Admin Console er stedet der administratorer kan administrere organisasjonens Adobe-programvare og -brukere. Det gjør lisensiering og brukeradministrasjon enkelt. Med Admin Console kan du også fornye lisenser som er kjøpt gjennom Teams-medlemskap. Ved fornyelse får du se en konsekvent visning i sanntid av lisenstilordninger, inkludert hvem som mister tilgangen etter at fornyelsesperioden er avsluttet.

Den nye Admin Console har følgende nøkkelfordeler:

 • Vis detaljer for produkter og lisenser i gjeldende plan
 • Vis fornyelsesperioden
 • Legg til produkter
 • Rediger betalingsinformasjon (hvis du har kjøpt et Teams-produkt fra adobe.com)
 • Endre kontrakteier
 • Rediger navnet på arbeidsgruppen (hvis du har kjøpt et Teams-produkt fra adobe.com)
 • Vis informasjon om neste regning (hvis du har kjøpt et Teams-produkt fra adobe.com)

Forsiktig!

Adobe ID-en som brukes til å kjøpe Teams-medlemskapet, blir den primære administratoren. Bare primæradministratorer kan oppdatere informasjon om betaling og fakturering og skrive ut fakturaer. Du kan også legge til flere administratorer for arbeidsgruppen. Fakturerings- og betalingsrelaterte varsler sendes på e-post til alle administratorer.

Legge til produkter og lisenser

Hvis du kjøper Teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du kjøpe flere lisenser når som helst. Og de ekstra lisensene faktureres i neste faktureringsperiode.

Hvis du kjøper lisenser via en forhandler, kan du legge til lisenser når som helst. Du må imidlertid legge inn en bestilling hos forhandleren innen 30 dager fra årsdatoen for fakturering for å fullføre transaksjonen. Hvis du ikke legger inn en bestilling innen 30 dager, kan du ikke legge til flere lisenser, og de ubetalte lisensene deaktiveres. Alle ekstralisenser utløper på den opprinnelige årsdatoen.

Hvis du ikke vet hvem forhandleren er, kontakter du kundestøtte.

Gjør følgende for å kjøpe flere lisenser:

 1. I Admin Console går du til Konto.

 2. Klikk på Legg til produkter.

  Legg til lisenser for produkter som er tilgjengelige i listen over produkter som vises, eller legg til flere lisenser for de eksisterende produktene.

  Legg til produkter
 3. Hvis du vil se gjennom bestillingen din, klikker du Neste.

  Hvis du har kjøpt et medlemskap fra en forhandler, angir du bestillingsnummeret, slik at kontoadministrator kan sammenligne denne forespørselen med bestillingen din.

 4. Klikk på Send bestilling.

Fjerne lisenser

En lisens varer i ett år eller frem til den opprinnelige årsdatoen. Du må derfor opprettholde det antallet lisenser du er forpliktet til, frem til årsdatoen. Hvis du har kjøpt Teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du fjerne lisenser. Du blir imidlertid pålagt et oppsigelsesgebyr. For å fjerne lisenser kontakter du kundestøtte.

Merk:

Hvis du har kjøpt et arbeidsgruppemedlemskap gjennom en forhandler, må du kontakte forhandleren for å returnere eller avbryte medlemskapet, eller fjerne en lisens innen 14 dager etter kjøpet.

Endre kontrakteier

Kontrakteieren er den primære administratoren eller systemadministratoren med tilgang til kontraktdetaljer og faktureringshistorikken. Hvis du er den nåværende kontrakteieren og du har kjøpt Teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du oppgi en eksisterende systemadministrator (sekundær administrator) som kontrakteier.

Det kan være bare én kontrakteier om gangen. Når du oppgir en annen kontrakteier, mottar vedkommende en e-post, og du blir en systemadministrator. Den nominerte brukeren må også ha samme landsinnstilling som deg.

Hvis du er den eneste systemadministratoren for arbeidsgruppen, legger du først til brukeren som du vil gjøre til kontrakteier, som en systemadministrator.

 1. I Admin Console går du til Konto.

 2. Under Kontaktinformasjon klikker du på Endre.

 3. For å nominere kontrakteieren, velger du en bruker i vinduet Endre kontraktens eier.

  Endre kontraktens eier

  Merk:

  Hvis den tiltenkte brukeren ikke er tilgjengelig i listen, klikker du på Avbryt og legger til den brukeren som systemadministrator. Deretter prøver du å endre kontrakteieren igjen.

 4. Klikk på Lagre.

  Det sendes en e-post til den nominerte.

Redigere betalingsmåten

Hvis du er eier av kontrakten, og du har kjøpt Teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du redigere betalingsinformasjonen via Admin Console.

 1. Admin Console går du til Konto.

 2. Under Informasjon om plan klikker du på Administrer betaling.

  Når du klikker på Administrer betaling, sendes du til Adobe-kontoen din.

 3. Logg på med Adobe-påloggingsinformasjonen din.

  Vinduet Rediger betalingsmåten vises.

  Merk:

  Hvis du har flere abonnementer knyttet til samme kredittkort, oppdateres alle abonnementene når du endrer kredittkortinformasjonen for ett av dem.

 4. Angi den nødvendige informasjonen, og klikk på Lagre.

 5. For å gå tilbake til Admin Console, klikker du på Administrer arbeidsgruppe.

Vis tidligere fakturaer

Hvis du er eier av kontrakten, og du har kjøpt Teams-medlemskapet fra Adobe.com, kan du se tidligere fakturaer via Admin Console.

 1. Admin Console går du til Konto.

 2. Under Faktureringshistorikk klikker du på Vis tidligere fakturaer. Da tas du til Adobe-kontosiden din der du kan se og skrive ut dine tidligere fakturaer.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet