Just in time-klargjøring via SSO-autentisering

Oversikt

«Just in time» (JIT) brukerklargjøring refererer til en konfigurasjon i Adobe Admin Console som automatisk oppretter en ny brukerprofil i den konfigurerte organisasjonen som et resultat av en konfigurert trigger.

Dokumentasjonen nedenfor beskriver konfigurasjonsprosessen for å opprette en ny brukerprofil i Acrobat Sign-produktprofilen ved å gå til en nettadresse som peker til administratorens organisasjon. Når en bruker utløser nettadressen, autentiserer organisasjonens konfigurerte samlede løsning brukeren og oppretter en profil i Adobe Admin Console.

Forutsetninger

Trinn for å konfigurere Admin Console:

 1. Gjør krav på domenene som skal brukes i din Admin Console.

  Domenet til brukerens e-postadresse er valideringssjekken for å bekrefte at Admin Console kan opprette brukeren.

 2. Alternativt kan du definere ditt unike vertsnavn i Acrobat Sign-kontoen.

  Vertsnavn er satt inn i nettadressen for påloggingssiden, og gir en unik portalnettadresse som brukerne dine kan autentisere ved å bruke SSO-løsningen din.

  Vertsnavn i nettadressen

 3. Konfigurer Admin Console-organisasjonen din til å bruke en forent SSO-løsning.

  SSO-løsningen gir identitetsvalideringen som godkjenner opprettelsen av brukeren. 

 4. Aktiver automatisk kontooppretting i organisasjons Admin Console.

  • Denne kjernemetoden for opprettelse av konto legger brukeren til organisasjonens Admin Console som en kjent bruker.   
 5. Konfigurer Admin Console for å legge til brukeren som ber om i Acrobat Sign-produktprofilen.

  Denne tilleggskonfigurasjonen legger brukeren til den valgte produktprofilen, og gir brukeren rett til å få tilgang til en tjeneste (i dette tilfellet Acrobat Sign):

  • Velg Acrobat Sign Solutions-produktet.
  • Velg produktprofilen som er definert for Acrobat Sign-produktet:
  Velg Acrobat Sign-profilen og tilhørende produktprofil

 6. Kopier og del nettadressen i feltet Nettadresse for produkttilgang med dine interne brukere.

  Når den brukes, oppretter denne nettadressen en ny bruker i Admin Console og gir brukeren rett til produktprofilen Acrobat Sign.

  Nettadresse for produkttilgang

Brukeropplevelsen

Når Admin Console er konfigurert, kan brukere i det krevde domenet utløse automatisk brukeroppretting ved å forsøke å logge på Acrobat Sign ved å få tilgang til den kundespesifikke nettadressen for Acrobat Sign (som identifisert i trinn 2 ovenfor) eller ved hjelp av Nettadresse for produkttilgang (opprettet i trinn 5 ovenfor).

Begge alternativene ber brukeren om å oppgi en e-postadresse, som utløser autentiseringsprosessen.

Autentiseringssystemet:

 1. Parser domenet ut av e-postadressen.
 2. Identifiserer Admin Console for organisasjonen brukeren skal være i (basert på domenet som er gjort krav på).
 3. Henter SSO-konfigurasjonsinformasjonen.
 4. Omdirigerer brukeren til å autentisere mot den konfigurerte SSO-løsningen.

Etter vellykket validering fra SSO, er brukeren:

 1. Opprettet i kontoen (hvis brukeren ikke allerede finnes).
 2. Lagt til i produktprofilen (hvis det ikke allerede er medlem).
 3. Logget på Acrobat Sign-systemet.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?