Wykonaj poniższe czynności aby rozpocząć korzystanie z oprogramowania Adobe Animate.

Pobieranie i instalowanie programu Animate

laptop-download

Kliknij poniżej przycisk Pobierz program Animate, aby rozpocząć pobieranie programu Animate. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zalogować się i przeprowadzić instalację. (Nawet jeśli początkowo otwarta zostanie strona wersji próbnej, po zalogowaniu się zostanie pobrana wersja programu objęta subskrypcją.)

Pomoc dotycząca subskrypcji

Nie pamiętasz identyfikatora Adobe ID lub hasła?

Identyfikator Adobe ID to adres e-mail, który został użyty podczas pobierania wersji próbnej lub zakupu aplikacji Adobe lub członkostwa Adobe. Rozwiązania często występujących problemów związanych z identyfikatorem Adobe ID lub logowaniem

Dlaczego muszę się zalogować, aby korzystać z programu Animate?

Do zatwierdzenia licencji wymagane jest okresowe logowanie. Co 30 dni w przypadku członkostwa miesięcznego i co 99 dni w przypadku członkostwa rocznego. Logowanie jest również wymagane w przypadku pobierania lub aktualizowania programu.Więcej informacji można znaleźć w artykule Aktywowanie i dezaktywowanie aplikacji Adobe Creative Cloud.

Czy mogę zainstalować program Animate na innym komputerze?

Możesz zainstalować program Animate i inne aplikacje Creative Cloud na maksymalnie dwóch komputerach. Jeżeli chcesz zainstalować go na trzecim komputerze, musisz dezaktywować go na jednym z poprzednich komputerów. Dowiedz się więcej o aktywowaniu i dezaktywowaniu aplikacji Creative Cloud.

Jak można uzyskać fakturę

Formularz faktury można wydrukować z poziomu swojego konta w witrynie Adobe.com. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule Drukowanie dowodu zakupu lub faktury.