Adobe kan ha spesialtilbud tilgjengelige for grunnskoler og videregående skoler. Se om institusjonen din regnes som en kvalifisert grunnskole eller videregående skole.

Kvalifiserte utdanningsinstitusjoner

Følgende er en ikke-uttømmende liste over kvalifiserte grunnskoler og videregående skoler:

 • Akkreditert (av offentlige akkrediteringinstanser) offentlig eller privat grunnskole eller videregående skole som gir heltidsundervisning.
 • Navngitte utdanningsinstitusjoner som er godkjent av Adobe, men bare hvis navngitte enheter er skriftlig godkjent av Adobe.

Ukvalifiserte utdanningsinstitusjoner

Følgende er en ikke-uttømmende liste over grunnskoler og videregående skoler som ikke er kvalifiserte:

 • Ikke-akkrediterte skoler
 • Museer eller biblioteker
 • Sykehus som eies i sin helhet og drives av en ellers kvalifisert utdanningsinstitusjon
 • Kirker eller religiøse organisasjoner som er ikke-akkrediterte skoler
 • Sentre for yrkesopplæring eller skoler som gir vitnemål for kurs som for eksempel opplæring i programvare eller jobbopplæring som ikke er akkrediterte skoler, eller som gir grader som krever mindre enn to års heltidsstudium eller tilsvarende
 • Militære skoler som ikke gir akademiske grader
 • Forskningslaboratorier
 • Offentlige eller private universiteter eller høyskoler (inkludert fellesskaps-, junior- eller yrkesfaglig høyskole)
 • Samarbeidsforeninger som består av flere kvalifiserte og ikke tilknyttede utdanningsinstitusjoner som blir med i samarbeidsforeningen ved å melde seg inn; som utfører en skriftlig, juridisk avtale; eller som ellers er kvalifisert av samarbeidsforeningen som medlem (hver et konsortiumsmedlem) med det primære formålet om oppretting og/eller administrasjon av volum-drevet innkjøp/lisensieringsavtaler på vegne av konsortiumsmedlemmene

Asia og land i Stillehavet, unntatt Sørøst-Asiatiske land

Følgende liste inneholder land i Asia og Stillehavet, unntatt Sørøst-Asiatiske land som er definert i Sørøst-Asiatiske land-delen på denne siden:

 • Australia, den uavhengige staten Samoa, Cookøyene, Fiji, Papua Ny Guinea, Marshalløyene, Salomonøyene; Bangladesh, Bhutan, India, Nepal, Sri Lanka; Mongolia, folkerepublikken Kina (inkludert Hongkong og Macao S.A.R.), Taiwan R.O.C; den demokratiske republikken Øst-Timor; Nord-Marianna-øyene; New Zealand; Pakistan; Sør-Korea; eller hvilket som helst land som er definert av Adobe fra tid til annen på www.adobe.com/ap/education/purchasing/qualify.html (eller en etterfølgende nettside), som oppdateres av Adobe fra tid til annen
 • Med “utdanningsinstitusjon” menes en pre-tertiær akademisk institusjon, offentlig eller privat, med hovedkontor i området som oppfyller ett av kriteriene nedenfor:
  • barneskole, grunnskole, videregående skole, skole for elever med spesielle behov, korrespondanseskole, religiøs skole som gir akademiske kurs som fører til en sertifisering, som er nasjonalt anerkjent og anerkjent som en del av distriktets standardiserte pedagogiske fremdrift eller som er anerkjent og godkjent av en offentlig sektor/avdelingstjeneste i distriktet;
  • et senter for små barn eller en barnehage som:
   1. primært har som hensikt å tilby utdanningstjenester til barn;
   2. tilbyr et program for små barn; og
   3. er lovlig etablert, autorisert, opprettet, lisensiert, chartert, registrert og/eller akkreditert med/av tjeneste/avdeling for utdanning i distriktet, eller akkreditert av en offentlig sektor/avdeling/tjeneste eller et akkrediteringsorgan som er anerkjent av en offentlig sektor/avdeling/tjeneste i distriktet; eller
  • Utdanningsinstitusjoner som er spesifikt, skriftlig navngitt og godkjent av Adobes juridiske avdeling
 • Til tross for at en pedagogisk organisasjon kan ha møtt kriteriene ovenfor, kan Adobe avgjøre, etter eget skjønn, å ikke godkjenne slike utdanningsinstitusjoner som en “Kvalifisert utdanningsinstitusjon”
 • Eksempler på ikke-kvalifiserte utdanningsinstitusjoner (en ikke-uttømmende liste) inkluderer:
  1. Opplæringssentre og skoler som gir sertifikater eller kurs om dataopplæring, opplæring av skoleemner, språk, kultur, musikktimer, eller andre emner der slike enheter eller sertifiseringer ikke er godkjent og anerkjent som distriktets standardiserte utdanningsfremdrift;
  2. Kommersielle opplæringssentre, ferdighetssentre, gjennomgangssentre og berikelsessentre som ikke ellers er utdanningsinstitusjoner; og
  3. Militære skoler som ikke gir akademiske grader

Land i Sørøst-Asia

 • Indonesia; Malaysia; Filippinene; Singapore; Thailand; Vietnam
 • “Utdanningsinstitusjon” betyr:
  • Førskole, barnehage, grunnskole eller videregående skole (en “pre-tertiær” skole), eller akademiske institusjoner som tilbyr kurs i studier eller sertifisering som tilsvarer en pre-tertiær skole slik som en spesialskole, internasjonal eller utenlandsk skole og religiøs skole, innenfor det respektive områdets definisjoner angitt av Adobe på www.adobe.com/go/education_entity_seasia_eden_no (eller en etterfølgende nettside), som oppdateres av Adobe fra tid til annen; eller
  • Utdanningsinstitusjoner som er spesifikt, skriftlig navngitt og godkjent av Adobes juridiske avdeling
 • Til tross for at en pedagogisk organisasjon kan ha møtt kriteriene ovenfor, kan Adobe avgjøre, etter eget skjønn, å ikke godkjenne slike utdanningsinstitusjoner som en “Kvalifisert utdanningsinstitusjon”
 • Eksempler på ikke-kvalifiserte utdanningsinstitusjoner (en ikke-uttømmende liste) inkluderer:
  • Sentre for barneomsorg (med mindre slike sentre for barneomsorg også tilbyr barnehageprogrammer);
  • ferdighetssentre, berikelsessentre, opplæringssentre, utdanningssentre, korrespondanseskoler eller andre skoler som gir vitnemål eller kurs om dataopplæring, jobbopplæring, opplæring av skoleemner, språk, kultur, musikktimer, eller andre emner eller temaer;
  • Militære skoler som ikke gir akademiske grader

Japan

 • Utdanningsinstitusjon som fastsatt i School Education Act
  • Skoler (inkludert grunnskole, ungdomsskole, videregående skole, skole for blinde, skole for døve, skole for funksjonshemmede og barnehage)
 • Andre utdanningsinstitusjoner
  • Utdanningsstyre og utdanningsinstitusjon som er angitt under Lov om den lokale utdanningsadministrasjonens organisasjon og administrasjon av lisenser. (Spesifikt er dette det utdanningsstyret har angitt under Artikkel 2 i Lov om lokal utdanningsadministrasjonens organisasjon og administrasjon og utdanningssenter, forskningsinstitutter for utdanning og andre utdanningsinstitusjoner som er nevnt under artikkel 30 i samme lov)
  • Uavhengige administrasjonsinstitusjoner som er overvåket av direktoratet for utdanning, kultur, sport, vitenskap og teknologi, og som har utdanning som formål, som et treningssenter for utdanning
 • Andre institusjoner som Adobe Irland godkjenner separat som en utdanningsinstitusjon
  • Til tross for tidligere nevnte punkter, anses en enhet ikke lenger som en utdanningsinstitusjon under denne avtalen fra datoen for Adobes skriftlige varsling, gitt av Adobe alene, at enheten ikke er godkjent som en utdanningsinstitusjon

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet