Problem: Nie można zainstalować programu Animate w systemie Mac OS

Nie można zainstalować aplikacji Animate 2014 w systemie Mac OS, jeżeli język systemu operacyjnego jest ustawiony na Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny) lub Koreański.

Rozwiązanie

  1. Otwórz aplikację Creative Cloud.
  2. Kliknij przycisk , a następnie z menu wybierz opcję Preferencje
Wybierz polecenie Preferencje
  1. W oknie dialogowym Preferencje przejdź do karty Aplikacje i ustaw opcję Język aplikacji na Angielski (Ameryka Północna).

Uwaga:

Można wybrać dowolny z obsługiwanych języków poza następującymi: Chiński (uproszczony), Chiński (tradycyjny) lub Koreański.

Ustawianie języka aplikacji
  1. Ponownie zainstaluj program Animate 2014.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online