Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.

Poznaj nowe funkcje wtyczki Adobe Camera Raw 10.x.

Adobe Camera Raw 10.5

W programie Adobe Camera Raw 10.5 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Adobe Camera Raw 10.4

W programie Adobe Camera Raw 10.4 wprowadzono nowe funkcje i obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Obsługa plików obrazów HEIC w systemie macOS High Sierra

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Program Adobe Camera Raw obsługuje teraz pliki obrazów w formacie HEIC firmy Apple w systemie macOS High Sierra w wersji 10.13 lub nowszej.

Aby dowiedzieć się więcej o obsłudze plików obrazów HEIC, zobacz Obsługa plików multimedialnych HEIC i HEVC w programie Lightroom i wtyczce Camera Raw.

Importowanie profili i ustawień predefiniowanych

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

W tym wydaniu dodaliśmy możliwość importowania profili i ustawień predefiniowanych do programu Adobe Camera Raw w postaci pliku .zip.

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Importowanie profili i ustawień predefiniowanych.

Adobe Camera Raw 10.3

Moduł Adobe Camera Raw 10.3 obejmuje nową funkcję profili oraz nowe profile Adobe Raw. Poza tym w tym wydaniu wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Adobe Raw i profile kreatywne

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na obrazach. Profile mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do dokonywania zmian w obrazach.

W przypadku zdjęć raw możesz wybrać jeden z profili Adobe Raw, aby uzyskać większą kontrolę nad edycją dzięki profilom otwieranym jednym kliknięciem. Profile te są przeznaczone m.in. do zdjęć kolorowych, czarno-białych, portretów i krajobrazów.

W przypadku obrazów raw, jak i pozostałych typów, możesz uzyskać na zdjęciu wyjątkowy styl i efekty, wybierając dowolny z kreatywnych profili z grupy Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat dodawania profili do zdjęć, patrz Dopasowanie renderowania koloru do aparatu w module Camera Raw.

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Adobe Camera Raw 10.2

W programie Adobe Camera Raw 10.2 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Adobe Camera Raw 10.1

W programie Adobe Camera Raw 10.1 wprowadzono obsługę dodatkowych modeli aparatów i obiektywów oraz naprawiono kilka problemów.

Ulepszona funkcja „Auto” automatycznie edytuje Twoje zdjęcia

Nowości w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Rozpocznij edycję z funkcją Auto, która używa systemu Adobe Sensei do inteligentnej obróbki zdjęcia na podstawie charakterystyki światła i kolorów. Funkcja Auto używa zaawansowanego silnika uczenia maszynowego, który samodzielnie obrabia zdjęcia, dostosowując następujące parametry: Ekspozycja, Kontrast, Podświetlenia, Cienie, Białe, Czarne, Nasycenie i Jaskrawość. Ponadto funkcja Auto umożliwia optymalizację poprawek — nawet po wykadrowaniu zdjęcia.

Sieci neuronowe były trenowane z wykorzystaniem tysięcy profesjonalnych, ręcznie edytowanych zdjęć, tak aby były w stanie ocenić i poprawić obraz jak wykwalifikowany fotograf.

Więcej informacji o możliwościach uczenia maszynowego firmy Adobe można znaleźć się w sekcji Uczenie maszynowe — często zadawane pytania.

Adobe Camera Raw 10.0

Szybkie zaznaczanie przy użyciu Maski zakresu kolorów i Maski zakresu luminancji

 Dostępne tylko dla członków usługi Creative Cloud

Używając nowych elementów sterujących Maska zakresu kolorów lub Maska zakresu luminancji, można szybko utworzyć na zdjęciu obszar precyzyjnego maskowania do wprowadzania korekt lokalnych. Te narzędzia precyzyjnego maskowania mogą wykrywać zmiany w oświetleniu i krawędzie kontrastujące ze sobą ze względu na kolor i intensywność. Możesz utworzyć szybkie początkowe zaznaczenia maskowania, używając Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego, a następnie skorygować je za pomocą masek zakresu dostępnych w opcjach narzędzia Pędzel dopasowania, w sekcji Maskowanie automatyczne.

Maska zakresu kolorów

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego użyj Maski zakresu kolorów, aby skorygować maskę zaznaczenia na podstawie kolorów próbkowanych w obszarze maski.

Maska zakresu luminancji

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą Pędzli dopasowania, Filtra promieniowego lub Filtra stopniowego użyj Maski zakresu luminancji, aby skorygować obszar maski w oparciu o zakres luminancji zaznaczenia.

Informacje o obsłudze nowych aparatów i obiektywów

Usprawnienia w tym wydaniu programu Adobe Camera Raw

Pełna lista obsługiwanych aparatów i profili obiektywów jest dostępna w następujących zasobach:

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online