Adobes lisensieringsområde | Serienumre, bestillinger og kontoer

Adobe lisensieringsnettstedet (LWS) gir kontoinformasjon for Adobe Buying Programs-kunder. Bruk LWS til å finne serienumre, spore bestillinger, vise kjøpslogger, sjekke oppgraderingsrettigheter og poeng, endre eller legge til kontakter og kontoinformasjon, slå sammen kontoer og laste ned programvare.

Merk:

Vil du vite mer om å kjøpe volumlisenser for Adobe-programvare? Se Adobe Buying Programs.

Logge på LWS

  1. Gå til lisensieringsnettstedet.
  2. Logg på med Adobe ID-en (som regel e-postadressen din) og passordet.

Merk:

Trenger du hjelp til å opprette eller bruke Adobe-ID-en? Se Feilsøking av Adobe ID-konto og pålogging.

Kan du ikke logge på, finne serienumre eller bestillinger fordi du ikke vet (eller har glemt) hvilken e-postadresse du brukte til å opprette kontoen? Prøv disse løsningene:

  • Prøv en annen Adobe-ID Hvis du kjenner den, logger du på med Adobe-ID-en/e-postadressen som ble brukt til å bestille volumlisensen. Hvis du har flere e-postadresser, prøver du alle. Når du først har logget inn, kan du endre e-postadressen som er knyttet til kontoen.
  • Be den primære kundekontakten om å legge deg til som kontakt Kontakter har tilgang til alle produktnedlastinger, serienumre og kjøpslogger for bedriften din. Hvis du trenger slik tilgang, må du be primærkontakten om å legge deg til som kontakt. (Se Håndtere kontokontakter for informasjon om hvordan du legger til eller sletter kontakter.)
  • Ny primærkontakt? Når navnet eller opplysningene for bedriftens primærkontakt endres, må du oppdatere informasjonen. (Se Håndtere kontokontakter for informasjon om hvordan du oppdaterer.)

Merk:

Hvis du har glemt passordet eller vil endre det, bruk alternativet Tilbakestill passord for å få informasjon om e-postadressen.

Finne serienumre

Dersom du har kjøpt programvaren gjennom Adobe Buying Programs (fra Adobe Business-butikken eller en Adobe-forhandler), finner du serienummeret i LWS. Serienumre omtales av og til som aktiveringskoder, aktiveringsnøkler eller nøkkelkoder.

Merk:

Ser du etter CS5-versjoner av Color Finesse, After Effects eller Adobe Premiere Pro, for bruk med CS6 Production Premium og CS5 Master Collection i 32-biters Windows-operativsystemer? Se «Finne serienumre for CS5-versjoner av Color Finesse, After Effects og Adobe Premiere Pro» nedenfor.

Finne et produkts serienummer

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Lisenser > Hent serienumre.

Velg Lisenser, Hent serienumre

3. Velg en EUID eller DTID for bedriften.

Velg en sluttbruker-ID eller en mottaker-ID

4. Velg et Produktnavn, en Produktversjon og en Plattform.

Velg et Produktnavn, en Produktversjon og en Plattform

5. Klikk Søk.

Klikk på Search

6. (Valgfritt) Klikk på Eksporter til CSV for å lagre listen som et regneark.

Klikk på Eksporter til CSV

Adobe Premiere Pro CS6 og After Effects CS5 for Windows krever et 64-biters operativsystem. Du kan bruke CS5-produktene hvis du har et 32-biters Windows-operativsystem. (Se Installere After Effects CS6, Premiere Pro CS6.)

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Lisenser > Hent lisenssertifikater.

Velg Lisenser, Hent lissenssertifikater

3. Velg et element fra listen End User ID eller Deploy-To-ID, og deretter klikke på Søk. Du kan f.eks. velge en DTID som inkluderer bedriftsnavnet og arbeidsstedet ditt.

4. Finn serienumrene i raden SKU-beskrivelser i henhold til tabellen nedenfor.

Trenger serienummer for
Se etter SKU-beskrivelser
After Effects CS4
Production Premium 4.0 AOO Lisens ALLE
Adobe Premiere Pro CS4 Production Premium 4.0 AOO Lisens ALLE
Color Finesse CS4
After Effects 9.0 AOO Lisens ALLE

Serienumre for Adobe Buying Programs virker ikke med vanlige versjoner og prøveversjoner av Adobe-programvare.

Når du kjøper programvare gjennom Adobe Buying Programs, må du laste den ned fra LWS. Aktivering eller registrering er ikke nødvendig. (Se Laste ned programvare og vise lisenssertifikater.)

Merk:

Er du usikker på eller har glemt hvilken e-postadresse du brukte til å opprette kontoen, eller sendte du feil e-postadresse med bestillingen? Se Vet du ikke eller har du glemt hvilken e-postadresse du brukte til å opprette kontoen?

Håndtere bestillinger

Bestillingsbekreftelser

Når du kjøper programvare gjennom Adobe Buying Programs, sender Adobe en e-postbekreftelse til personen som er oppført på kjøpsordren. Hvis det er første gang du benytter volumlisensiering, sender Adobe deg også en velkomstmelding som inneholder påloggingsinformasjonen. Deretter kan du logge på lisensieringsområdet for å hente serienumre og laste ned programvaren.

Merk:

Du kan ikke konfigurere LWS slik at det sendes bestillingsbekreftelser til flere kontakter. Når en bestilling er ferdigbehandlet, kan imidlertid alle kontaktene se bestillingsinformasjonen i LWS.

CLP-bekreftelser

Adobe sender CLP-e-poster til CLP-administratoren. Hvis kontakten på kjøpsordren ikke jobber i bedriften lenger, sender Adobe disse e-postene til primærkontakten (standardkontakten). (Se Håndtere kontokontakter for informasjon om hvordan du endrer primærkontakt.)

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Rapporter > Vis kjøpshistorikk.

Velg Rapporter, Vis kjøpshistorikk

3. Oppgi bestillingsnummeret ditt eller kjøpsordrenummeret i relevant felt.

Klikk på Search

4. Klikk Søk. Listen med programvare i den rekkefølgen vises, inkludert EUID og DTID samt serienumre.

5. (Valgtfritt) Du kan eksportere bestillinger til et regneark ved å velge Eksporter til CSV.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Rapporter > Vis kjøpshistorikk.

Velg Rapporter, Vis kjøpshistorikk

3. Angi start- og sluttdato for perioden bestillingen ble lagt inn, i Datointervall-feltene.

Klikk på Search

4. Klikk Søk. Listen med programvare kjøpt i den aktuelle tidsperioden vises, inkludert EUID og DTID samt serienumre.

Du kan se gjennom bestillingene på nett, eller klikke på Eksporter til CSV for å eksportere dem til et regneark.

Er du angitt som kontakt på kontoen?

Du kan kun se bestillinger som er lagt inn med kontoer du er en kontakt for:

  • Hvis navnet ditt sto oppført på bestillingen, er du automatisk blitt en kontakt for DTID-kontoen.  
  • Se «Finn en bestilling» tidligere i denne artikkelen dersom du er oppgitt som kontaktperson i bestillingen.

Hvis du trenger tilgang til programvaren, kan en kollega legge deg til kontoen. (Se Håndtere kontokontakter for informasjon om hvordan du legger til en kontakt på en konto.)

Merk:

Er du usikker på eller har glemt hvilken e-postadresse du brukte til å opprette kontoen, eller sendte du feil e-postadresse med bestillingen? Se Vet du ikke eller har du glemt hvilken e-postadresse du brukte til å opprette kontoen?

Håndter kontokontakter

Kontoene for Adobe Buying Programs/lisensieringsnettsted er delt inn i organisasjoner og individuelle kontakter. Denne strukturen gjør at ett bedriftsregister kan inkludere flere kontakter. Sluttbruker- og mottaker-ID-er er bedriftskontoer.

Slik struktureres kontoer

Sluttbruker-ID-er En sluttbruker-ID (EUID) fungerer som en bedrifts paraplykonto. Den begynner med "1" eller "2." EUID-er kan inneholder flere deploy-to-ID-er.

Deploy-to-ID-er En deploy-to-ID er tilknyttet en fysisk plassering, avdeling eller person. Den begynner med "5" eller "8." En deploy-to-ID er bare tilknyttet én EUID.

Kontakter kan utføre oppgaver, basert på tilgangsnivå:
Alle kontakter kan: vise kontodetaljer og redigere en kontos EUID, DTID og forhandleradresse og -språk.
  legge til en sluttbruker- eller mottakerkontakt til et bedriftsregister.
  fjerne en sluttbrukerkontakt fra et bedriftsregister — forutsatt at kontakten ikke er CLPs primærkontakt/programadministrator.
  fjerne en mottakerkontakt fra et bedriftsregister — forutsatt at kontakten ikke er primærkontakten.
Primærkontakter (standardkontakter) kan: Vis detaljer og gjør de samme endringene som andre kontakter.
  redigere en bedrifts Media Duplication-alternativ og Self-Enrolled Affiliate-alternativ for en CLP.
Kun Adobe kan: redigere en kontos direkte sluttbruker, direktemottaker og salgspartnere.

