Zaktualizowano w programie Adobe Camera Raw 10.3 (wydanie z kwietnia 2018 r.).

Profile umożliwiają kontrolowanie sposobu renderowania kolorów i tonów na zdjęciach. Profile mają służyć jako punkt początkowy lub podstawa do wprowadzania zmian.

Zastosowanie profilu na zdjęciu nie zmienia ani nie nadpisuje wartości innych parametrów suwaków kontrolnych. Dzięki temu możesz dowolnie edytować zdjęcia, a następnie zdecydować, czy chcesz zastosować profil na zmodyfikowanym obrazie.

Stosowanie profilu do obrazu

Aby przejrzeć i zastosować profile:

 1. W panelu Podstawowe w oknie dialogowym Camera Raw kliknij listę rozwijaną Profil, aby szybko uzyskać dostęp do profili Adobe Raw. Aby wyświetlić inne dostępne profile, wybierz opcję Przeglądaj.

  screen_shot_2018-03-28at31607pm
  Przeglądaj profile na liście rozwijanej Profil.
  profile_browser
  Przeglądarka profilu

  Uwaga:

  Po zaimportowaniu zdjęć profile Adobe Color i Adobe Monochrome są domyślnie stosowane do zdjęć kolorowych i czarno-białych.

 2. Rozwiń dowolną z grup profili (omówionych poniżej), aby wyświetlić profile dostępne w grupie.

  Uwaga:

  W panelu Przeglądarka profilów kliknij listę rozwijaną po prawej, aby uzyskać dostęp do opcji przeglądania. Możesz wybrać wyświetlanie profili jako Siatki miniatur lub jako Listy. Możesz także przefiltrować profile, używając opcji Kolorowe, Czarno-białe lub Wszystkie.

  adobe_profile_browser

  Ulubione

  Wyświetla profile, które zostały oznaczone jako ulubione. Zobacz Dodawanie profili do ulubionych.

  adobe_raw
  Profile Adobe Raw

  Kreatywne profile dla zdjęć raw i pozostałych

  Kreatywne profile można stosować dla dowolnego typu plików, w tym zdjęć raw, obrazów JPEG i TIFF. Profile te stosuje się w celu uzyskania określonych stylów lub efektów na zdjęciu.

  Artystyczne: użyj tych profili, jeżeli chcesz, aby renderowanie barw na zdjęciu było intensywniejsze, a przesunięcia kolorów bardziej wyraziste.

  Czarno-białe: użyj tych profili, aby uzyskać optymalne przesunięcia kolorów, odpowiednie dla czarno-białych obrazów.

  Nowoczesne: użyj tych profili, aby tworzyć wyjątkowe efekty wpisujące się w nowoczesny styl fotografowania.

  Vintage: użyj tych profili, aby uzyskać efekt starej fotografii.

  Profile dla zdjęć raw

  Następujące grupy profili są wyświetlane podczas edycji zdjęć w formacie raw:

  Adobe Raw: profile Adobe Raw znacznie poprawiają renderowanie barw i stanowią dobry punkt wyjścia do edycji obrazów raw. Profil Adobe Color zapewnia dobrą równowagę koloru/tonu dla każdego obrazu. Profil ten jest domyślnie stosowany do importowanych zdjęć raw.

  Dopasowane do aparatu: wyświetla profile na podstawie marki/modelu aparatu, za pomocą którego zrobiono zdjęcie raw. Użyj profili dopasowanych do aparatu, jeśli wolisz, aby renderowanie kolorów w plikach raw odwzorowywało barwy widoczne na ekranie aparatu.

  Starsze profile: wyświetla starsze profile z wcześniejszych wersji programu Adobe Camera Raw.

  Artistic
  Profile artystyczne

  Uwaga:

  W przypadku zastosowania dowolnego z następujących profili: Artystyczne, Czarno-białe, Nowoczesne i Vintage zostanie wyświetlony suwak Wartość, który umożliwia dostosowywanie intensywności profilu. W przypadku pozostałych profili suwak Wartość jest przyciemniony/nieaktywny.

 3. Przesuń kursor nad dowolny profil, aby wyświetlić podgląd jego efektu na zdjęciu. Kliknij profil, aby zastosować go na zdjęciu.

 4. Aby powrócić do panelu Podstawowe, kliknij polecenie Zamknij w prawym górnym rogu panelu Przeglądarka profilów.

Dodawanie profili do ulubionych

Aby dodać profile do Ulubionych, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Podczas przeglądania profili w widoku Siatka najedź kursorem na miniaturę profilu i kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się w prawym górnym rogu miniatury. 
 • Podczas przeglądania profili w widoku Lista, kliknij ikonę gwiazdki, która pojawi się przed nazwą profilu.

Uwaga:

W przypadku dodania profilu do Ulubionych menu podręczne Profil w zakładce Podstawowe w oknie dialogowym Camera Raw również zostanie zaktualizowane. W przypadku usunięcia profilu z ulubionych zmiana ta zostanie również uwzględniona w menu podręcznym Profil. Dzięki temu możesz w prosty sposób dostosować menu podręczne Podstawowe, tak aby ułatwić dostęp do ulubionych lub często używanych profili.

Instalacja profili

Ręczna instalacja profili

Istniejące na komputerze profile DCP są automatycznie konwertowane do formatu XMP po aktualizacji modułu Camera Raw do wersji 10.3. Jeśli chcesz dodać profil DCP po pierwszym uruchomieniu, skopiuj profil ręcznie do następującej lokalizacji:

Win: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\CameraProfiles
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/CameraProfiles

Aby ręcznie dodać profil XMP, skopiuj profil do następującej lokalizacji:

Win: C:\ProgramData\Adobe\CameraRaw\Settings
Mac: /Library/Application Support/Adobe/CameraRaw/Settings

Importowanie profili i ustawień predefiniowanych

Profile DCP i XMP oraz ustawienia predefiniowane można importować w postaci plików .zip, używając okna dialogowego Importowanie profili i ustawień predefiniowanych. Aby wyświetlić to okno, wykonaj następujące czynności:

 1. W panelu Podstawowe w oknie dialogowym Camera Raw kliknij listę rozwijaną Profil.

 2. Wybierz opcję Przeglądaj.

 3. W panelu Przeglądarka profilów kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac) w dowolnym miejscu obszaru, w którym wyświetlają się grupy profili, i wybierz opcję Zaimportuj profile i ustawienia predefiniowane z menu kontekstowego.

  Możesz też kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Command (Mac) w panelu Ustawienia domyślne i wybrać opcję Zaimportuj profile i ustawienia predefiniowane.

 4. Gdy pojawi się okno dialogowe Importowanie profili i ustawień predefiniowanych, znajdź na komputerze wybrany profil lub ustawienie predefiniowane i kliknij Otwórz, aby je zaimportować.

  Zaimportowane profile można znaleźć za pomocą panelu Przeglądarka profilów.

Uwaga:

Okno dialogowe Importowanie profili i ustawień predefiniowanych umożliwia importowanie wyłącznie plików .zip. Aby zaimportować pojedyncze profile i ustawienia predefiniowane, można je zainstalować ręcznie w odpowiedniej lokalizacji. Zobacz Ręczna instalacja profili, aby uzyskać więcej informacji.