Feilsøk problemer med Send samlet

Delegering/erstatting av underskriver

Send samlet-sendte transaksjoner kan ikke delegeres til en annen underskriver. Hvis den opprinnelige mottakeren ikke er personen som skal signere dokumentet, avbryter du den individuelt sendte transaksjonen. Deretter sender du dokumentet som en ny transaksjon til den nye underskriveren.

Avvist e-post

Hvis e-postmeldingen som ble sendt til en individuell mottaker, avvises, dobbeltsjekker du at e-postadressen er riktig angitt.

Hvis e-postadressen var riktig, kan mottakerne bruke følgende feilsøkingstips for å sikre at de kan motta e-post fra Adobe Sign:

  • Kontroller søppelpostmappen.
  • Legg til adobesign@adobesign.com i adresseboken eller den klarerte listen.
  • Hvis e-postprogrammet har en streng sikkerhetsinnstilling som blokkerer e-post med aktive HTML-koblinger, gjør du den innstillingen mindre streng.
  • Deaktiver filtrering.

Deretter kan du opprette en påminnelse for den individuelle transaksjonen, slik at det sendes en annen e-postmelding til den e-postadressen med forespørsel om signering. Hvis problemet vedvarer, kan du åpne en kundestøttesak med detaljene om problemet og e-postadressen som avvises.

Hvis e-postadressen var feilstavet eller feil, avbryter du den individuelt sendte transaksjonen og sender dokumentet som en ny transaksjon til den nye underskriveren.

Mislykket masseutsendelse

Et vanlig resultat er at samme e-postadresse som Send samlet-transaksjonen sendes fra, også er i listen over mottakere. Transaksjoner kan ikke sendes til samme e-postadresse som de sendes fra. Dobbeltsjekk listen over mottakere og sikre at e-postadressen som du brukte til å logge på Adobe Sign med, ikke er i den listen.

Hvis problemet vedvarer, kan du åpne en kundestøttesak med detaljene om problemet, og legge ved et skjermbilde av eventuelle feilmeldinger samt CSV-filen i e-postmeldingen.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet