Kjøpsalternativer

Hvordan kan studenter, lærer og utdanningsinstitusjoner kjøpe Adobe-programvare?

Student og lærer-rabatter er tilgjengelig for individuelle lærere og stabmedlemmer. Du kan kjøpe Adobe Student- og lærerutgaver direkte fra Adobe.com eller fra Adobe-forhandlere.

I tillegg tilbyr Adobe lisensieringsprogrammer for avdelinger og institusjoner. Lær mer om Adobes lisensieringsalternativer.

Hvilke produkter er tilgjengelige som student- og lærerutgaver?

Bla gjennom produktkataloger for studenter og lærere for å se tilgjengelige produkter og språk. Produktene er kan fås via abonnement, nedlasting eller pakket versjon, avhengig av tilgjengelighet.

Kan jeg legge inn en bestilling med moms- eller avgiftsfritak på Education Store?

Du kan ikke utføre kjøp med momsfritak på nettbutikken Education Store. Hvis du ønsker å legge inn en bestilling med skattefritak, kan du kontakte en autorisert forhandler.

Kan jeg bruke et student- eller lærerprodukt kommersielt?

Ja, Student og lærer-versjonsprodukter kan brukes kommersielt på din privateide datamaskin. De skal ikke videreselges.

Hvor mange produkter kan jeg kjøpe?

Du kan kjøpe ett Creative Cloud-medlemskap og bruke det på både Mac OS og Windows. For alle andre Adobe Student og lærer-versjonsprodukter, kan du kjøpe én lisens per plattform for hvert produkt (inkludert serier og individuelle titler) per år.

Kvalifikasjon

Studenter og lærere: Er jeg kvalifisert for en rabatt?

Du er kvalifisert for studentrabatt dersom du er minst 13 år gammel, og er registrert ved ett av følgende:

 • Universitet eller høyskole - akkreditert offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert community college, junior college eller yrkesrettet høyskole) som tildeler grader som ikke krever med enn to års fulltidsstudium*
 • Grunnskole eller videregående - akkreditert offentlig eller privat grunnskole eller videregående som gir fulltidsundervisning*
 • Hjemmeskole - definert av statlige forskrifter for hjemmeundervisning

For å være kvalifisert for en lærerrabatt, må du være ett av følgende:

 • Fakultet eller stab - ansatt av en akkreditert grunnskole eller videregående, offentlig eller privat universitet eller høyskole, skoledistrikt eller undervisningsdepartementet (inkludert professorer med emeritus-status)*
 • Lærer for en hjemmeundervist student – definert av statlige forskrifter for hjemmeundervisning

* Akkrediterte skoler er de som er godkjent av en forening som er anerkjent av det amerikanske utdanningsdepartementet/det statlige utdanningsdepartmentet eller det kanadiske/provinsielle utdanningsdepartementene og som underviser studenter som hovedfokus. I USA inkluderer slike foreninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Er min institusjon kvalifisert?

For å se om du kan kjøpre programvare for skolen din til utdanningsrabatter, må du se følgende liste over kvalifiserte institusjonstyper. Akkrediterte skoler kan også kjøpe produkter gjennom spesielle Adobe-volumlisensieringsprogrammer.
Vis utdanningslisensieringsprogrammer.

Kvalifiserte institusjoner:

 • Akkrediterte offentlige eller private grunnskoler eller videregående som gir fulltidsundervisning for grader K-12, eller skoledistrikter for slike skoler*
 • Akkreditert offentlig eller privat universitet eller høyskole (inkludert community college, junior college eller yrkesrettet høyskole) som tildeler grader som ikke krever med enn to års fulltidsstudium*
 • Skolens administrative kontorer eller utdanningsstyre
 • Hjemmeskoler som er godkjent av Adobe
 • Offentlige skoler i USA eller kanadiske territorier
 • Navngitte utdanningsinstanser som er skriftlig godkjente av Adobe
 • Sykehus i USA som er heleid og drives av en utdanningsinstitusjon. Det vil si, at institusjonen er eneier av sykehuset og den eneste instansen som utøver kontroll over den daglige driften.
 • Forskningslaboratorier for høyere utdanning er offentlige institusjoner som er anerkjente av det amerikanske utdanningsdepartementet eller de kanadiske/provinsielle utdanningsdepartementene, underviser studenter og kan levere en kopi av vedtekter som oppgir forholdet med det kontrollerende universitetet
 • Andre kvalifiserte eksempler er listet fra tid til annen på Adobe.com

Ikke kvalifiserte insitusjoner:

 • Ikke-akkrediterte skoler og religiøse organisasjoner
 • Museer
 • Kirker
 • Biblioteker
 • Sykehus i Canada
 • Opplæringssentre eller skoler som gir sertifikater for kurs som dataprogramvareopplæring, inkludert, uten begrensning: Ziff Davis University, Learning Tree University, New Horizon Computer Learning Center, Teacher Training Centers
 • Militære skoler som ikke gir akademiske grader
 • Forskningslaboratorier som ikke er anerkjent av det amerikanske utdanningsdepartementet eller det kanadiske/provinsielle utdanningsdepartementene. For eksempel institusjoner som er anerkjente av det forsvars- og energidepartementet eller det nasjonale forskninhgsråde i Canada. I tillegg er ikke laboratorier i USA som er definerte som FFRDCer (Federally Funded Research and Development Centers) og UARCer (University Affiliated Research Centers) godkjente. Eksempler inkluderer: Los Alamos National Laboratory, Sandia National Laboratory, and Lawrence Livermore National Laboratory.
 • Andre ukvalifiserte eksempler er listet fra tid til annen på Adobe.com

* Akkrediterte skoler er de som er godkjent av en forening som er anerkjent av det amerikanske utdanningsdepartementet/det statlige utdanningsdepartmentet eller det kanadiske/provinsielle utdanningsdepartementene og som underviser studenter som hovedfokus. I USA inkluderer slike foreninger: Middle States Association of Colleges and Schools, North Central Association of Colleges and Schools, Western Association of Schools and Colleges, Southern Association of Colleges and Schools, New England Association of Schools and Colleges, Northwest Association of Accredited Schools.

Hva slags student/lærer-ID godtas?

Alternativ 1: En skoleutstedt e-postadresse. En skole-e-postadresse inkluderer .edu, .k12, og andre e-postdomener sponset av din utdanningsinstitusjon. Du kan bli bedt om ekstra identifikasjon.

Alternativ 2: En fotokopi av skole-ID-en din. Før du sender ID-en, bør du krysse vekk sensitiv informasjon, f.eks. personnummer. Kontroller at skole-ID-en inneholder følgende:

 • Skolens navn
 • Navn på student/lærer
 • Gjeldende* innskrivings-/ansettelsesdato

Alternativ 3: Ett av følgende dokumenter:

 • Karakterutskrift med skolens navn, studentens navn og gjeldende* dato
 • Regning på studieavgift med skolens navn, studentens navn og gjeldende* dato
 • Karakterrapport med skolens navn, studentens navn og gjeldende* dato
 • Ansatte/lærere: En gjeldende lønnsslipp
 • Ansatte/lærere: Et brev fra dokumentasjonsansvarlig hos utdanningsinstitusjonen som bekrefter gjeldende* ansettelse

*Der "gjeldende" vil si innen de siste seks måneder.

For mer informasjon, se Utdanningsnettstedet for ditt område.
 

Verifiseringsprosess

Hvordan sender jeg inn mitt bevis på at jeg er kvalifisert?

Bruk en skoleutstedt e-postadresse: Hvis du oppgir en skoleutstedt e-postadresse i løpet av kjøpet ditt blir du umiddelbart verifisert. (En skole-e-postadresse inkluderer: .edu, .kl12, og andre e-postdomener som er sponset av din utdanningsinstitusjon.)

Hvis du ikke har en skoleutstedt e-postadresse eller e-postadressen din ikke kan verifiseres, kan du bli bedt om å oppgi ytterligere bevis på at du er kvalifisert etter kjøpet.

Sende inn ytterligere bevis på at du er kvalifisert hvis du blir bedt om det:

Nord-Amerika

Jeg kjøpte direkte fra Adobe.com Send inn kvalifikasjonsbevis sammen med bestillingen. Hvis du har en aktiv bestilling inne, gå til Mine ordredin Adobe-konto og klikk på Send inn bevis.
Jeg kjøpte fra Adobe over telefon Send beviset via kundestøtteportalen.
Jeg kjøpte fra en forhandler

Produktet leveres med en lisensproduktkode for student eller lærer, eller en produktkode for student- eller lærerutgave.

Utenfor Nord-Amerika

Jeg kjøpte direkte fra Adobe

Send beviset ditt gjennom Adobes kundestøtteportal for din region: Storbritannia Europa* | Tyskland | Frankrike | Australia og New Zealand

* Gjelder kunder i Belgia, Danmark, Finland, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Sveits og Østerrike.

Jeg kjøpte fra en forhandler

Send inn beviset ditt via Adobes kundestøtteportal basert på din region: Europa, Midt-Østen, Afrika | Tyskland | Frankrike | Spania | Italia |Nederland | Tsjekkia | Polen| Asia/Stillehavet | Korea.

(Produktet leveres med en produktkode og et innstikk med instruksjoner.)

Hvordan får jeg tak i serienummeret?

Etter at bestillingen er lagt inn, mottar du en e-post med serienummeret. Du kan også se serienummeret når som helst i Download Manager, ved nedlastingslenken til produktet. Etter registreringen kan du vise produktene dine under Mine produkter-avsnittet i Min Adobe.

For mer informasjon, se Serienummer, innløsning og produktkoder | Student- og lærerutgaver.

Hvor lang tid har jeg på meg til å sende inn ID-en før bestillingen utløper?

Hvis du kjøpte direkte fra Adobe via Adobe.com eller telefon i Nord-Amerika, har du 14 dager til å sende inn bevis på at du er kvalifisert. Hvis du handlet hos Adobe.com i en annen region, eller hvis du kjøpte fra en forhandler, har du seks dager på deg til å sende inn kvalifikasjonsbevis.

Hvis en bestilling utløper, får du beskjed om dette på e-post, og du må da legge inn bestillingen på nytt.

Når får jeg serienummeret? (Hvor lang tid tar det å bekrefte?)

Hvis du handlet på Adobe.com:

 • I Nord-Amerika : Du kan regne med å få svar i løpet av to virkedager etter mottak av kvalifikasjonsbevis. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss.
 • I andre regioner: Du kan regne med å få svar i løpet av én virkedag etter mottak av kvalifikasjonsbevis. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss.

Hvis du kjøpte fra Adobe via telefon: Du kan regne med å få svar i løpet av én virkedag etter mottak av kvalifikasjonsbevis. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss.

Hvis du kjøpte fra en forhandler i Nord-Amerika: Du kan regne med å få svar i løpet av én virkedag etter mottak av kvalifikasjonsbevis. Hvis du trenger hjelp, kan du kontakte oss.

Tips: Hvis du vil bruke programvaren før du får serienummeret, velger du å installere den som en prøveversjon. Du kan bruke serienummeret til å konvertere den til et fullstendig produkt senere.

Beholder dere bekreftelsen til senere bestillinger?

I Nord-Amerika beholder Adobe bekreftelsesinformasjonen for kvalifiserte lærere i ett år, og for kvalifiserte studenter i seks måneder. I alle andre regioner beholder Adobe informasjonen i 90 dager. I disse periodene trenger du ikke sende inn kvalifikasjonsbevis for ytterligere bestillinger.

(Adobe beholdt ikke kvalifikasjonsinformasjon før november 2011.)

Hvor finner jeg produktkoden?

Lisensproduktkoder for studenter og lærere er plassert på innstikket til venstre i DVD-omslaget. Eksempler:

Produktkode
produktkode
produktkode

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet