Korekty lokalne — informacje

Kontrolki znajdujące się w zakładkach dostosowywania obrazu modułu Camera Raw pozwalają zmieniać kolor i ton całego zdjęcia. Aby dopasować określone miejsce na zdjęciu (lub wprowadzić korekty lokalne, np. rozświetlenie lub przyciemnienie), można użyć narzędzia Pędzel korekty , narzędzia Stopniowy filtr  oraz narzędzia Filtr promieniowy w module Camera Raw.

Narzędzie Pędzel korekty pozwala na selektywne użycie takich dopasowań, jak Ekspozycja, Jasność, Przejrzystość i inne, przez „namalowanie” ich na zdjęciu.

Narzędzie Stopniowy filtr pozwala na stopniowe wprowadzanie dostosowań tego samego rodzaju na danym obszarze zdjęcia. Obszar ten może być tak szeroki lub tak wąski, jak chce tego użytkownik.

Narzędzie Filtr promieniowy umożliwia narysowanie eliptycznego obszaru wokół obiektu, a następnie selektywne stosowanie korekt do zewnętrznej lub wewnętrznej powierzchni tego obszaru. Szczegółowe informacje: Filtr promieniowy w module Camera Raw.

Do każdej fotografii można stosować oba typy korekt lokalnych. Można również zsynchronizować ustawienia korekt lokalnych pomiędzy wieloma zaznaczonymi obrazami. Można także tworzyć ustawienia domyślne korekt lokalnych, co pozwala szybko wprowadzać często wykorzystywane efekty.

Uzyskanie właściwych lokalnych dopasowań koloru w module Camera Raw wymaga pewnego eksperymentowania. Zalecany cykl pracy polega na wybraniu narzędzia i jego opcji, a następnie wprowadzeniu korekty na zdjęciu. Później można dokonać edycji tej korekty lub wprowadzić nową.

Podobnie jak w przypadku innych korekt wprowadzanych w module Camera Raw, korekty lokalne można zawsze cofnąć. Nigdy nie są one nanoszone na zdjęcie na stałe. Korekty lokalne są zapisywane wraz z obrazem w pliku towarzyszącym XMP lub w bazie danych aparatu (w zależności od ustawień preferencji modułu Camera Raw).

Wideo | Jak uzyskać ekspozycję zapewniając naturalny wygląd

Wideo | Jak uzyskać ekspozycję zapewniając naturalny wygląd
W tym odcinku Photoshop Playbook: Bryan O'Neil Hughes, dyrektor produktowy ds. programu Photoshop, omawia sposób korygowania ekspozycji w celu uzyskania właściwej równowagi między obiektem a tłem.
Bryan O'Neil Hughes

Wprowadzanie korekt lokalnych za pomocą narzędzia Pędzel korekty w module Camera Raw

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Pędzel korekty  (lub naciśnij klawisz K).

  Moduł Camera Raw otworzy opcje narzędzia Pędzel korekty pod histogramem i ustawi tryb maski na „Nowa”.

 2. W opcjach narzędzia Pędzel korekty wybierz typ dopasowania, które chcesz wprowadzić, przeciągając suwak efektów.

  Uwaga:

  Dostępne efekty zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 lub 2003, które opisano wcześniej. Aby zaktualizować zdjęcie do wersji PV2012, kliknij ikonę wykrzyknika, która znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

  Temperatura

  Umożliwia korektę temperatury koloru na danym obszarze obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury z użyciem filtra stopniowego umożliwia korygowanie zdjęć wykonanych w warunkach mieszanego oświetlenia.

  Tinta

  Kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.

   

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie korekcji lokalnej Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.

  Światła

  Umożliwia odtworzenie szczegółów w prześwietlonych obszarach obrazu.

   

  Cienie

  Umożliwia odtworzenie szczegółów w niedoświetlonych obszarach obrazu.

  Białe

  Koryguje punkty bieli na zdjęciu.

  Czarne

  Koryguje punkty czerni na zdjęciu.

  Jasność

  Dopasowuje jasność obrazu, bardziej wpływając na półcienie.

  Kontrast

  Dopasowuje kontrast obrazu, bardziej wpływając na półcienie. 

  Nasycenie

  Zmienia jaskrawość lub czystość koloru.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu przez miejscowe zwiększenie kontrastu.

  Usuwanie zamglenia

  Zwiększa lub zwiększa zamglenie zdjęcia.

  Ostrość

  Wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.

  Redukcja szumu

  Redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.

  Redukcja mory

  Usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.

  Usuń otoczkę

  Usuwa kolory otoczki wzdłuż krawędzi. Zobacz Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek.

  Kolor

  Powoduje nałożenie tinty na wybrany obszar. Wybierz barwę, klikając pole próbki koloru znajdujące się po prawej stronie nazwy efektu.

  Uwaga:

  Kliknij ikonę Plus (+) lub Minus (–), aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt o wartość ustawienia domyślnego. Kliknij kilka razy, aby wybrać mocniejsze dopasowanie. Kliknij dwukrotnie suwak, aby wyzerować efekt.

 3. Określ opcje pędzla:

  Rozmiar

  Określa średnicę końcówki pędzla w pikselach.

  Piórko

  Kontroluje twardość pociągnięcia pędzlem.

  Rozmycie

  Kontroluje tempo nakładania dopasowania.

  Gęstość

  Kontroluje poziom przezroczystości w pociągnięciu.

  Automatyczna maska

  Ogranicza pociągnięcia pędzla do obszarów o podobnym kolorze.

  Pokaż maskę

  Przełącza widoczność nakładki maski w podglądzie obrazu.

 4. Umieść narzędzie Pędzel korekty nad obrazem.

  Krzyżyk wskazuje punkt nanoszenia. Kółko określa rozmiar pędzla. Czarno-biały okrąg z linią przerywaną sygnalizuje wartość piórka.

  Uwaga:

  Jeśli opcja Piórko jest ustawiona na wartość 0, czarno-biały okrąg określa rozmiar pędzla. Przy bardzo małych wartościach piórka kółko może nie być widoczne.

 5. Maluj za pomocą narzędzia Pędzel korekty w obszarze, który ma być dopasowany.

  Po zwolnieniu przycisku myszy w punkcie nanoszenia pojawia się ikona pinezki . W opcjach narzędzia Pędzel korekty tryb maski zmieni się na wartość Dodaj.

 6. (Opcjonalnie) Popraw dopasowanie, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Przesuń dowolny z suwaków efektu w opcjach narzędzia Pędzel korekty, aby dostosować efekt na obrazie.
  • Naciśnij klawisz V, aby ukryć lub pokazać ikonę pinezki.
  • Aby przełączać widoczność nakładki maski, użyj opcji Pokaż maskę, naciśnij klawisz Y lub umieść kursor nad ikoną pinezki.

  Uwaga:

  Aby dostosować kolor nakładki maski, kliknij próbkę koloru obok opcji Pokaż maskę. Następnie wybierz kolor z próbnika kolorów.

  • Aby usunąć część dopasowania, w opcjach narzędzia Pędzel korekty wybierz opcję Gumka, a następnie użyj tego pędzla, zamalowując dopasowanie.

  Uwaga:

  Aby utworzyć pędzel wymazujący o właściwościach innych niż bieżące ustawienia narzędzia Pędzel korekty, kliknij przycisk menu Ustawienia dopasowań lokalnych  i wybierz opcję Odrębny rozmiar gumki. Następnie określ pożądane parametry rozmiaru, piórka, rozmycia i gęstości dla gumki.

  • Aby usunąć dopasowanie całkowicie, zaznacz pinezkę i naciśnij klawisz Delete.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wprowadzone zmiany.
  • U dołu opcji narzędzia Pędzel korekty kliknij opcję Wyczyść wszystko, aby usunąć wszystkie efekty narzędzia i ustawić tryb maski na wartość Nowa.
 7. (Opcjonalnie) Kliknij opcję Nowa, aby zastosować dodatkowe dopasowanie narzędzia Pędzel korekty i dopracuj je, korzystając z technik opisanych w punkcie 6.

  Uwaga:

  Pracując z wieloma dopasowaniami narzędzia Pędzel dopasowania upewnij się, że włączony jest tryb Dodaj, aby przełączać się między nimi. Kliknij ikonę pinezki, aby wybrać dopasowanie i popraw je.

Wprowadzanie korekt lokalnych za pomocą narzędzia Stopniowy filtr w module Camera Raw

 1. Z paska narzędzi wybierz narzędzie Stopniowy filtr  (lub naciśnij klawisz G).

  Moduł Camera Raw otworzy opcje narzędzia Stopniowy filtr pod histogramem i ustawi tryb maski na „Nowa”.

 2. Wybierz typ dopasowania, które chcesz wprowadzić w opcjach narzędzia Stopniowy filtr, przeciągając suwak dla każdego z następujących efektów:

  Uwaga:

  Dostępne efekty zależą od tego, czy używasz wersji procesu 2012, 2010 lub 2003, które opisano wcześniej. Aby zaktualizować zdjęcie do wersji PV2012, kliknij ikonę wykrzyknika, która znajduje się w prawym dolnym rogu podglądu obrazu.

  Temperatura

  Umożliwia korektę temperatury koloru na danym obszarze obrazu, dzięki czemu kolor staje się cieplejszy lub chłodniejszy. Efekt temperatury z użyciem filtra stopniowego umożliwia korygowanie zdjęć wykonanych w warunkach mieszanego oświetlenia.

  Tinta

  Kompensuje poświatę koloru zielonego lub karmazynowego.

  Ekspozycja

  Ustawia ogólną jasność obrazu. Zastosowanie filtra stopniowego Ekspozycja pozwala osiągnąć efekty podobne do tradycyjnego rozświetlania lub przyciemniania.

  Światła

  Umożliwia odtworzenie szczegółów w prześwietlonych obszarach obrazu.

  Cienie

  Umożliwia odtworzenie szczegółów w niedoświetlonych obszarach obrazu.

  Białe

  Koryguje punkty bieli na zdjęciu.

  Czarne

  Koryguje punkty czerni na zdjęciu.

  Jasność

  Dopasowuje jasność obrazu, bardziej wpływając na półcienie.

  Kontrast

  Dopasowuje kontrast obrazu, bardziej wpływając na półcienie.

  Nasycenie

  Zmienia jaskrawość lub czystość koloru.

  Przejrzystość

  Zwiększa głębię obrazu przez miejscowe zwiększenie kontrastu.

  Usuwanie zamglenia

  Zwiększa lub zwiększa zamglenie zdjęcia.

  Ostrość

  Wzmacnia definicje krawędzi, aby uwypuklić szczegóły na zdjęciu. Wartość ujemna zmniejsza ostrość.

  Redukcja szumu

  Redukuje szum luminancji, który może stać się widoczny po otwarciu obszarów cieni.

  Redukcja mory

  Usuwa artefakty mory lub aliasowanie kolorów.

  Usuń otoczkę

  Usuwa kolor otoczki wzdłuż krawędzi. Zobacz Usuwanie lokalnych kolorowych otoczek.

  Kolor

  Powoduje nałożenie tinty na wybrany obszar. Wybierz barwę, klikając pole próbki koloru znajdujące się po prawej stronie nazwy efektu.

  Uwaga:

  Kliknij ikonę Plus (+) lub Minus (–), aby zwiększyć lub zmniejszyć efekt o wartość ustawienia domyślnego. Kliknij dwukrotnie suwak, aby wyzerować efekt.

 3. Przeciągnij na zdjęcie, aby na określonym obszarze zastosować filtr stopniowy.

  Działanie filtru rozpoczyna się od czerwonej kropki i czerwonej kropkowanej linii. Filtr kontynuuje działanie za zieloną kropką i zieloną kropkowaną linią.

  Tryb maski w opcjach narzędzia Stopniowy filtr przełącza się na wartość Edycja.

 4. (Opcjonalnie) Popraw filtr, wykonując dowolną z następujących czynności:
  • Przeciągnij którykolwiek z suwaków w opcjach narzędzia Stopniowy filtr, aby dostosować dany filtr.
  • Aby przełączyć widoczność nakładki linii pomocniczych, wybierz opcję Nakładka (lub naciśnij klawisz V).
  • Przeciągnij zieloną lub czerwoną kropkę, aby swobodnie rozszerzać, zawężać lub obracać efekt działania filtru.
  • Przeciągnij czarno-białą przerywaną linię, aby przesunąć efekt.
  • Umieść kursor nad zielono-białą lub czerwono-białą przerywaną linią w pobliżu zielonej lub czerwonej kropki, w taki sposób, aby pojawiła się strzałka o dwóch grotach. Następnie przeciągnij, aby rozszerzyć lub zawęzić efekt filtru na końcu zakresu.
  • Umieść kursor nad zielono-białą lub czerwono-białą przerywaną linią z dala od zielonej lub czerwonej kropki tak, aby pojawiła się zakrzywiona strzałka o dwóch grotach. Następnie przeciągnij, aby obrócić efekt.
  • Usuń filtr, naciskając klawisz Delete.
  • Naciśnij klawisze Ctrl+Z (Windows) lub Command+Z (Mac OS), aby cofnąć ostatnio wprowadzone zmiany.
  • Skorzystaj z opcji Maska, aby włączyć wizualizację maski. Można także nacisnąć klawisz Y, aby przełączyć ustawienie opcji Maska.
  • Aby usunąć wszystkie efekty narzędzia Stopniowy filtr i ustawić tryb maski na wartość Nowa, kliknij opcję Wyczyść wszystko u dołu opcji narzędzia.
 5. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Nowa, aby zastosować dodatkowy efekt narzędzia Stopniowy filtr i dopracuj go, korzystając z technik opisanych w punkcie 4.

  Uwaga:

  Jeśli pracujesz nad wieloma efektami narzędzia Stopniowy filtr i chcesz poprawić jeden z nich, kliknij nakładkę, aby zaznaczyć odpowiedni efekt.

Modyfikowanie instancji narzędzia Stopniowy filtr z użyciem opcji pędzla

Maski narzędzia Stopniowy filtr można modyfikować za pomocą opcji pędzla. Aby wyświetlić ustawienia pędzla po dodaniu maski, wybierz opcję Pędzel obok opcji Nowa/Edycja. Można również zaznaczyć instancję narzędzia Stopniowy filtr i nacisnąć klawisze Shift+K.

Użyj odpowiednich opcji pędzla (+ lub –).

Film prezentujący sterowanie pędzlem: Pędzel filtru w module Adobe Camera Raw.

Uwaga:

Funkcja dodawania i usuwania jest dostępna tylko dla użytkowników programu Photoshop CC korzystających z modułu Camera Raw 8.5 lub nowszej wersji.

Stosowanie korekt lokalnych za pomocą maski zakresu koloru, luminancji lub głębi

Zaktualizowano w wydaniu modułu Camera Raw z października 2018

Za pomocą opcji Maska zakresu kolorów, Maska zakresu luminancji oraz Maska zakresu głębi można szybko tworzyć precyzyjne obszary masek na zdjęciu w celu zastosowania korekt lokalnych.

Proces ten rozpoczyna się, tworząc szybkie zaznaczenie maskujące za pomocą narzędzi Pędzle korekty albo Filtr promieniowy / Stopniowy filtr. Następnie należy dopracować zaznaczenie, używając selektora zakresu kolorów w celu pobrania próbek kolorów wewnątrz obszaru maski, selektora lub suwaka zakresu luminancji w celu określenia punktów końcowych tego zakresu dla maski zaznaczenia, albo selektora lub suwaka zakresu głębi w celu ustawienia punktów końcowych tego zakresu dla maski zaznaczenia.

Dopracowywanie zaznaczenia za pomocą maski zakresu głębi

Uwaga:

Maska zakresu głębi jest dostępna tylko w przypadku fotografii, w których osadzono informacje o mapie głębi. Obecnie są to jedynie zdjęcia HEIC zarejestrowane w trybie poziomym za pomocą wbudowanej aplikacji aparatu fotograficznego (iOS) na urządzeniach Apple iPhone 7+, 8+ oraz X, XS, XS MAX i XR (zobacz listę obsługiwanych urządzeń Apple iPhone). Jeśli zdjęcie nie zawiera informacji o głębi, to opcja maskowania Głębia na rozwijanej liście Maska zakresu nie jest dostępna.

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą narzędzi Pędzle korekty lub Filtr promieniowy / Stopniowy filtr można dostosować tę maskę na podstawie zakresu głębi zaznaczenia. Aby utworzyć maskę głębi, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Otwórz zdjęcie w module Adobe Camera Raw.

 2. Z paska narzędzi w oknie dialogowym Camera Raw wybierz narzędzie Pędzel korekty, narzędzie Stopniowy filtr albo narzędzie Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na obszarze zdjęcia, który chcesz skorygować.

  depth_range_masking
  Początkowy obszar maski obejmujący całe zdjęcie, utworzony za pomocą narzędzia Stopniowy filtr.
 3. W ustawieniach narzędzi na panelu Dopasowanie (po prawej stronie) dla opcji Maska zakresu wybierz z rozwijanej listy typ Głębia. Opcja Maska zakresu jest domyślnie ustawiona na wartość Brak (czyli wyłączona).

  depth_range_mask
  Opcje sterujące maską zakresu głębi
 4. Aby zaznaczyć zakres głębi w obszarze maski, wykonaj następujące czynności:

  • Dopasuj suwak Zakres głębi, aby ustawić punkty końcowe wybranego zakresu. Możesz także wybrać narzędzie Kroplomierz  (nad suwakiem Zakres głębi). Kliknij i przeciągnij po obszarze na obrazie, aby ustawić zakres głębi. W przypadku tego narzędzia zaleca się zaznaczenie mniejszego obszaru w celu precyzyjnego wybrania konkretnego zakresu głębi.
  • Użyj suwaka Wygładzenie, aby dopasować płynność przejść na obu końcach wybranego zakresu głębi.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć dokładność wyświetlania obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Win) / Option (Mac), przesuwając suwak Zakres głębi lub suwak Gładkość. Pozwoli to wyświetlić czarno-białe wizualizacje efektów na zdjęciu.

 5. Zaznacz pole wyboru Wizualizuj mapę głębi, aby wyświetlić informacje o głębi na zdjęciu w postaci czarno-białych obszarów.Część zdjęcia w kolorze białym reprezentuje pierwszy plan, a część w kolorze czarnym stanowi tło. Kolor czerwony oznacza obszar pokryty maską, który stanowi część wspólną obszaru głębi i zastosowanej korekty lokalnej.

  Wizualizuj mapę głębi
  Zaznacz opcję Wizualizuj mapę głębi, aby wyświetlić informacje o głębi zdjęcia.

  Po dopracowaniu obszaru maski można zastosować wybiórcze korekty za pomocą opcji panelu Dopasowanie, aby precyzyjnie zmodyfikować fotografię.

Posługiwanie się maską zakresu kolorów

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą narzędzi Pędzle korekty lub Filtr promieniowy / Stopniowy filtr można dostosować tę maskę na podstawie kolorów próbkowanych z obszaru zaznaczenia.

 1. Otwórz zdjęcie w module Adobe Camera Raw.

  Zdjęcie do edycji w module Camera Raw
  Zdjęcie do edycji w module Camera Raw
 2. Z paska narzędzi w oknie dialogowym Camera Raw wybierz narzędzie Pędzel korekty, narzędzie Stopniowy filtr albo narzędzie Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na obszarze zdjęcia, który chcesz skorygować.

  Początkowy obszar maski obejmujący całe zdjęcie, utworzony za pomocą narzędzia Stopniowy filtr.
  Początkowy obszar maski obejmujący całe zdjęcie, utworzony za pomocą narzędzia Stopniowy filtr.
 3. W ustawieniach narzędzi na panelu Dopasowanie (po prawej stronie) dla opcji Maska zakresu wybierz z rozwijanej listy typ Kolor. Opcja Maska zakresu jest domyślnie ustawiona na wartość Brak (czyli wyłączona).

 4. Użyj kroplomierza dostępnego obok opcji Maska zakresu, aby pobrać kolor z obszaru maski. Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby pobrać pojedynczy kolor z obszaru maski, kliknij kroplomierzem w odpowiednim miejscu na zdjęciu. 
  • Aby zaznaczyć kolory z większą precyzją, kliknij i przeciągnij obszar wokół kolorów na zdjęciu, które chcesz skorygować.
  • Aby pobrać próbki kolorów z wielu zaznaczeń, przytrzymaj klawisz Shift, wybierając pojedynczy kolor (Shift + kliknięcie) lub zaznaczając obszar (Shift + kliknięcie + przeciągnięcie). Można dodać maksymalnie pięć próbek kolorów.
  Maska zakresu kolorów pokrywająca odcienie w tle zdjęcia
  Maska zakresu kolorów pokrywająca odcienie w tle zdjęcia. Tę maskę zakresu kolorów utworzono przez zaznaczenie obszaru, który zawiera wszystkie kolory tła (lewym górnym rogu zdjęcia). Następnie zredukowano jej wpływ na liście, używając suwaka Zakres kolorów.
 5. Dopasuj suwak Zakres kolorów, aby zawęzić lub rozszerzyć zakres kolorów objętych zaznaczeniem.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć dokładność wyświetlania obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Win)/Option (Mac), przesuwając suwak Zakres kolorów. Pozwoli to wyświetlić czarno-białe wizualizacje efektów na zdjęciu.

  Aby zakończyć próbkowanie kolorów, naciśnij klawisz Esc lub kliknij ikonę kroplomierza (obok opcji Maska zakresu).

  Korekty lokalne zastosowane do maski kolorów.
  Korekty lokalne zastosowane do maski kolorów. W menu Efekty zmniejszono wartości opcji Ekspozycja, Światła i Nasycenie, aby przyciemnić tło i wyeksponować liście.

Po dopracowaniu obszaru maski można wprowadzić wybiórcze dopasowania, aby precyzyjnie zmodyfikować fotografię.

W wersji Adobe Camera Raw 10.1 i nowszych można usuwać próbkę z maski zakresu kolorów. Aby to zrobić, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac) i kliknij próbkę maski zakresu kolorów.

Posługiwanie się maską zakresu luminancji

Po utworzeniu początkowej maski zaznaczenia na zdjęciu za pomocą narzędzi Pędzle korekty lub Filtr promieniowy / Stopniowy filtr można dostosować tę maskę na podstawie zakresu luminancji zaznaczenia.

 1. Otwórz zdjęcie w module Adobe Camera Raw.

 2. Z paska narzędzi w oknie dialogowym Camera Raw wybierz narzędzie Pędzel korekty, narzędzie Stopniowy filtr albo narzędzie Filtr promieniowy. Następnie utwórz początkową maskę zaznaczenia na obszarze zdjęcia, który chcesz skorygować.

  Początkowy obszar maski obejmujący niebo na zdjęciu, utworzony za pomocą narzędzia Stopniowy filtr.
  Początkowy obszar maski utworzony za pomocą narzędzia Stopniowy filtr.
 3. W ustawieniach narzędzi na panelu Dopasowanie (po prawej stronie) dla opcji Maska zakresu wybierz z rozwijanej listy typ Luminancja. Domyślne ustawienie typu dla opcji Maska zakresu to „Brak”.

  Maska zakresu luminancji
  Opcje sterujące maską zakresu luminancji
  • Dopasuj suwak Zakres luminancji, aby ustawić punkty końcowe wybranego zakresu. Możesz także wybrać narzędzie Kroplomierz  (nad suwakiem Zakres luminancji). Kliknij i przeciągnij obszar na zdjęciu, który chcesz dostosować. Zaleca się wybranie niewielkiego obszaru w celu precyzyjnego określenia wąskiego zakresu luminancji.
  • Użyj suwaka Wygładzenie, aby dopasować płynność przejścia na obu końcach wybranego zakresu luminancji.

  Uwaga:

  Aby zwiększyć dokładność wyświetlania obszaru maski, naciśnij klawisz Alt (Win) / Option (Mac), przesuwając suwak Zakres luminancji lub suwak Wygładzenie. Pozwoli to wyświetlić czarno-białe wizualizacje efektów na zdjęciu.

  Korekty lokalne zastosowane do maski zakresu luminancji
  Zastosuj korekty lokalne do maski zakresu luminancji
 4. Zaznacz pole wyboru Wizualizuj mapę luminancji, aby wyświetlić informacje o luminancji na zdjęciu w postaci czarno-białych obszarów. Kolor czerwony oznacza obszar pokryty maską, który stanowi część wspólną obszaru głębi i zastosowanej korekty lokalnej.

  visualize_luminancemap
  Zaznacz opcję Wizualizuj mapę luminancji, aby wyświetlić informacje o luminancji zdjęcia.

Po dopracowaniu obszaru maski można wprowadzić wybiórcze dopasowania, aby precyzyjnie zmodyfikować fotografię.

Zapisywanie i stosowanie ustawień domyślnych korekt lokalnych

Korekty lokalne można zapisywać w postaci ustawień domyślnych, co pozwala szybko je stosować w innych obrazach. Ustawienia domyślne korekt lokalnych tworzy się, wybiera i obsługuje za pomocą menu Ustawienia Camera Raw  w opcjach narzędzia Pędzel korekty lub Stopniowy filtr. Aby wykorzystać ustawienie domyślne korekt lokalnych, należy użyć narzędzia Pędzel korekty lub narzędzia Stopniowy filtr .

Uwaga:

Korekt lokalnych nie można zapisywać wraz z ustawieniami domyślnymi obrazu Camera Raw.

 1. W opcjach narzędzia Pędzel dopasowań lub Filtr stopniowy w oknie dialogowym Camera Raw kliknij przycisk menu Ustawienia Camera Raw . Następnie wybierz jedno z następujących poleceń:

  Nowe ustawienie korekcji lokalnej

  Zapisuje bieżący efekt korekty lokalnej w postaci ustawień domyślnych. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK. Zapisane ustawienia domyślne są wyświetlane w menu Ustawienia korekt lokalnych i można je zastosować do dowolnego obrazu otwartego w module Camera Raw.

  Usuń nazwę „nazwa ustawień domyślnych”

  Usuwa zaznaczone ustawienia domyślne korekt lokalnych.

  Zmień nazwę „nazwa ustawień domyślnych”

  Zmienia nazwę zaznaczonych ustawień domyślnych korekt lokalnych. Wpisz nazwę i kliknij przycisk OK.

  Nazwa ustawień domyślnych

  Wybierz ustawienia domyślne, aby użyć ich dla narzędzia Pędzel korekty lub narzędzia Stopniowy filtr.

Używając ustawień domyślnych korekt lokalnych, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • W danym momencie może być wybrany tylko jeden zbiór ustawień domyślnych korekt lokalnych.

 • Gdy stosuje się ustawienia domyślne korekt lokalnych za pomocą narzędzia Pędzel korekty, można regulować opcje pędzla, takie jak rozmiar, wtapianie, nacisk i gęstość. Ustawienia domyślne wprowadzają parametry efektu dla wybranego rozmiaru pędzla.

 • Po zastosowaniu domyślnych korekt lokalnych można dostosować uzyskany efekt do własnych potrzeb.

 • Te same ustawienia efektów są dostępne zarówno dla narzędzia Pędzel dopasowania, jak i narzędzia Filtr stopniowy. Dzięki temu zbiór ustawień domyślnych korekt lokalnych można zastosować za pomocą dowolnego narzędzia, niezależnie od tego, którego narzędzia użyto do utworzenia tych ustawień domyślnych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online