Spor forbruket av premium Adobe Sign-godkjenningsressurser

Kontoer som bruker premium identitetsgodkjenning (telefon, KBA og myndighets-ID) kan gjennomgå antall tilgjengelige transaksjoner og forbruk via administrasjonsinnstillingsmenyen på kontonivå.

Kontonivåadministratorer i Adobe Sign-systemet kan gjennomgå antall tilgjengelige og brukte premium godkjenningstransaksjoner for kontoen via administrasjonsmenygrensesnittet på kontonivå.

Fremgangsmåte

Slik får du tilgang til den årlige kvoten og gjeldende bruk:

  1.  Logg på en Adobe Sign-kontonivåbruker

    • Identitetsgodkjenningstransaksjoner er en ressurs på kontonivå. Gruppeadministratorer har ikke tilgang til bruksrapportene
  2. Gå til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder

  3. Hver premium godkjenningsmetode har en Spor bruk-lenke ved siden av metodenavnet.

    Når du klikker på denne lenken, vises et hurtigvindu som inneholder det årlige tillatte volumet, ikrafttredelsesdatoen for den årlige verdien og den gjeldende bruken så langt:

    Gå til Send-innstillinger

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?