Eksplisitt samtykke-funksjonen er tilgjengelig for tjenestenivåene Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversikt

Dokumenter for bruksvilkår (ToU) og kundeopplysning (CD) finnes vanligvis som en del av bruk av en tjeneste som Adobe Sign, og de definerer forholdet mellom leverandøren og brukeren med hensyn til begrensninger, ansvar, forventninger, og i sammenheng med elektroniske signaturer, en avtale om å utføre forretninger elektronisk.

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med en implisitt avtale for disse dokumentene. Derfor gjør Adobe Sign koblinger til disse dokumentene iøynefallende når en mottaker har tilgang til en avtale i signatursyklusen.

Noen samsvarskrav krever imidlertid en mer konkret godtakelse av disse dokumentene. For å oppfylle dette behovet tillater nå innstillingen Bruksvilkår og brukeropplysning at administrator på kontonivå kan kreve en eksplisitt avtale for hver dokumenttype. 

Bruk

Standardinnstillingen (implisitt samtykke) viser koblingene for bruksvilkårene og brukeropplysningene når mottakeren fullfører signaturen. Ingen åpenbar handling kreves av den som signerer

Aktivering av Eksplisitt samtykke krever at mottakeren aktivt merker av for en boks for å bekrefte at vedkommende godtar bruksvilkårene og kundeopplysningene.

Aktivering av Tvunget gjennomgang krever at mottakeren åpner hvert dokument enkeltvis og deretter merker av for boksen for å godta bruksvilkårene.

Siden for bruksvilkår og brukeropplysninger

Merk:

Hvis tofaktorbekreftelse er aktivert, må mottakeren bekrefte identiteten først og deretter godta bruksvilkår og brukeropplysninger


Logge til revisjonsrapporten

Når Eksplisitt samtykke er aktivert, vil revisjonsrapporten gjenspeile at bruksvilkårene og kundeopplysningene ble godtatt.

Consent Audit Report

Tilpasse teksten for bruksvilkår og brukeropplysninger (bare Enterprise-tjenestenivå)

Standard bruksvilkår og brukeropplysninger som lever av Adobe Sign, vises som koblinger nedenfor:

 

Kunder med tjenestenivået Enterprise kan angi egne bruksvilkår og/eller brukeropplysninger. Dette alternativet vises ikke i kundebrukergrensesnittet, så hvis du dra nytte av denne funksjonen, kontakter du Success Manager for å starte prosessen.

Hvis du vil endre dette, må du gi oss tilgang til relevante dokumenter på en offentlig tilgjengelig nettadresse, og deretter vil Adobes juridiske team gå gjennom innholdet i dokumentet for å sikre at det er juridisk forsvarlig. 

Når dokumentene er godkjent, blir de angitte nettadressene konfigurert i kontoen din, og de appinterne koblingene vil omdirigeres til sidene dine.

Konfigurerbare alternativer

Innstillingene for bruksvilkår og kundeopplysninger vises bare på kontonivå i brukergrensesnittet.

Hvis det er behov for å konfigurere grupper på en annen måte enn kontoinnstillingen, kan du kontakte Success Manager for å få konfigurert andre innstillinger på gruppenivå. Innstillinger på gruppenivå overstyrer innstillinger på kontonivå.

Alternativene for denne funksjonen er:

  • Aktiver/deaktiver funksjonen, etter mottakerrolle, på konto- eller gruppenivå
  • Hver mottakerrolle kan konfigureres enkeltvis

Eksempel på hver innstilling

Innstilling:

Innstillingen Implisitt samtykke

 

Resultat:

Resultat for implisitt samtykke i app

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke

 

Resultat:

Resultat for eksplisitt samtykke

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke kreves før visning av avtalen

 

Resultat:

Eksplisitt samtykke kreves før visning av avtalen

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke med tvunget gjennomgang

 

Resultat:

Forced Review

 

Etter å ha åpnet bruksvilkår og brukeropplysninger:

Resultat for tvunget gjennomgang etter godtakelse

Aktivere/deaktivere

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > Flere innstillinger

Gå til delen Flere innstillinger

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet