Adobe Sign for Salesforce: Simple Sign

Simple Sign er en enkel og ferdig komponent som lar portalbrukere signere selvbetjeningsavtaler. Legg til denne komponenten i enhver Salesforce Experience Cloud-portal (kunde, partner, ansatt osv.), eller bygg inn komponenten i andre Lightning-komponenter.

Forutsetninger

Du må ha versjon 21.0 eller nyere av Adobe Sign for Salesforce-pakken installert for å få tilgang til Simple Sign-funksjonaliteten.

Nye installasjoner bør generere eksempler på avtalemaler ved kobling av Salesforce til Adobe Sign.

link-accounts

Hvis malene ikke ble generert under installeringen, eller hvis du har oppgradert fra en tidligere versjon av pakken til v19, kan du generere malene på fanen Adobe Sign-administrator.

generate-self-sign-template

Påse at Avtalemaler-fanen har Testfellesskap-avtale-malen:

verify-test-community-agreement

Aktiver Lightning hvis du ikke allerede har gjort det

Lightning må være aktivert i Salesforce-organisasjonen for at portalen skal fungere.

Slik aktiverer du Lightning-grensesnittet:

 • Fra toppmenyen, velger du Bytt til Lightning, eller
 • Velg navnet ditt og velg Bytt til Lightning Experience fra rullegardinmenyen.
Bytt til Lightning


Aktiver Chatter

Chatter må være aktivert i SFDC-organisasjonen. Det gjør du slik:

 1. Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Chatter > Chatter-innstillinger.
 2. Velg Rediger.
 3. Velg avmerkingsboksen Aktiver.
 4. Velg Lagre.


Aktivere digitale opplevelser

Slik aktiverer du digitale opplevelser:

 1. Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Innstillinger.
 2. Velg avmerkingsboksen Aktiver digitale opplevelser.
 3. Oppgi et domenenavn for opplevelsene.
  Hvis kontoen allerede har et etablert domene, kan du bruke samme verdi for opplevelser.
 4. Velg Lagre.
 5. I dialogboksen med advarselen om at domenet kan ikke endres når det har blitt opprettet, velger du Ok.
Aktivere digitale opplevelser


Aktivere to CSP-klarerte steder

Du må konfigurere to CSP (Content Security Policy)-klarerte nettsteder for å tillate grunnleggende nettadresser for Adobe Acrobat Sign-kontoen. Det gjør du slik:

 1. Hent din Acrobat Sign-konto segmentverdi som følger:

  1. Logg på Adobe Acrobat Sign-kontoen.
  2. Fra nettadressene kopierer du parameteren rett foran echosign.com (muligens adobesign.com)-delen (shard-verdien). 
   For eksempel har nettadressen https://caseyjones.na1.echosign.com en segmentverdi på na1.
  3. Lukk fanen.

  Se hvordan du identifiserer Adobe Acrobat Sign-kontomiljøet.

  global-settings

 2. Gå til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > CSP-klarerte områder og velg deretter Nytt klarert område.

  csp-trusted-sites

 3. Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:

  1. Klarert områdenavn – Angi et navn, for eksempel AcrobatSign
  2. URL for klarert område – Angi område-URL https://secure.<shard>.adobesign.com
   For eksempel, https://secure.na1.adobesign.com
   Hvis kontoen din ikke er oppdatert til adobesign.com-domenet, kan du bruke echosign.com.
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  4. Kontekst – Velg Erfaringsbyggerområder for kontekst.
  5. Velg avmerkingsboksen CSP-direktivet Tillat område for frame-src.
  6. Velg Lagre.
  csp-trusted-site-definition

 4. Naviger tilbake til Oppsett > Innstillinger > Sikkerhet > CSP-klarerte områder og velg så Nytt klarert område.

 5. Fyll ut de nødvendige feltene på den nye områdedefinisjonssiden som åpnes, som følgende:

  1. Klarert områdenavn – Angi et navn, for eksempel AcrobatSign2
  2. URL for klarert område – Angi område-URL https://secure.adobesign.com
  3. Velg avmerkingsboksen Aktiv.
  4. Kontekst – Velg Experience Builder-områder for Kontekst.
  5. Velg avmerkingsboksen CSP-direktiv Tillat område for frame-src.
  6. Velg Lagre.
  Andre klarerte CSP-steder

 6. Bekreft de to klarerte CSP-områdene.

  Klarerte CSP-steder


Opprette fellesskapsportalbrukeren

Klone fellesskapsbrukerprofilen

Hvis du vil konfigurere brukerprofilene til å bruke selvbetjeningsportalen Adobe Acrobat Sign, må du klone og redigere én av standardprofilene. Det gjør du slik:

 1. Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Profiler.

 2. For hvilken som helst av kundeprofilene, velger du Klone.

  Det er fire kundefellesskapsprofiler, og du kan bruke dem til å klone og opprette en brukerprofil. Merk deg Brukerlisens-typen for profilen som du kloner.

  setup-profiles

 3. Gi den klonede profilen et intuitivt navn og velg Lagre.

  cloned-profile-name

 4. På den klonede profilen som åpnes, velger du Rediger.

  cloned-profile-edit

 5. På siden for egendefinert redigering ruller du ned til Egendefinerte objekttillatelser og aktiverer alle Adobe Acrobat Sign-objekter. Du kan merke av for Endre alle eller bare velge de nødvendige tillatelsene for å få ekstra sikkerhet. 

  cloned-prodile-custom-object-permissions


Opprette en konto, kontakt og bruker for fellesskapet

Du må opprette en konto, en kontakt og en bruker for fellesskapet. 

En kontoeier må knyttes til en rolle for å aktivere portalbrukere. Hvis du vil knytte en rolle til Salesforce-brukeren, går du til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere. Deretter, fra listen over brukere, velger du Rediger for en bruker, og deretter på siden som åpnes, åpner du rullegardinmenyen Rolle > velg en rolle > velg Lagre.

Opprette en konto:

 1. Start Salg-appen fra Appstarter.

 2. Åpne rullegardinmenyen Konto og velg +Ny konto.

  sales-new-account

 3. På siden Ny konto som åpnes, angir du en Kontonavn-verdi og velger deretter Lagre.

  Kontonavnet skal identifisere kontoen som en Adobe Acrobat Sign Portal-konto. Kontonavnet er den eneste verdien du må oppgi her.

  sales-new-account-details


Konfigurere SFDC-fellesskapssiden


Starte et nytt fellesskap

 • Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder
 • Klikk på New-knappen.
Digitale opplevelser – Alle nettsteder

 

 • Velg Kundeservice-opplevelsen.
  • Kundeservice-opplevelsen er påkrevd for selvbetjeningskomponentene.

 

 • Når Kundeservice-siden lastes inn, klikker du på Kom i gang.

 

 • Skriv inn et Navn på fellesskapet.
  • Du kan også legge til et stedsspesifikt navn i URL-adressen, noe som er nyttig hvis du har flere fellesskap.
 • Klikk på Opprett når Navn er konfigurert.

Grafikk vises på skjermen mens fellesskapet opprettes. Når det er opprettet, vises fellesskapssiden.

►Navnet på fellesskapet vises øverst i vinduet, fremhevet med gult.

►Den stedsspesifikke strengen i URL-adressen vises på adresselinjen, fremhevet med blågrønt.


Konfigurere Experience-arbeidsområdet for å aktivere brukere

 • Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder
 • Klikk på Arbeidsområder-koblingen i fellesskapet.
Klikk på Arbeidsområder

Siden Mine arbeidsområder lastes inn:

 • Klikk på Administrasjon.

Administrasjon-siden åpnes for fellesskapet.

Med Innstillinger valgt til venstre:

 • Klikk på Aktiver-knappen til høyre for stausindikatoren.

 

Velg Medlemmer til venstre.

 • Velg Alle fra nedtrekkslisten Søk.
 • Velg den tilpassede profilen du opprettet, fra listen Tilgjengelige profiler.
 • Klikk på knappen Legg til for å flytte profilen til listen Valgte profiler.
 • Klikk på Lagre.


Sette innstillingene for profilsynlighet for e-postinnstillingen for fellesskapsbrukeren til Felles

E-postadressen i delen Profilsynlighet for fellesskapet må settes til Felles:

 • Åpne Kontakt-siden for brukeren du skal sende på vegne av.
 • Velg Logg på Experience som bruker
Logg på Experience som bruker

Portalgrensesnittet åpnes:

 • Klikk på brukernavnet øverst til høyre på fellesskapssiden for å åpne nedtrekkslisten.
 • Velg Mine innstillinger.

Mine innstillinger-siden for brukeren åpnes:

 • Under Profilsynlighet setter du E-post-verdien til Felles.
 • Klikk på Lagre.

Legg til Adobe Simple Sign-komponenten i arbeidsområdet

 • Gå til: Oppsett > Plattformverktøy > Funksjonsinnstillinger > Digitale opplevelser > Alle nettsteder
 • Klikk på Arbeidsområder-koblingen i fellesskapet.
 • Klikk på Bygger-alternativet under Mine arbeidsområder på siden.
 • Klikk på Komponenter-ikonet øverst til venstre på siden, rull til bunnen av menyen og klikk-dra alternativet Adobe Simple Sign til sideoppsettet.
  • Dra komponenten dit du ønsker at Adobe Sign-avtaler skal vises.
Dra Simple Sign inn i portalmalen

 

Siden oppdateres for å vise komponenten i sideoppsettet, og viser behandlingspanelet for komponenten øverst til høyre.

Behandlingspanelet øverst til høyre i vinduet har bare ett konfigurerbart alternativ:

Avtalemal – Malen som styrer avtalene som er oppført i komponenten.

 

Velg malen, og klikk deretter på Publiser-knappen for å gjøre portalen tilgjengelig.

 • Hver gang du gjør en endring i portalen eller noen av innstillingene, må du publisere portalen på nytt.

Bygg inn Simple Sign-kode i Lightning-komponentene dine

Simple Sign-komponenten kan bygges inn i en annen Lightning-komponent.

Eksempel på komponentkode:

<echosign_dev1:SimpleSign templateId="a0L190000019xUrEAI" />

 

Når komponenten er bygd inn programmatisk i en annen komponent, kan følgende tilleggsparametere angis:

 • agreementId – Salesforce-ID-en til avtalen som pågår eller er utkast. 
  • Utkast-avtaler bør ha "send på vegne av" konfigurert.
 • templateId – Salesforce-ID-en til malen som styrer avtalene som genereres.
 • pollingInterval – Verdien vil være et tall som angir millisekunder.
  • Denne angir hvor lang tid det skal gå før hvert forsøk på å hente signerings-URL-en.
   • Minste verdi er 500
   • Største verdi er 50 000
   • Standardverdien er 1000
 • showSigningModal
  • Hvis denne settes til false, returnerer den bare signingURL uten å laste inn e-sign-siden i en overleggsmodal
  • Hvis den settes til true, returnerer den signingURL og laster også inn e-sign-siden i overleggmodalen.
  • Standardverdien er true.

 

Parametere følger disse reglene:

 • Enten agreementID eller templateID må angis.
  • Hvis begge angis, brukes agreementID.
  • Hvis ingen av dem angis, returneres en feil.
 • Når agreementID brukes, må avtalen ha statusen Utkast eller Ute til signering, der det er minst én gjenværende mottaker som skal signere.
  • Hvis avtalen har statusen Utkast, sendes den som den er, signerings-URL-en hentes og vises.
  • Hvis avtalen pågår, hentes signerings-URL-en og vises.
  • Hvis avtalen er fullført, viser og varsler om en feil.
 • Hvis en templateID brukes, blir Automatisk sending aktivert, uansett.
  • Hvis en agreementID brukes, respekteres innstillingen for Automatisk sending i malen.
 • Simple Sign-avtalemaler  ha hovedobjekttypen Kontakt.
 • Send på vegne av anbefales på det sterkeste fordi de fleste fellesskapsbrukere er som oftest ikke lisensiert for å sende.

 

Komponenten kan også publisere hendelser til forbrukere.  Her er et eksempel på hendelsesbehandleren:

<aura:handler name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"/>

Tilgjengelige hendelser er:

Avtale sendt

name="notifyAgreementSent" event="echosign_dev1:AgreementSentEvent" action="{!c.onAgreementSent}"

Avtale lastet inn fra mal

name="notifyAgreementLoaded" event="echosign_dev1:AgreementLoadedEvent" action="{!c.onAgreementLoaded}"

Signeringsside åpnet

name="notifySigningLoaded" event="echosign_dev1:SigningLoadedEvent" action="{!c.onSigningLoaded}"

Signert

name="notifyRecipientCompleted" event="echosign_dev1:RecipientCompletedEvent" action="{!c.onRecipientCompleted}"

Ikke signert

name="notifyRecipientNotCompleted" event="echosign_dev1:RecipientNotCompletedEvent" action="{!c.onRecipientNotCompleted}"

Feil under en handling

name="notifyError" event="echosign_dev1:ErrorEvent" action="{!c.onError}"


Krav til avtalemal for Simple Sign

Maler i Simple Sign-miljøet må være konfigurert for å tildele mottakeren basert på et oppslag i et hovedobjekt, og det objektet må være en kontakt.

På fanen Maldetaljer:

 • Klikk på nedtrekkslisten under Salesforce-objekt.
 • Velg Velg fra andre objekter.
  • Et nytt nedtrekksfelt vises.
 • Velg Kontakt fra det andre rullegardinfeltet.

 • Klikk på Mottaker-fanen.
 • Slett den ene mottakeren som allerede er i malen.
 • Klikk på koblingen Legg til mottaker fra objekt eller kjøretidsvariabel.
  • Legg til mottaker-overlegget vises.
 • I feltet Velg objekt eller kjøretidsvariabel velger du Oppslag basert på felt i hovedobjekt.
  • Den første mottakeren være satt til hovedobjektet (Kontakt), og Kildefelt fra hovedobjekt skal være kontakt-ID.
 • Klikk på Lagre.

En fil av en eller annen type må være vedlagt malen for at Simple Sign skal fungere.  Det er ingen mulighet for "avsender legger ved dokumentet" som i en aktiv sendeprosess.

 • Klikk på Vedlegg-fanen.
 • Last opp et dokument fra det lokale systemet ditt.
  • Eller velg miljøet der dokumentet er lagret (i delen Velg for å legge til dokumenter).
   • Klikk på oppslagsfeltet for å se alle tilgjengelige dokumenter i den delen.
   • Velg ett om gangen for å legge dem ved i malen.

Klikk på Lagre når alle dokumentene er lagt ved.

Merk:

Filer du laster opp, lagres i Salesforce (i alternativet Salesforce CRM og filer).

Hvis du har brukere som ikke er lisensiert i Adobe Sign, må du omgå brukerlisensieringen ved å bruke "Send på vegne av"-funksjonen som er innebygd i pakken.  Denne tillater at en fellesskapsbruker genererer en avtale ved å bruke lisensieringen til en annen bruker.

Dette oppsettet krever tre konfigurasjoner:

 • Aktiver innstillingen Tillat sending på vegne av andre i de tilpassede innstillingene.
 • Konfigurer en lisensiert bruker for å Tillate sending på vegne av brukeren.
 • Konfigurer avtalemalen med Salesforce-ID-en til brukeren ovenfor. 


Aktiver innstillingen.

 1. Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Tilpasset kode > Tilpassede innstillinger
  • Dette laster inn siden Tilpassede innstillinger.
 2. Klikk på etiketten Innstillinger for Adobe Sign.
  • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn.

 3. Klikk på Behandle-knappen.

 4. Klikk på Ny (eller Rediger hvis du har konfigurert innstillinger tidligere).

 • Siden Innstillinger for Adobe Sign lastes inn.

5. Søk etter Tillat sending på vegne av andre.

 • Aktiver innstillingen ved å merke av i boksen.
 • Klikk på Lagre.

Konfigurer brukeren for å tillate at avtaler sendes på vegne av vedkommende

For at en bruker skal kunne støtte Send på vegne av-funksjonaliteten, må to felt legges til i brukerpostoppsettet:

 • Gå til Oppsett > Plattformverktøy > Objekter og felt > Objektbehandling
 • Velg Bruker fra Objektbehandling.
 • Velg Brukersideoppsett til venstre på Bruker-objektsiden.
 • Klikk på Brukeroppsett-koblingen.
 • Velg Felt og klikk på og dra de to feltene nedenfor til delen “Tilleggsinformasjon (overskrift synlig bare ved redigering)” i oppsettet.
  • Tillate sending som andre brukere i Adobe Sign
  • Adobe Sign-bekreftet e-postadresse 
 • Klikk på Lagre.

Når feltene er på plass, aktiverer du den spesifikke brukeren:

 • Gå til Oppsett > Administrasjon > Brukere > Brukere.
 • Klikk på Rediger-handlingen for "fellesskapskontakt"-brukeren.
 • På Rediger bruker-siden, delen Tilleggsinformasjon
  • Merk av for alternativet Adobe Sign Tillat sending som andre brukere.
  • Merk av for alternativet Adobe Sign E-post bekreftet.

Mens Rediger bruker-siden fremdeles er åpen, kopierer du bruker-ID-en fra nettadressen i nettleseren.

Bruker-ID-en finnes i URL-adressen til siden (fremhevet med gult nedenfor):

URL-adressen over er (med ID-en i fet skrift):

https://adobedocwinter18test-dev-ed.lightning.force.com/one/one.app?source=aloha#/setup/page?nodeId=ManageUsers&address=%2F0051I000000TA5N%3F

Pass på at du ikke tar med %2F i begynnelsen og %3 på slutten.

 • Kopier og lagre UserID for neste trinn.

 

Klikk på Lagre-knappen når du er ferdig, for å lagre konfigurasjonen.


Oppdatere malen med bruker-ID-en

 • Gå til Appstarter > Adobe Sign > Avtalemaler.
 • Klikk på navnet på avtalemalen du vil redigere.
Gå til nye Avtalemal.

Klikk på Mottakere-fanen og rediger feltet Send på vegne av.

 • Lim inn Salesforce-bruker-ID-en i feltet (det er en plassholder-ID der som du trygt kan slette).
 • Klikk på Lagre.
Rediger Send på vegne av


Begrensninger i komponenten

Det er noen begrensninger for Simple Sign-komponenten som du må være oppmerksom på:

 

1. Malen blir kanskje ikke konfigurert med Bare avsender signerer aktivert.

○ I slike tilfeller vil fellesskapsbrukere se feilen Ingen signerings-URL for gjeldende bruker.

2. Malen har kanskje ikke alternativet Aktiver forhåndsvisning og plasser felt merket.

○ I slike tilfeller forblir avtalen i førsending-tilstand, og det lastes ikke inn noen signerings-URL.

3. Malen har kanskje ikke alternativet Aktiver vertsbasert signatur merket.

4. Simple Sign støtter ikke delegering.

○ I slike tilfeller vil ikke den andre mottakeren få tilgang til signerings-URL-en.

5. Simple Sign støtter ikke Erstatt underskriver (som er en form for delegering).

○ I slike tilfeller vil ikke den nye underskriveren få tilgang til signerings-URL-en.

6. For å få tilgang til notater og vedlegg for et Salesforce-objekt må administratorer aktivere La kundebrukere få tilgang til notater og vedlegg i Innstillinger for fellesskap.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din