Aktuell rolle: Administratorer

Konsoll: Nye Admin Console

Med Adobe Stock kan administratorer administrere en plan for arbeidsgrupper fra Admin Console sammen med andre Adobe-produkter for arbeidsgrupper. Når du har kjøpt Adobe Stock for Teams-planen, må administratoren av arbeidsgruppekontoen tilordne planen til en bruker for å aktivere den. Hvis du er en administrator, går du til Produkter-fanen i Admin Console, og klikker deretter på Legg til bruker.

Tilordne planen til en bruker for aktivering

Du kan tilordne Adobe Stock for teams-planen til:

  • Deg selv
  • Et eksisterende medlem av arbeidsgruppen
  • En bruker som ennå ikke er medlem av noen arbeidsgruppe

Når Adobe Stock-planen er tilordnet en bruker for aktivering, har alle medlemmene av arbeidsgruppen lik tilgang til den delte Adobe Stock for Teams-planen. Primære og sekundære administratorer kan også bruke den delte Adobe Stock for Teams-planen når den er aktivert. Du kan også velge å fjerne Adobe Stock-tildelingen for en bruker. Tilordne planen til en annen bruker for å sikre uavbrutt tjeneste.

Legge til brukere i Adobe Stock

Hvis du vil gi ikke-arbeidsgruppemedlemmer tilgang til Adobe Stock for Teams-planen, velger du Legg til brukere i organisasjonen i Admin Console.

Legge til brukere i organisasjonen

Du trenger ikke å tilordne Adobe Stock for Teams-planen til nye brukere hvis planen allerede er tilordnet en eksisterende bruker. Når du har lagt til brukeren i arbeidsgruppen og tilordnet andre arbeidsgruppeprodukter, får den nye brukeren tilgang til Adobe Stock for Teams-planen.

Legge til en bruker

Her finner du mer informasjon om hvordan du administrerer en arbeidsgruppekonto: https://helpx.adobe.com/enterprise/using/accounts.html.

 

Etter at du har aktivert Adobe Stock for teams-planen, kan du se på lisenshistorikken for arbeidsgruppen.

På Lisenshistorikk-siden for arbeidsgrupper kan du se lisensieringshistorikken for arbeidsgruppen med alternativer for å filtrere etter datoperioder og medietyper. Fra denne siden kan medlemmene av arbeidsgruppen klikke på en objekt-ID med hyperkobling for å se flere detaljer om hver lisensierte ressurs.

De kan også velge å lisensiere en ressurs på nytt hvis det er nødvendig. Når en ressurs lisensieres mer enn én gang, vises hver lisensieringshandling som en egen rad med tidsstempel. Hver lisensieringshandling viser også navnet til medlemmet av arbeidsgruppen som lisensierte ressursen.

Lisenshistorikk og handlinger

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker Adobe Stock for Teams, kan du se Spore og dele ressurser med Adobe Stock for Teams.