Rozwiązywanie problemów z wtyczką Camera Raw | Photoshop, Photoshop Elements

 Problem

Nazwa pliku obrazu Camera Raw jest niedostępna (wygaszona) w oknie dialogowym Otwórz w programie Adobe Photoshop lub Photoshop Elements. Albo podczas próby otwarcia obrazu aplikacja zwraca jeden z następujących błędów:

 • „Nie można wykonać polecenia, ponieważ nie jest to właściwy rodzaj dokumentu”.
 • „Nie można wykonać polecenia, ponieważ program Photoshop nie rozpoznaje tego typu pliku”.
 • „Nie można otworzyć pliku [nazwa pliku], ponieważ nie jest to prawidłowy typ pliku”.
 • „Plik jest uszkodzony lub jest w nieobsługiwanym formacie”.

Treść dokumentu

Instrukcje

Wykonaj poniższe instrukcje w podanej kolejności. Jeśli dana instrukcja będzie zawierała informację, aby przejść do określonego rozwiązania, użyj wskazanego łącza, prowadzącego do tego rozwiązania.

1. Sprawdź, jaka wersja wtyczki Camera Raw jest zainstalowana z programem Photoshop lub Photoshop Elements.

Zainstalowana wraz z programem Photoshop wtyczka Camera Raw umożliwia otwieranie nieprzetworzonych obrazów i ich bezstratną edycję. Podczas instalowania programu Photoshop lub Photoshop Elements instalowana jest również wtyczka Camera Raw w dostępnej obecnie wersji.

Firma Adobe okresowo wydaje nową wersję wtyczki Camera Raw, obsługującą nowe modele aparatów cyfrowych. Najnowsza wersja wtyczki Camera Raw to 8.1.

Przed wykonaniem kolejnych czynności sprawdź, jaka wersja wtyczki Camera Raw jest zainstalowana z programem Photoshop lub Photoshop Elements. Otwórz program Photoshop lub Photoshop Elements i wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Program Photoshop w systemie Mac OS: Wybierz polecenie Photoshop > Informacje o wtyczce.
 • Program Photoshop w systemie Windows: Wybierz polecenie Pomoc > Informacje o wtyczce.
 • Program Photoshop Elements w systemie Mac OS: Wybierz polecenie Photoshop Elements > Informacje o wtyczce.
 • Program Photoshop Elements w systemie Windows: Otwórz moduł Photoshop Elements Editor i wybierz polecenie Pomoc > Informacje o wtyczce.

W podmenu polecenia Informacje o wtyczce znajdź pozycję Camera Raw. Wtyczki są ustawione na liście w kolejności alfabetycznej. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Jeśli wtyczki Camera Raw nie ma na liście w podmenu polecenia Informacje o wtyczce, przejdź do Rozwiązania 1.
 • Jeśli wtyczka Camera Raw występuje na liście więcej niż raz, przejdź do Rozwiązania 2.
 • Jeśli wtyczka Camera Raw występuje na liście raz, wskaż ją. Numer wersji znajduje się w wyświetlonym oknie informacji. Kliknij dowolne miejsce w oknie informacji, aby je zamknąć, a następnie przejdź do kroku 2.

2. Sprawdź, jaka najniższa wersja wtyczki Camera Raw jest niezbędna do obsługi Twojego aparatu fotograficznego.

Znajdź swój aparat fotograficzny na stronie Wtyczka Camera Raw | Obsługiwane aparaty fotograficzne.

 • Jeśli Twojego aparatu fotograficznego nie ma na liście na stronie Obsługiwane aparaty, przejdź do Rozwiązania 5.
 • Jeśli Twój aparat fotograficzny jest na liście na stronie Obsługiwane aparaty, zanotuj minimalną wersję wtyczki Camera Raw, której wymaga Twój model aparatu. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli masz już zainstalowaną wtyczkę Camera Raw w minimalnej lub wyższej niż wymagana dla Twojego aparatu fotograficznego wersji, przejdź do Rozwiązania 2.
  • Jeśli masz zainstalowaną wtyczkę Camera Raw w wersji starszej niż najniższa wymagana dla Twojego aparatu fotograficznego wersji, przejdź do kroku 3.

3. Sprawdź, czy zainstalowana aplikacja firmy Adobe jest zgodna z wymaganą wersją wtyczki Camera Raw.

Upewnij się, czy zainstalowana aplikacja firmy Adobe jest zgodna z wymaganą przez Twój aparat fotograficzny wersją wtyczki Camera Raw. Więcej informacji można znaleźć pod adresem Aplikacje Adobe zgodne z wtyczką Camera Raw.

 • Jeśli aplikacja firmy Adobe jest zgodna z wymaganą wersją wtyczki Camera Raw, przejdź do Rozwiązania 1.
 • Jeśli aplikacja firmy Adobe nie jest zgodna z wymaganą wersją wtyczki Camera Raw, przejdź do Rozwiązania 3.

Rozwiązania

Rozwiązanie 1: Zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Camera Raw, która jest zgodna z zainstalowaną aplikacją firmy Adobe.

Zainstaluj najnowszą wersję wtyczki Camera Raw, z którą jest zgodna zainstalowana wersja programu Photoshop lub Photoshop Elements. (W razie potrzeby odwiedź stronę Aplikacje Adobe zgodne z wtyczką Camera Raw.) Przykładowo, jeśli zainstalowana wersja programu Photoshop jest zgodna z wtyczką Camera Raw w wersji do 4.6, zainstaluj wersję 4.6. Zainstaluj najnowszą możliwą wersję wtyczki, nawet jeśli Twój aparat fotograficzny wymaga minimalnie wersji 4.3.

Uwaga: Z reguły każda nowa wersja wtyczki Camera Raw obsługuje aparaty fotograficzne, które obsługiwała poprzednia wersja. Przykładowo, wtyczka Camera Raw w wersji 4.4 obsługuje wszystkie aparaty fotograficzne, które obsługiwała wtyczka w wersji 4.3, plus dodatkowe modele aparatów. Wersja 4.3 obsługuje wszystkie aparaty fotograficzne, które obsługiwała wersja 4.2, plus dodatkowe modele aparatów itd.

Instrukcje instalacji znajdują się na stronach pobierania wtyczki Camera Raw pod adresem http://www.adobe.com/pl/downloads/updates/.

W przypadku obecnych wersji produktów wtyczkę Camera Raw można zaktualizować automatycznie, za pomocą programu Adobe Updater lub Adobe Application Manager (wersja CS5 i nowsze). W programie Photoshop lub Photoshop Elements wybierz polecenie Pomoc > Aktualizacje.

Jeśli nadal masz problemy z otwieraniem zdjęć z Twojego aparatu fotograficznego, przejdź do Rozwiązania 2.

Rozwiązanie 2: Usuń i ponownie zainstaluj program Photoshop lub Photoshop Elements.

W przypadku, gdy program Photoshop lub Photoshop Elements wczytuje kilka instancji wtyczki Camera Raw, mogą one wchodzić w konflikt ze sobą. Aby rozwiązać ten problem, usuń i zainstaluj ponownie program Photoshop lub Photoshop Elements.

Ważne: Przed odinstalowaniem programu upewnij się, że masz nośnik instalacyjny, aby móc zainstalować go ponownie. Nośniki zastępcze starszych wersji oprogramowania firmy Adobe nie są dostępne.

Aby usnąć program Photoshop lub Photoshop Elements w systemie Mac OS:

 1. Zakończ działanie wszystkich aplikacji firmy Adobe.
 2. Wykonaj kopię zapasową swoich plików, w tym wtyczek innych firm, które chcesz zachować w folderze Applications/Adobe Photoshop [wersja] lub w folderze Applications/Adobe Photoshop Elements [wersja]
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Jeśli masz program Photoshop CS3 lub nowszy, albo program Photoshop Elements 6, dwukrotnie kliknij deinstalator aplikacji lub edycji pakietu Adobe Creative Suite w folderze /Applications/Utilities/Adobe Installers. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program Photoshop lub Photoshop Elements.
  • Jeśli masz wcześniejszą wersję programu Photoshop lub Photoshop Elements, przeciągnij folder programu Adobe Photoshop [wersja] lub folder programu Adobe Photoshop Elements [wersja] do Kosza. Foldery te znajdują się w folderze Applications.
 4. W programie Finder przejdź do lokalizacji /Library/Application Support/Adobe.

  Uwaga: Ta ścieżka prowadzi do folderu Library położonego na poziomie głównym woluminu dysku startowego. Nie prowadzi natomiast do folderu Library położonego w folderze domowym użytkownika.

 5. Jeśli w folderze Adobe znajduje się folder o nazwie Plug-Ins, przeciągnij go do Kosza.
 6. Ponownie uruchom komputer.
 7. Wybierz polecenie Finder > Opróżnij kosz. Jeśli Kosz nie został całkowicie opróżniony z powodu znajdujących się w nim zablokowanych plików, naciśnij klawisz Opcja, a następnie wybierz polecenie Finder > Opróżnij kosz.

Aby usunąć program Photoshop lub Photoshop Elements w systemie Windows:

 1. Zamknij wszystkie aplikacje firmy Adobe.
 2. Wykonaj kopię zapasową swoich plików, w tym wtyczek innych firm, które chcesz zachować w folderze Program Files/Adobe Photoshop [wersja] lub w folderze Program Files/Photoshop Elements [wersja]
 3. Wybierz polecenie Start > Panel sterowania (lub Start > Ustawienia > Panel sterowania), a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows XP: Otwórz aplet Dodaj lub usuń programy.
  • Windows Vista, Windows 7: Wybierz polecenie Odinstaluj program z sekcji Programy na stronie głównej Panelu sterowania. W przypadku wyglądu klasycznego otwórz aplet Programy i funkcje.
 4. Na liście zainstalowanych programów wskaż zainstalowaną wersję programu Photoshop lub Photoshop Elements, a następnie kliknij polecenie Zmień/Usuń (Windows XP) lub Odinstaluj (Windows Vista, Windows 7).

  Uwaga: Jeśli program Photoshop został zainstalowany jako część pakietu, na liście zainstalowanych programów wskaż zainstalowaną edycję pakietu Adobe Creative Suite.

 5. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby usunąć program Photoshop lub Photoshop Elements.

 6. W Eksploratorze Windows przejdź do lokalizacji Program Files\Common Files\Adobe.
 7. Jeśli w folderze Adobe znajduje się folder o nazwie Plug-Ins, usuń go.

Po usunięciu programu Photoshop lub Photoshop Elements zainstaluj go ponownie z oryginalnego nośnika instalacyjnego. Następnie spróbuj otworzyć nieprzetworzony obraz. W przypadku problemów z otwarciem nieprzetworzonego obrazu powtórz powyższe instrukcje.

Rozwiązanie 3: Uaktualnij program Photoshop lub Photoshop Elements do najnowszej wersji.

Jeśli zainstalowana wersja programu Photoshop lub Photoshop Elements nie jest zgodna z wymaganą wersją wtyczki Camera Raw, weź pod uwagę uaktualnienie programu do najnowszej wersji. Najnowsze wersje tych programów zawsze obsługują najnowszą wersję wtyczki Camera Raw oraz większą liczbę modeli aparatów fotograficznych.

Jeśli nie chcesz wykonywać uaktualnienia, przejdź do Rozwiązania 4, zawierającego instrukcje na temat korzystania z narzędzia Adobe DNG Converter w połączeniu z zainstalowaną wersją programu Photoshop lub Photoshop Elements.

Uaktualnienie można zakupić u autoryzowanego sprzedawcy firmy Adobe lub bezpośrednio w firmie Adobe. Więcej informacji znajduje się na stronie Jak kupić produkty Adobe.

Rozwiązanie 4: Przekonwertuj pliki Camera Raw na format DNG za pomocą narzędzia Adobe DNG Converter

Jeśli zainstalowana wersja programu Photoshop lub Photoshop Elements nie jest zgodna z wymaganą przez Twój aparat fotograficzny wersją wtyczki Camera Raw, możesz wykorzystać narzędzie Adobe DNG Converter . Adobe DNG Converter to darmowe narzędzie, które umożliwia przekonwertowanie nieprzetworzonych obrazów z aparatu cyfrowego na format Digital Negative (DNG) bez utraty żadnych danych obrazu. Opracowany przez firmę Adobe format DNG jest uniwersalnym formatem dla plików nieprzetworzonych obrazów z aparatu cyfrowego.

