Drukowanie dokumentów PDF

Brakujący przycisk drukowania

Jeśli przyciski Drukuj i Anuluj są niewidoczne, została ustawiona zbyt niska rozdzielczość ekranu. Program Reader nie jest przystosowany do używania na ekranach o niskiej rozdzielczości (minimalna zalecana rozdzielczość to 1024 × 768 pikseli). Istnieje jednak sposób obejścia tego ograniczenia. Aby wydrukować dokument, wykonaj jedną z poniższych czynności:

 • Naciśnij klawisz Enter lub Return.
 • Jeśli z prawej strony okna dialogowego zostanie wyświetlony pasek przewijania, przeciągnij suwak w dół, aby uzyskać dostęp do przycisków.
Uwaga:

(Windows) Na niektórych ekranach przycisk Drukuj jest zasłonięty przez pasek zadań systemu Windows. Pasek zadań można ukryć w taki sposób, aby był wyświetlany tylko po najechaniu kursorem na dolną krawędź ekranu. Kliknij pasek zadań prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Właściwości. W oknie dialogowym Właściwości zaznacz opcję Włącz autoukrywania paska zadań.

Zmiana ustawień ukrywania paska zadań umożliwiająca korzystanie z przycisku Drukuj

Zapoznaj się również z artykułem dotyczącym powiązanego rozwiązania problemu z rejestrem: Obsługa wyświetlaczy HiDPI, Retina

Drukowanie plików PDF

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj lub kliknij ikonę na pasku narzędziowym.

 2. Wybierz urządzenie w polu Drukarka oraz określ liczbę kopii do wydrukowania w polu Kopie.

 3. (Opcjonalnie) Kliknij pozycję Właściwości, aby otworzyć właściwości drukarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumentacji drukarki.

 4. W sekcji Strony do wydruku wybierz jedną z opcji:

  • Wszystkie — zostaną wydrukowane wszystkie strony dokumentu PDF.
  • Bieżąca strona — zostanie wydrukowana bieżąca strona dokumentu PDF.
  • Strony — umożliwia określenie zakresu stron do wydrukowania. Można tutaj wpisać numery stron, zakres lub kombinację numerów i zakresu. Przykład: 1, 6–18, 33, 98.
  • Więcej opcji — pozwala określić dodatkowe opcje, takie jak strony parzyste i nieparzyste oraz odwrotna kolejność.

 5. Dostosuj pozostałe opcje do własnych potrzeb:

  • Rozmiar i obsługa stron
  • Orientacja
  • Komentarze i formularze
  Uwaga:

  Zmiana ustawień zostanie odzwierciedlona na podglądzie drukowania. Aby wyświetlić podgląd innych stron, kliknij przyciski strzałek na dole.

 6. W razie potrzeby kliknij pozycję Ustawienia strony, aby zmienić rozmiar, źródło lub orientację arkusza papieru.

 7. Kliknij przycisk Drukuj.

Typowe zadania związane z drukowaniem

Drukowanie dwustronne

Można drukować dwustronnie, jeśli drukarka obsługuje tę funkcję (drukowanie dupleksowe).  

Uwaga: drukowanie dwustronne jest też nazywane drukowaniem dupleksowym lub obustronnym.

Za realizację tych funkcji odpowiada sterownik drukarki, a nie oprogramowanie Adobe Acrobat lub Adobe Reader. Informacje na temat funkcji obsługiwanych przez daną drukarkę można znaleźć w jej dokumentacji.

 • W oknie dialogowym Drukuj włącz opcję Drukuj po obu stronach papieru i wybierz krawędź odbicia.
Uwaga:

Może się zdarzyć, że drukarka będzie obsługiwać drukowanie dupleksowe, ale opcja ta nie będzie wyświetlana w oknie dialogowym Drukuj. W tym przypadku należy otworzyć właściwości drukarki, aby uzyskać bezpośredni dostęp do tej opcji z poziomu preferencji drukarki.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Drukowanie dwustronne.

Drukowanie w skali szarości

Możesz wydrukować kolorowy dokument PDF w odcieniach szarości (zwanymi również skalą szarości i szarością złożoną).

 • W oknie dialogowym Drukuj włącz opcję Drukuj w skali szarości.

Drukowanie w innym rozmiarze

Możesz skalować – zmniejszać lub powiększać – podczas drukowania. Możesz automatycznie skalować wydruk do rozmiaru arkusza lub skalować ręcznie, stosując wartości procentowe.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Rozmiar i określ opcje skalowania.

Drukowanie dokumentów wielkoformatowych

Można drukować dokument o dużym formacie, na przykład afisz lub baner, dzieląc stronę na wiele arkuszy papieru („dzielenie"). Opcja Plakat oblicza, ile potrzebnych jest arkuszy papieru. Można dostosować wielkość oryginału, aby uzyskać najlepsze dopasowanie do papieru oraz określić stopień nachodzenia każdego „kafelka”. Następnie można je złożyć razem.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Plakat i określ opcje dzielenia na strony.

Drukowanie wielu stron na jednym arkuszu

Możesz wydrukować więcej niż jedną stronę dokumentu PDF na jednym arkuszu papieru. Drukowanie wielu stron na kartkę jest też zwane drukiem „n-up”, (na przykład 2-up lub 6-up, zależnie od liczby stron na kartce). Możesz określić sposób uporządkowania stron – poziomo wzdłuż arkusza lub pionowo w kolumnach.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Wiele i określ liczbę stron do wydrukowania na jednym arkuszu oraz inne powiązane opcje.

Drukowanie broszur

Możesz wydrukować wielostronicowy dokument jako broszurę. W tym trybie drukowane są dwie strony na arkusz. Po złożeniu i zszyciu arkuszy dwustronnych otrzymuje się gotową broszurę o właściwej numeracji stron.

 • W oknie dialogowym Drukuj kliknij pozycję Broszura i określ opcje drukowania broszur.

Drukowanie komentarzy

Możesz drukować komentarze bezpośrednio na dokumencie (niczym notatki przyklejone do strony) bądź w postaci listy lub podsumowania.

W obszarze Komentarze i formularze wykonaj następujące czynności.

 • Wybierz opcję z listy rozwijanej.
 • Kliknij pozycję Podsumowanie komentarzy.

Drukowanie części strony

Program umożliwia wydruk części strony dokumentu PDF. Użyj narzędzia Zdjęcie , aby wybrać obszar, który chcesz wydrukować. Obszar może zawierać tekst, grafikę lub kombinację tekstu i grafiki. Zaznaczony obszar można wydrukować w oryginalnej wielkości lub dostosować jego wymiary do arkusza papieru.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Wykonaj zdjęcie.
 2. Narysuj prostokąt, aby zaznaczyć część strony.
 3. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 4. W oknie dialogowym Drukuj kliknij opcję Wybrana grafika.

Dlaczego nie można wydrukować dokumentu?

Rozpocznij od poniższych porad dotyczących rozwiązywania problemów

Problemy z drukowaniem mogą mieć różnorakie przyczyny. Aby rozpoznać problem, rozpocznij od lektury tej przydatnej noty technicznej: Rozwiązywanie problemów z drukowaniem plików PDF | Acrobat, Reader

Plik PDF jest zabezpieczony hasłem, a jego autor nie zezwolił na drukowanie dokumentu

W przypadku otrzymania pliku PDF zabezpieczonego hasłem w celu jego wydrukowania należy wprowadzić odpowiednie hasło. Niektóre zabezpieczone dokumenty posiadają ograniczenia uniemożliwiające drukowanie, edytowanie lub kopiowanie zawartych w nich treści. Jeśli dokument PDF posiada ograniczenia dotyczące drukowania, należy skontaktować się z jego autorem.

(Tylko system Windows) Tryb chroniony uniemożliwia wykonanie tego zadania

Według ustawień domyślnych Tryb chroniony znacząco zwiększa bezpieczeństwo pracy w programie Acrobat Reader. Aby upewnić się, że tryb chroniony nie powoduje problemów z drukowaniem, wyłącz go tymczasowo. Kliknij dokument prawym przyciskiem myszy i wybierz pozycję Właściwości dokumentu. Kliknij pozycję Zaawansowane, aby sprawdzić, czy tryb chroniony jest włączony.

Aby wyłączyć tryb chroniony programu, wybierz polecenie Edycja > Preferencje i po lewej stronie wybierz Zabezpieczenia (rozszerzone). Usuń zaznaczenie opcji Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania. Zamknij program Reader, uruchom go ponownie i spróbuj wydrukować dokument jeszcze raz.

Uwaga:

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, po zakończeniu drukowania zaznacz ponownie opcję Włączaj tryb chroniony podczas uruchamiania.

Symulacja nadruku farb

Symulacja nadruku przybliża wygląd kolorowych kompozycji mieszanych i nadrukowanych przy drukowaniu na maszynie offsetowej. Efekty nadrukowania można symulować na kolorowej drukarce biurkowej po wybraniu opcji Symuluj nadruk w oknie dialogowym Zaawansowana konfiguracja drukowania. Symulacja nadruku przekształca kolory dodatkowe w celu przetworzenia kolorów do druku. Opcji Symuluj nadruk nie należy zaznaczać, jeśli dane wyjściowe będą zapisywane w pliku.

Uwaga:

Pomiędzy kolorowymi drukarkami występują duże różnice w jakości odtwarzania kolorów. Dlatego też wydruki próbne od dostawcy usług są najlepszym sposobem weryfikacji efektu końcowego.

Trzy nakładające się kółka bez nadruku (po lewej) oraz trzy nakładające się kółka z nadrukiem (po prawej).

Co zrobić, gdy program Acrobat Reader prosi o zapisanie pliku podczas drukowania dokumentu?

W przypadku, gdy po kliknięciu opcji Drukuj program Acrobat Reader prosi o zapisanie pliku, należy otworzyć zaawansowane ustawienia druku i usunąć zaznaczenie opcji Drukuj do pliku.

Uwaga:

 • Należy sprawdzić, czy została wybrana fizyczna drukarka, a nie drukarka wirtualna, jak np. Adobe PDFXPS/Send note.
 • Opcja Drukuj do pliku była dostępna w oknie dialogowym Drukuj do momentu wprowadzenia wersji programu Acrobat 10.X.

Jak wydrukować komentarze dostępne w dokumencie PDF?

W dokumencie PDF znajdują się pewne adnotacje (np. wyskakujące notatki), które domyślnie nie są drukowane, chyba że użytkownik faktycznie będzie chciał je wydrukować.

Zostało to zaprojektowane w taki sposób, aby adnotacje nie przesłaniały widoku znajdującej się pod nimi zawartości.

Jednak może się zdarzyć, że zajdzie potrzeba ich wydrukowania. Aby wydrukować wyskakujące notatki i inne adnotacje:

 1. Przejdź do menu Edycja > Preferencje.
 2. Wybierz opcję Komentowanie z listy Kategorie.
 3. Włącz opcję Drukuj notatki i okna wysuwane.

Program Adobe Reader ulega awarii podczas drukowania lub nie drukuje pomimo naciśnięcia przycisku Drukuj

Powodem wystąpienia tego problemu może być uszkodzenie pliku instalacyjnego programu Adobe Acrobat. Aby rozwiązać powyższy problem, sprawdź, czy korzystasz z najnowszej wersji aplikacji Adobe Reader lub Acrobat.

Jeśli problem ten występuje podczas korzystania z najnowszej wersji programu:

 1. Odinstaluj program Acrobat Reader, korzystając z narzędzia Acrobat Cleaner.
 2. Ponownie zainstaluj program Acrobat Reader.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?