Kostnadsfrie og utgåtte produkter | Støttealternativer

Finn ut hvilke Adobe-produkter som er utgått, og hvilke støtteressurser som er tilgjengelige.

Adobe avvikler tidvis salg av, utvikling av eller støtte for et produkt eller en teknologi, som følge av endrede markedsforhold og innvirkning på kundene. 

Hvilke Adobe-produkter er ikke lenger tilgjengelige?

Finn produktet ditt


Finner du ikke produktet ditt oppført?

  • Når det gjelder abonnementsapper: tilbyr Adobe installasjonsprogrammer bare gjeldende apper og den forrige hovedversjonen av hver app. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Adobe retningslinjer for programvarestøtte.
  • Hvis det ikke dreier seg om en abonnementsapp: nedlasting fra kontoen kan være mulig hvis kontoen din fortsatt er aktiv og du har registrert appen eller kjøpt den direkte fra Adobe.
  • Støtteressurser: er kanskje ikke tilgjengelige for produkter som er utenfor støtteperioden. Se Perioder for produktstøtte og teknisk støtte.

 Adobe

Få hjelp raskere og enklere

Ny bruker?