Merk:

I CLP-avtaler har begrepene "primærkontakt" og "programadministrator" samme betydning. TLP- og FLP-avtaler har bare primærkontakter – de har ikke programadministratorer.

Viktig: Kontakter har tilgang til all informasjonen til bedriften, inkludert produktnedlastinger, serienumre og kjøpshistorikk.

Adobe anbefaler ikke at du legger forhandleren til kontoene dine. Forhandlere mottar egne varsler om bestillingene du gjør. Av sikkerhetshensyn kan Adobe kun legge nye kontakter til en konto etter skriftlig godkjenning fra en av de nåværende kontaktene på kontoen.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Kontoer > Håndtere kontoene.

Velg Kontoer, Håndtere kontoene

3. Klikk på Legg til kontakt.

Klikk på Legg til kontakt

4. Oppgi fornavn, etternavn og e-postadresse for den nye kontakten.

5. Velg kontoen(e) du vil legge kontakten til.

6. Klikk på Lagre.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Kontoer > Håndtere kontoene.

Velg Kontoer, Håndtere kontoene

3. Klikk på konto-ID-en til kontoen du vil slette kontakten fra.

4. Klikk på kategorien Kontakter.

Klikk på kategorien Kontakter

5. Velg kontakten du vil slette, og klikk på søppelbøtteikonet til høyre på skjermen.

Klikk på papirkurv-ikonet for å slette den valgte kontaktpersonen

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Kontoer > Håndtere kontoene.

Velg Kontoer, Håndtere kontoene

3. Klikk på konto-ID-en til kontoen du vil endre primærkontakt (standardkontakt) for.

4. Klikk på kategorien Kontakter.

Klikk på kategorien Kontakter

5. Gjør ett av følgende:

  • Dersom du er en mottaker eller forhandler, og du vil endre primærkontakten (standardkontakten), finner du navnet på kontakten du vil gjøre til primærkontakt. Deretter klikker du på valgknappen til høyre for raden.
  • Hvis du er CLP-primærkontakt/-programadministrator for bedriften din, kan du tilordne en annen person som primærkontakt. (Se en demontrasjon av denne prosessen for mer informasjon.)

Merk:

Hvis du vil gjøre en eksisterende kontakt til den nye primærkontakten, må den nåværende primærkontakten kontakte Adobes kundestøtte.

Hvis primærkontakten (standardkontakten) ikke kan gå inn og oppdatere, eller ikke lenger er ansatt i bedriften, må du ta kontakt med kundekontakten eller forhandleren hos Adobe for å opprette en ny primærkontakt. Den nye primærkontakten må tilhøre samme bedrift. Kundekontakten eller forhandleren trenger personens tittel og e-postadresse i bedriften.

Håndtere kontodetaljer og innstillinger

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Kontoer > Håndtere kontoene.

3. Klikk på bedriftens navn for å se og redigere kontoinformasjonen.

Velg Kontoer, Håndtere kontoene

Merk:

Du kan ikke slå sammen eller slette en Adobe lisensieringsnettstedskonto (LWS) selv. Du må sende slike forespørsler til Adobe. Ha din Adobe-ID for hånden (alle, hvis du har flere).

4. Klikk på Lagre.

Du kan oppdatere kontoinnstillinger som navn, e-postadresse, passord og innstillinger for kontakt og land. 

Merk:

Hvis du endrer e-postadresse i kontoinnstillingene, endres også Adobe-ID-en.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Kontoer > Endre innstillinger.

Velg Kontoer, Endre innstillinger

3. Utfør ønskede endringer, og klikk deretter på Lagre.

Merk:

Selv om du endrer kommunikasjonsinnstillingen til LWS Inbox, sendes visse e-poster – slik som bestillingsbekreftelser – fra Adobe lisensieringsnettsted fremdeles til e-postadressen din.

Bestillinger lagt inn via forhandler, sendes elektronisk til Adobe. Hvis bestillingsinformasjonen ikke samsvarer med kontoer som allerede finnes i Adobes system, vil Adobe vanligvis opprette en konto.

