Wyświetlanie dokumentu PDF w przeglądarce | Acrobat, Acrobat Reader

Wtyczka Acrobat/Acrobat Reader dla przeglądarek internetowych korzysta z obsługującej różne platformy architektury NPAPI, która od ponad dekady jest obsługiwana przez wszystkie najważniejsze przeglądarki. Następujące przeglądarki porzuciły obsługę architektury NPAPI, a zatem wtyczka Acrobat/Acrobat Reader nie może już wyświetlać w nich plików PDF.

 • Mozilla Firefox (wersja 52 i nowsze)
 • Google Chrome (wydanie z września 2015 r. lub nowsze)
 • Apple Safari (wersja 12 i nowsze)
 • Microsoft Edge

Więcej informacji znajduje się w części Zmiana wsparcia wtyczek Acrobat i Reader w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.

 

Internet Explorer

Przeglądarka Internet Explorer 11 używa wtyczki ActiveX. Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować wtyczkę Acrobat/Acrobat Reader w przeglądarce Internet Explorer w celu wyświetlania w niej plików PDF:

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wybierz pozycję Narzędzia > Zarządzaj dodatkami.

 2. W menu Rodzaje dodatków wybierz pozycję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 3. W menu Pokaż wybierz Wszystkie dodatki.

  Zarządzanie dodatkami w przeglądarce Internet Explorer
  W oknie dialogowym Zarządzaj dodatkami z menu Pokaż wybierz opcję Wszystkie dodatki.

 4. Z listy dodatków wybierz pozycję Adobe PDF Reader.

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz dodatku Adobe PDF Reader, wywołaj inne opcje z menu. W niektórych systemach dodatek ten jest dostępny po wybraniu polecenia Uruchamiaj bez zezwolenia.

 5. Kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz (wyświetla się w zależności od statusu wybranego dodatku):

  Naciśnięcie przycisku Włącz umożliwi dodatkowi Adobe PDF Reader otwieranie plików w przeglądarce.

  Naciśnięcie przycisku Wyłącz wyłączy dodatek i tym samym uniemożliwi mu otwieranie plików PDF w przeglądarce.

  Wybierz pozycję Adobe PDF Reader i kliknij przycisk Włącz/Wyłącz.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie pomocy programu Internet Explorer Zarządzanie dodatkami w przeglądarce Internet Explorer.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto