Korekcja zniekształceń obiektywu przy użyciu programu Camera Raw

Informacje o korekcjach obiektywu

Obiektywy aparatów fotograficznych mogą powodować różne zniekształcenia w zależności od ogniskowej, wielkości przesłony oraz głębi ostrości. Tego typu widoczne zniekształcenia można skorygować za pomocą zakładki Korekcja obiektywu w oknie dialogowym programu Camera Raw.

Winietowanie sprawia, że brzegi zdjęcia, a szczególnie jego rogi, są ciemniejsze niż środek. Opcje w sekcji Winietowanie obiektywu na zakładce Korekcja obiektywu umożliwiają kompensację efektu winietowania.

Zniekształcenie beczkowe sprawia, że linie proste wydają się wyginać łukowato na zewnątrz kadru.

Zniekształcenie poduszkowe sprawia, że linie proste wydają się wyginać łukowato do środka kadru.

Odchylenie chromatyczne jest to typowy defekt spowodowany przez obiektyw aparatu, który nie jest w stanie skupić promieni świetlnych o różnych kolorach w tym samym punkcie. Jednym z typowych objawów tego defektu jest wyostrzenie wszystkich kolorów z jednoczesnym zaburzeniem wielkości odpowiadających im obszarów. Inny typ wtrętu chromatycznego ma wpływ na krawędzie odbłysków światła takich jak te, które pojawiają się, gdy światło odbija się od wody lub wypolerowanego metalu. W takiej sytuacji wokół każdej otoczki światła pojawia się zwykle purpurowa krawędź.

Oryginalny obraz (u góry) i obraz po skorygowaniu odchylenia chromatycznego (u dołu)

Automatyczna korekcja perspektywy obrazu oraz ustawień obiektywu

Opcje w zagnieżdżonej zakładce Profil, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu w oknie dialogowym modułu Camera Raw, korygują często występujące zniekształcenia obiektywu. Profile bazują na metadanych EXIF. Metadane te identyfikują rodzaj aparatu fotograficznego oraz obiektywu, którym zostało wykonane zdjęcie. Na tej podstawie profile dokonują stosownych korekcji.

 1. W zagnieżdżonej zakładce Profil, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu, wybierz opcję Włącz korekcję profilu obiektywu.

  Uwaga:

  Aby moduł Lightroom automatycznie usuwał aberrację chromatyczną i korygował efekt wyblakłych kolorów, zaznacz opcję Usuń aberrację chromatyczną w zagnieżdżonej karcie Profil w karcie Korekta obiektywu.

  Można również ręcznie skorygować fioletowe i zielone otoczki za pomocą przycisków opcji usuwania otoczki dostępnych w zagnieżdżonej karcie Ręczne. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumencie Ręczna korekcja perspektywy i wad obiektywu.

 2. Jeśli program Camera Raw nie znajdzie automatycznie odpowiedniego profilu, wybierz markę, model i profil.

  Uwaga:

  Niektóre aparaty mają tylko jeden obiektyw, a niektóre obiektywy tylko jeden profil. Dostępne obiektywy zależą od tego, czy dopasowywany jest plik nieprzetworzony (raw), czy przetworzony. Wskazówki dotyczące pracy z profilami obiektywów oraz listę obsługiwanych obiektywów można znaleźć w artykule Pomoc techniczna dotycząca profilów obiektywów. Do tworzenia własnych profilów służy program Adobe Lens Profile Creator.

 3. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dostosuj zastosowaną przez profil korekcję za pomocą suwaków Ilość:

  Zniekształcenie

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% korekcji zniekształceń w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większą korekcję zniekształceń; wartości poniżej 100 oznaczają mniejszą korekcję zniekształceń.

  Winietowanie

  Wartość domyślna 100 oznacza 100% winietowania w profilu. Wartości powyżej 100 oznaczają większe winietowanie; wartości poniżej 100 oznaczają mniejsze winietowanie.

 4. (Opcjonalnie) Aby zastosować zmiany domyślnych ustawień profilu, wybierz Ustawienia > Zapisz nowe wartości domyślne dla profilu obiektywu.

Ręczna korekcja perspektywy obrazu oraz ustawień obiektywu

Korekcje przekształceń oraz winiety mogą być zastosowane w przypadku oryginalnych i obrobionych zdjęć. Winieta dostosowuje wartości ekspozycji, aby rozjaśnić ciemne narożniki.

 1. Kliknij zagnieżdżoną zakładkę Ręcznie, która znajduje się w zakładce Korekcja obiektywu w oknie programu Camera Raw.

 2. Na karcie Zniekształcanie należy dostosować następujące ustawienia:

  Wartość

  Przeciągnij na prawo, aby poprawić zniekształcenie beczkowe oraz wyprostować linie, które wyginają się na zewnątrz kadru. Przeciągnij na lewo, aby poprawić zniekształcenie poduszkowe oraz wyprostować linie, które wyginają się do środka kadru.

 3. Na karcie Usuń otoczkę dostosuj następujące elementy:

  Usuwanie fioletowych i zielonych otoczek za pomocą narzędzia Kroplomierz

  Aby skorygować kolorowe otoczki za pomocą narzędzia Kroplomierz, wykonaj następujące czynności:

  1. (Opcjonalnie) Powiększ obszar otoczki, aby ułatwić dokładne wybieranie kolorów.
  2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz Command (Mac) lub Control (Win), aby wyświetlić narzędzie Kroplomierz na obrazie.
  3. Kliknij fioletowe/zielone otoczki.

  Suwaki Usuń fioletową/zieloną otoczkę są automatycznie dostosowywane do danego koloru. Jeśli klikniesz obszar, który jest zbyt neutralny, aby można było ustawić kolor funkcji Usuń otoczkę, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

  Globalne usuwanie fioletowej i zielonej otoczki za pomocą suwaków Usuń otoczkę

  Ilość fioletowego/zielonego

  Określa stopień usuwania otoczki dla wybranej barwy fioletowej/zielonej. Im większą wartość pokazuje suwak, tym intensywniejsze jest usuwanie otoczki.

  Ilość fioletowego/zielonego

  Włącza funkcję usuwania otoczki dla wybranego zakresu Barwy. Należy w tym celu przeciągnąć suwak w stronę punktu końcowego, aby rozszerzyć lub zmniejszyć zakres wybranych kolorów. Przeciąganie suwaka między punktami końcowymi pozwala przesuwać zakres barw. Minimalny odstęp między punktami końcowymi wynosi dziesięć jednostek.

  Uwaga:

  Powiększ obszar zawierający bardzo ciemny lub czarny element na bardzo jasnym lub białym tle. Sprawdź, gdzie występują kolorowe otoczki. Aby wyraźniej widzieć kolorowe otoczki, przesuń suwak, trzymając wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), w celu ukrycia wszystkich otoczek skorygowanych przez inne suwaki kolorów.

 4. W zakładce Winietowanie obiektywu zmień następujące ustawienia:

  Wartość

  Przesuń suwak Ilość do prawej (wartości dodatnie), aby rozjaśnić narożniki zdjęcia. Przesuń suwak Ilość do lewej (wartości ujemne), aby przyciemnić narożniki zdjęcia.

  Punkt środkowy

  Przesuń suwak Punkt Środkowy do lewej (wartości niższe), aby zastosować dopasowanie Ilości do większego obszaru znajdującego się dalej od nich. Przeciągnięcie suwaka w prawo (wartości wyższe) ogranicza dopasowanie do obszaru znajdującego się bliżej narożników.

Korekcja odchylenia chromatycznego w programie Camera Raw 7.1

W programie Camera Raw 7.1 dostępne jest pole wyboru umożliwiające automatyczną korekcję niebiesko-żółtych i czerwono-zielonych otoczek (boczna aberracja chromatyczna). Za pomocą suwaków można korygować purpurową/karmazynową oraz zieloną aberrację chromatyczną (kątowa aberracja chromatyczna). Kątowa aberracja chromatyczna występuje często na obrazach wykonanych z dużymi wartościami przysłony.

Usuwanie czerwono-zielonych i niebiesko-żółtych przesunięć kolorów

 • Na kracie Kolor panelu Korekcja obiektywu zaznacz pole wyboru Usuń aberrację chromatyczną.

Globalne usuwanie purpurowych/karmazynowych i zielonych otoczek

W zakładce Kolor panelu Korekcja obiektywu należy za pomocą suwaków Ilość dostosować kolory purpurowy i zielony. Im większą wartość pokazuje suwak Ilość, tym bardziej kolorowa jest otoczka. Należy pamiętać, aby nie użyć dopasowania mającego wpływ na purpurowe lub zielone obiekty obrazu.

Suwaki Barwa purpury i Barwa zieleni pozwalają dopasować zakres barw purpurowej i zielonej. Należy w tym celu przeciągnąć suwak w stronę punktu końcowego, aby rozszerzyć lub zmniejszyć zakres wybranych kolorów. Przeciąganie suwaka między punktami końcowymi pozwala przesuwać zakres barw. Minimalny odstęp między punktami końcowymi wynosi dziesięć jednostek. W celu ochrony zielonych i żółtych kolorów obrazu, na przykład kolorów liści, domyślny odstęp dla suwaków koloru zielonego jest nieduży.

Uwaga:

Krawędzie purpurowych i zielonych obiektów można chronić za pomocą pędzla korekt lokalnych.

Naciśnięcie klawisza Alt/Option i przeciąganie dowolnego z suwaków pozwala skorzystać z wizualizacji dopasowania. Kiedy użytkownik przesuwa suwak w celu usunięcia koloru, kolor otoczki staje się neutralny.

Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek

Lokalny pędzel i dopasowania gradientu pozwalają usunąć otoczki we wszystkich kolorach. Lokalne usuwanie otoczek jest dostępne tylko w wersji procesu 2012.

 • Wybierz pędzel lub narzędzia gradientu i przeciągnij po obrazie.
 • Dopasuj suwak Usuń otoczkę. Wartość dodatnia powoduje usunięcie kolorowej otoczki. Wartości ujemne chronią obszary obrazu podczas globalnego usuwania otoczek. Wartość -100 chroni obszar przed usuwaniem otoczek. Przykładowo globalne, zaawansowane usunięcie purpurowej otoczki może spowodować zmniejszenie nasycenia lub zmianę krawędzi purpurowych obiektów na obrazie. Pomalowanie tych obszarów przy użyciu opcji usuwania otoczki o wartości -100 chroni oryginalne kolory.
Uwaga:

W celu osiągnięcia jak najlepszych efektów należy przed lokalnym usunięciem kolorowych otoczek wprowadzić dowolne korekcje zniekształceń obiektywu w zakładce Zmień.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online