Delegering/erstatting av underskriver

Mega Sign-sendte transaksjoner kan ikke delegeres til en annen underskriver. Hvis den opprinnelige mottakeren ikke er personen som skal signere dokumentet, må du avbryte den individuelt sendte Mega Sign-transaksjonen. Deretter sender du doumentet som en ny transaksjon til den nye underskriveren.

Avvist e-post

Hvis e-postmeldingen som ble sendt til en individuell mottaker, avvises, dobbeltsjekker du at e-postadressen er riktig lagt inn.

Hvis e-postadressen er riktig, er det flere feilsøkingsting mottakeren kan gjøre for å sikre at de kan motta e-post fra Adobe Sign.

  • Kontroller mappen for spam.
  • Legg til echosign@echosign.com i adresseboken eller den klarerte listen.
  • Hvis e-postprogrammet har en streng sikkerhetsinnstilling som blokkerer e-post med aktive HTML-koblinger, gjør du den innstillingen mindre streng.
  • Deaktiver filtrering.

Du kan så definere en påminnelse for den individuelle transaksjonen, slik at at det sendes en annen e-postmelding til den e-postadressen med forespørsel om signering. Hvis problemet vedvarer, kan du sende inn en støttebillett med detaljene om problemet og e-postadressen som avvises.

Hvis e-postadressen var feilstavet eller feil, avbryter du den individuelt sendte Mega Sign-transaksjonen og sender dokumentet som en ny transaksjon til den nye underskriveren.

Mislykket masseutsendelse

Et vanlig resultat er at samme e-postadresse som Mega Sign-transaksjonen sendes fra, også er i listen over mottakere. Transaksjoner kan ikke sendes til samme e-postadresse som de sendes fra. Dobbeltsjekk listen over mottakere og sikre at e-postadressen som du brukte til å logge på Adobe Sign med, ikke er i den listen.

Hvis problemet vedvarer, kan du sende inn en støttebillett med detaljene om problemet, og inkludere et skjermbilde av eventuelle feilmeldinger samt legge ved CSV-filen i e-postmeldingen.