Wykonaj poniższe czynności aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania Adobe Animate.

Pobieranie i instalowanie programu Animate

laptop-download

Kliknij poniżej przycisk Pobierz program Animate, aby rozpocząć pobieranie programu Animate. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nie mart się tym, że pierwsza strona dotyczy wersji próbnej. Kiedy się zalogujesz, pobierzesz wersję uzyskaną w ramach członkostwa).

Pomoc dotycząca członkostwa

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikatorem Adobe ID jest adres e-mail, przy użyciu którego rozpoczęto okres próbny lub kupiono aplikację albo członkostwo w firmie Adobe. Znajdź rozwiązania częstych problemów z kontami Adobe ID i logowaniem. 

Dlaczego muszę się zalogować, aby korzystać z programu Animate?

Okresowe logowanie się jest wymagane w celu sprawdzania poprawności licencji. Członkowie korzystający z licencji miesięcznych muszą to robić co 30 dni, a członkowie korzystający z licencji rocznych — co 99 dni. Zalogowanie się jest również konieczne w celu pobrania produktu lub aktualizacji.Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Adobe Creative Cloud.

Czy można zainstalować program Animate na innym komputerze?

Program Animate i dowolne inne aplikacje Creative Cloud można zainstalować na maksymalnie dwóch komputerach. Aby zainstalować produkt na trzecim komputerze, trzeba dezaktywować go na jednym z wcześniej używanych komputerów. Dowiedz się więcej o aktywacji i dezaktywacji aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę

Formularz faktury można wydrukować z poziomu konta w witrynie Adobe.com. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Drukowanie dowodu zakupu lub faktury.