Adobe Sign for Salesforce: Simple Sign

Enkel signering er en enkel komponent som tillater portalbrukere å signere selvbetjeningsavtaler. Du kan enkelt legge til Enkel signering inn i hvilken som helst Salesforce Experience Cloud-portal (for eksempel kunde, partner eller ansatt), eller sømløst bygge den inn i andre Lightning-komponenter.

Funksjonen «Enkel signering» er tilgjengelig for tilgang fra følgende portaler i noen få forskjellige utgaver av nettskyen Salesforce-fellesskap:

 • B2C-portal: brukerpålogging for fellesskapet og brukerpålogging for fellesskapet pluss lisenser brukes av kunder
 • B2B-portal: brukerlisens for partnerfellesskap

Siden fellesskapsbrukere er eksterne brukere, er tilgangen til organisasjonsdata begrenset. Som standard har de ikke tilgang til data som er generert av interne brukere.

Hvis du vil bruke Enkel signering til signering av avtaler i fellesskapsportaler, må du gjennomføre følgende trinn:

Forutsetninger

For å få tilgang til og bruke Enkel signering-funksjonaliteten må du bekrefte følgende:

 • Adobe Acrobat Sign for Salesforce-pakkeversjon 21.0 eller nyere er installert.
 • Sørg for at Lightning er aktivert i Salesforce-organisasjonen for at portalen skal fungere. For å aktivere Lightning-grensesnittet, velger du Bytt til Lightning. Ellers velger du navnet ditt og velger Bytt til Lightning-opplevelse fra nedtrekksmenyen.
 • Forsikre deg om at alternativet Generer eksempler på avtalemaler er valgt ved kobling av Salesforce til Adobe Acrobat Sign.
link-accounts

 • Hvis malene ikke ble generert under installasjonen, eller hvis du har oppgradert fra en tidligere versjon av pakken til v19, går du til fanen Adobe Acrobat Sign-administrator og velger Generer eksempel på selvsignert avtalemal.
 • Påse at fanen Avtalemaler har Testfellesskap-avtale-malen.
verify-test-community-agreement

Aktiver Chatter

Slik aktiverer du Chatter i SFDC-organisasjonen:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstilling > Chatter > Chatter-innstillinger.
 2. Velg Rediger.
 3. Velg avmerkingsboksen Aktiver.
 4. Velg Lagre.

Aktivere digitale opplevelser

Slik aktiverer du digitale opplevelser:

 1. Gå til Oppsett >  Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Innstillinger.
 2. Velg avmerkingsboksen Aktiver digitale opplevelser.
 3. Oppgi et domenenavn for opplevelsene.
  Hvis kontoen allerede har et etablert domene, kan du bruke samme verdi for opplevelser.
 4. Velg Lagre.
 5. I dialogadvarselen om at domenet kan ikke endres når det har blitt opprettet, velger du Ok.

Aktivere to CSP-klarerte steder

Du må konfigurere to CSP (Content Security Policy)-klarerte nettsteder for å tillate grunnleggende nettadresser for Adobe Acrobat Sign-kontoen. Det gjør du slik:

 1. Hent din Acrobat Sign-konto segmentverdi som følger:

  1. Logg på Adobe Acrobat Sign-kontoen.
  2. Fra nettadressene kopierer du parameteren rett foran echosign.com (muligens adobesign.com)-delen (shard-verdien). 
   For eksempel har nettadressen https://caseyjones.na1.echosign.com en segmentverdi på na1.
  3. Lukk fanen.

  Finn ut hvordan du identifiserer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.

  global-settings

 2. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > CSP-klarerte områder og velg deretter Nytt klarert område.

  csp-trusted-sites

 3. Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:

  1. Klarert områdenavn – Angi et navn, for eksempel AcrobatSign
  2. URL for klarert område – Angi område-URL https://secure.<shard>.adobesign.com
   For eksempel, https://secure.na1.adobesign.com
   Hvis kontoen din ikke er oppdatert til adobesign.com-domenet, kan du bruke echosign.com.
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  4. Kontekst – Velg Erfaringsbyggerområder for kontekst.
  5. Velg avmerkingsboksen CSP-direktivet Tillat område for frame-src.
  6. Velg Lagre.
  csp-trusted-site-definition

 4. Naviger tilbake til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > CSP-klarerte områder og velg så Nytt klarert område.