Narzędzie Adobe DNG Converter umożliwia konwertowanie plików nieprzetworzonych obrazów z tych samych aparatów fotograficznych, które obsługuje wtyczka Camera Raw tej samej wersji. Aby móc otwierać przekonwertowane pliki DNG w module Camera Raw w programie Photoshop lub Photoshop Elements, musisz mieć zainstalowaną wtyczkę Camera Raw w wersji 2.3 lub nowszej.

Aby zainstalować narzędzie Adobe DNG Converter w systemie Mac OS, kliknij dwukrotnie pobrany plik DMG. Następnie kliknij dwukrotnie plik Adobe DNG converter.pkg i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Aby zainstalować narzędzie Adobe DNG Converter w systemie Windows, kliknij dwukrotnie pobrany plik DNGConverter_[version].exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.

Konwertowanie nieprzetworzonych obrazów z aparatu cyfrowego na format DNG:

 1. Na dysku twardym utwórz folder, a następnie przenieś lub skopiuj do niego pliki nieprzetworzonych obrazów, które mają zostać przekonwertowane. Jeśli chcesz przekonwertować wszystkie pliki nieprzetworzonych obrazów, znajdujące się w istniejącym folderze, nie musisz tworzyć nowego folderu.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemie Mac OS przejdź do folderu Applications, aby otworzyć narzędzie Adobe DNG Converter.
  • W systemie Windows w wersji 32-bit przejdź do lokalizacji C:\Program Files\Adobe\ folder, aby otworzyć aplikację Adobe DNG Converter.
  • W systemie Windows w wersji 64-bit przejdź do lokalizacji C:\Program Files\Adobe\ folder, aby otworzyć aplikację Adobe DNG Converter. Aby korzystać z narzędzia Adobe DNG Converter z systemu Windows w wersji 32-bit, przejdź do lokalizacji C:\Program Files (x86)\Adobe\ folder, aby otworzyć aplikację Adobe DNG Converter. 
 3. Wskaż folder z obrazami, które chcesz przekonwertować.
 4. (Opcjonalnie) Aby przekonwertować pliki znajdujące się w podfolderach folderu wybranego w poprzednim kroku, zaznacz opcję Uwzględnij obrazy zawarte w podfolderach.
 5. Zaznacz opcję Zapisz w nowej lokalizacji, a następnie wskaż folder docelowy, w którym zostaną zapisane przekonwertowane obrazy. Możesz też wybrać opcje Zapisz w tej samej lokalizacji.
 6. (Opcjonalnie) W przypadku zaznaczenia w kroku 4. opcji Uwzględnij obrazy zawarte w podfolderach, zaznacz opcję Zachowaj podfoldery, aby przekonwertowane pliki zostały zapisane w takiej samej strukturze folderów, jak oryginalna.
 7. (Opcjonalnie) Wybierz schemat nazwy dla przekonwertowanych obrazów. Jeśli nie zmienisz schematu nazwy, przekonwertowane pliki będą miały takie same nazwy, jak pliki oryginalne, jednak będą różniły się od nich rozszerzeniem nazwy pliku — DNG.
 8. (Opcjonalnie) Aby zmienić ustawienia konwersji, kliknij polecenie Zmień preferencje, a następnie w oknie dialogowym Preferencje zaznacz wybrane opcje i kliknij przycisk OK.
 9. Kliknij przycisk Konwertuj. W oknie Status konwersji wyświetla się postęp konwersji. Po ukończeniu konwersji kliknij przycisk OK, aby powrócić do aplikacji Adobe DNG Converter w celu przetworzenia kolejnych plików lub kliknij przycisk Zakończ, aby zamknąć aplikację.

Rozwiązanie 5: Wyszukaj aktualizację wtyczki Camera Raw, obsługujące Twój aparat fotograficzny.

Jeśli Twojego aparatu fotograficznego nie ma na liście na stronie w dokumencie Wtyczka Camera Raw | Obsługiwane aparaty fotograficzne, oznacza to, że nie jest obsługiwany przez wtyczkę Camera Raw. Sprawdzaj okresowo tę stronę (lub stronęObsługa aparatu cyfrowego). Dzięki temu dowiesz się, czy została wydana nowa wersja wtyczki Camera Raw, obsługująca Twój model aparatu fotograficznego.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?