Błąd 49 podczas pobierania lub aktualizowania aplikacji Creative Cloud

Jeśli podczas próby pobrania lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud pojawia się poniższy błąd, wypróbuj rozwiązania na tej stronie:

Błąd pobierania. Naciśnij przycisk Ponów próbę, aby spróbować jeszcze raz, albo skontaktuj się z działem obsługi klienta.(49)

Rozwiązanie

Wypróbuj poniższe kroki w podanej kolejności. Po zakończeniu każdego kroku spróbuj pobrać lub zaktualizować aplikacje Creative Cloud i sprawdź, czy problem został rozwiązany.

 1. 1. Przejdź do następującego położenia:

  W systemie Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater
  W systemie Mac OS X:
  /Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater

  [nazwa użytkownika] to nazwa użytkownika, za pomocą której zalogowano się w systemie.  

  2. Zmień nazwę folderu 1.0 na 1.0_old.

  Przykładowo: przejdź do folderu AAMUpdater na komputerze i zmień nazwę folderu 1.0 na 1.0_old.

  Jeśli nie możesz odnaleźć lokalizacji, folder AppData jest najprawdopodobniej ukryty na komputerze. Aby uzyskać bezpośredni dostęp do folderu, wykonaj następujące kroki:

  Windows: Naciśnij Klawisz Windows + R, by otworzyć okno Uruchamianie. W polu Otwórz wpisz %localappdata%\Adobe\AAMUpdate i kliknij przycisk OK.  

  Mac OS X: W programie Finder wybierz opcję Przejdź > Przejdź do folderu. W oknie dialogowym Przejdź do folderu wpisz ~/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater i kliknij przycisk Przejdź.

 2. Tymczasowo wyłącz wszelkie programy antywirusowe zainstalowane na komputerze. (Szczegółowych wskazówek powinien udzielić producent oprogramowania zabezpieczającego).

 3. Tymczasowo wyłącz zaporę systemu Windows i ponownie spróbuj przeprowadzić instalację. Po ukończeniu instalacji
  włącz zaporę. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Włączanie i wyłączanie Zapory systemu Windows.

 4. Przejdź do następującego położenia i usuń zawartość folderu Temp:

  • Windows: C:\Users\[nazwa użytkownika]\AppData\Local\Temp
  • Mac OS:  i. Przejdź do aplikacji Finder.
                   ii. Wybierz polecenie Idź > Idź do katalogu.
                   iii. Wpisz /tmp i naciśnij przycisk Przejdź.

Dodatkowe informacje

Błąd 49 może wystąpić, jeśli instalator nie mógł uzyskać dostępu do krytycznego pliku lub katalogu podczas procesu instalacji. Zazwyczaj występuje, gdy zainstalowane oprogramowanie zabezpieczające blokuje dostęp do wymaganych elementów podczas procesu instalacji lub aktualizacji.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto