Adobe Animate — Materiały do nauki i pomoc techniczna

Rozwiązywanie problemów i pomoc

Możesz pobrać program Animate z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby zakończyć pobieranie. Więcej informacji, w tym także o instalowaniu starszych wersji lub sprawdzaniu dostępności aktualizacji, można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud.

Rozwiązania błędu „Nie zainstalowano” można znaleźć w dokumencie Błąd „Nie zainstalowano” aplikacji Creative Cloud na komputerze. Aby rozwiązać inne problemy z pobieraniem, instalacją i aktualizacją, zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym rozwiązywania problemów z pobieraniem i instalacją.

Tak! Możesz pobrać wersje próbne dowolnych aplikacji Creative Cloud, w tym programu Animate, z katalogu aplikacji Creative Cloud. Musisz się zalogować za pomocą identyfikatora Adobe ID i hasła, aby pobrać wersję próbną. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie i instalacja wersji próbnej aplikacji Creative Cloud.

Możesz zainstalować program Animate i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Zaloguj się na konto Adobe. W sekcji Hasło wybierz polecenie Zmień dla opcji Bieżące hasło, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Nie pamiętasz hasła? Dowiedz się, jak je zresetować.

Zmiana planów Creative Cloud jest łatwa. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć lub zmienić swój plan.

Możesz łatwo przekształcić wersję próbną na członkostwo płatne. Wykonaj te procedury, aby ulepszyć i rozpocząć członkostwo.

Jeżeli anulujesz członkostwo, będziesz nadal mieć dostęp do bezpłatnych korzyści dla członków Creative Cloud i wszystkich plików zapisanych na urządzeniu. Nie będziesz mieć dostępu do aplikacji ani większości usług, a pamięć w chmurze zostanie ograniczona do 2 GB. Dowiedz się, jak anulować członkostwo w usłudze Creative Cloud oraz zapoznaj się z warunkami subskrypcji Adobe.

Tak. W programie Animate można użyć umiejętności tworzenia w dwóch wymiarach i eksportować panoramy lub środowiska wirtualnej rzeczywistości w 360 stopniach. Informacje o tworzeniu i publikowaniu materiałów wirtualnej rzeczywistości w programie Animate.

Możesz skorzystać z zaawansowanych funkcji warstw w programie Animate, aby utworzyć głębokość warstwy dla warstw osi czasu. Można dostosować głębokość warstwy i animować ją.

Dowiedz się, jak używać funkcji głębokości warstwy w programie Animate. 

Dzięki głębokości warstwy oraz ulepszeniom kamery animatorzy mogą tworzyć atrakcyjniejszą zawartość. Wprowadzając kamerę na warstwach z głębokością, można utworzyć w projektach animacji efekt paralaksy.  

Dowiedz się, jak utworzyć efekt paralaksy przy użyciu aparatu.

Podczas pracy z animacjami HTML5 Canvas można dodawać kod za pomocą kreatora kodu operacji — bez pisania kodu.

Dowiedz się, jak używać kreatora kodu operacji w programie Animate. 

Typ dokumentu HTML5 Canvas umożliwia tworzenie sformatowanej i interaktywnej zawartości HTML5. Oznacza to, że za pomocą tradycyjnej osi czasu, przestrzeni roboczej i narzędzi programu Animate można tworzyć zawartość z danymi wyjściowymi w formacie HTML5.

Dowiedz się, jak używać funkcji HTML5 Canvas programu Animate.

Możesz utworzyć animację klatek pośrednich ruchu na trzy sposoby. Dowiedz się więcej o metodach i wybierz najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb.

Nie masz doświadczenia z animacją klatek pośrednich? Dowiedz się, jak zacząć pracę z klatkami pośrednimi ruchu.

Można teraz automatycznie dostosować ruchy ust do wymawianych dźwięków, korzystając z mechanizmu Adobe Sensei w programie Animate. Dowiedz się, jak używać automatycznej synchronizacji ust w programie Animate

Narzędzie Wypaczanie zasobów umożliwia zniekształcanie złożonych kształtów wektorowych oraz kształtów rastrowych. Twórz animacje klatka po klatce na złożonych kształtach lub obrazach bitmapowych. Dowiedz się, jak używać rzeźbienia zasobów w treści wektorowej i rastrowej. 

W języku ActionScript tworzy się skrypty, które pozwalają wzbogacać projektowane aplikacje o dodatkowe funkcje interaktywne, funkcje kontroli odtwarzania i funkcje wyświetlania danych. Dowiedz się, jak zintegrować język ActionScript z obiegiem pracy Animate.

Możesz wyeksportować plik GIF, aktualizując ustawienia na karcie GIF w oknie dialogowym Ustawienia publikowania.

Wybierz polecenia Wstaw > Oś czasu > Klatka kluczowa. Przejrzyj instrukcje dotyczące wstawiania nowych lub pustych klatek kluczowych.

Aplikacja Animate daje możliwość importowania formatu pliku SWF. Jednak niektórych typów danych z pliku SWF nie można ponownie zaimportować, ponieważ jest to plik renderowany. Dowiedz się więcej o importowaniu plików SWF.

Rozszerzenia możesz instalować jako dodatki za pośrednictwem narzędzia Zarządzaj rozszerzeniami lub używając wiersza polecenia. Dowiedz się, jak zainstalować rozszerzenia i znaleźć rozwiązania problemów w przypadku wystąpienia problemów.