Opplæring og brukerstøtte for AIR

Finn ut hva som er nytt i Adobe AIR!

Veiledning for nybegynnere

Kom i gang med AIR.

Veiledning for nybegynnere

Tutorials

Finn tutorials for nybegynner- til ekspertnivå og bli dyktigere.

Tutorials

Brukerveiledning

Få raske svar og trinnvise veiledninger.

Brukerveiledning


Feilsøking og hjelp

Du kan laste ned AIR kjøretid fra Adobe AIRs nedlastingssenter. Du kan laste ned Adobe AIR SDK og kompilator fra Adobe AIRs utviklingssenter.

Hvis du har problemer med å installere AIR, se Feilsøk installering av AIR på Windows eller Feilsøk Adobe installering av Adobe AIR for Mac OS for løsninger.

Nettsiden du er inne på bruker en funksjon, som muligheten for å kommunisere med AIR-programmer, som Google Chrome har sperret. Se Adobe Flash Enabler FAQ for flere detaljer.

En nyere versjon av Adobe AIR har blitt lastet ned og er klar for å installeres. Se Vanlige spørsmål om autooppdateringen til Adobe AIR 2.0 for mer informasjon.

Se produktmerknader for detaljer om feilløsninger, forbedringer og nye funksjoner i den nyeste utgivelsen.

Du kan laste ned eldre versjoner av AIR for utvikling og testing. For vanlig bruk, kan du laste ned den nyeste versjonen fra nedlastingssenteret for Adobe AIR.

Den nyeste versjonen av AIR som støtter skrivebordsdistribusjoner av Linux er AIR 2.6. For detaljer, se Installer Adobe AIR 2 for 64-biters Linux-systemer eller Installer 32-biters Adobe AIR for skrivebordsversjoner av Linux.

Ja. For instruksjoner, se Installere Adobe AIR ved hjelp av YUM.

For å finne de nyeste maskinavhengige AIR-tilleggsprogrammene (ANE-er) laget av AIR-samfunnet gå til siden for Maskinavhengige Adobe AIR-tilleggsprogram. Du finner også opplæringsprogrammer og referanseinformasjon for å utvikle egne ANE-er. Sjekk ut Galleriet for Flash- og AIR-plattformer for aktuelle ANE-er.