Można otworzyć pliki PDF na stronie internetowej zarówno za pomocą przeglądarki, jaki i programów Acrobat lub Reader. Wyszukaj instrukcje odnoszących się do poszczególnych przeglądarek wymienionych poniżej.

Uwaga:

Każda przeglądarka ma własne ustawienia sterujące otwieraniem dokumentów PDF ze stron internetowych. Programy Acrobat i Acrobat Reader nie zawierają preferencji dotyczących otwierania dokumentów PDF ze stron internetowych. Aby zmienić sposób wyświetlania, wykonaj opisane poniżej czynności dla przeglądarki lub zapoznaj się z dokumentacją przeglądarki dotyczącą sposobów sterowania wtyczkami i dodatkami.

Internet Explorer 8 i nowsze

 1. Otwórz przeglądarkę Internet Explorer i wybierz pozycję Narzędzia > Zarządzaj dodatkami.

 2. W menu Rodzaje dodatków wybierz pozycję Paski narzędzi i rozszerzenia.

 3. W menu Pokaż wybierz Wszystkie dodatki.

  Zarządzanie dodatkami w przeglądarce Internet Explorer
  W oknie dialogowym Zarządzaj dodatkami z menu Pokaż wybierz opcję Wszystkie dodatki.

 4. Z listy dodatków wybierz pozycję Adobe PDF Reader.

  Uwaga:

  Jeśli nie widzisz dodatku Adobe PDF Reader, wywołaj inne opcje z menu. W niektórych systemach dodatek ten jest dostępny po wybraniu polecenia Uruchamiaj bez zezwolenia.

 5. Kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz (wyświetla się w zależności od statusu wybranego dodatku):

  Naciśnięcie przycisku Włącz umożliwi dodatkowi Adobe PDF Reader otwieranie plików w przeglądarce.

  Naciśnięcie przycisku Wyłącz wyłączy dodatek i tym samym uniemożliwi mu otwieranie plików PDF w przeglądarce.

  Włączanie lub wyłączanie programu Adobe PDF Reader
  Wybierz pozycję Adobe PDF Reader i kliknij przycisk Włącz/Wyłącz.

  Więcej informacji można znaleźć w temacie pomocy programu Internet Explorer Zarządzanie dodatkami w przeglądarce Internet Explorer.

Microsoft Edge

W systemie Microsoft Windows 10 będą dostępne dwie przeglądarki – Internet Explorer 11 i nowa przeglądarka Edge.

Przeglądarka Edge będzie domyślną przeglądarką, a program Internet Explorer 11 będzie dostępny, aby zapewnić obsługę starszych formatów dokumentów. Nowa przeglądarka Edge w ogóle nie będzie obsługiwać wtyczek ActiveX. Dlatego z programem Edge wtyczka Acrobat/Reader nie będzie działać. Więcej informacji znajduje się w części Zmiana wsparcia wtyczek Acrobat i Reader w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.

Użyj programu Internet Explorer 11 do otwierania plików PDF. Aby włączyć wtyczkę Acrobat/Reader w przeglądarce Internet Explorer, wykonaj kroki opisane w poprzedniej sekcji.

Mozilla Firefox

Wtyczka Acrobat/Reader dla przeglądarki Mozilla Firefox bazuje na technologii Netscape Plug-In API (NPAPI), obsługiwanej tylko w wersjach do 51. W wersji 52 przeglądarki Mozilla Firefox usunięto obsługę wtyczek NPAPI, więc obecna wtyczka Acrobat/Reader nie będzie działać.

Google Chrome

Wtyczka Acrobat/Reader dla przeglądarki Google Chrome bazuje na technologii Netscape Plug-In API (NPAPI). Firma Google poinformowała, że w kwietniu 2015 r. obsługa wtyczek NPAPI zostaje domyślnie wyłączona w przeglądarce internetowej Google Chrome z możliwością pominięcia dla zaawansowanych użytkowników. We wrześniu 2015 r. obsługa technologii NPAPI w przeglądarce internetowej Google Chrome została w całości wyłączona.

Więcej informacji znajduje się w części Zmiana wsparcia wtyczek Acrobat i Reader w nowoczesnych przeglądarkach internetowych.

Apple Safari

Safari 9.0, 10.0 lub 11.0

Uwaga:

Wtyczka Acrobat/Reader dla przeglądarki Apple Safari bazuje na technologii Netscape Plug-In API (NPAPI), obsługiwanej tylko w wersjach do 11. W wersji 12 przeglądarki Safari usunięto obsługę wtyczek NPAPI, więc obecna wtyczka Acrobat/Reader nie będzie działać.

Aby przeglądać pliki PDF w przeglądarce Safari, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • w preferencjach przeglądarki Safari ustaw obsługę wtyczki Adobe Reader;
 • Wyłączanie wtyczki AdobePDFViewer, aby umożliwić wyświetlanie dokumentów PDF za pomocą przeglądarki plików PDF Safari

Ustawianie preferencji przeglądarki Safari, aby umożliwić wyświetlanie plików PDF za pomocą wtyczki Adobe Reader

 1. Uruchom przeglądarkę Safari, a następnie wybierz pozycję Preferencje.

  Preferencje w przeglądarce Safari
 2. W oknie Preferencje wybierz opcję Ochrona i kliknij przycisk Ustawienia dla witryn związany z rozszerzeniami.

  Ustawienia witryn internetowych
 3. Wybierz pozycję Adobe Reader na liście wtyczek.

  W opcji Odwiedzając inne witryny z rozwijanej listy wybierz polecenie Zawsze pozwalaj, a następnie kliknij przycisk Gotowe.

  Włączanie wtyczki Adobe Reader na stronach internetowych

  Uwaga:

  Spowoduje to włączenie wyświetlania plików PDF w przeglądarce za pomocą wtyczki Adobe Reader.

Wyłączanie wtyczki AdobePDFViewer, aby umożliwić wyświetlanie dokumentów PDF za pomocą przeglądarki plików PDF Safari

Zmiana wtyczek w przeglądarce Safari wymaga uprawnień administratora. Aby wyświetlać dokumenty PDF za pomocą przeglądarki plików PDF Safari, należy wyłączyć wtyczkę AdobePDFViewer.

 1. Zamknij przeglądarkę Safari.

 2. Zaloguj się jako użytkownik z uprawnieniami administratora (root). Uprawnienia administratora nie są domyślnie włączone, ponieważ pozwalają one na modyfikowanie plików systemowych. Więcej informacji oraz instrukcje można znaleźć w poniższych dokumentach firmy Apple: Włączanie i używanie konta użytkownika root w systemie Mac OS X lub OS X Mountain Lion: Włączanie i wyłączanie użytkownika root.

 3. Wybierz polecenie Idź > Idź do katalogu.

  Wybierz polecenie Idź do katalogu
 4. Wpisz ciąg /Library w polu Idź do katalogu, a następnie kliknij polecenie Idź.

  Wpisz słowo Biblioteka
 5. Utwórz nowy podkatalog w katalogu Biblioteki i nadaj mu nazwę Internet Plug-ins Disabled (Wyłączone wtyczki przeglądarki).

  Tworzenie nowego folderu
 6. Otwórz folder wtyczek internetowych (Internet Plug-ins) i przenieś pliki AdobePDFViewer.plugin oraz AdobePDFViewerNPAPI.plugin do nowego folderu Internet Plug-ins Disabled (Wyłączone wtyczki przeglądarki).

  Otwieranie folderu wtyczek internetowych

  Uwaga:

  Jeśli w obie wtyczki AdobePDFViewer wciąż są obecne w folderze Internet Plug-ins, przeciągnij je do kosza. Może zostać wyświetlony monit o podanie nazwy użytkownika oraz hasła.

  Więcej informacji dotyczących wyłączania lub usuwania wtyczek można znaleźć w pomocy przeglądarki Safari firmy Apple.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online