Vanlige spørsmål om volumlisensiering

Adobe kjøpsprogrammer gir deg muligheten til å kjøpe, administrere og installere Adobe-produkter i hele virksomheten din. Lær mer om Adobes kjøpsprogrammer på Adobe.com.

Vanlige spørsmål

Value Incentive Plan (VIP)

VIP tilbyr et lisensieringsalternativ med navngitte brukere, som gir VIP-medlemskap til enkeltbrukere. Dette alternativet er tilgjengelig for Creative Cloud Alle applikasjoner, Creative Cloud Alle applikasjoner + Adobe Stock, Creative Cloud applikasjonsbasert plan og Acrobat , hver med tjenester gjennom VIP.

Til utdanningsmedlemmer tilbyr vi også Creative Cloud for utdanningssektoren med delte enhetslisenser. I motsetning til lisenser for navngitte brukere kan disse lisensene utrulleres til enheter av en VIP-administrator.

Acrobat Standard eller Pro kan virtualiseres i følgende miljøer for VIP:

 • Citrix XenApp
 • Citrix XenDesktop
 • VMware Horizon
 • Microsoft App-V 

VIP er grunnprogrammet og inkluderer de følgende funksjonene:  

 • Øyeblikkelig installering
 • Automatisk samsvar
 • Abonnementer med løpende oppdateringer gir tilgang til de siste versjonene av nettskyprodukter
 • Standardiserte avtaler uten kontraktsfornyelse
 • Muligheter for årlig eller utvidet periode

VIP Select er en status for VIP-medlemskap som oppnås automatisk når minimumskravet til lisenser innen én enkelt periode har blitt oppfylt (10+ lisenser innen markedssegmenter for virksomheter eller offentlige instanser, 50+ lisenser innen utdanning).  

Lær mer om VIP på Adobe.com. Du finner mer informasjon om VIP Select i Vanlige spørsmål om VIP Select.  

I tillegg til Creative Cloud-lisenser for utdanningsenheter har Adobe et tilbud på nettstedslisenser for utdanningskunder i grunnskolen (K-12). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjøpsprogrammer – Utdanning.

Bruk av lisenser utenfor den identifiserte distribusjonsregionen aksepteres når det gjelder reiser nå og da. Men vi forventer at primær bruk vil foregå i distribusjonsregionen som ble angitt på kjøpstidspunktet.

For informasjon spesifikk for brukere i Kina, se VIP-kjøpeprogram i Folkerepublikken Kina. Hvis du vil ha informasjon om VIP Select og 3 års binding, kan du se Hjelp for VIP Select.

Her er koblingene til VIP-programveiledningen for forskjellige språk:

Betingelser og vilkår for VIP er tilgjengelig på siden Betingelser og vilkår for Adobe Value Incentive Plan på adobe.com.

Lær mer om enterprise-tilbudene på Enterprise-siden på Adobe.com eller på Creative
Cloud for enterprise og Acrobat (enterprise) Helpx-siden.

Adobe Admin Console er et sentralisert administrasjonsverktøy som gjør det enkelt å administrere lisenser, overvåke lagring og administrere andre innstillinger. Produkttilbud for bedrifter gir systemadministratoren ytterligere funksjoner for gruppeadministrering, produktorganisering og kontroll over tilgangsnivåer. Se Hjelp for Admin Console for informasjon om administrering av produkter som er kjøpt fra Adobe eller via VIP.

Eksisterende VIP-medlemmer kan legge til enterprise-produkter i fornyelsesperioden sin. Lær mer om migrering her.

Enterprise Term License Agreement (ETLA)

 • Periodelisensieringsprogram som kan tilpasses
 • Utviklet for Adobes kunder innenfor områdene virksomheter, offentlige instanser og utdanning
 • Produkter kan installeres ved behov, og betales ved årlig "true-up"
 • Treårsavtale med årlige betalinger og "true-up"
 • Tilgang til Adobe Admin Console

Lær mer om ETLA på siden Kjøpsprogrammer – Virksomheter på Adobe.com.

Kontakt Adobe-salgsrepresentanten din eller Adobe Sales på 888-649-2990 eller be om en konsultasjon.

Adobe Education Enterprise Agreement (EEA)

Ettersom VIP-programmet vårt oppdateres med ytterligere funksjoner og alternativer som er kompatible med lisensieringskrav for utdanning, inkludert tilbudene på skolenettstedslisenser og distriktlisenser for grunnskolen (K-12), har Adobe begynt å fase ut EEA-programmet. Nye og tilbakevendende EEA-registreringer ble avsluttet 3. desember 2016.

Nei. Eksisterende, aktive EEA-er forblir aktive. Kunder med eksisterende avtaler vil fortsette å motta de samme nivåene av vedlikehold og støtte, til avtalen utløper.

Se EEA 1.5 programveiledning. Kontakt din autoriserte Adobe-forhandler hvis du har flere spørsmål.

Evigvarende lisensiering

Evigvarende lisenser er lisenser for et spesifikt produkt og versjon som brukerne installerer ved hjelp av ESD (elektronisk programvarelevering) og serienumre. Når brukere kjøper en evigvarende lisens, eier de deretter denne lisensen.

Lær mer om evigvarende lisensieringsprogrammer på Adobe.com.

Oppgradering av planen er tilgjengelig for visse produkter og er Adobes oppgraderingsforsikringsordning for programvare kjøpt under et program for evigvarende lisenser, slik som Cumulative License Program (CLP) eller Transactional License Program (TLP).

 • Oppgradering av planen gir oppgraderte versjoner av alle omfattede produkter hvor en oppdatering produseres under dekningsperioden for oppgradering.
 • Adobe sender automatisk varsler om tilgjengelige oppgraderinger til Oppgrader plan-deltakere for å forenkle planleggingen av oppgraderinger.
 • Oppgradering av planen legges til i poengene som samles i CLP-medlemskapet.
 • Prisen for å oppgradere planen er lavere enn prisen for en ny fullversjonslisens.
   

Basert på endringer i markedet og kunders behov har Adobe begynt å utfase EA-ordningen. Nye EA-registreringer ble avsluttet 14. mars 2014.

Creative Cloud-skrivebordsprogrammet i CLP avvikles

Adobe avvikler den kumulative lisensieringsplanen (Cumulative Licensing Plan, CLP) for Creative Cloud-skrivebordsprogrammet for det offentlige markedssegmentet. Siste bestillingsdato er 5. oktober 2020.

Dette er en følge av at funksjonsbegrenset lisensiering (Feature Restricted Licensing, FRL) ble tilgjengelig i Enterprise Term Licensing Agreement (ETLA) i oktober 2018 og i Value Incentive Plan (VIP) i juli 2019, og gir et abonnementsbasert alternativ for kunder i offentlig sektor.

Ja. Hvis CLP-planen din skal fornyes etter siste bestillingsdato for Creative Cloud-skrivebordsprogrammet, må du kontakte din autoriserte Adobe-forhandler angående registrering av et abonnementsbasert lisensieringsalternativ som tilfredsstiller dine behov.

Se CLP-programveiledningen. Kontakt din autoriserte Adobe-forhandler hvis du har flere spørsmål.

Policyer

Disse policyene gjelder vedlikehold og tilbud som for tiden er eller tidligere har vært tilgjengelige gjennom Adobes kjøpsprogrammer. De beskrevne policyene nedenfor er generelle, og kan være mer detaljerte i din avtale om kjøpsprogrammer. Fraværet av et bestemt scenario i avsnittene nedenfor betyr ikke nødvendigvis tillatelse.

Slå sammen LWS-ID-er

En sammenslåing kan være passende ved to like LWS-bruker-ID-er eller i forbindelse med LWS-lisenskonsolidering. Sammenslåing tar informasjonen fra en eksisterende LWS-ID og slår den sammen med informasjonen for en annen eksisterende LWS-ID.

Forutsetninger for å slå sammen LWS-ID-er:

 • Kan kun slås sammen innenfor samme type LWS-bruker-ID. Typene inkluderer sluttbruker-ID-er (EUID), installerings-ID-er (DTID-er) og forhandler-ID-er
 • Må dele samme eller lignende organisasjonsnavn, organisasjonskontakt og organisasjonsadresse
 • Må være oppført i samme land
 • Må dele det samme markedssegmentet (for eksempel kan ikke Utdanning slås sammen med Virksomhet)
 • Kan ikke slås sammen til en annen EUID hvis EUID-en den slås sammen med, er knyttet til en CLP-avtale. En EUID knyttet til en CLP-avtale må beholdes
 • Kan kun slås sammen til en annen DTID hvis DTID-en den slås sammen med, er knyttet til den samme EUID-en

Sammenslåinger gjelder for alle lisensbestillinger og alle kontakter under de ID-er som slås sammen. Sammenslåing av kunde-LWS er kun tilgjengelig for CLP-, TLP- og FLP-programmer. FLP-ID-er kan kun slås sammen med godkjenning fra Adobes juridiske rådgivere.

Overføring av lisenser for VIP, CLP og TLP

På disse sidene refererer «overføring» til en endring av eierskap, og betyr ikke en endring av lisensadministrasjon innen samme enhet eller mellom enheter eller avdelinger som dekkes av en enkelt avtale.

 • Den overførende parten må godta vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen (EULA) og Cumulative Licensing Program (CLP)-avtalens vilkår og betingelser for overføring, hvis relevant.
 • Den overførende parten må tilintetgjøre alle eksemplarer av programvaren og alt trykt materiale.
 • Bestillinger kun av medier/elektronisk programvarelevering (ESD) kan ikke overføres på Adobe Licensing Website (LWS).
 • Informasjon om både tidligere og nye lisenstakere skal inkluderes i skjemaet for lisensoverføring.
 • Det er ingen gebyrer for behandling av en lisensoverføring.
 • Både overdrageren og lisenstakerens organisasjoner skal godkjenne overføringen.
 • Lisensoverføringer på grunn av sammenslåinger, ervervelser, konsolideringer eller avhendelser er tillatt.

Følgende er ikke tillatt:

 • Overføring av lisenser i VIP
 • Overføringer på tvers av markedssegmenter (f.eks fra Utdanning til Virksomhet).
 • Endringer i lisensspråk når en overføring behandles
 • Overføringer av oppgraderte versjoner av en lisens uten inkludering av hele banen for lisensoppgraderingen, inkludert tidligere versjoner, alle tidligere versjoner hvor oppgraderinger ble kjøpt eller levert gratis, og eventuelt aktiv oppgraderingsplan, vedlikehold eller teknisk støtte. Det er den overførendes parts ansvar å levere denne informasjonen med overføringsforespørselen.

TLP lisensoverføring

 • Alle lisenser som er oppført på et TLP-sertifikat, skal overføres fra den gjeldende lisensinnehaveren til den nye lisensinnehaveren.
 • TLP-lisenser og tekniske støttetjenester kan kun overføres i det samme området hvor de opprinnelig ble kjøpt.
 • TLP-lisenser kan kun overføres som TLP-lisenser, også om lisenstakeren er et CLP-medlem. TLP-lisenser som overføres til CLP-medlemmer, vises på deres rapport over omfattende bestillingsopplysninger i LWS som en TLP-transaksjon, og ingen poeng gis til CLP for disse kjøpene.

CLP lisensoverføring

 • CLP-medlemmer kan overføre et hvilket som helst antall kjøpte lisenser.
 • CLP-brukere kan overføre lisenser til enhver TLP- eller CLP-bruker, inkludert et annet CLP-medlems registrerte organisasjoner.
 • CLP-medlemmer kan ikke overføre lisenser til en annen utrullerings-ID med samme sluttbruker-ID.
 • CLP-poeng overføres til den nye lisenstakeren hvis følgende oppfylles:
  • Den nye lisenstakeren er et CLP-programmedlem eller en registrert organisasjon; og
  • Både den nye lisenstakerens CLP-avtale og den opprinnelige CLP-kjøpsavtalen er for øyeblikket aktive; og
  • Både den nye lisenstakerens CLP-avtale og den opprinnelige CLP-kjøpsavtalen var aktive på tidspunktet for lisenskjøpet.
 • Hvis noen av de tidligere betingelsene ikke oppfylles, overføres CLP-lisenser som TLP. Poeng trekkes fra den opprinnelige kjøpte CLP. Det gis ingen poeng til mottakeren, uavhengig av om de er et CLP-medlem.

Backward lisensiering

Adobe gjør det mulig for CLP- og TLP-programmedlemmer å bestille en lisens for nåværende versjon, men bruke én versjon tilbake så sant organisasjonen allerede eier en lisens for den forrige versjonen. Kvalifiserte medlemmer kan kontakte Adobes kundestøtte for å be om tilgang til en tidligere versjon av evigvarende lisenser via ESD (hvis tilgjengelig) opptil én versjon tilbake.

Medlemmer med nettskybaserte abonnementsprodukter har tilgang til tidligere versjoner via Creative Cloud Packager.

Språkuavhengig lisensiering

Lisenser som selges på et bestemt språk, gir begrensede bruksrettigheter for dette språket. Programmedlemmer har ikke rett til å utrullere et produkt på et annet språk enn det som ble lisensiert. Lisenser som selges med betegnelsen Alle for språk, gir programmedlemmene muligheten til å installere produktet på hvilket som helst språk de velger. Unntak for disse betingelsene kan gjelde når programmedlemmer har en oppgraderingsplan med aktiv dekning, og når den nye versjonen av produktet ikke er tilgjengelig på det opprinnelige, lisensierte språket, eller et nytt lokalt språk gjøres tilgjengelig. I slike tilfeller opplyser Adobe om hvilke språkuavhengige rettigheter som gjelder.

Lisensiering for kryssplattform

Kunder av Adobes kjøpsprogrammer som kjøper evigvarende lisenser, mottar produktserienumre for både Windows og Mac, såfremt produktet er tilgjengelig for begge og plattformene har samme versjon. Programmedlemmer kan velge å bruke begge plattformene, såfremt det totale antallet lisenser i bruk ikke overskrider antall kjøpte lisenser.

EULA-er

All bruk av et produkt styres av EULA-en for produktet, som normalt godtas ved å klikke på en knapp for godkjenning. EULA-er legges ut på siden Lisensavtaler for Adobe-produkter. I tilfeller hvor vilkårene og betingelsene for det gjeldende kjøpsprogrammet er i konflikt med en EULA, vil kjøpsprogrammets vilkår og betingelser gå foran.

Policy for CLP og TLP K-12-nettstedslisens

Den siste bestillingsdatoen for K-12-nettstedslisens var 27. februar 2015. Kunder som tidligere har kjøpt K-12-nettstedslisenser, kan fortsatt bruke disse i samsvar med Adobes brukspolicy for K-12-nettstedslisens til den gjeldende avtalen utløper.

Adobe K-12-nettstedslisenser for visse Adobe programvareprodukter kan være tilgjengelige for bestilling av autoriserte utdanningsinstitusjoner under Adobe’s Education Cumulative Licensing Program (CLP) og Transactional Licensing Program (TLP), og kun i land hvor K-12-nettstedslisenser tilbys. Hvis institusjonen din bestilte en K-12-nettstedslisens, godtar du ved å kopiere, installere eller bruke alle eller deler av et slikt Adobe programvareprodukt levert til institusjonen din, i samsvar med K-12-nettstedslisensen, at institusjonen din blir bundet av og aksepterer følgende vilkår og betingelser ("Vilkår for K-12-nettstedslisens"). Sammen med den gjeldende sluttbrukerlisensavtalen for Adobe programvareproduktet (EULA), styrer vilkårene for K-12-nettstedslisensen institusjonens bruk av Adobe programvareproduktet. Alle begreper med store bokstaver, som brukt i disse vilkårene for K-12-nettstedslisens, og som på annen måte ikke er definert i disse vilkårene for K-12-nettstedslisens, har de betydningene som gitt for slike begreper i EULA. Vilkårene for K-12-nettstedslisens går foran EULA i tilfelle konflikt mellom vilkårene.

1. Definisjoner. I tillegg til de definerte begrepene ovenfor, skal følgende definisjoner gjelde for vilkårene for K–12 nettstedslisens:

1.1.    "K-12 Utdanningsinstitusjon" betyr grunnskole eller videregående skole som er en kvalifisert utdanningsinstitusjon, da et slikt begrep er definert i avtalen for Utdanning-CLP. Kontakt din Adobe-forhandler for autorisert utdanning for TLP-kvalifikasjoner.

1.2. "Programvare med K-12-nettstedslisens" betyr Adobe programvareproduktet som er ytterligere spesifisert som programvare med K-12-nettstedslisens i den gjeldende prislisten for CLP eller TLP. Teknisk støtte og oppgraderingsplaner er tilgjengelig for K-12-nettstedslisenser.

1.3. "Lærer" betyr en ansatt i en K-12-utdanningsinstitusjon, som primært har ansvaret for å undervise i en K-12-klasse i en kvalifisert K-12-utdanningsinstitusjon.

2. Bruksrettighet/lisensgivning

2.1 Kvalifikasjoner. K-12-nettstedslisenser er kun tilgjengelig for bestilling og bruk av K-12-utdanningsinstitusjoner under CLP og TLP. Hvis institusjonen din har bestilt én eller flere K-12-nettstedslisenser, men ikke kvalifiserer som en K-12-utdanningsinstitusjon, skal institusjonen din umiddelbart returnere programvaren med K-12-nettstedslisens til forhandleren, slette alle kopier av programvaren med K-12-nettstedslisens fra datamaskiner og returnere programvaren med K-12-nettstedslisens til din Adobe-forhandler for autorisert utdanning.

2.2 Lisensgivning. Så lenge institusjonen din overholder vilkårene i EULA og K-12-nettstedslisensen, og ved betaling av alle gjeldende gebyrer, gir Adobe institusjonen din en ikke-eksklusiv lisens, som ikke kan overføres, til å kjøre, installere og bruke eksakte objektkodekopier av programvaren med K-12-nettstedslisens, i samsvar med vilkårene og betingelsene i disse vilkårene for K-12-nettstedslisens opptil maksimalt antall oppgitt nedenfor. Bruk av programvaren med K-12-nettstedslisens styres av EULA og disse vilkårene for K-12-nettstedslisensen. Hvis det oppstår en konflikt mellom vilkårene i EULA og disse vilkårene i K-12-nettstedslisensen, går vilkårene i K-12-nettstedslisensen foran.

Kjøpt lisenstype

Maksimalt antall institusjonskopier (uansett plattform)

  < 50

  50

  < 100

  100

2.3 Kun bruk på skolested. Hver K-12-nettstedslisens tildelt institusjonen din, gir institusjonen tillatelse til å bruke programvaren med K-12-nettstedslisens på ett skolested. "Ett skolested" betyr en skole med kun én adresse. For installering eller bruk på flere steder, må ekstra K-12-nettstedslisenser kjøpes separat. K-12-nettstedslisensen er begrenset til installering av all medfølgende programvare (uansett plattform) som omfattes av den kjøpte lisensen, på ikke mer enn maksimalt institusjonseide eller -leide datamaskiner tillatt i avsnittet ovenfor, og betinget av den lisenstypen institusjonen har kjøpt.

2.4 Kun for utdanningsbruk. Uansett eventuelle bestemmelser om det motsatte i sluttbrukerlisensavtalen, skal K-12-nettstedslisensen kun anvendes til pedagogiske formål, og ikke anvendes eller distribueres til en part for noe annet formål. Bruken av programvaren med K-12-nettstedslisen er også utelukkende begrenset til de på daværende tidspunkts innskrevne elever på K-12-utdanningsinstitusjoner, og de på daværende tidspunkts ansatte lærere, personale og administratorer på slike institusjoner.

2.5 Installering på hjemmedatamaskiner for lærere. Uansett eventuelle bestemmelser om det motsatte i sluttbrukerlisensavtalen, og utover avsnitt 2.2 ovenfor, kan lærere som er ansatt på din institusjon utelukkende installere én (1) kopi av programvaren med K-12-nettstedslisens per lærer, på en hjemmedatamaskin til formål som er direkte knyttet til lærerens arbeidsoppgaver som følger ansettelsen på institusjonen (som f.eks. timeplanlegging og forberedelse av undervisningslokale), forutsatt at slike installeringer ikke overskrider maksimalt antall angitt nedenfor:

Kjøpt lisenstype

Maksimalt antall kopier til hjemmebruk for lærere

  < 250

  25

  < 500

  50

Slike lisenser til hjemmebruk for lærere opphører automatisk når denne læreren ikke lenger er ansatt i din institusjon. Institusjonen skal på det tidspunkt få læreren til å returnere enhver kopi av programvaren med K-12-nettstedslisens til institusjonen, og fjerne enhver kopi fra hjemmedatamaskinen.

2.6 Forbud mot adgang til serverdatamaskin. Uansett eventuelle betingelser om det motsatte i sluttbrukerlisensavtalen, skal institusjonen din ikke installere noen programvare med K-12-nettstedslisens på en serverdatamaskin som skal opprettes tilgang til fra andre datamaskiner som er tilknyttet denne.

3. Andre forpliktelser

3.1 Institusjonen din godtar eneansvar for utgifter den måtte pådra seg i forbindelse med kopiering og installering av programvaren med K-12-nettstedslisens. Institusjonen din godtar at (1) den ikke vil forårsake eller tillate at eventuelle opphavsrettmerknader eller proprietære forklaringer blir fjernet fra programvaren med K-12-nettstedslisens, (2) den vil gjengi opphavsrettmerknader og eventuelt andre proprietære forklaringer som var på den originale kopien av programvaren med K-12-nettstedslisens, på alle kopier av programvaren med K-12-nettstedslisens og (3) at den vil gjennomføre rimelige tiltak for å sikre at hver bruker av programvaren med K-12-nettstedslisens kjenner til og overholder vilkårene i gjeldende sluttbrukerlisensavtale og disse vilkår for K-12-nettstedslisensen.

3.2. Bestillinger. Hvis institusjonen din bestiller K-12-nettstedslisenser under Utdanning-CLP, må institusjonen bestille K-12-nettstedslisenser under disse vilkårene for K-12-nettstedslisens utelukkende ved å bruke lagervarer i programvaren med K-12-nettstedslisens og angi institusjonens CLP avtalenummer ved eventuelle bestillinger. Institusjonen din forstår at Adobes forhandlere kan kreve ytterligere forsendelses- og håndteringsgebyrer avhengig av om institusjonen din har valgt å delta i "drop-ship"-tilbudet. Alle priser, inkludert eventuelle gebyrer, fastsettes av forhandlere og ikke av Adobe, og Adobe har ingen kontroll over priser eller gebyrer.

 

Bli med i samtalen

Hvis du har spørsmål eller tanker rundt emnene, konseptene eller prosedyrene som er beskrevet i denne artikkelen, må du gjerne bli med i samtalen.

Bli med nå

Adobe-logoen

Logg på kontoen din