Kostnadsfrie og utgåtte produkter | Støttealternativer

Finn ut hvilke Adobe-produkter som er utgått, og hvilke støtteressurser som er tilgjengelige.

Adobe avvikler tidvis salg av, utvikling av eller støtte for et produkt eller en teknologi, som følge av endrede markedsforhold og innvirkning på kundene. 

Hvilke Adobe-produkter blir ikke tilbudt eller støttet lenger?

Finn produktet ditt


Finner du ikke produktet ditt oppført?

  • Når det gjelder abonnementsapper: Adobe tilbyr installasjonsprogrammer bare for gjeldende apper og den forrige hovedversjonen av hver app. Du finner mer informasjon under Adobes retningslinjer for programvarestøtte.
  • Hvis det ikke dreier seg om en abonnementsapp: Hvis kontoen fortsatt er aktiv og du har registrert appen eller kjøpt den direkte fra Adobe, kan det være at du kan laste ned fra kontoen.
  • Støtteressurser: De er kanskje ikke tilgjengelige for produkter som er utenfor støtteperioden. Se Perioder for produktstøtte og teknisk støtte.

Mer som dette

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet

Adobe MAX

Kreativitetskonferansen

14.–16. oktober, Miami Beach og på nettet