CLP-bestillinger

Kjøp som en underlagt en CLP-avtale, har alltid korrekt EUID. Systemet prøver å matche ID-en med en eksisterende mottaker-ID. Hvis ikke bedriftens navn og adresse for de to ID-ene er identiske, opprettes det en ny ID. Enkelte forhandlere kan angi DTID-en, som er den beste måten å sikre at en eksisterende DTID gjenbrukes på.

TLP-bestillinger

TLP-bestillinger bruker en mekanisme for samsvar, på samme måte som CLP-bestillinger. Hvis ikke sluttbruker-ID-en (EUID) også matcher, vil imidlertid systemet opprette en konto.

FLP-bestillinger

FLP-bestillinger sendes til Adobe manuelt. Systemet foreslår eksisterende ID-er som eventuelt likner, men dette forutsetter at informasjonen samsvarer.

Det er mulig å kombinere flere sluttbruker-ID-er (EUID-er) eller mottaker-ID-er (DTID-er). Kontodetaljer, som f.eks. adresse, må imidlertid samsvare. Forespørsler om å slå sammen slike kontoer må gjøres av primærkontakten (standardkontakten).

Laste ned programvare og vise lisenssertifikater

Sluttbrukeravtalen beskriver hvordan du kan bruke Adobe-programmer du har kjøpt gjennom Adobe Buying Programs. Dersom du f.eks. er hovedbrukeren av et volumlisensiert Adobe-produkt som er installert på en datamaskin på arbeidsplassen din, kan du installere og bruke programvaren på én annen datamaskin. Sluttbrukeravtalen gjelder både produktversjoner for enkeltbrukere og volumlisensiering.

Hvordan du henter volumlisensprogramvaren, avhenger av volumlisenstypen:

TLP 5.0-kunde: Du har tilgang til programvarenedlastingen for den lisensen. Dette er kostnadsfritt, såfremt programvaren kan lastes ned.

CLP-kunder: Du har tilgang til nedlastinger for enhver lisens som er kjøpt av deres DTID, såfremt programvaren finnes i nedlastbar versjon.

FLP-kunder: Du må kjøpe medier du har behov for.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Lisenser > Nedlastinger.

Velg Lisenser, Nedlastinger

3. Velg EUID- eller DTID-kontoen som inneholder programvaren, fra listen End User/Deploy-To-ID (EUID/DTID).

Merk:

Vet du ikke hvilken konto som er tilknyttet programvaren? Se «Finn en bestilling» tidligere i denne artikkelen.

Velg en sluttbruker-ID eller en mottaker-ID

4. Du kan filtrere produktlisten ved å velge elementer fra listene Produktnavn, Versjon, Plattform og Språk. Sørg for at du bruker produktnavnet som vises på bestillingen.

Nedlastinger-siden

5. Følg instruksjonene på nedlastingssiden. 

Finn verktøyene og ressursene du trenger for å distribuere Adobe-programvare i bedriften:

Creative Cloud Creative Cloud Packager

Creative Suite Distribusjon av Creative Suite for bedrifter

Adobe Acrobat Adobe Document Cloud IT-ressurser

Alle TLP- og FLP-bestillinger samt alle CLP-bestillinger lagt inn etter 14. oktober 2009 har et lisenssertifikat som inkluderer informasjon om bestillingen. Denne informasjonen inkluderer navn på sluttbruker, Deploy-to-ID, innkjøpsordrenummer, bestillingsnummer og serienummer. 

Lisenssertifikatet er et PDF-dokument. Du kan vise det i LWS, lagre det på datamaskinen, sende det per e-post eller skrive ut en papirkopi. Hvis du har et lisenssertifikat, trenger du ikke å aktivere eller registrere programvaren.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Lisenser > Hent lisenssertifikater.

Velg Lisenser, Hent lissenssertifikater

3. Angi utvalgskriterier og klikk på Søk.

4. Klikk på en Sertifikat-ID for å åpne PDF-filen med lisenssertifikatet.

I LWS kan du vise CLP-avtaledetaljer, inkludert avtalestatus, oppsamlede poeng, kontaktinformasjon for sluttbrukere og detaljer om oppgraderingsplan.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Rapporter > Vis detaljer om CLP-medlemskap.

3. Klikk på avtalenummeret. LWS viser detaljert informasjon for CLP-avtalen.

1. Logg på LWS med Adobe ID og passord.

2. Velg Lisenser > Sporing av medier og dokumentasjon.

Velg Lisenser, Sporing av medier og dokumentasjon

3. Angi søkekriterier. Sørg for at datointervallet innbefatter kjøpsdatoen.

4. Klikk Søk.