Installasjonsveiledning for Workday for en prøvekonto i Adobe Sign

Oversikt

Dette dokumentet gir Workday-kunder en oversikt over den nødvendige fremgangsmåten for å aktivere en prøveversjonskonto med Adobe Sign og deretter integrere den i Workday-leieren. Dette dokumentet er en installasjonsveiledning og er ikke ment å være en omfattende opplæringshåndbok for Workday.

Hvis du har en eksisterende Adobe Sign-konto, trenger du ikke starte en prøveversjon. Kontakt din Client Success Manager for å be om Workday-integrering.

Hvis du vil bruke Adobe Sign med Workday, må du ha eller få en forståelse av hvordan du oppretter og endrer Workday-elementer som: rammeverket for forretningsprosess, oppsett og konfigurasjon av leier, rapportering og integrering av Workday Studio.

De overordnede trinnene for å fullføre integreringen er:

 • Aktiver prøveversjonskontoen med Adobe Sign
 • Generer en integreringsnøkkel i Adobe Sign
 • Installer integreringsnøkkelen i Workday-leieren

Aktivere prøveversjonen av Adobe Sign-kontoen

Fyll ut dette skjemaet for å be om en 30-dagers prøveversjon av Adobe Sign:

https://land.echosign.com/esign-trial-workday-registration.html

 

Merk:

Merk: Det anbefales på det sterkeste at e-postadressen du bruker for å opprette prøveversjonen, er en e-postadresse for funksjon (for eksempel HRAdmin@mittdomene.dom), og ikke en personlig. Du må ha tilgang til denne e-postboksen for å bekrefte kontoen, så adressen må være gyldig.

Skjemaet for forespørsel om prøveversjon

En Adobe Sign-mottaksspesialist vil klargjøre kontoen inne én arbeidsdag (i Adobe Sign) for Workday. Når du har fullført, mottar du en e-postbekreftelse:

E-postvelkomstmeldingen fra Adobe Sign

Når du følger veiledningen i e-postmeldingen, initialiseres kontoen og du omdirigeres til Hjem-siden i Adobe Sign.

Adobe Sign-dashboardet

Generere en integreringsnøkkel

Nye installasjoner krever at integreringsnøkkelen genereres i Adobe Sign og deretter angis i Workday. Denne nøkkelen godkjenner Adobe Sign- og Workday-miljøene slik at de klarerer hverandre og deler innhold. 

Slik genererer du en integreringsnøkkel i Adobe Sign:

 • Logg på som administrator i Adobe Sign
 • Gå til Konto > Personlige preferanser > Tilgangstokener
 • Klikk pluss-ikonet i sirkel til høyre i vinduet
Bilde av navigasjonen til siden Tilgangstokener

Grensesnittet Opprett integreringsnøkkel lastes inn:

 • Angi et beskrivende navn på nøkkelen (for eksempel Workday)

Integreringsnøkkelen må ha følgende elementer aktivert:

 • agreement_read
 • agreement_write
 • agreement_send
 • widget_read
 • library_read
Panelet Opprett integreringsnøkkel
 • Klikk Lagre.

 

 

Siden Tilgangstokener viser nøklene som er utformet i kontoen.

 • Klikk nøkkeldefinisjonen som er opprettet for Workday
  • Koblingen Integreringsnøkkel vises øverst i definisjonen
 • Klikk koblingen Integreringsnøkkel
Koblingen Integreringsnøkkel

Integreringsnøkkelen vises.

 • Kopier nøkkelen, og lagre den på et sikkert sted for det neste trinnet
 • Klikk OK
Panelet Integreringsnøkkel

Konfigurere Workday-leieren

Installere integreringsnøkkelen

Installering av integreringsnøkkelen i Workday-leieren oppretter klareringsrelasjonen med Adobe Sign. Når relasjonen er opprettet, kan alle forretningsprosesser får lagt til et Se gjennom dokument-trinn som aktiverer signeringsprosessen.

 

Merk: Adobe Sign merket som Adobe Document Cloud i Workday-miljøet.

 

Slik installerer du integreringsnøkkelen:

 • Logg på Workday som kontoadministrator
 • Søk etter Redigere leieroppsett – Forretningsprosesser

 

Siden Redigere leieroppsett – Forretningsprosesser lastes inn. 

Det er fire felt som gjelder for Adobe Sign-integreringen:

Anerkjennelser for Adobe Document Cloud – En fast anerkjennelsestekst for integreringen.

API-nøkkel for Adobe Document Cloud – Der integreringsnøkkelen installeres

E-postadresse for avsender for Adobe Document Cloud – E-postadressen til gruppenivåadministrator i Adobe Sign

Fjern dokumenter som venter på e-signatur når dokumentet avbrytes – En valgfri konfigurasjon som fjerner dokumenter fra signatursyklusen hvis et dokument avbrytes i Workday.

Feltene for integreringsnøkkelen for Adobe Sign

Fullfør installasjonen:

 • Lim integreringsnøkkelen inn i feltet API-integreringsnøkkel for Adobe Sign
 • Angi e-postadressen til Adobe Sign-administrator i feltet E-postadresse for avsender for Adobe Document Cloud
 • Klikk OK
Integreringsnøkkel-feltene og e-postfeltet for nøkkelinnehaver

Adobe Sign-funksjonen kan nå legges til alle forretningsprosesser ved å legge til et Se gjennom dokument-trinn og konfigurere det til å bruke eSign by Adobe som e-signaturtype.

Konfigurere Se gjennom dokument-trinnet

Dokumentet for Se gjennom dokument-trinnet kan være et statisk dokument, et dokument generert av et Generer dokument-trinn i samme forretningsprosess, eller en formatert rapport som er opprettet med Workday Report Designer. Alle disse tilfellene kan utvides med Adobe-tekstkoder for å styre utseende og posisjon for de Adobe Sign-spesifikke komponentene. Dokumentkilden må angis i definisjonen for forretningsprosessen. Det er ikke mulig å laste opp et ad hoc-dokument når forretningsprosessen utføres.

Det unike med å bruke Adobe Sign med et Se gjennom dokument-trinn er muligheten til å ha serialiserte underskrivergrupper. Dette lar deg angi rollebaserte grupper som signerer i rekkefølge. Parallelle signeringsgrupper støttes ikke.

Hvis du vil ha hjelp til å konfigurere Se gjennom dokument-trinnet, kan du se hurtigveiledningen.

Støtte

Kundestøtte for Workday

Workday er integreringseieren og må være det første kontaktpunktet for spørsmål om omfanget av integreringen, forespørsler om funksjoner eller problemer med den daglige funksjonen til integreringen.

Workday-fellesskapet har flere gode artikler om hvordan du feilsøker integreringen og genererer dokumenter:

 

Kundestøtte for Adobe Sign

Adobe Sign er integreringspartneren og må kontaktes hvis integreringen ikke kan hente signaturer, eller hvis varsling om ventende signaturer mislykkes.

Adobe Sign-kunder må kontakte CSM (Customer Success Manager) for kundestøtte. Teknisk kundestøtte for Adobe kan også kontaktes via telefon: 1-866-318-4100. Vent på produktlisten, og tast deretter 4 og 2 (når du blir bedt om det).