 5. Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:

  1. Klarert områdenavn – Angi et navn, for eksempel AcrobatSign2
  2. URL for klarert område – Angi område-URL https://secure.adobesign.com
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  4. Kontekst – Velg Experience Builder-områder for Kontekst.
  5. Velg avmerkingsboksen CSP-direktiv Tillat område for frame-src.
  6. Velg Lagre.
  Andre klarerte CSP-steder

 6. Bekreft de to klarerte CSP-områdene.

  Klarerte CSP-steder

Klone fellesskapsbrukerprofilen

Hvis du vil konfigurere brukerprofilene til å bruke selvbetjeningsportalen Adobe Acrobat Sign, må du klone og redigere én av standardprofilene. Det gjør du slik:

 1. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profiler.

 2. For hvilken som helst av kundeprofilene, velger du Klone.

  Det er fire kundefellesskapsprofiler, og du kan bruke dem til å klone og opprette en brukerprofil. Merk deg Brukerlisens-typen for profilen som du kloner.

  setup-profiles

 3. Gi den klonede profilen et intuitivt navn og velg Lagre.

  cloned-profile-name

 4. På den klonede profilen som åpnes, velger du Rediger.

  cloned-profile-edit

 5. På siden for egendefinert redigering ruller du ned til Egendefinerte objekttillatelser og aktiverer alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Du kan merke av for Endre alle eller bare velge de nødvendige tillatelsene for å få ekstra sikkerhet. 

  cloned-prodile-custom-object-permissions

Opprette en konto, kontakt og bruker for fellesskapet

Du må opprette en konto, en kontakt og en bruker for fellesskapet. 

En kontoeier må knyttes til en rolle for å aktivere portalbrukere. Hvis du vil knytte en rolle til Salesforce-brukeren, går du til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere. Deretter, fra listen over brukere, velger du Rediger for en bruker, og deretter på siden som åpnes, åpner du rullegardinmenyen Rolle > velg en rolle > velg Lagre.

Opprette en konto:

 1. Start Salg-appen fra Appstarter.

 2. Åpne rullegardinmenyen Konto og velg +Ny konto.

 3. På siden Ny konto som åpnes, angir du en Kontonavn-verdi og velger deretter Lagre.

  Kontonavnet skal identifisere kontoen som en Adobe Acrobat Sign Portal-konto. Kontonavnet er den eneste verdien du må oppgi her.

  opprett-ny-konto

Konfigurere SFDC-fellesskapssiden

 1. Gå til OppsettPlattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.

 2. Velg Ny.

 3. Velg Kundeservice-opplevelsen.

  Kundeserviceopplevelsen er påkrevd for selvbetjeningskomponentene.

 4. Når siden med Kundeservice lastes inn, velger du Kom i gang.

 5. På siden som åpnes:

  1. Oppgi et navn på fellesskapet. Du kan også legge til et stedsspesifikt navn i URL-adressen, noe som er nyttig hvis du har flere Communities
  2. Når navnet er konfigurert, velger du Opprett.

  Grafikk vises på skjermen mens fellesskapet opprettes. Når det er opprettet, vises fellesskapssiden. 

  Navnet på fellesskapet vises øverst i vinduet (fremhevet med gult).

  Den stedsspesifikke strengen i nettadressen vises på adresselinjen (fremhevet med blågrønt).

Konfigurere Experience-arbeidsområdet for å aktivere brukere

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle områder.

 2. Velg Workspaces for fellesskapet ditt.

 3. På siden som åpnes med MineWorkspaces velger du Administrasjon.

 4. På Administrasjon-siden for fellesskapet ditt:

  1. Fra venstre panel velger du Innstillinger og deretter Aktiver for Statusindikator.
  2. Fra venstre panel, velger du Medlemmer.
  3. Fra nedtrekksmenyen med Søk velger du Alle.
  4. Fra listen med Tilgjengelige profiler velger du den egendefinerte profilen du opprettet.
  5. Velg Legg til for å flytte profilen til listen Valgte profiler.
  6. Velg Lagre.

Sette innstillingene for profilsynlighet for e-postinnstillingen for fellesskapsbrukeren til Felles

 1. Åpne siden Kontakt for brukeren du skal sende på vegne av, deretter velger du Logg på opplevelse som bruker.

  Logg på Experience som bruker

 2. Fra øverste høyre hjørne av portalgrensesnittet som åpnes, velger du brukernavnet og deretter Mine innstillinger fra nedtrekksmenyen.

 3. På siden Mine innstillinger som åpner:

  1. I delen med Profilsynlighet angis verdien for E-post verdien til Offentlig.
  2. Velg Lagre.

Legg til Adobe Simple Sign-komponenten i arbeidsområdet

 1. Gå til Oppsett Plattformverktøy Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder.

 2. Velg Workspaces for fellesskapet ditt.

 3. I delen Mine Workspaces på siden, velger du Bygger.

 4. Fra øverst til venstre på siden velger du ikonet Komponenter, bla til bunnen av menyen og dra og slipp Adobe Enkel signering-valget i sideoppsettet.

  Dra komponenten dit du ønsker at Adobe Sign-avtaler skal vises

  Dra Simple Sign inn i portalmalen

  Siden oppdateres for å vise komponenten i sideoppsettet, og viser behandlingspanelet for komponenten øverst til høyre.

 5. Fra behandlingspanelet velger du Avtalemal og deretter Publiser for å gjøre portalen tilgjengelig.

  Merk:

  Etter hver endring i portalen eller innstillingene må du publisere portalen på nytt.

Bygg inn Simple Sign-kode i Lightning-komponentene dine

Du kan bygge inn Enkel signering-komponenten i en annen Lightning-komponent ved hjelp av følgende eksempelkode:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

Når du bygger inn komponenten programmatisk i en annen komponent, kan du angi flere parametere:

 • agreementId: Salesforce-ID-en til den sendte avtalen eller avtaleutkastet. Utkast-avtaler bør ha «send på vegne av» konfigurert.
 • templateId: Salesforce-ID-en til malen som styrer de genererte avtalene.
 • pollingInterval: Tid i millisekunder før hvert forsøk på å hente signeringsnettadressen. Minimumsverdien er 500, maksimumsverdien er 50 000, og standardverdien er 1000.
 • showSigningModal: Hvis satt til usann, returneres bare signingURL uten å laste e-signeringssiden i en overleggsmodal. Hvis den settes til sann returneres signeringsnettsiden, og e-signeringssiden lastes inn i overleggsmodalen. Standardverdien er sann.

Parametere følger disse reglene:

 • Enten agreementID eller templateID må angis. Hvis begge er spesifisert brukes agreementID. Hvis ingen av dem er spesifisert returneres en feil.
 • Når agreementID brukes, må avtalen ha statusen Utkast eller Ute til signering, og det må være minst én gjenværende mottaker som skal signere.
 • Hvis avtalen har statusen Utkast, sendes den som den er og signeringsnettadressen vises.
 • Hvis avtalen pågår, hentes og vises signeringsnettadressen.
 • Hvis avtalen er fullført vises en feil.
 • Når du bruker en templateID, aktiveres Automatisk sending uansett.
 • Hvis en agreementID brukes, respekteres innstillingen for Automatisk sending i malen.
 • Enkel signering-avtalemaler må ha hovedobjekttypen Kontakt.
 • Send på vegne av anbefales på det sterkeste fordi de fleste fellesskapsbrukere er som oftest ikke lisensiert for å sende.

Komponenten kan også publisere hendelser til forbrukere. Her er et eksempel på hendelsesbehandleren:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

Tabellen nedenfor viser de tilgjengelige hendelsene:

Avtale sendt

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Avtale lastet inn fra mal

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Signeringsside åpnet

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Signert

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Ikke signert

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Feil under en handling

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"

Konfigurere avtalemalen for Enkel signering

Maler i Enkel signering-miljøet må være konfigurert for å tildele mottakeren basert på et oppslag i et hovedobjekt, og det objektet må være en kontakt.

 1. Under fanen med Maldetaljer:

  1. Åpne nedtrekksmenyen med Salesforce-objekt og velg Velg fra andre objekter.
  2. På den nye nedtrekksmenyen som vises, velger du Kontakt.
 2. Under fanen med Mottakere:

  1. Slett den eksisterende mottakeren i malen.
  2. Velg Legg til mottaker fra objekt eller kjøretidsvariabel.
  3. På Legg til mottakeroverlegget som vises:
   1. I feltet Velg objekt eller kjøretidsvariabel velger du Oppslag basert på felt i hovedobjekt.
   2. Angi den første Mottakertype til hovedobjektet (kontakt) og Kildefelt fra hovedobjekt som kontakt-ID.
   3. Velg Lagre.

Hvis du vil bruke Enkel signering må du legge ved en fil i malen. I motsetning til en aktiv sendeprosess kan ikke avsenderen legge ved dokumentet senere. Slik legger du ved en fil i malen:

 1. Gå til fanen Vedlegg og last opp et dokument fra enheten.

  Alternativt kan du velge plassering av dokumentet i delen «Velg for å legge til dokumenter».

 2. Velg oppslagsfeltet for å vise alle tilgjengelige dokumenter i den delen.

 3. Legg dem ved i malen én etter én ved å velge dem.

 4. Når alle dokumentene er lagt ved, velger du Lagre.

  Merk:

  Filer du laster opp lagres i Salesforce i delen Salesforce CRM og filer.

Hvis noen av portalbrukerne dine mangler Adobe Sign-lisenser, kan du aktivere funksjonen Send på vegne av for å omgå lisensieringsbegrensningene. Dette lar en fellesskapsbruker opprette en avtale ved hjelp av en annen brukers lisens.

Følg disse tre trinnene for å konfigurere dette:

 1. Aktiver «Tillat sending på vegne av andre» i egendefinerte innstillinger.
 2. Tillat at en lisensiert bruker sender på vegne av andre.
 3. Konfigurer avtalemalen med Salesforce-ID-en til den lisensierte brukeren ovenfor.

Aktiver innstillingen

 1. Gå til OppsettPlattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger.

  Dette åpner siden Tilpassede innstillinger.

 2. For oppføringen Innstillinger for Adobe Sign velger du Behandle.

 3. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere).

  Den laster inn siden Adobe Sign-innstillinger.

 4. Finn og merk Tillat sending på vegne av andre-avmerkingsboksen.

 5. Velg Lagre.

Konfigurer brukeren for å tillate at avtaler sendes på deres vegne

For at en bruker skal kunne støtte Send på vegne av-funksjonaliteten, må to felt legges til i brukerpostoppsettet:

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling.

 2. På siden med Objektbehandling velger du Bruker-etiketten. 

 3. Fra venstre panel på siden Bruker velger du Brukersideoppsett og velger deretter en brukers oppsett.

  konfigurer-bruker-1

 4. Under Brukeroppsett velger du alternativet Felt og dra og slipp følgende to felt til delen Tilleggsinformasjon (topptekst bare synlig ved redigering) i oppsettet:

  • Tillater sending som andre brukere
  • E-postverifisert Adobe Acrobat Sign
 5. Når du har konfigurert feltene, følger du disse trinnene for å aktivere den bestemte brukeren:

  1. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere.
  2. For «Fellesskapskontakt»-brukeren velger du Rediger.
  3. På siden med Rediger bruker finner du delen med Tilleggsinformasjon.
  4. Velg avmerkingsboksene Tillat sending som andre brukere og E-postverifisert Adobe Acrobat Sign.
  5. Mens du fremdeles er på siden for redigering av bruker, kopierer du UserID fra nettadressen i nettleserens adresselinje.

  Du finner bruker-ID-en på sidens nettadressen (uthevet i gult nedenfor):

 6. Kopier og behold UserID (i fet skrift) i neste trinn fra nettadressen (uthevet ovenfor). Sørg for å fjerne %2F i begynnelsen og %3 på slutten. Når du er ferdig, velger du Lagre.

  Nettadresse: https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Oppdatere malen med bruker-ID-en

 1. Gå til Appstarter > Adobe Acrobat Sign > Avtalemaler.

 2. Velg navnet på avtalemalen du vil redigere.

 3. Under fanen med Mottakere velger du feltet Send på vegne av og deretter limer du inn Salesforce-bruker-ID-en i feltet.

  Du kan trygt slette plassholder-ID-en uten bekymringer.

 4. Velg Lagre.

Gi tilgang til Salesforce-integrasjonsdata

De tilpassede objektene i pakken vår er i utgangspunktet satt som «private» for eksterne brukere som standard. Tillatelsessett for fellesskapsbrukere gir tilgang til egendefinerte objekter og deres felt, men ikke til oppføringer som er opprettet av andre brukere (både interne og eksterne).

I fellesskapsportaler har administratorer følgende to alternativer for å konfigurere eSign-flyter:

 • Bruk våre forhåndsbygde komponenter (selvsignering og enkel signering).
 • Lag dine egne strømmer ved hjelp av våre Apex API-er. 

I begge tilfeller bruker administratorer ofte avtalemaler for å la fellesskapsbrukere starte eller delta i eSign-flyter. For at dette skal fungere trenger fellesskapsbrukere skrivebeskyttet tilgang til avtalemaler og relaterte ressurser, slik som objekter for sammenslåing og datatilordning som normalt opprettes av interne brukere.

Typen brukerlisens for fellesskapet bestemmer hvordan tilgang kan gis:

 • Påloggingslisens for fellesskapsbruker: Administratorer kan aktivere «ViewAll» for avtalemaler og objekter for sammenslåing/datatilordning gjennom fellesskapsbrukerprofilen for å gi tilgang.
 • Community-brukerpålogging PLUS lisens og Partner Community-brukerlisens: Det er ikke mulig å aktivere «ViewAll»-tilgang via profilen. Administratorer må bruke rollebaserte delingsregler for å gi tilgang.

Gi tilgang til avtalemaler og relaterte objekter

For at fellesskapsbrukere skal kunne opprette avtaler ved hjelp av avtalemaler, må de gis «ViewAll»-tilgang til avtalemaler og tilknyttede objekter.

 • Avtalemal (echosign_dev1__Agreement_Template__c)
 • Tilordning for sammenslåing (echosign_dev1__SIGN_Merge_Mapping__c)
 • Datatilordning (echosign_dev1__SIGN_Data_Mapping__c)

Hvis Acrobat Sign Document Builder-maler brukes med avtalemal som filvedlegg, må objektene nedenfor få tilgang til fellesskapsbrukere:

 • Document Builder-mal (adobesign__Document_Template__c)

 • Objektfelttilordning (adobesign__Object_Field_Mapping__c)

Begrensninger for Enkel signering

 • Hvis malen ikke er konfigurert med Bare avsender signerer aktivert, møter fellesskapsbrukere en feil som sier at ingen signeringsnettadresse er tilgjengelig for dem.

 • Hvis malen mangler alternativet Aktiver forhåndsvisning og plasser felt, forblir avtalen i en tilstand før sending og ingen signeringsnettadresse lastes inn.

 • Hvis malen ikke har alternativet Aktiver vertsbasert signatur, støttes ikke vertssignaturer.

 • Enkel signering støtter ikke delegering. Andre mottakere har ikke tilgang til signeringsnettadressen.

 • Enkel signering støtter ikke«Erstatt underskriver» (en form for delegering). Nye underskrivere får ikke tilgang til signeringsnettadressen.

 • For å få tilgang til notater og vedlegg for et Salesforce-objekt, må administratorer aktivere «La kundebrukere få tilgang til notater og vedlegg» i Innstillinger for fellesskap.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet