Konfigurere vilkårene for bruk og elementer i brukeropplysninger

Eksplisitt samtykke-funksjonen er tilgjengelig for tjenestenivåene Individual, Team, Business og Enterprise. Tilpassede forbrukeropplysninger er tilgjengelige for kunder med bedriftsserviceplaner.

Det eksplisitte samtykket med tvungen gjennomgangsprosess krever at mottakeren åpner forbrukerinformasjonen og positivt bekrefter (i trinn 1 til 3) at de godtar bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen. Trinn 6 bekrefter samtykke til å gjøre forretninger elektronisk. Disse avtalene gjenspeiles i en diskret post som er logget inn i avtalerevisjonsrapporten.

Oversikt

Vilkår for bruk (ToU) og forbrukerinformasjon (CD) -dokumenter er en vanlig del av brukeropplevelsen når du bruker en tjeneste som Adobe Acrobat Sign. De bidrar til å definere forretningsforbindelser i form av begrensninger, ansvar, forventninger, og innenfor rammen av elektroniske signaturer, tillater de partene å avtale å drive virksomhet elektronisk.

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med en implisitt avtale for disse dokumentene. Derfor gjør Acrobat Sign koblinger til disse dokumentene iøynefallende når en mottaker har tilgang til en avtale i signatursyklusen.

Noen samsvarskrav krever imidlertid en mer konkret godtakelse av disse dokumentene. For å oppfylle dette behovet tillater nå innstillingen Bruksvilkår og brukeropplysninger at administrator på kontonivå kan kreve en eksplisitt avtale for hver dokumenttype. Disse funksjonene er tilgjengelige for kunder med individuelle planer, teamplaner, forretningsplaner og bedriftsplaner. I tillegg er egendefinerte forbrukeropplysninger tilgjengelige for kunder med en forretningsserviceplan.

Bruk

I de fleste brukstilfeller presenteres Acrobat Sign -vilkårene for bruk og personvernerklæringen for mottakeren før de kan samhandle med avtalen. Det er to unntak for dette:

 • Mottakere som har en aktiv i samme konto som avsenderen.
 • Mottakere som får tilgang til avtalen mens de er logget på Acrobat Sign.

Brukeropplysningene presenteres for mottakeren basert på kontokonfigurasjonen.

Standardinnstillingen (implisitt samtykke) viser koblingene for brukeropplysningene når mottakeren fullfører signaturen.

ToU- og CD-samtykke ved signering

Aktivering av Eksplisitt samtykke krever at mottakeren aktivt merker av for en boks for å bekrefte at vedkommende godtar bruksvilkårene og brukeropplysningene.

Aktivering av Tvunget gjennomgang krever at mottakeren åpner hvert dokument enkeltvis og deretter merker av for boksen for å godta bruksvilkårene.

Merk:

Hvis autentisering er aktivert, må mottakeren bekrefte identiteten først og deretter godta ToU/CD.

Logge aksept i revisjonsrapporten

Når eksplisitt samtykke er aktivert, gjenspeiler revisjonsrapporten mottakerens handlinger når du godtar bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen:

Eksplisitt samtykke ved signering i revisjonsloggen
Revisjonsrapport med eksplisitt samtykke

Innstillingen for implisitt samtykke gjenspeiler ikke en åpen aksept av bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen i revisjonsrapporten:

Implisitt samtykke i revisjonsloggen
Revisjonsrapport med implisitt samtykke

Konfigurerbare alternativer

Innstillingene på kontonivå kan nås ved å logge på som en Acrobat Sign kontoadministrator og navigere til Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > Tilpassede vilkår for bruk og forbrukerinformasjon

Alle kontrollere kan også konfigureres på gruppenivå. Husk at:

 • Alle grupper vil som standard arve innstillingene på kontonivå.
 • Konfigurasjoner på gruppenivå overstyrer innstillingene på kontonivå.
 • Alle signaturpreferanser innebygd i avtalen er avledet fra innstillingene til gruppen avtalen er sendt fra.

Alternativene for denne funksjonen er:

 • Definer når CD- og ToU-samtykket vises for mottakeren.
 • Definer samtykkeprosessen basert på mottakerens rolle.
Kontroller i brukergrensesnittet

Alternativ for behandling etter samtykke:

Innstillingsalternativet – godta vilkårene ved signering:

Innstillingen Implisitt samtykke

Godkjenningsprosessen:

 1. Godta Adobe ToU og personvernerklæringen ved å velge Fortsette-knappen (etter at avtalen er åpnet).
 2. Fyll ut avtalefeltene etter behov.
 3. Godta forbrukerinformasjonen ved å velge Klikk for å signere-knappen.
Implisitte samtykketrinn for å godta ToU og CD

Implisitt samtykke er ikke eksplisitt registrert i avtalerevisjonsrapporten. Signaturhendelsen registrerer det implisitte samtykket fra mottakeren som beskrevet i trinn 3 i samtykkeprosessen

Implisitt samtykke i revisjonsloggen

Innstillingsalternativet – godta vilkårene før signering:

Det eksplisitte samtykket med tvungen gjennomgangsprosess krever at mottakeren åpner forbrukerinformasjonen og positivt bekrefter (i trinn 1 til 3) at de godtar bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen. Trinn 6 bekrefter samtykke til å gjøre forretninger elektronisk. Disse avtalene gjenspeiles i en diskret post som er logget inn i avtalerevisjonsrapporten.

Eksplisitt samtykke ved signering av innstilling

Godkjenningsprosessen:

 1. Godta Adobe ToU og personvernerklæringen ved å velge Fortsette-knappen (etter at avtalen er åpnet).
 2. Fyll ut avtalefeltene etter behov.
 3. Godta forbrukerinformasjonen ved å merke av i boksen.
 4. Klikk for å signere når ferdig.
Eksplisitt samtykke ved signering av trinn for å godta ToU og CD

Den eksplisitte samtykkeprosessen krever at mottakeren positivt bekrefter (i trinn 3) at de godtar forbrukerinformasjonen og å gjøre forretninger elektronisk. Denne avtalen gjenspeiles i en diskret post som er logget inn i avtalerevisjonsrapporten.

Eksplisitt samtykke ved signering i revisjonsloggen

Innstillingsalternativet – godta vilkårene før visning av avtalen:

Eksplisitt samtykke før visning av innstilling

Godkjenningsprosessen:

 1. Godta Adobe ToU og personvernerklæring ved å merke av i boksen.
 2. Godta CD ved å merke av i boksen.
 3. Velg Godta-knappen for å gå videre til avtalen.
 4. Fyll ut avtalefeltene etter behov.
 5. Klikk for å signere når ferdig.
Eksplisitt samtykke før visning av trinn for å godta ToU og CD

Den eksplisitte samtykkeprosessen krever at mottakeren positivt bekrefter (i trinn 1 og 2) at de godtar bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen. Trinn 5 bekrefter samtykke til å utføre virksomhet elektronisk. Disse avtalene gjenspeiles i en diskret post som er logget inn i avtalerevisjonsrapporten.

Eksplisitt samtykke før visning i revisjonsloggen

Innstillingsalternativet – klikk på vilkår, gå gjennom og godta før visning av avtalen:

Innstillingen Eksplisitt samtykke med tvunget gjennomgang

Godkjenningsprosessen:

 1. Godta Adobe ToU og personvernerklæring ved å merke av i boksen.
 2. Se gjennom brukeropplysningene ved å klikke på koblingen Brukeropplysninger.
 3. Godta CD ved å merke av i boksen.
 4. Velg Godta-knappen for å gå videre til avtalen.
 5. Fyll ut avtalefeltene etter behov.
 6. Klikk for å signere når ferdig.
Eksplisitt samtykke med klikk for å godta brukergrensesnittet og CD-en

Det eksplisitte samtykket med tvungen gjennomgangsprosess krever at mottakeren åpner forbrukerinformasjonen og positivt bekrefter (i trinn 1 til 3) at de godtar bruksvilkårene og forbrukerinformasjonen. Trinn 6 bekrefter samtykke til å gjøre forretninger elektronisk. Disse avtalene gjenspeiles i en diskret post som er logget inn i avtalerevisjonsrapporten.

Eksplisitt samtykke med klikk i revisjonsloggen

Legge til egendefinert bruksvilkårinformasjon (bare Enterprise-tjenesteplaner)

Kunder med tjenestenivået Enterprise har et alternativ for å angi egne brukeropplysninger. Dette alternativet vises ikke for øyeblikket i kundegrensesnittet, så hvis du vil benytte deg av denne funksjonen:

 • Gjør CD-en din tilgjengelig via offentlig nettadresse.
 • Kontakt brukerstøtteteamet og gi dem URL-adressen.
  • Adobe må gjennomgå og godkjenne innholdet i dokumentet.
 • Når Innhold er godkjent, blir den angitte URL-adressen konfigurert i kontoen din, og koblingen vil peke til din side.
 • Vær oppmerksom på at egendefinerte forbrukeropplysninger ikke skal inneholde noen systemkrav. Hvis systemkrav må inkluderes, må du inkludere en kobling til systemkravene for Adobe Acrobat Sign.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?