar når den vises av besøkende på en skjerm. Delen Nylig brukte skrifter viser vanligvis bare en håndfull skriftnavn, noe som gjør det enkelt å navigere.

Du kan imidlertid eksperimentere med forskjellige skrifter i en design. Eller du kan designe flere forskjellige deler av området og oppdage at listen Nylig brukte skrifter på Skrift-menyen har blitt mye lenger. Hvis listen blir for lang, blir det vanskeligere å velge ønsket skrifttype.

Du kan kontrollere visningen av skrifter som er oppført i delen Nylig brukte skrifter. Følg disse trinnene:

 1. Velg Adobe Muse > Innstillinger for å åpne dialogboksen Innstillinger.

 2. I Tekst-delen skriver du inn en numerisk verdi eller bruker oppover- eller nedoverpilen til å tilbakestille antallet nylige skrifter.

  Angi antallet nylige skrifter som skal vises.

  Hvis du klikker Fjern sist brukte skrifter-knappen, fjerner du alle nylige skrifter fra listen.

 3. Klikk OK for å lagre endringene og lukke dialogboksen Innstillinger.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din