Rozwiązywanie problemów i pomoc

Pobieranie i instalowanie

Jak mogę pobrać i zainstalować program Animate?

Możesz pobrać program Animate z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Dlaczego nie mogę zainstalować programu Animate?

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Czy mogę pobrać wersję próbną programu Animate?

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Animate, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Jak mogę odzyskać mój identyfikator Adobe ID lub hasło?

Czy mogę zainstalować program Animate na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Animate i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zarządzanie kontem

Jak mogę zmienić hasło?

Zaloguj się na stronę kont Adobe za pomocą bieżącego identyfikatora Adobe ID i hasła. Na stronie kliknij kartę Zabezpieczenia i prywatność, a następnie kliknij przycisk Zmień w obszarze Hasło. Więcej informacji o zmianie hasła i innych informacji o koncie można znaleźć w artykule Zarządzanie kontem identyfikatora Adobe ID użytkownika.

Jak mogę zmienić moje informacje o karcie kredytowej?

Jak mogę ulepszyć lub zmienić moje członkostwo?

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Moja wersja próbna wygasa wkrótce. Jak mogę ją przekształcić?

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jak mogę anulować członkostwo? Co się stanie z moimi plikami?

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Animacja

Czy mogę tworzyć animacje wirtualnej rzeczywistości przy użyciu programu Animate? W jaki sposób?

Tak. W programie Animate można użyć umiejętności tworzenia w dwóch wymiarach i eksportować panoramy lub środowiska wirtualnej rzeczywistości w 360 stopniach. Informacje o tworzeniu i publikowaniu materiałów wirtualnej rzeczywistości w programie Animate.

Jak mogę animować postać dwuwymiarową?

Jak używać głębokości warstwy w animacji?

Możesz skorzystać z zaawansowanych funkcji warstw w programie Animate, aby utworzyć głębokość warstwy dla warstw osi czasu. Można dostosować głębokość warstwy i animować ją.

Dowiedz się, jak używać funkcji głębokości warstwy w programie Animate. 

W jaki sposób mogę utworzyć efekt paralaksy przy użyciu kamery?

Dzięki głębokości warstwy oraz ulepszeniom kamery animatorzy mogą tworzyć atrakcyjniejszą zawartość. Wprowadzając kamerę na warstwach z głębokością, można utworzyć w projektach animacji efekt paralaksy.  

Dowiedz się, jak utworzyć efekt paralaksy przy użyciu kamery

Jak utworzyć operacje bez pisania kodu?

Podczas pracy z animacjami HTML5 Canvas można dodawać kod za pomocą kreatora kodu operacji — bez pisania kodu.

Dowiedz się, jak używać kreatora kodu operacji w programie Animate. 

Jak mogę używać HTML5 Canvas?

Typ dokumentu HTML5 Canvas umożliwia tworzenie sformatowanej i interaktywnej zawartości HTML5. Oznacza to, że za pomocą tradycyjnej osi czasu, przestrzeni roboczej i narzędzi programu Animate można tworzyć zawartość z danymi wyjściowymi w formacie HTML5.

Dowiedz się, jak używać funkcji HTML5 Canvas programu Animate.

Jak mogę utworzyć animację klatek pośrednich ruchu?

Możesz utworzyć animację klatek pośrednich ruchu na trzy sposoby. Dowiedz się więcej o metodach i wybierz najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Nie masz doświadczenia z animacją klatek pośrednich? Dowiedz się, jak zacząć pracę z klatkami pośrednimi ruchu.

Często wykonywane zadania

Jak mogę automatycznie utworzyć synchronizację ust?

Można teraz automatycznie dostosować ruchy ust do wymawianych dźwięków, korzystając z mechanizmu Adobe Sensei w programie Animate. Dowiedz się, jak używać automatycznej synchronizacji ust w programie Animate

Jak używać rzeźbienia zasobów w programie Animate w treści wektorowej i rastrowej?

Narzędzie Wypaczanie zasobów umożliwia zniekształcanie złożonych kształtów wektorowych oraz kształtów rastrowych. Twórz animacje klatka po klatce na złożonych kształtach lub obrazach bitmapowych. Dowiedz się, jak używać rzeźbienia zasobów w treści wektorowej i rastrowej. 

Do czego służy język ActionScript i jak mogę go używać w programie Animate?

W języku ActionScript tworzy się skrypty, które pozwalają wzbogacać projektowane aplikacje o dodatkowe funkcje interaktywne, funkcje kontroli odtwarzania i funkcje wyświetlania danych. Dowiedz się, jak zintegrować język ActionScript z obiegiem pracy Animate.

Jak mogę eksportować pliki GIF z programu Animate?

Możesz wyeksportować plik GIF, aktualizując ustawienia na karcie GIF w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Jak mogę wstawić klatkę kluczową na osi czasu?

Wybierz polecenia Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa. Przejrzyj instrukcje dotyczące wstawiania nowych lub pustych klatek kluczowych.

Typowe problemy

Dlaczego jakość mojego pliku SWF jest gorsza po zaimportowaniu do programu Animate?

Aplikacja Animate daje możliwość importowania formatu pliku SWF. Jednak niektórych typów danych z pliku SWF nie można ponownie zaimportować, ponieważ jest to plik renderowany. Dowiedz się więcej o importowaniu plików SWF.

Jak mogę zainstalować rozszerzenia MXP i ZXP?

Rozszerzenia możesz instalować jako dodatki za pośrednictwem narzędzia Zarządzaj rozszerzeniami lub używając wiersza polecenia. Dowiedz się, jak zainstalować rozszerzenia i znaleźć rozwiązania problemów w przypadku wystąpienia problemów.