Eksplisitt samtykke-funksjonen er tilgjengelig for tjenestenivåene Individual, Team, Business og Enterprise.


Oversikt

Dokumenter for bruksvilkår (ToU) og brukeropplysninger (CD) finnes vanligvis som en del av bruk av en tjeneste som Adobe Sign, og de definerer forholdet mellom leverandøren og brukeren med hensyn til begrensninger, ansvar, forventninger, og i sammenheng med elektroniske signaturer, en avtale om å utføre forretninger elektronisk.

I de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med en implisitt avtale for disse dokumentene. Derfor gjør Adobe Sign koblinger til disse dokumentene iøynefallende når en mottaker har tilgang til en avtale i signatursyklusen.

Noen samsvarskrav krever imidlertid en mer konkret godtakelse av disse dokumentene. For å oppfylle dette behovet tillater nå innstillingen Bruksvilkår og brukeropplysninger at administrator på kontonivå kan kreve en eksplisitt avtale for hver dokumenttype. 


Bruk

Standardinnstillingen (implisitt samtykke) viser koblingene for bruksvilkårene og brukeropplysningene når mottakeren fullfører signaturen. Ingen åpenbar handling kreves av den som signerer

Aktivering av Eksplisitt samtykke krever at mottakeren aktivt merker av for en boks for å bekrefte at vedkommende godtar bruksvilkårene og brukeropplysningene.

Aktivering av Tvunget gjennomgang krever at mottakeren åpner hvert dokument enkeltvis og deretter merker av for boksen for å godta bruksvilkårene.

Siden for bruksvilkår og brukeropplysninger

Merk:

Hvis tofaktorbekreftelse er aktivert, må mottakeren bekrefte identiteten først og deretter godta bruksvilkår og brukeropplysninger


Logge til revisjonsrapporten

Når Eksplisitt samtykke er aktivert, vil revisjonsrapporten gjenspeile at bruksvilkårene og brukeropplysningene ble godtatt.

Consent Audit Report


Tilpasse teksten for brukeropplysninger (bare Enterprise-tjenestenivå)

Nedenfor er kobling til standard brukeropplysninger som leveres av Adobe Sign:

Kunder med tjenestenivået Enterprise kan angi egne brukeropplysninger. Dette alternativet vises ikke for øyeblikket i kundegrensesnittet, så hvis du vil benytte deg av denne funksjonen:

  • Gjør dokumentet ditt tilgjengelig via offentlig URL-adresse.
  • Kontakt din kundeansvarlige og gi vedkommende URL-adressen til dokumentet.
    • Adobe må gjennomgå innholdet i dokumentet for å sikre at alle juridiske baser er dekket.
  • Når dokumentet er godkjent, blir den angitte URL-adressen konfigurert i kontoen din, og koblingen i appen vil peke til din side.


Konfigurerbare alternativer

Innstillingene for bruksvilkår og brukeropplysninger vises bare på kontonivå i brukergrensesnittet.

Hvis det er behov for å konfigurere grupper på en annen måte enn kontoinnstillingen, kan du kontakte din kundeansvarlige for å få konfigurert andre innstillinger på gruppenivå. Innstillinger på gruppenivå overstyrer innstillinger på kontonivå.

Alternativene for denne funksjonen er:

  • Aktiver/deaktiver funksjonen, etter mottakerrolle, på konto- eller gruppenivå
  • Hver mottakerrolle kan konfigureres enkeltvis

Eksempel på hver innstilling

Innstilling:

Innstillingen Implisitt samtykke

 

Resultat:

Resultat for implisitt samtykke i app

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke

 

Resultat:

Resultat for eksplisitt samtykke

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke kreves før visning av avtalen

 

Resultat:

Eksplisitt samtykke kreves før visning av avtalen

Innstilling:

Innstillingen Eksplisitt samtykke med tvunget gjennomgang

 

Resultat:

Forced Review

 

Etter å ha åpnet bruksvilkår og brukeropplysninger:

Resultat for tvunget gjennomgang etter godtakelse


Aktivere/deaktivere

Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Signaturpreferanser > Flere innstillinger

Gå til delen Flere innstillinger