Podczas przenoszenia zawartości do dokumentu HTML5 Canvas w programie Animate CC nieobsługiwane typy zawartości są konwertowane na domyślną zawartość (lub usuwane ze zgłoszeniem ostrzeżenia). W poniższej tabeli przedstawiono wszystkie takie funkcje, a także skutek przeniesienia zawartości do dokumentu HTML5.

Funkcja Funkcja podrzędna Dokument HTML5 Canvas
Styl obrysu    
  Bardzo cienka Domyślnie Pełne
  Kreskowy Domyślnie Pełne
  Kropkowany Domyślnie Pełne
  Nierówny Domyślnie Pełne
  Punkciki Domyślnie Pełne
  Poprzeczny Domyślnie Pełne
Tryb skalowania   Domyślnie Normalnie
  Poziomo Domyślnie Normalnie
  Pionowo Domyślnie Normalnie
Tekst    
  Statyczny  Konwertowany na Tekst dynamiczny
  Tekst wejściowy  Konwertowany na Tekst dynamiczny
  FontEmbed Funkcja jest usuwana.
  LetterSpacing Funkcja jest usuwana i ustawiana na 0.
  Auto-kerning Funkcja jest usuwana.
  Wygładzanie  Funkcja jest usuwana.
  Z możliwością zaznaczenia  Funkcja jest usuwana.
  RenderAsHtml Funkcja jest usuwana.
  Obramowanie  Funkcja jest usuwana.
  Indeks górny  Funkcja jest usuwana.
  Indeks dolny Funkcja jest usuwana.
  Marginesy Funkcja jest usuwana.
  Justowanie Domyślnie ustawiane na Wyrównaj do lewej.
  Typ linii Wielowierszowy nie jest obsługiwany, jest zmieniany na Wielowierszowy bez zawijania.
  TextLinkage Funkcja jest usuwana.
Składnik    Funkcja jest usuwana.
CompiledClip   Funkcja jest usuwana.
Wideo   Funkcja jest usuwana.
3D   Funkcja jest usuwana.
  Obrót Funkcja jest usuwana.
  Tłumaczenie Funkcja jest usuwana.
  Wygeneruj klatki pośrednie Funkcja jest usuwana.
Gradient radialny    
BlendMode    
  Warstwa  Funkcja jest usuwana.
  Ciemniej  Funkcja jest usuwana.
  Mnożenie  Funkcja jest usuwana.
  Jaśniej  Funkcja jest usuwana.
  Raster  Funkcja jest usuwana.
  Nakładka  Funkcja jest usuwana.
  Ostre światło Funkcja jest usuwana.
  Odejmij  Funkcja jest usuwana.
  Różnica  Funkcja jest usuwana.
  Odwróć  Funkcja jest usuwana.
  Alfa  Funkcja jest usuwana.
  Wymaż  Funkcja jest usuwana.
RenderMode (ExportAsBitmap)   Funkcja jest usuwana.
RenderMode (CacheAsBitmap)    
  Nieprzezroczysta Domyślnie Przezroczysty
Filtry    
  Faza  Funkcja jest usuwana.
  Poświata gradientowa Funkcja jest usuwana.
  Faza gradientowa Funkcja jest usuwana.
  Cień
  • Jakość – Wysoka i średnia jest domyślnie zmieniana na niską
  • KnockOut – Funkcja jest usuwana
  • InnerShadow – Funkcja jest usuwana
  Poświata
  • Jakość – Wysoka i średnia jest domyślnie zmieniana na Niską
  • Knockout – Funkcja jest usuwana
  • InnerGlow – Funkcja jest usuwana
Dźwięk    
  Format  Obsługiwane są tylko MP3 i WAV.
  Efekt  Funkcja jest usuwana.
  Synchr. – start Funkcja jest usuwana i domyślnie ustawiana na Zdarzenie.
  Synchr. – stop Funkcja jest usuwana i domyślnie ustawiana na Zdarzenie.
  Strumień Funkcja jest usuwana i domyślnie ustawiana na Zdarzenie.
Połączenie ActionScript w symbolu   Połączenia AS z nazwami są zachowywane.
Tworzenie skryptów    
  ActionScript Funkcja jest wykomentowana w panelu Operacje.
Warstwy    
  Warstwy masek
 
  Warstwy linii pomocniczych  
Zaimportowane pliki SWF    
Przyciski    
Skalowanie 9 plasterków   Funkcja jest usuwana.
Animacja parametrów obrysu    
     

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online