Konfigurowanie przeglądarki do współpracy z wtyczką Adobe PDF w celu otwierania plików PDF w trybie online

Rozwiąż problemy z plikami PDF, ponownie konfigurując przeglądarkę do współpracy z wtyczką Acrobat lub Reader.

Problemy z plikami PDF

Wiele najnowszych wersji przeglądarek jest wyposażonych we własne natywne wtyczki PDF, które automatycznie zastępują wtyczki Acrobat i Reader firmy Adobe. Przykładowo zainstalowanie przeglądarki Firefox w wersji 19 lub nowszej może spowodować wyłączenie lub zastąpienie wtyczki Adobe. Wbudowane wtyczki przeglądarek zwykle nie obsługują wszystkich funkcji plików PDF lub mają podobne funkcje. W razie problemów konieczne może być przywrócenie wtyczki Adobe:

 • Brak fragmentów plików PDF
 • Niska wydajność lub słaba jakość obrazu
 • Duża wielkość plików podczas drukowania do formatu PDF
 • Brak renderowania modeli 3D
 • Brak możliwości odtwarzania osadzonych plików SWF

Rozwiązanie: Przywrócenie wtyczki Adobe PDF

Wybierz przeglądarkę i system:

Ręcznie zmień preferencje przeglądarki, tak aby używana była przeglądarka PDF Acrobat lub Reader.

Przeglądarka Firefox w systemie Windows

 1. Wybierz polecenia Firefox > Opcje > Aplikacje.

 2. W obszarze Typ zawartości znajdź pozycję Portable Document Format (PDF).

 3. Kliknij kolumnę Czynność obok pozycji Portable Document Format (PDF), a następnie wybierz aplikację używaną do otwierania plików PDF. Przykładowo, aby użyć wtyczki Acrobat w przeglądarce wybierz pozycję Wtyczka Adobe Acrobat (w programie Firefox).

Przeglądarka Firefox w systemie Mac OS

 1. Uruchom przeglądarkę Firefox.

 2. Wybierz polecenia Preferencje > Aplikacje.

 3. W kolumnie Typ zawartości wybierz pozycję Portable Document Format (PDF).

 4. Kliknij kolumnę Czynność obok pozycji Portable Document Format (PDF), a następnie wybierz pozycję Użyj wtyczki Adobe Acrobat NPAPI.

Przeglądarka Chrome w systemie Mac OS lub Windows

Przeglądarka Chrome i program Acrobat nie są ze sobą zgodne. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zmiany obsługi wtyczek Acrobat i Reader w nowych przeglądarkach internetowych.

Przeglądarka Safari w systemie Mac OS

 1. W aplikacji Finder zaznacz plik PDF, a następnie wybierz polecenia Plik > Pobierz informacje.

 2. Kliknij strzałkę widoczną obok pozycji Otwórz w programie, aby wyświetlić menu produktu.

 3. Z menu aplikacji wybierz opcje Adobe Acrobat lub Adobe Acrobat Reader.

 4. Kliknij przycisk Zmień wszystko.

 5. Po wyświetleniu monitu o zmianę wszystkich podobnych dokumentów kliknij przycisk Kontynuuj.

Przeglądarka Safari w systemie Mac OS lub Windows — preferencje przeglądarki

 1. Uruchom przeglądarkę Safari i wybierz polecenia Safari > Preferencje.

 2. W oknie dialogowym Preferencje kliknij kartę Ochrona, a następnie kliknij przycisk Ustawienia witryny obok wtyczek internetowych.

 3. Z listy wtyczek wybierz pozycję Adobe Reader. W polu Odwiedzając inne witryny z listy rozwijanej wybierz pozycję Zawsze pozwalaj i kliknij przycisk Gotowe.

  Do wyświetlania plików PDF w przeglądarce będzie teraz używana wtyczka Adobe Reader.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto