v2_stock_hero_update_2x

Generell lisensiering

Du finner bruksvilkårene her.

Du kan bruke Adobe Stock-ressurser, bortsett fra de som er merket med “kun til redaksjonell bruk”, i et hvilket som helst kreativt prosjekt, for eksempel trykte annonser, brosjyrer, presentasjoner, plakater, bokomslag, reklamefilmer, webområder og årsrapporter. De fullstendige bildelisensieringsvilkårene for Adobe Stock finner du på http://www.adobe.com/go/stockterms_no.

Ja. Når du bruker et vannmerket bilde eller en vannmerket video for forhåndsvisning og deretter lisensierer ressursen, fjernes vannmerket og du får ressursen med høyest mulig oppløsning.

Nei. Vi tilbyr ikke eksklusive lisenser.

Ja. Du kan redigere ikke-redaksjonelle ressurser på alle måter du mener er nødvendig. Vær imidlertid oppmerksom på at endringene dine ikke må krenke eller gjøre inngrep i opphavsretten eller andre rettigheter en person eller enhet har. Du kan heller ikke stille opphavspersonen eller modellen i et dårlig lys eller avbilde dem på en måte som kan anses som støtende. Se http://www.adobe.com/go/stockterms_no.

Redaksjonelle ressurser er underlagt noen ytterligere restriksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: Gjelder noen spesielle begrensninger for redaksjonelle ressurser?

Ja. Du kan kjøpe en utvidet lisens for de fleste bilder, vektorer og illustrasjoner fra Adobe Stock. Med en utvidet lisens kan du trykke et ubegrenset antall eksemplarer av ressursen, og du får muligheten til å opprette avledede produkter for videresalg, for eksempel kaffekopper, T-skjorter, osv. Utvidede lisenser kan kjøpes ved å klikke på bildet på Adobe Stock-webområdet og velge fanen Utvidet lisens. Hvis du allerede har lisensiert bildet, kan du klikke på navnet ditt i navigasjonsfeltet i Adobe Stock, åpne Lisenshistorikk-siden, bla til du finner det aktuelle bildet, og deretter klikke på Lisensier på nytt.

Nei. Du må ha enerett til bildet du bruker for selskapet dittlogo,fordi logoer skal være registrert og beskyttet for å forhindre at andre selskaper eller organisasjoner bruker det samme bildet. Ettersom Adobe Stock bare gir deg rett til å bruke bildene og ikke overfører eiendomsretten, kan ikke disse bildene brukes i eller som en logo.

Alle ressurser som er beregnet på kommersiell bruk og inneholder identifiserbare personer, lastes opp med en signert modellklarering som bekrefter at bildet kan brukes til kommersielle formål innenfor rammene for den aktuelle lisensavtalen. Redaksjonelle bilder og videoer har ikke modellklarering og er derfor ikke klarert for kommersiell bruk.

Ja. Du kan lisensiere en ressurs på vegne av en kunde. Husk imidlertid at hvis du vil bruke den samme ressursen for ulike kunder, må den lisensieres separat for hver kunde.

Vi krever bare at du legger til informasjon om bildekreditering når bildet brukes i en artikkel med redaksjonelt innhold eller på sosiale medier. Når redaksjonelle bilder brukes i trykte publikasjoner, på webområder, i blogger, osv., må du ta med informasjonen om opphavsperson som nevnes på Adobe Stock-webområdet og i IPTC-feltet for kreditering. For eksempel “Navn på byrå/opphavsperson – stock.adobe.com.”

Redaksjonelle ressurser

Redaksjonelle ressurser er bilder og videoer som har nyhetsverdi, er oppdaterte og viser faktiske personer, hendelser, steder og produkter.

Alle bilder og videoressurser i Redaksjonelt-samlingen selges med en forbedret lisens, tilsvarende lisensene for bilder og videoer i Adobe Stock Premium-samlingen, som tillater trykking i ubegrenset antall. Du kan lisensiere redaksjonelle ressurser gjennom enkeltstående behovsbaserte lisenser eller få tilgang til dem med en Adobe Stock for Enterprise-plan. 

Redaksjonelle ressurser er underlagt noen ytterligere restriksjoner:

  • Redaksjonelle ressurser kan ikke brukes til kommersielle formål, som reklame, markedsføring, annonseartikler, salgsmateriell, osv. – selv når du har en forbedret lisens for disse.
  • Redaksjonelle ressurser kan brukes i alle sammenhenger som har nyhetsverdi eller er av kulturell interesse, slik som i artikler i aviser eller blader, nyhetsblogger eller lignende hendelsesbaserte media.
  • Redaksjonelle ressurser kan ikke redigeres, bortsett fra mindre tilpasninger for teknisk kvalitet, eller en mindre beskjæring eller størrelsesendring. Når du gjør slike endringer, må du sørge for at den opprinnelige ressursens redaksjonelle kontekst og betydning beholdes.
  • Når redaksjonelle bilder brukes i trykte publikasjoner, på webområder, i blogger, osv., må du ta med informasjonen om opphavsperson som nevnes på Adobe Stock-webområdet og i IPTC-feltet for kreditering. For eksempel “Navn på byrå/opphavsperson – stock.adobe.com.”
  • Når bilder eller videoer brukes i filmer, TV-programmer, podcaster og så videre, må du ta med krediteringen “Bilder og/eller videoer er brukt på lisens fra [navn på byrå/opphavsperson] – stock.adobe.com”.

Se også