Data ostatniej aktualizacji: 12/07/16

Aplikacje Creative Cloud przechowują informacje dotyczące instalacji i procesu uruchamiania w plikach dzienników. W tym dokumencie opisano błędy, które mogą znajdować się w tych dziennikach oraz przedstawiono rozwiązania, jeśli takie istnieją.

Uwaga:

Szybkie wyszukiwanie określonego kodu lub komunikatu błędu: Użyj funkcji wyszukiwania przeglądarki sieci Web, aby szybko zlokalizować błąd w tym dokumencie. Naciśnij klawisze Command+F (system Mac OS) lub Ctrl+F (system Windows).

Nie możesz znaleźć kodu błędu?

Informacje dotyczące dodatkowych kodów błędów instalacji w programie Creative Cloud można znaleźć w tematach Rozwiązywanie problemów z błędami pobierania i instalacji i Błędy pobierania i instalacji.

Gdzie są moje pliki dziennika instalacji?

Windows (32-bitowy)

\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows (64-bitowy)

\Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Mac OS

/Library/Logs/Adobe/Installers/

Błędy instalatora: kody zakończenia wdrażania

Kod błędu

Zarejestrowany komunikat o błędzie

Przyczyna

Rozwiązanie

0

Kod zakończenia: 0 Brak błędu.

ZAKOŃCZONO POMYŚLNIE

 

1

Kod zakończenia: 1 Nie można analizować wiersza polecenia.

Nieprawidłowe argumenty w wierszu polecenia.

Upewnij się, że podane argumenty są prawidłowe.

2

Kod zakończenia: 2 Podano nieznany tryb interfejsu użytkownika.

Obsługiwany jest tylko tryb dyskretny "--mode=silent".

 

6

Kod zakończenia: 6 Obieg pracy w trybie dyskretnym ukończony z błędami.

Wymagany składnik uległ awarii.

Sprawdź występowanie błędu w pliku dziennika, aby ustalić dokładnie przyczynę.

7

Kod zakończenia: 7 Nie można ukończyć obiegu pracy w trybie dyskretnym.

Krytyczny składnik uległ awarii. 

Sprawdź występowanie błędu w pliku dziennika, aby ustalić dokładnie przyczynę.

9

Kod zakończenia: 9 Nieobsługiwana wersja systemu operacyjnego.

Próbujesz zainstalować produkt na nieobsługiwanej wersji systemu operacyjnego.

Sprawdź, czy system operacyjny jest obsługiwany. Sprawdź wymagania systemowe dla produktu.

10

Kod zakończenia: 10 Nieobsługiwany system plików.

Lokalizacja plików System (/Applications), User (~), Installer: nie mogą znajdować się w systemie plików uwzględniającym wielkość liter.

 

11

Kod zakończenia: 11 Istnieje inne uruchomione wystąpienie, Jednocześnie może być uruchomione tylko jedno wystąpienie.

  Zakończ dodatkowe wystąpienia programu Adobe Application Manager, aby było uruchomione tylko jedno wystąpienie. Następnie uruchom ponownie komputer.

14

Kod zakończenia: 14 Awaria z powodu niewystarczających uprawnień.

Upewnij się, że instalator został uruchomiony w trybie administratora.

Zobacz temat Błąd dziennika instalacji „Awaria z powodu niewystarczających uprawnień” | Creative Cloud.

15

Kod zakończenia: 15 Synchronizacja BD multimediów nie powiodła się.

Proces instalacji nie scala bazy danych multimediów instalatora z lokalną bazą danych multimediów.

1. Sprawdź, czy instalacja tych dwóch plików bazy danych (media.db i local media.db) nie jest uszkodzona (czy wyświetlana wartość nie wynosi 0 bajtów).

2. Aktualizuj system operacyjny.

3. Uruchom ponownie i spróbuj ponownie.

4. Sprawdź uprawnienia w lokalnym pliku media.db.

5. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner, aby usunąć stare instalacje. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

16

Kod zakończenia: 16 Nie udało się załadować pliku rozmieszczania.

Plik rozmieszczania wygenerowany przez AAAME lub ASU jest zwykle prawidłowy. Nie udało się załadować tymczasowego pliku rozmieszczania.

Uruchom instalację ponownie.

18

Kod zakończenia: 18 Program Adobe Application Manager Bootstrap uległ awarii.

   

19

Kod zakończenia: 19 Uruchomiono procesy wywołujące konflikt.

Błąd ten występuje często podczas instalacji w trybie dyskretnym.

Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt. Następnie uruchom ponownie komputer i spróbuj zainstalować ponownie.

Zobacz temat Błąd instalacji dziennika „Kod zakończenia: 19” | Creative Cloud.

20

Kod zakończenia: 20 Ścieżka źródłowa instalacji nie istnieje.

 

1. Upewnij się, że instalator nie jest uszkodzony (plik media.db znajduje się w folderze ładunku).

2. Utwórz lokalną kopię instalatora, a następnie spróbuj ponownie dokonać instalacji.

21

Kod zakończenia: 21 Wersja ładunków nie jest obsługiwana przez zainstalowaną wersję RIBS.

 

Użyj najnowszej wersji instalatora.

22

Kod zakończenia: 22 Sprawdzenie katalogu INSTALLDIR nie powiodło się.

 

Wybierz inną lokalizację instalacji.

23

Kod zakończenia: 23 Sprawdzenie wymagania systemowego nie powiodło się dla pewnego ładunku.

 

Upewnij się, że system spełnia minimalne wymagania systemowe.

24

Kod zakończenia: 24 Użytkownik anulowany dla funkcji instalacji/dezinstalacji/ponownej instalacji.

Instalacja została anulowana.

 

25

Kod zakończenia: 25 Instalator przekracza limit długości ścieżki MAX_PATH.

 

Zainstaluj na krótszej ścieżce.

26

Kod zakończenia: 26 Nie można zlokalizować niektórych ładunków.  Weryfikuj instalatora.

 
 • W przypadku AAMEE: Odtwórz pakiet instalatora, aby upewnić się, że wszystkie ładunki znajdują się w folderze ładunków.
 • W przypadku uruchamiania z programu Media: Utwórz lokalną kopię instalatora i spróbuj ponownie (dysk może być niedostępny).
 • Pobierz najnowszą kopię instalatora.
 • W przypadku korzystania z wielu dysków: Upewnij się, że wszystkie ładunki z dysku 2 zostały skopiowane na lokalną kopię dysku 1.

Zobacz temat Kod zakończenia 26: „Do kontynuacji instalacji wymagana jest wymiana nośników, nie można kontynuować.”

27

Kod zakończenia: 27 W katalogu docelowym wykryto pliki zawierające klucz.

 

Zainstaluj poprawkę Sassafras.

28

Kod zakończenia: 28 Produkt podstawowy nie jest zainstalowany.

Tę poprawkę można uruchomić, tylko jeśli zainstalowano produkt podstawowy.

Zainstaluj produkt podstawowy przed zainstalowaniem poprawki. 

Zobacz Błędy zawierające komunikaty „Podstawowy produkt nie został zainstalowany” oraz „aktualizacje nie powiodły się” | Creative Cloud.

29

Kod zakończenia: 29 Produkt podstawowy został przeniesiony.

Nie można zainstalować poprawki, ponieważ nie można znaleźć produktu podstawowego. Uruchom produkt podstawowy, a następnie spróbuj ponownie zainstalować poprawkę.

30

Kod zakończenia: 30 Instalacja przeprowadzona z błędami ze względu na małą ilość miejsca na dysku.

 

Zwolnij pewną ilość miejsca na dysku, aby mieć możliwość zainstalowania wymaganych składników.

Zobacz temat Kody zakończenia 30 i 31: błędy zawierające komunikat „mało miejsca na dysku”.

31

Kod zakończenia: 31 — Instalacja nie powiodła się ze względu na małą ilość miejsca na dysku.

 
 • Wolne miejsce w wybranej lokalizacji instalacji.

   

 • Upewnij się, że w woluminie systemu jest wystarczająco dużo miejsca, aby zainstalować krytyczne składniki.

Zobacz temat Kody zakończenia 30 i 31: błędy zawierające komunikat „mało miejsca na dysku”.

32.

Kod zakończenia: 32 – Poprawka została już zainstalowana.

Wersja produktu jest aktualna.

Aby rozwiązać problemy związane z inwentarzem programu Updater, zainstaluj ponownie aplikację, a następnie uruchom ponownie poprawkę.

Zobacz błąd Błędy zawierające komunikaty „Podstawowy produkt nie został zainstalowany” oraz „Aktualizacje nie powiodły się” | Creative Cloud.

33

Kod zakończenia: 33 – Produkt nie jest zainstalowany, nie można odinstalować.

Próbujesz odinstalować produkt, który nie jest obecnie zainstalowany. Jeśli obecny jest tylko protokół ARP, zainstaluj ponownie produkt, a następnie go odinstaluj.

34

Kod zakończenia: 34 — Nie znaleziono informacji o ładunku w pliku Media_db.

AdobeCS6_PR_HotFixV1

Zgłaszany podczas korzystania z wersji wstępnej CS6. Nie powinien występować w kompilacjach GM.

35

Kod zakończenia: 35 Brakuje niektórych plików instalatora lub są one nieprawidłowe.

   

36

Kod zakończenia: 36 — Odbywa się już inna instalacja MSI.

(Tylko system Windows) Odbywa się już inna instalacja za pomocą usługi Microsoft Installer Service.

 

1. Poczekaj na zakończenie innej instalacji MSI.

2. Uruchom ponownie komputer, aby umożliwić nową instalację MSI.

37

Kod zakończenia: 37 — Weryfikacja nie powiodła się.

Sprawdzanie oryginalności multimediów nie powiodło się.

Pobierz najnowszą kopię instalatora z programu Adobe.

38

Kod zakończenia: 38 — Nieznany błąd.

Program Adobe Application Manager może być uszkodzony.

Pobierz najnowszą kopię instalatora z programu Adobe.

39

Kod zakończenia: 39 — Utworzenie wpisu protokołu ARP nie powiodło się.

 

Uruchom ponownie komputer i spróbuj zainstalować ponownie.

9999

Ojej! Katastrofa!

   

Formatowanie kodów błędów wdrażania

Kody błędów wdrażania są przedstawiane w następującym formacie:

D[X][NNN]

Gdzie:

 • = wdrażanie
 • X = F, S, R, W, B, M lub C
 • NNN =  kod błędu, który mieści się w zakresie od 000 do 999

D[X]

Przykład

Przyczyna

DR

Brak uprawnień do utworzenia rejestru.

Problem związany z rejestrem.

DW

Zainstalowano ładunki wywołujące konflikt.

Problem związany z obiegiem pracy.

DB

Synchronizacja BD multimediów nie powiodła się.

Problem związany z bazą danych.

DF

Brakuje pliku źródłowego.

Problem związany z plikiem/katalogiem.

DC

Nie można zaktualizować danych SLCache.

Problem związany z SLCache.

DS

Źródło uszkodzone/niedostępne.

Problem związany ze źródłem.

DM

Nie można zainstalować ładunku x64 na urządzeniu x86.

Stan urządzenia docelowego jest zły.

Kody i komunikaty błędów wdrażania

DF — Błędy plików rozmieszczania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DF001 Nie można uzyskać uprawnień <ścieżka>.

Nie można uzyskać uprawnień do pliku/folderu.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows

DF002

Nie można przywrócić uprawnień <path> do <mode>04o.

Nie można nadać uprawnień do pliku/folderu.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC

DF002

Nie można nadać uprawnień <path> na <mode>04o.

Nie można nadać uprawnień do pliku/folderu.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC

DF003

Nie można uzyskać właściciela/grupy z <path>.

Nie można uzyskać uprawnień właściciela pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF003

Nie można zachować właściciela i grupy <ścieżka>.

Nie można uzyskać uprawnień właściciela pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF004

Nie można przywrócić właściciela <uid> i grupy <gid> dla <file path>.

Nie można nadać uprawnień właściciela pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF004

Nie można ustawić właściciela lub grupy <file path> na <uid> i <gid>.

Nie można nadać uprawnień właściciela pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF004

Nie można ustawić właściciela/grupy na <path>.

Nie można nadać uprawnień właściciela pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF005

Nie można rozpoznać aliasu dla tokena <token> ze ścieżką oryginalną <path> oraz danymi aliasu <alias>.

Nie można rozpoznać aliasu dla tokena ze ścieżką oryginalną. 

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF006

Ścieżka SymLink już istnieje w <path> dla pliku <filename>.

Inny plik/folder o takiej samej nazwie już istnieje.

Usuń łącze symboliczne w tej ścieżce i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DF006

Ścieżka SymLink już istnieje w <path>.

Inny plik/folder o takiej samej nazwie już istnieje.

Usuń łącze symboliczne w tej ścieżce i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DF006

Ścieżka <path> już istnieje i nie jest katalogiem.

Inny plik/folder o takiej samej nazwie już istnieje.

 

DF006

Nie można utworzyć katalogu <directory> w trybie <mode>, ponieważ ścieżka już istnieje i nie jest katalogiem. Zmień nazwę/usuń <file/folder name> i spróbuj ponownie.

Inny plik/folder o takiej samej nazwie już istnieje.

 

DF006

Nie można utworzyć katalogu, ponieważ ścieżka <path> już istnieje i nie jest katalogiem. Zmień nazwę/usuń i spróbuj ponownie.

Inny plik/folder o takiej samej nazwie już istnieje.

 

DF007

UsługaZakotwiczenia: Nie zdefiniowano kodu adobeCode.

Awaria polecenia usługi zakotwiczenia.

 

DF007

Nie można zlokalizować załączającego pakietu struktury dla ścieżki <path>.

Awaria polecenia usługi zakotwiczenia.

 

DF007

Nie udało się zainstalować usługi zakotwiczenia.

Awaria polecenia usługi zakotwiczenia.

 

DF008

UtwórzAlias:Ścieżka źródłowa nie istnieje w <path>.

Brakuje pliku docelowego dla aliasu/skrótu klawiaturowego.

 

DF008

Ścieżka docelowa już istnieje w <path> dla pliku <filename>.

Brakuje pliku docelowego dla aliasu/skrótu klawiaturowego.

 

DF008

Nie udało się utworzyć łącza symlink, ponieważ w <path> nie ma pliku docelowego.

Brakuje pliku docelowego dla aliasu/skrótu klawiaturowego.

 

DF008

Nie można odczytać docelowego łącza symbolicznego do pliku źródłowego <ścieżka>.

Brakuje pliku docelowego dla aliasu/skrótu klawiaturowego.

 

Uruchom narzędzie CC Cleaner Tool i usuń wszystkie produkty. Instrukcje znajdują się w temacie Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner Tool. Następnie spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DF009

Istnieje już nowsza wersja wtyczki w: <path>.

Jest już zainstalowana nowsza wersja pakietu.

 

DF010

Brak możliwości instalacji wtyczki w: <path>.

Nie można zainstalować pakietu, ponieważ jest już zainstalowana jego nowsza wersja.

 

DF011

Istnieje już alias w <path> dla <file>.

Plik aliasu już istnieje, a flaga zastępowania jest wyłączona.

 

DF012

Nie można przekierować aliasu: Nie ma ścieżki aliasu w <path>.

System nie można znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Nie można znaleźć biblioteki'<library>' dla polecenia '<command>' — Nie znaleziono pliku.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Chmod:Ścieżka źródłowa nie istnieje w <path>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.
DF012 Plik/Folder nie istnieje w <path>. 

System nie może znaleźć podanego pliku. Pliki instalacyjne są uszkodzone.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość instalatora.

DF012

Zaufany plik programu Flash Player '<filename>' nie istnieje.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Źródłowa ścieżka instalacji nie istnieje: <ścieżka>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DF012

Plik bazy danych dezinstalacji nie istnieje w <path>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Nie można odnaleźć pliku.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Nie można zlokalizować pliku w <path>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Nie można zlokalizować pliku, aby dotknąć <filename>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Nie odnaleziono ścieżki BD dezinstalacji.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DF012

nie istnieje plik bazy danych «<file>», aby odczytać właściwość <property>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF012

Plik rozmieszczania
nie istnieje:<path>.

System nie może znaleźć podanego pliku.

 

DF013

Nie udało się usunąć ścieżki plist w <path>.

Nie udało się usunąć pliku plist usługi. Być może plik plist nie istnieje.

 

DF013

Nie można usunąć pliku plist <filename> usługi.

Nie udało się usunąć pliku plist usługi. Być może plik plist nie istnieje.

 

DF014

Nie można utworzyć łącza symlink <value>.

Nie można utworzyć łącza Symlink.

 

DF014

Nie można utworzyć łącza symlink w <destination path>.

Nie można utworzyć łącza Symlink.

Uruchom instalację ponownie. Wybierz inną lokalizację instalacji.

DF014

Nie można utworzyć ponownie łącza symlink w <path> przy użyciu pliku docelowego <filename>.

Nie można utworzyć łącza Symlink.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF015

Nie można usunąć łącza symlink <name>.

Nie udało się usunąć łącza symbolicznego w ścieżce.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli problem występuje nadal, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń produkty. Instrukcje można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DF015

Nie można usunąć łącza symlink w <path>. <nazwa>.

Nie udało się usunąć łącza symbolicznego w ścieżce.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli problem występuje nadal, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń produkty. Instrukcje można znaleźć w temacie Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DF016

Nie można utworzyć katalogu w <path>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie można utworzyć katalogu w <path>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie można utworzyć katalogu w <ścieżka>, aby wyodrębnić zasoby. Błąd: <error>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca. Upewnij się, że logowanie odbyło się w roli użytkownika administratora.

DF016

Nie można utworzyć <directory name>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie udało się utworzyć wymaganych folderów.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

SLCache: Nie można utworzyć katalogu SLCache <path>. <nazwa pliku>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie można utworzyć katalogu <directory> w trybie <mode>

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie można utworzyć katalogu <path> <opis błędu>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF016

Nie można ponownie utworzyć katalogu w <ścieżka> w trybie <tryb>.

Nie można utworzyć katalogu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy na dysku jest wystarczająca ilość wolnego miejsca.

DF017

Nie można utworzyć aliasu komputera Mac <name> odwołującego się do <target>.

Nie można utworzyć aliasu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF018

Nie można usunąć aliasu komputera Mac <name>.

Nie można usunąć aliasu.

 

DF019

Nie odnaleziono pliku docelowego dla sumy kontrolnej MD5: <filename>.

Plik do zainstalowania poprawki nie istnieje. Zainstaluj produkt ponownie.

DF019

Nie można zlokalizować pliku, aby zainstalować poprawkę w <path>.

Plik do zainstalowania poprawki nie istnieje. Zainstaluj produkt ponownie.

DF020

Nie można zachować oryginalnego pliku w <path>.

Nie można zachować oryginalnego pliku w przypadku instalacji poprawki.

 

DF021

Nie można pobrać sumy kontrolnej pliku <filename>.

Nie można obliczyć sumy kontrolnej dla pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji i czy logowanie odbyło się w roli administratora.

DF022

Nowa suma kontrolna pliku <value> nie jest zgodna ze spodziewaną wartością <value>.

Plik, który ma być poprawką, został uszkodzony. Zainstaluj produkt ponownie.

DF022

Suma kontrolna po zainstalowaniu poprawek <value> nie jest zgodna ze spodziewaną wartością <value>.

Plik, który ma być poprawką, został uszkodzony. Zainstaluj produkt ponownie.

DF022

Niezgodność przed sumą kontrolną dla pliku <filename>.

Plik, który ma być poprawką, został uszkodzony. Zainstaluj produkt ponownie.

DF023

Nie można usunąć kopii zapasowej pliku aliasu <filename>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć kopii zapasowej pliku w <path> <error description>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć kopii zapasowej pliku w <path>. <error description>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć pliku <filename>. <error description>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć pliku w <path>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć kopii pliku w <path> <error description>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF023

Nie można usunąć przekierowanego pliku aliasu <filename>.

Nie można usunąć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF024

Nie można przenieść pliku (uruchomić ponownie) w <path> do <path>. <error description>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF024

Nie można przenieść pliku w <path> do <path> <error description>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF024

Nie można zachować oryginalnego pliku w <path> <error description>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF024

Nie można przywrócić pliku <filename>. <error description>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF024

Nie można przywrócić pliku w <path> z kopii zapasowej w <path> <error description>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF024

Nie można przywrócić pliku w <path>.

Nie można przenieść pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.
Zobacz temat Błąd DF024 podczas instalowania programów Creative Cloud, Creative Suite lub Elements

DF025

Próba zarejestrowania aplikacji <application path> nie powiodła się.

Próba zarejestrowania aplikacji nie powiodła się.

 

DF026

Nie można usunąć tłumaczenia ustawienia pliku PDF dla nazwy <value> w języku <language>.

Awaria ustawienia pliku PDF.

 

DF026

Nie można przywrócić tłumaczenia ustawienia pliku PDF dla nazwy <setting name> w języku <language> do <setting name>.

Awaria ustawienia pliku PDF.

 

DF026

Nie można ustawić tłumaczenia ustawienia pliku PDF dla nazwy <setting name> w języku <language> do <setting name>.

Awaria ustawienia pliku PDF.

 

DF027

Zapisywanie ładunku w pamięci podręcznej – błąd.

Instalator programu Creative Cloud nie może zapisać składnika w pamięci podręcznej.

Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DF027

Nie można skopiować pliku z <source path> do <destination path>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień. Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF027

Nie można skopiować pliku z <source path> do
<destination path>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF027

Nie można skopiować pliku bazy danych szablonu z <source> do <destination>.

Instalator nie mógł ustawić atrybutu FILE_ATTRIBUTE_NORMAL w pliku w ścieżce.

Wybierz inny katalog instalacji.

DF027

Nie można skopiować plików dezinstalacji <value> innej firmy.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF027

Nie można skopiować pliku '<source>' do '<destination>'.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zwolnij miejsce na dysku i powtórz instalację.

DF027

Nie można skopiować pliku z <source> do <destination> <error description>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC

DF027

Nie można zachować oryginalnego pliku aliasu w <path>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF027

Nie można zachować oryginalnego pliku w <path>. <error string>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF027

Nie można przywrócić pliku aliasu w <path> z kopii zapasowej w <path>.

Nie można skopiować pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF028

Nie można przekierować aliasu komputera Mac w <path> odwołującego się do <target path>.

Nie można przekierować aliasu komputera Mac.

 

DF029

ARKServiceControl: Proces <process> może być nadal uruchomiony; mimo to kontynuowany.

Nie można zatrzymać usługi.

 

DF029

ARKServiceControl: StartService: Usługa nie została uruchomiona/zatrzymana <service name>.Current State: <state> Kod zakończenia: <code> Kod usługi SpecificExit: <code>.

Nie można zatrzymać usługi.

 

DF029

ARKServiceControl: Funkcja StopService nie może zatrzymać usługi <service name>. Błąd: <error>.

Nie można zatrzymać usługi.

 

DF030

Nie można zainstalować pliku plist usługi w <path>.

Nie można zainstalować pliku plist usługi.

 

DF031

Nie można odczytać atrybutów wyświetlania pliku <filename>.

Nie można odczytać atrybutów wyświetlania pliku. Być może plik nie istnieje.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji lub wybierz inną lokalizację.

DF032

Nie można przywrócić atrybutów wyświetlania pliku <filename> do <value>04o przy użyciu maski <value>04o.

Nie można ustawić atrybutów wyświetlania pliku. Być może plik nie istnieje.

 

DF033

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki <path>.

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki woluminu.

 

DF033

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki woluminu <path> dla tokena <token>.

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki woluminu.

 

DF034

Nie można dotknąć pliku <filename>.

Awaria polecenia dotykowego.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF034

Podczas wykonywania funkcji SetFileTime wystąpił błąd:<error><error string>.

Awaria polecenia dotykowego.

Spróbuj zainstalować ponownie.

DF035

CreateAlias:Plik ikony nie istnieje w <path> dla ikony <icon name> z plikiem docelowym <filename>.

Nie istnieje plik ikony dla funkcji tworzenia skrótu klawiaturowego.

 

DF036

Ścieżka docelowa już istnieje w <path> dla pliku <filename>.

Plik już istnieje.

 

DF036

Plik znajduje się już w <path>.

Plik już istnieje.

 

DF037

Odnaleziono katalog w lokalizacji pliku '<path>'.

Nie można usunąć katalogu.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC.

DF037

Odnaleziono katalog w lokalizacji pliku.

Nie można usunąć katalogu.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC.

DF037

Nie można usunąć katalogu <ścieżka>. <error description>.

Nie można usunąć katalogu.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC.

DF037

Nie można usunąć katalogu <ścieżka>. Nie można usunąć katalogu. Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC.

DF038

e.what().

Nie można wykonać polecenia zapory.

 

DF038

Nie można dodać reguły zapory.

Nie można wykonać polecenia zapory.

 

DF038

Nie można usunąć reguły zapory.

Nie można wykonać polecenia zapory.

 

DF039

Nie można ustawić ikony folderu. <value>.

Nie można ustawić ikony folderu.

 

DF040

Nie można <register/unregister> czcionki '<font name>'. Błąd: <error message>.

Nie można zarejestrować/wyrejestrować czcionki za pomocą systemu.

 

DF041

Nie można ustawić nazwy wyświetlania lokalizacji dla <filename> przy użyciu pliku modułu <filename> i resID:<resource ID>. Błąd:0x<error code>x.

Nie można ustawić nazwy wyświetlania lokalizacji dla pliku.

 

DF041

Nie można przywrócić nazwy wyświetlania lokalizacji dla <filename>.

Nie można ustawić nazwy wyświetlania lokalizacji dla pliku.

 

DF042

Nie można naprawić pliku <filename>. Jest uszkodzony lub został usunięty na skutek zainstalowania poprawek.

Nie można naprawić pliku poprawki. Jest uszkodzony lub został usunięty podczas instalacji poprawek.

 

DF043

Awaria w 
GetNamedSecurityInfo.

Nie można pobrać uprawnienia zabezpieczeń pliku/folderu.

 

DF043

Nie można zapisać listy ACL pliku <filename>.

Nie można pobrać uprawnienia zabezpieczeń pliku/folderu.

 

DF044

Awaria w SetEntriesInAcl.

Nie można ustawić uprawnień zabezpieczeń pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji i czy logowanie odbyło się w roli administratora.

DF044

Awaria w 
SetNamedSecurityInfo.

Nie można ustawić uprawnień zabezpieczeń pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji i czy logowanie odbyło się w roli administratora.

DF044

Nie można przydzielić lub utworzyć identyfikatora SID.

Nie można ustawić uprawnień zabezpieczeń pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji i czy logowanie odbyło się w roli administratora.

DF044

Nie można przywrócić listy ACL pliku <filename>.

Nie można ustawić uprawnień zabezpieczeń pliku/folderu.

Sprawdź, czy masz pełny dostęp do lokalizacji instalacji i czy logowanie odbyło się w roli administratora.

DF045

Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku <filename>. <error description>.

Nie można utworzyć kopii zapasowej pliku w poleceniu poprawki. Być może plik nie istnieje.

 

DF046

Nie można <make/unmake> utworzyć folderu systemowego dla <folder name> Błąd: <error>.

Nie można ustawić folderu w folderze systemowym.

 

DF047

ARKServiceControl:: Funkcja InstallService nie może ustawić
opisu dla usługi <service name>. Błąd: <error>.

Nie można ustawić opisu usługi.

 

DF047

ARKServiceControl::
Funkcja ModifyService nie może ustawić opisu dla usługi <service name>. <value>.

Nie można ustawić opisu usługi.

 

DF048

ARKServiceControl::
Funkcja InstallService nie może zainstalować usługi <service name>. Błąd: <error>.

Instalacja usługi nie powiodła się.

 

DF049

ARKServiceControl::
Funkcja UninstallService nie możne usunąć usługi <service name>. Błąd: <error>.

Usunięcie usługi nie powiodło się.

 

DF050

ARKServiceControl::
Funkcja ModifyService uległa awarii dla usługi <service name>. <value>.

Modyfikacja usługi nie powiodła się.

 

DF050

ARKServiceControl::
Funkcja ModifyService uległa awarii podczas zapisywania poprzedniej konfiguracji usługi.

Modyfikacja usługi nie powiodła się.

 

DF051

Nie można pobrać danych konfiguracji usługi.

Nie można pobrać danych konfiguracji usługi.

 

DF051

Nie można pobrać dojścia usługi dla nazwy usługi '<service name>'. Błąd: <error>.

Nie można pobrać danych konfiguracji usługi.

 

DF052

Nie można otworzyć pliku.

Nie można otworzyć pliku. Być może plik nie istnieje lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Upewnij się, że plik istnieje i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DF053

Nie można <enable/disable> łączyć funkcji Wow64FsReflection. <value>.

Nie można włączyć/wyłączyć przekierowania systemu plików (WOW64).

 

DF054

Nie można pobrać wersji pliku.

Nie można pobrać wersji pliku. Plik może nie zawierać informacji o wersji.

 

DF054

Nie można odczytać wersji pliku programu Adobe dla ścieżki pliku '<path>'.

Nie można pobrać wersji pliku. Plik może nie zawierać informacji o wersji.

 

DF055

Istniejący plik jest w formacie <file type>, a powinien być w formacie <file type> w <path>.

Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DF055

IAF:AFV_CompareFiles. Porównanie wersji pomiędzy ścieżką '<filepath>' i ścieżką '<filepath>' nie powiodło się.

Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DF055

Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu.

Zażądano wersji dwóch różnych plików różnego typu.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DF056

Pusty segment ścieżki może znajdować się tylko na początku. Sprawdź ścieżkę <path>.

Nieprawidłowa ścieżka pliku. Pusty segment ścieżki może znajdować się tylko na początku.

 

DF057

Nie można ustawić atrybutów pliku na wartość normalne dla pliku <filename>.

Nie można ustawić atrybutów pliku.

 

DF058

Nie można pobrać dojścia Menedżera usług.

Nie można otworzyć Menedżera usług.

 

DF059

ARKServiceControl::
Funkcja StartService nie może uruchomić usługi <service name>. Błąd: <error>.

Uruchomienie usługi nie powiodło się.

 

DF060

Nie można pobrać nazwy woluminu dla ścieżki <path>.

Nie można pobrać nazwy woluminu dla ścieżki.

 

DF061

Długość ścieżki redystrybucyjnej przekracza MAX_PATH.

Długość ścieżki pliku przekracza maksymalny limit.

 

DF062

Plik jest używany przez inny proces.

Plik jest używany przez inny proces.

 

DF063

Nie można zainstalować monitora usług.

Nie można zainstalować monitora usług.

 

DF063

Nie można usunąć monitora usług.

Nie można usunąć monitora usług.

 

DF063

Nie można uruchomić monitora usług.

Nie można uruchomić monitora usług.

 

DF064

Nie można dodać listy ACL dla usługi : <service name>.

Nie można wykonać polecenia listy ACL dla usługi.

 

DF064

ServiceACL::DoPerform: Nie można przydzielić identyfikatora SID. Błąd: <last-errorDF038>

Nie można wykonać polecenia listy ACL dla usługi.

 

DS — Błędy źródła wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DS001

Nie można zainstalować obrazu dysku w
<path to disk>. Sprawdź, czy obraz dysku nie jest uszkodzony.

Nie można zainstalować obrazu dysku. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Włóż ponownie lub zainstaluj dysk.

DS002

Zasób jest chroniony, ale nie dostarczono klucza.

Zasób jest chroniony, ale nie dostarczono klucza.

 

DS003

Nie można wyodrębnić '<zip filename>'.
Błąd: <error code>.
Nie można wyodrębnić pliku z pliku zip. Pakiet instalatora może być uszkodzony lub nie ma miejsca na dysku. Zobacz temat „BŁĄD KRYTYCZNY: Nie można wyodrębnić zasobów...” | Dziennik instalatora | CS5, CS5.5.

DS005

Wymagana jest właściwość INSTALLDIR.

Nie odnaleziono właściwości INSTALLDIR. Tabela warunków jest nieprawidłowa.

Wyodrębnij ponownie lub skopiuj zawartość instalatora

DS006

Nieprawidłowe operatory warunkowe + ciągi warunkowe.

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

 

DS006

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

 

DS006

Nieprawidłowy logiczny operator warunkowy + ciągi warunkowe.

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

 

DS006

Obsługiwanymi operatorami warunkowymi
są: == !=.

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

 

DS006

Obsługiwanymi operatorami logicznymi są:
&&.

Nieprawidłowe wpisy w tabeli warunków.

 

DS007

Nie ustawiono właściwości TotalSize w bazie danych.

Nie odnaleziono właściwości INSTALLDIR.

 

DS008

ParentProductAdobe
Nie odnaleziono właściwości kodu dla ładunku <product name.product version.code> w bazie danych.

Nie odnaleziono właściwości TotalSize.

 

DS009

„Nie można pobrać pełnej nazwy czcionki z pliku czcionek + src”.

Nieprawidłowa czcionka.

 

DS010

Nieprawidłowy plik biblioteki <filename>. Nie można pobrać adresu interfejsu API GetCommandObject
dla polecenia <command name>.

Nieprawidłowy moduł.

 

DS010

Plik automatycznej rejestracji '<filename>' jest nieprawidłowy. <error code>.

Nieprawidłowy moduł.

 

DS011

<product name.product version.code>: nie odnaleziono ładunku w folderze ładunków: <path>.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Nieprawidłowa ścieżka katalogu głównego + katalog główny.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Brak informacji o nośniku dla lokalizacji źródła wymiennego.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Ścieżka ładunku nie istnieje lub nośnik nie został określony.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Nie można odnaleźć źródła ładunku.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Pakiet Apple nie istnieje w: <path>.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Nie można zlokalizować aplikacji w <path>.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS011

Nie można
odnaleźć instalatora MSI <path>.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DS012

LocalizeFile: Nie odnaleziono zlokalizowanego ciągu dla ustawień regionalnych '<locale>' spróbuj pobrać dla en_US.

Nie odnaleziono zlokalizowanego ciągu dla danych ustawień regionalnych.

Wybierz inny język instalacji.

DS012

LocalizeFile: Nie odnaleziono zlokalizowanego ciągu dla ustawień regionalnych '<locale>'.

Nie odnaleziono zlokalizowanego ciągu dla danych ustawień regionalnych.

Wybierz inny język instalacji.

DS013

Sprawdzanie aktualizacji ładunków/relacji konfliktu: Awaria oznaczona kodem <error code>.

Aktualizacja nie jest zgodna z zainstalowanym produktem.

 

DS013

Ładunek <payload code> został już zainstalowany i ładunek sesji <payload code> nie zawiera aktualizacji/relacji konfliktu.

Aktualizacja nie jest zgodna z zainstalowanym produktem.

 

DS014

Pusta lista plików dla polecenia DefragFiles.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Przekazano nieprawidłową akcję <action>. Powinna mieć wartość 0 lub 1.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Podano nieprawidłowe wartości parametru.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

ServiceInstall:Dostarczono nieprawidłową liczbę argumentów.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Nieznany identyfikator SID : + mSID.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Nieznane uprawnienie: + mPermission.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Dostarczono nieobsługiwany typ ładunku toInstallThirdParty Ładunek: <Type>.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS014

Nieprawidłowa akcja: <action> dla polecenia ARKServiceControl.

Nieprawidłowy parametr.

Uruchom ponownie instalatora. Jeśli problem znowu wystąpi, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DS015

Nie można odczytać łącza docelowego symlink pliku źródłowego <filename>.

Łącze symlink jest uszkodzone lub administrator nie ma wystarczających uprawnień.

Zobacz temat Błędy instalacji z kodem zakończenia 6 lub 7 | CC.

DS016

funkcja dezinstalacji bazy danych nie obsługuje relokacji.

Funkcja dezinstalacji bazy danych nie obsługuje relokacji.

 

DS017

Wartość <value> jest uszkodzona. Plik Sig '<filename>' jest uszkodzony lub nieobecny.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony. Weryfikacja pliku Sig nie powiodła się.

 

DS017

Wartość <value> jest uszkodzona. Plik '<filename>' jest uszkodzony. OCEError: <error>.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony. Weryfikacja pliku Sig nie powiodła się.

 

DS017

Wartość <value> jest uszkodzona. Plik '<filename>' jest uszkodzony. Niezgodność nazwy pliku.

Nieprawidłowy nośnik instalacyjny. Pakiet instalatora może być uszkodzony. Weryfikacja pliku Sig nie powiodła się.

 

DR — Błędy rejestru wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DR001

Funkcja RegGetKeySecurity
uległa awarii: <return code>\n

Nie można pobrać deskryptora zabezpieczeń dla klucza rejestru. Klucz rejestru nie istnieje lub administrator ma niewystarczające uprawnienia.

 

DR002

Funkcja GetSecurityDescriptor
Dacl uległa awarii <error code>\n

Nie można pobrać poufnej listy kontroli dostępu (DACL) w podanym deskryptorze zabezpieczeń. Administrator nie ma wystarczających uprawnień lub uprawnienia są uszkodzone.

 

DR003

Nie można utworzyć identyfikatora SID.
Błąd <error>\n

Utworzenie identyfikatora SID nie powiodło się.

 

DR004

Funkcja SetEntriesInAcl uległa awarii <return code>\n

Nie można dodać nowej listy kontroli dostępu (ACL) w kluczu rejestru. Administrator nie ma wystarczających uprawnień lub uprawnienia są uszkodzone.

 

DR005

Deskryptor InitializeSecurity
uległ awarii
<error code>\n

Awaria inicjowania deskryptora zabezpieczeń.

 

DR006

Błąd funkcji SetSecurityDescriptor
Dacl! (rc<error code>lu)

Nie można ustawić informacji na poufnej liście kontroli dostępu (DACL). Administrator nie ma wystarczających uprawnień lub uprawnienia są uszkodzone.

 

DR007

Błąd RegSetKeySecurity! (rc=<error code>lu)

Nie można ustawić uprawnień zabezpieczeń na klucz rejestru. Administrator nie ma wystarczających uprawnień lub uprawnienia są uszkodzone.

 

DR008

Nieznany identyfikator SID : + mRole

Nieznana wartość parametru identyfikatora SID w bazie danych instalatora.

 

DR009

Nieznane uprawnienie: + mPerm

Nieznana wartość parametru uprawnienia w bazie danych instalatora.

 

DR010

Utworzenie klucza rejestru nie powiodło się — Uruchom wersję 64-bitową:<is64bit> katalog główny:<root> rola:<role> uprawnienie:<permissions> klucz:<key>. Błąd:<błąd>

Nie można zmodyfikować klucza rejestru. Administrator może mieć niewystarczające uprawnienia.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR011

Usuwanie klucza rejestru — błąd. Błąd <błąd>

Nie można zmodyfikować klucza rejestru.Klucz rejestru nie istnieje lub administrator ma niewystarczające uprawnienia.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR012

Ustawienie wartości rejestru nie powiodło się. <error>

Nie można ustawić wartości rejestru.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR013

Usuwanie wartości rejestru – błąd. Błąd: <błąd>

Nie można usunąć wartości rejestru.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DR014

Otwieranie klucza — błąd. Klucz: <key> Błąd: <error>

Błąd otwierania klucza rejestru. Klucz rejestru nie istnieje lub administrator ma niewystarczające uprawnienia.

Zobacz Błąd dziennika instalacji: błąd klucza rejestru | Creative Suite 5, CS5.5 | Windows.

DW — Błędy obiegu pracy wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DW001

Ustaw stan anulowania ładunku.

Użytkownik anulował operację.  

DW002

Odebrano niespodziewaną odpowiedź użytkownika; anulowanie...

Anulowana operacja użytkownika.

 

DW001

Odebrano nieznaną odpowiedź użytkownika; anulowanie...

Użytkownik anulował operację.

 

DW001

Użytkownik anulował operację.

Użytkownik anulował operację.

 

DW001

Żądanie odpowiedzi użytkownika nie zostało obsłużone.

Użytkownik anulował operację.

 

DW002

Nie można wyróżnić wiadomości z kolejki wiadomości wątków.

Nie można wyróżnić wiadomości z kolejki wiadomości wątków.

 

DW003

Funkcja InstallPayload uległa awarii.

Instalacja ładunku nie powiodła się.

 

DW004

Funkcja RepairPayload nie powiodła się.

Naprawa ładunku nie powiodła się.

 

DW005

Funkcja UninstallPayload uległa awarii.

Dezinstalacja ładunku nie powiodła się.

 

DW005

Błąd dezinstalacji.

Dezinstalacja ładunku nie powiodła się.

 

DW006

Instalacja pakietu Apple nie powiodła się.

Instalacja pakietu Apple nie powiodła się.

 

DW007

Nie udało się pobrać woluminu docelowego. Nie można kontynuować instalacji pakietu Apple.

Nie udało się pobrać woluminu docelowego. Nie można kontynuować instalacji pakietu Apple.

 

DW008

Nie można pobrać katalogu instalacji z mapy Właściwości. Nie można kontynuować instalacji pakietu Apple.

Nie odnaleziono wartości właściwości w tabeli właściwości.

 

DW008

Nie można odczytać właściwości instalacji dla operacji naprawy.

Nie odnaleziono wartości właściwości w tabeli właściwości.

 

DW008

Nie można odczytać ścieżki ładunku dla operacji naprawy.

Nie odnaleziono wartości właściwości w tabeli właściwości.

 

DW008

Nie zdefiniowano adobeCode

Nie odnaleziono wartości właściwości w tabeli właściwości.

 

DW008

Właściwość adobeCode jest pusta

Nie odnaleziono wartości właściwości w tabeli właściwości.

 

DW009

Dostarczono nieobsługiwany typ ładunku InstallThirdPartyPayload: <type>

Nieobsługiwany typ ładunku dostarczony dla ładunków innych firm.

 

DW010

Podjęto próbę naprawy typu ładunku innej firmy, który nie obsługuje naprawy.

Podjęto próbę naprawy typu ładunku innej firmy, który nie obsługuje naprawy.

 

DW010

Fizycznie naprawa ładunków zainstalowanych za pomocą wersji Instalatora 0.0.75.0 i starszych nie jest obsługiwana na komputerach Mac — błąd nie jest krytyczny

Podjęto próbę naprawy typu ładunku innej firmy, który nie obsługuje naprawy.

 

DW010

Fizycznie naprawa ładunków zainstalowanych za pomocą wersji Instalatora 0.0.75.0 i starszych nie jest obsługiwana na komputerach Mac.

Podjęto próbę naprawy typu ładunku innej firmy, który nie obsługuje naprawy.

 

DW010

Funkcja RepairThirdPartyPayload nie jest obsługiwana

Podjęto próbę naprawy typu ładunku innej firmy, który nie obsługuje naprawy.

 

DW011

<product name.product version.code> : Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana; niepowodzenie...

Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana

 

DW011

Odinstaluj <product name> oddzielnie. Dezinstalacja pakietu Apple <product name> nie jest obecnie obsługiwana.

Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana

 

DW011

Funkcja UninstallThirdParty
Payload nie jest
obsługiwana

Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana

 

DW011

Nie można zlokalizować funkcji dezinstalacji aplikacji <uninstall path>. Zakłada się, że aplikacja została już odinstalowana.

Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana

 

DW011

Typ ładunku nie obsługuje dezinstalacji: .append(inType)

Dezinstalacja ładunku innej firmy nie jest obsługiwana

 

DW012

Nie można załadować biblioteki '<filepath>' — Nie można odnaleźć pliku.

Nie można załadować pliku biblioteki instalatora. Brakuje przynajmniej jednego pliku biblioteki lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

 

DW012

Nieprawidłowy plik biblioteki <filepath>. Nie można pobrać interfejsu <API name> API.

Nie można załadować pliku biblioteki instalatora. Brakuje przynajmniej jednego pliku biblioteki lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

 

DW013

Nie można ustawić zależnego błędu operacji.
Wstawianie automatycznie utworzonego wyniku błędu.

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW013

Operacja ładunku nie powiodła się z powodu <error>.

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW013

Operacja na ładunku nie powiodła się, ponieważ wystąpił nieznany wyjątek.

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW013

instrukcje dotyczące
tworzenia błędu:

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW013

exceptionString

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW013

re.what()

Podczas instalacji wystąpił nieznany wyjątek.

Uruchom instalację ponownie. Jeśli błąd nie zniknie, uruchom narzędzie CC Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW014

Dane PDB zostały już zainicjowane dla ładunku +
mAdobeCode.

Dane sesji/PDB zostały już zainicjowane dla ładunku.

 

DW014

Dane PDB ustawione dla ładunku mają nieprawidłowy kod AdobeCode.

Dane sesji/PDB zostały już zainicjowane dla ładunku.

 

DW014

Dane sesji zostały już zainicjowane dla ładunku + mAdobeCode.

Dane sesji/PDB zostały już zainicjowane dla ładunku.

 

DW014

Dane sesji ustawione dla ładunku mają nieprawidłowy kod AdobeCode.

Dane sesji/PDB zostały już zainicjowane dla ładunku.

 

DW015

Próbowano ustawić wynik zależnej operacji dla ładunku, który tego nie wymaga.

Nieprawidłowy parametr.

Przyczyny:

 • Odnaleziono nieznany typ zależności pomiędzy ładunkami.
 • Nieprawidłowy plik rozmieszczania.
Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW015

InstallOperationsQueue:
Instalacja i usuwanie ładunków w tym samym czasie wykonywania nie jest obsługiwane.

Nieprawidłowy parametr.

Przyczyny:

 • Odnaleziono nieznany typ zależności pomiędzy ładunkami.
 • Nieprawidłowy plik rozmieszczania.
Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW015

Nieprawidłowa akcja instalatora <install/uninstall> dla <product name.product version.code>.

Nieprawidłowy parametr.

Przyczyny:

 • Odnaleziono nieznany typ zależności pomiędzy ładunkami.
 • Nieprawidłowy plik rozmieszczania.
Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW015

Nieznany typ
zależności.

Nieprawidłowy parametr.

Przyczyny:

 • Odnaleziono nieznany typ zależności pomiędzy ładunkami.
 • Nieprawidłowy plik rozmieszczania.
Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW015

Nieprawidłowy stan instalacji <int> dla <nazwa produktu.wersja produktu.kod>

Nieprawidłowy parametr.

Przyczyny:

 • Odnaleziono nieznany typ zależności pomiędzy ładunkami.
 • Nieprawidłowy plik rozmieszczania.
Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW016

UWAGA: Nie można ustawić akcji
na ładunek <product name.product version.code>
, ponieważ została ona już zaktualizowana
za pomocą ładunku <product name.product version.code>

Zainstalowano już nowszą wersję ładunku, więc nie można zainstalować starszej wersji ładunku nośnika.

 

DW017

PayloadPolicyNode.
SetAction: <code> ładunek
<nazwa produktu.wersja produktu.kod> wymagany przez
<nazwa produktu.wersja produktu.kod>, ale nie jest wolny. Przyczyna: <string>

Nie można ustawić akcji ładunku z powodu pewnych ograniczeń.

 

DW018

Jest już zainstalowana starsza wersja productName

Jest już zainstalowana starsza wersja produktu.

Odinstaluj starszą wersję, a następnie spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW019

Serializuj produkt, a następnie uruchom tego instalatora.

Nie można zainstalować zawartości chronionej w trybie próbnym.

Serializuj produkt, a następnie uruchom instalatora ponownie.

DW020

UWAGA: Nie można ustawić akcji na ładunek <nazwa produktu.wersja produktu.kod>, ponieważ zainstalowano ładunek wywołujący konflikt.

Nie można zainstalować ładunku, ponieważ na urządzeniu zainstalowano już ładunek wywołujący konflikt.

Odinstaluj te produkty, uruchom ponownie komputer, a następnie ponownie uruchom instalator.

DW021

„Ładunek <nazwa produktu.wersja produktu.kod> wersji: <version> nie jest obsługiwany w tej wersji: <version> RIBS.

Nie można zainstalować ładunku za pomocą bieżącego instalatora.

 

DW021

Nieobsługiwana wersja ładunku w pakiecie.

Nie można zainstalować ładunku za pomocą bieżącego instalatora.

 

DW022

„AdobeCode + logID +
z wersją
(+ ładunek >buildInfoInstallerProp
Created + już
zainstalowano z niezgodną wersją
( + existingPayload->mIdentifier + ”

Zainstalowano już niezgodne ładunki.

 

DW022

Zainstalowano już niezgodne ładunki.

Zainstalowano już niezgodne ładunki.

 

DW023

errMsg

Nośnik instalatora nie ma ładunku nadrzędnego dla ładunku rozszerzenia (langpack/patch).

 

DW024

errMsg

Nośnik instalatora nie ma ładunku nadrzędnego interfejsu użytkownika dla ładunku, który wymaga elementu nadrzędnego interfejsu użytkownika.

 

DW025

Niektóre krytyczne zależności to
ładunki <value>

Nośnik instalatora nie ma zależnego ładunku (krytycznego/wymaganego/
zalecanego) dla ładunku.

 

DW026

"Nie można odnaleźć ładunku, który jest wystarczający <nazwa produktu.wersja produktu.kod> zależność od: Rodzina: <nazwa_rodziny> ProductName: <nazwa_produktu> MinVersion: <version>.

Nośnik instalatora nie ma zależnego ładunku (wymaganego) dla ładunku.

 

DW027

Sesja ma zależności, które nie są wystarczające

Nośnik instalatora nie ma zależnego ładunku (krytycznego) dla ładunku.

 

DW028

InstallOperationsQueue: Zbiór instrukcji jest pusty

Nie można zainstalować żadnego ładunku z nośnika.

Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie aplikacje. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW028

Nie można otworzyć kolejki operacji Nie można zainstalować żadnego ładunku z nośnika. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie aplikacje. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DW029

Akcja niestandardowa dla ładunku + ładunek->LogID() + chce pominąć ten ładunek. Pomijanie ładunku.

Akcja niestandardowa dla ładunku (lub jeden z jej zależnych ładunków) chce pomijać ten ładunek.

 

DW029

Ładunek + retValue->LogID()
+ nie można zainstalować z powodu
pominięcia zależnej operacji
, czego wymaga akcja niestandardowa

Akcja niestandardowa dla ładunku (lub jeden z jej zależnych ładunków) chce pomijać ten ładunek.

 

DW030

Akcja niestandardowa dla
ładunku +
payload->LogID() + zwrócony błąd.
Błąd ładunku.

Akcja niestandardowa dla ładunku zwróciła błąd

 

DW031

„Ładunek: +
parentPayload->
LogID() + został
zaktualizowany i wybrany do naprawy.
Poprawka + payload->LogID() + zostaną teraz odinstalowane.”

Poprawka do ładunku zostanie odinstalowana, ponieważ ładunek jest naprawiany.

 

DW035

Instalator poprawek: + retValue->LogID() + został już zainstalowany. Nie można naprawić/zainstalować ponownie instalatorów poprawek

Poprawka została już zainstalowana.

 

DW037

Konfiguracja została już uruchomiona.

Zostało już uruchomione inne wystąpienie konfiguracji instalatora Adobe.

Zamknij wszystkie instalacje i spróbuj zainstalować ponownie.

DW038

Bieżący użytkownik nie posiada wystarczających poświadczeń
zabezpieczeń
, aby zainstalować to oprogramowanie.

Bieżący użytkownik nie posiada wystarczających poświadczeń zabezpieczeń, aby zainstalować to oprogramowanie.

Zaloguj się na koncie administratora i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW039

„Wybór ładunku +
payload->LogID() +
nie jest dozwolony.
Jest niewybieralny i
powinien być usunięty z pliku deployment.xml ”

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

„Określone ładunki z
pliku rozmieszczania zostały już odinstalowane. Określ inne odpowiednie akcje ładunku poza sterownikiem.”

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

W pliku rozmieszczania został określony nieprawidłowy kod AdobeCode: + logID

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można połączyć akcji donotinstall z akcjami usuwania w pliku rozmieszczania.

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można połączyć akcji instalacji/naprawy z akcjami usuwania w pliku rozmieszczania.

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można naprawić ładunków w trybie instalacji.

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można ustawić wyborów ładunków instalatora z dyskretnego pliku rozmieszczania

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

EDTWorkflow: Nie można ustawić akcji '<install/uninstall>' dla ładunku <product name.product version.code>, ponieważ nie jest to ładunek innej firmy.

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można załadować pliku rozmieszczania

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Ładunek + payload->
LogID() + nie został zainstalowany
, więc nie powinien być w pliku rozmieszczania

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

RIBSConstants::
kPropDriver
Payload Code + nie określono właściwości w pliku rozmieszczania dla trybu dezinstalacji

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

akcja configdbonly jest
obsługiwana tylko dla obiegów pracy EDT

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można odczytać opcji ładunku z pliku wdrażania: <path>

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW039

Nie można załadować
pliku wdrażania: <path>

Nieprawidłowy plik rozmieszczania.

 

DW040

Produkt nie jest już zainstalowany

Produkt nie jest zainstalowany. Nie można kontynuować dezinstalacji.

 

DW040

Produkt <code> nie
jest zainstalowany. Nie można kontynuować dezinstalacji

Produkt nie jest zainstalowany. Nie można kontynuować dezinstalacji.

 

DW041

Wolumin katalogu INSTALLDIR <volume name> nie istnieje.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Katalog INSTALLDIR nie może być
ścieżką katalogu głównego.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Katalog INSTALLDIR zawiera
nieprawidłowe znaki.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Katalog INSTALLDIR nie zawiera pełnej ścieżki.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Katalog INSTALLDIR nie znajduje się na
lokalnym woluminie.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Katalog INSTALLDIR jest na woluminie uwzględniającym wielkość liter.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Ścieżka katalogu INSTALLDIR przekracza maksymalną dopuszczalną długość.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Ścieżka katalogu INSTALLDIR nie znajduje się na zapisywalnym woluminie.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Nieprawidłowy katalog INSTALLDIR + myInstallDir

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Nieprawidłowy katalog INSTALLDIR - <install path>

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Co najmniej jedna
ścieżka ponownej instalacji
jest do woluminu, który nie jest już zainstalowany: '<volume path>'

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW041

Długość ścieżki '<install path>' przekracza
maksymalny limit.

Katalog instalacji jest nieprawidłowy.

Wybierz inny katalog instalacji.

DW042

Nie można utworzyć wpisu ARP dla języka : <language code>

Produkt nie obsługuje wybranego języka instalacji.

 

DW042

Języka + cit->
second +
nie ma na liście obsługiwanych
języków

Produkt nie obsługuje wybranego języka instalacji.

 

DW042

Ładunek sterownika <product name.product version.code>nie obsługuje wybranego języka instalacji : <language code>

Produkt nie obsługuje wybranego języka instalacji.

 

DW043

Nie można pobrać listy obsługiwanych języków

Nie można pobrać listy obsługiwanych języków.

 

DW044

Błąd podczas ustawiania akcji dla + payload->LogID() + :

Nie można ustawić akcji ładunku z powodu pewnych ograniczeń.

 

DW046

Po procesach wywołujących konflikt
uruchomione były - <list of conflicting processes>

Uruchomiono procesy wywołujące konflikt. Zamknij proces wywołujący konflikt i kontynuuj.

 

DW047

Funkcja sprawdzania wymagań systemowych
uległa awarii

Funkcja sprawdzania wymagań systemowych uległa awarii.

 

DW048

Funkcja sprawdzania wymagań miejsca na dysku uległa awarii

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.

Zwolnij miejsce na dysku instalacyjnym i systemowym, a następnie spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW048

Ładunek : <code> miejsca na dysku <value> wymaganego w '<install path>' jest więcej niż wolnego miejsca <value>

Niewystarczająca ilość wolnego miejsca na dysku.

Zwolnij miejsce na dysku instalacyjnym i systemowym, a następnie spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW049

Ładunek + p->LogID()
+ ma działanie + GetStrFromPayload
Action (actionState) +
\, ale nie resultState

Instalacja ładunku została pominięta z powodu błędu lub operacji anulowania przez użytkownika.

 

DW050

Kod Adobe ładunku + nazwa
ładunku | + *msg

Nie można zainstalować/odinstalować ładunku

 

DW050

Podczas instalacji zostały odnalezione następujące błędy ładunku: <value>

Nie można zainstalować/odinstalować ładunku  

DW051

Zależność ładunku sesji <value> <value> <value> <value> została zmieniona.

Zależność ładunków w nośniku różni się od już zainstalowanego ładunku.

 

DW052

Produkt podstawowy nie jest zainstalowany.

Działanie poprawki nie może być kontynuowane. Tę poprawkę można uruchomić, tylko jeśli zainstalowano na urządzeniu produkt podstawowy.

Zainstaluj produkt podstawowy, a następnie poprawkę.

DW054

Polecenie PatchFile narusza klucz.

Poprawka próbuje zaktualizować plik z kluczem Sassafras na komputerze użytkownika

Instalowana jest poprawka niestandardowa. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

DW054

Polecenie InstallFile narusza klucz.

Poprawka próbuje zaktualizować plik z kluczem Sassafras na komputerze użytkownika

Instalowana jest poprawka niestandardowa. Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać pomoc.

DW054

Nie można zainstalować poprawki standardowej w
aplikacji dostosowanej.

Nie można zainstalować poprawki standardowej w aplikacji dostosowanej.

Skontaktuj się z administratorem systemu, aby uzyskać dostęp do poprawki niestandardowej.

DW055

Nie można uruchomić procesu '<command>'. <error>

Nie można uruchomić procesu.

 

DW055

Nie można uruchomić ścieżki redystrybucyjnej.

Nie można uruchomić procesu.

 

DW056

Przekazano pusty parametr do RunApplication.

Przekazano pusty parametr do funkcji uruchamiania procesu.

 

DW057

Nie można pobrać bieżącego tokena procesu - <error code>\n

Nie można pobrać bieżącego tokena procesu.

 

DW058

Nie można sprawdzić wartości uprawnienia SE_DEBUG_NAME

Nie można sprawdzić wartości uprawnienia.

 

DW059

Nie można dostosować uprawnień tokena dla bieżącego procesu - \n

Nie można dostosować uprawnień tokena dla bieżącego procesu

 

DW060

Nie można zakończyć procesu '<process name>' <error>

Nie można zakończyć procesu.

 

DW061

Nie można pobrać dojścia procesu dla procesu (<process id>) '<application path>' <error>.

Błąd otwierania procesu.

 

DW062

Nie można znaleźć folderu tokenu <token>.

Nieprawidłowy token katalogu.

Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW062

Nie można zlokalizować folderu dla tokena + inToken

Nieprawidłowy token katalogu.

Zamknij wszystkie procesy wywołujące konflikt i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DW064

Nie spełniono wymagań pamięci dla <product name.product version.code>

Nie spełniono wymagań pamięci.

 

DW065

Nie spełniono wymagań wyświetlania dla <product name.product version.code>

Nie spełniono wymagań wyświetlacza.

 

DW066

Nie spełniono wymagań systemu operacyjnego dla <product name.product version.code>

Nie spełniono wymagań systemu operacyjnego.

 

DW067

Nie spełniono wymagań procesora CPU dla <product name.product version.code>

Nie spełniono wymagań procesora CPU.

 

DW068

Nie można pobrać bieżącej wersji MSI

Nie można pobrać bieżącej wersji MSI.

 

DW069

Została już uruchomiona inna instalacja MSI. Zakończ tę instalację przed uruchomieniem kolejnej.

Została już uruchomiona inna instalacja MSI.

 

DW070

Być może system korzysta z małej ilość pamięci. Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie system, a następnie spróbuj ponownie.

Niewystarczająca ilość pamięci.

Zamknij wszystkie aplikacje, uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj zainstalować ponownie.

DW071

Nie można interpretować kodu zakończenia ładunku innej firmy.

Błąd związany z kodem zakończenia.

 

DW071

Zwrócono błąd kodu zakończenia.

Błąd związany z kodem zakończenia.

 

DW071

Nie można pobrać kodu zakończenia dla aplikacji innej firmy.

Błąd związany z kodem zakończenia.

 

DW072

Nie można zapisać ładunku innej firmy w pamięci podręcznej w: <payload-path>.

Nie można zapisać w pamięci podręcznej ładunku.

 

DW073

Instalacja ładunku MSI nie powiodła się. Błąd: <return-value> -
Nie udało się zainstalować MSI.<return-value-error-string>\nMSI Komunikat o błędzie: <MSI-error-message>.

Nie udało się zainstalować MSI.

 

DB — Błędy bazy danych wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DB001

Nie można otworzyć sesji SLCache. Błąd: <error>.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony. Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Nie można otworzyć pliku bazy danych «<filename>», aby odczytać właściwość <property name>.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Plik bazy danych '<filename>' nie istnieje.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Nie można otworzyć pliku bazy danych <nazwa pliku>.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Nie można uzyskać dostępu do właściwości instalacji dla operacji naprawy.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Nie można uzyskać dostępu do właściwości dla operacji dezinstalacji.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

Nie można otworzyć bazy danych dezinstalacji dla klucza magazynu <key>.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB001

logStr.

Błąd otwierania bazy danych. Plik bazy danych lub pakiet instalatora może być uszkodzony.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB002

Błąd ustawiania limitu czasu zajętości: (<error code>) <error message>.

Błąd limitu czasu bazy danych

Zamknij wszystkie instalacje i spróbuj zainstalować ponownie.

DB003

krok sqlite: (<error code>) <error message>.

Krok bazy danych zakończył się niepowodzeniem, ponieważ zapytanie jest nieprawidłowe.

Zamknij wszystkie instalacje i spróbuj zainstalować ponownie.

DB004

finalizacja sqlite: (<error code>) <error message>. Błąd finalizacji bazy danych Sqlite. Uruchom narzędzie Creative Cloud Cleaner i usuń wszystkie produkty. Zobacz temat Rozwiązywanie problemów z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner.

DB005

przygotowanie sqlite: '<query string>' (<error code>) <error message>.

Przygotowanie bazy danych zakończyło się niepowodzeniem, ponieważ ciąg zapytania jest nieprawidłowy.

Zamknij wszystkie instalacje i spróbuj zainstalować ponownie.

DB006

Nie udało się dodać kolekcji <collection id>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB006

Nie udało się dodać ładunku <payload code> do kolekcji <collection id>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB006

Nie udało się usunąć kodu AdobeCode <code name>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB006

Nie udało się ustawić ładunku installState dla ładunku <payload code>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB006

Nie udało się ustawić zainstalowanego stanu kodu AdobeCode <code name>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB006

Operacja usunięcia SLCache zakończyła się niepowodzeniem. Błąd: <error code>.

Błąd aktualizacji bazy danych CAPS. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB007

Nie udało się dodać ładunku <payload code> do kolekcji <collection id>.

Otwieranie bazy danych CAPS zakończyło się niepowodzeniem. Baza danych CAPS może być uszkodzona.

 

DB008

Nie można pobrać wpisów z tabeli Zasoby.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki <path>.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można pobrać danych aliasu dla ścieżki woluminu <path> dla tokena <token>.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można pobrać danych aliasu z bd dezinstalacji dla klucza magazynu <key>.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można pobrać danych woluminu tokena z bd dezinstalacji dla klucza magazynu <key>.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można odczytać właściwości instalacji dla operacji naprawy.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można odczytać właściwości dla operacji dezinstalacji.

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB008

Nie można użyć właściwości 'UninstallSeq' do ustalania sekwencji dezinstalacji. Podejmowanie próby dezinstalacji podstawowej ...

Błąd zapytania bazy danych. Być może nie ma wpisu w tabeli.

Ponownie wypakuj lub skopiuj zawartość katalogu instalatora.

DB009

Funkcja CreateUninstallDataBase uległa awarii po wybraniu polecenia + curCommand->GetName().

Tworzenie bazy danych zakończyło się niepowodzeniem. Być może plik bazy danych nie istnieje.

Zwolnij miejsce na dysku i spróbuj ponownie dokonać instalacji.

DB010

CreateUninstallDataBase: Nie można wstawić do właściwości <value>=<value>.

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem.

 

DB010

Nie można przechować danych aliasu dla ścieżki w <path> z powodu błędu <error>.

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem.

 

DB010

Nie można przechować danych aliasu dla ścieżki w <path>.

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem.

 

DB010

Nie można przechować danych aliasu woluminu tokena dla tokena <token> ze ścieżką woluminu w <path> z powodu błędu <error>.

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem.

 

DB010

Nie można przechować danych aliasu woluminu tokena dla tokena <machine architecture> ze ścieżką woluminu w <path>.

Aktualizacja bazy danych zakończyła się niepowodzeniem.

 

DB011

ostr.str().

Otwieranie pakietu MSI Installer zakończyło się niepowodzeniem. Pakiet instalatora może być uszkodzony.

 

DM — Błędy urządzenia wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna
DM001

Nie można zlokalizować narzędzia md5 w <path>.

Nie można zlokalizować narzędzia md5 w /sbin/md5.

DM002

Nie można zlokalizować narzędzia poprawki w <path>.

Nie można zlokalizować narzędzia poprawki w /usr/bin.bspatch.

DM003

Ładunek <Payload code> określony we wdrażaniu. Obecnie działa na urządzeniu <machine architecture>. Pomijanie ładunku. AdobeCode: + i->adobeCode + Nazwa produktu: + logID + Akcja wdrażania to: <install/uninstall>.

Ten produkt nie jest obsługiwany dla komputera docelowego. Produkt jest przeznaczony do komputerów 64-bitowych, a komputer docelowy jest 32-bitowy.

DM003

Urządzenie <machine architecture> i ładunek AdobeCode <specified machine architecture> został określony w pliku wdrażania: <product name.product version.code>.

Ten produkt nie jest obsługiwany dla komputera docelowego. Produkt jest przeznaczony do komputerów 64-bitowych, a komputer docelowy jest 32-bitowy.

DM003

Nie można zainstalować ładunków <machine architecture> na urządzeniu <machine architecture>.

Ten produkt nie jest obsługiwany dla komputera docelowego. Produkt jest przeznaczony do komputerów 64-bitowych, a komputer docelowy jest 32-bitowy.

DM004

Nie można zlokalizować narzędzia dotykowego w <path>.

Nie można zlokalizować narzędzia dotykowego w /usr/bin/touch.

DC — Błędy SLCache wdrażania

Kod błędu Zarejestrowany komunikat o błędzie Przyczyna Rozwiązanie
DC001

Nie można otworzyć sesji SLCache. Błąd: <error>.

Nie można otworzyć sesji SLCache. Przywróć uprawnienia do folderu Adobe PCD. Zobacz część Rozwiązanie 2: Przywróć uprawnienia do folderów licencji w temacie Błąd konfiguracji | CC, CS.

DC002

Dodawanie operacji SLCache zakończyło się niepowodzeniem. Błąd: <błąd>

Nie można aktualizować danych w SLCache.

Przywróć uprawnienia do folderu Adobe PCD. Zobacz część Rozwiązanie 2: Przywróć uprawnienia do folderów licencji w temacie Błąd konfiguracji | CC, CS.

Komunikaty o błędach niezawierające kodów błędów

Typ błędu

Zarejestrowany komunikat o błędzie

ERROREX

Operacja AMT zakończyła się niepowodzeniem z kodem stanu <code> dla pliku <filename>.

ERROREX

Operacja AdobeSelfHealing SHRepair zakończyła się niepowodzeniem z kodem błędu <error>.

ERROREX

Operacja AdobeSelfHealing SHSerializeAndRepair zakończyła się niepowodzeniem z kodem błędu <error>.

ERROREX

Alert: <value>n<value>.

ERROREX

Operacja zatwierdzania zmian danych relokacji zwróciła błąd <error>.

ERROREX

Nie udało się uruchomić pliku wykonywalnego: <value>n<value>.

ERROREX

Folder <folder name> zawiera nieprawidłowe pliki zasobów.

ERROREX

MSI Brak miejsca na dysku: <value>.

ERROREX

Ładunek <payload code>: Nie można zlokalizować folderu zasobów.

ERROREX

Operacja cofnięcia zmian w danych relokacji zwróciła błąd <error>.

ERROREX

Nie można uzyskać dostępu do bazy danych dezinstalacji dla klucza magazynu <key> z powodu błędu <error>.

ERROREX

Nie można utworzyć ciągu dla trybu instalacji <value>.

ERROREX

Nie można usunąć danych relokacji dla wszystkich ścieżek z powodu błędu <error>.

ERROREX

Nie można usunąć danych relokacji woluminu tokena dla wszystkich tokenów z powodu błędu <error>.

ERROREX

Nie można załadować SHRepair ze struktury za pomocą pliku wykonywalnego w <path>.

ERROREX

Nie można załadować SHSerializeAndRepair ze struktury za pomocą pliku wykonywalnego w <path>.

ERROREX

Nie można zlokalizować załączającego pakietu aplikacji dla ścieżki <path>.

ERROREX

Nie można zlokalizować informacji o załączającym pakiecie aplikacji dla ścieżki <path>.

ERROREX

Nie można zlokalizować załączającego pakietu struktury dla ścieżki <path>.

ERROREX

Nie można otworzyć bazy danych dezinstalacji dla klucza magazynu <key> z powodu błędu <error>.

ERROR

Operacja AdobeSelfHealing SHPersonalizeAndRepair zakończyła się niepowodzeniem z kodem błędu <error>% err).

ERROR

Niestandardowe zakończenie dla zduplikowanego procesu <val> z błędem <error>% executablePath% waitResult).

ERROR

Nie można dodać kolekcji z identyfikatorem <ID code> oraz kodem sterownika <driver code> do CAPS z powodu błędu <error>% mCollectionID % mDriverAdobeCode % capsResult).

ERROR

Nie można dodać ładunku z identyfikatorem <ID code> do CAPS z powodu błędu <error>% mAdobeCode % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Nie można zatwierdzić danych konfiguracji AMT. Błąd: <error>.% amtConfigResult).

ERROR

Nie można wykonać <val> z rozwidlonej ścieżki process% executablePath).

ERROR

Nie można oznaczyć nowego ładunku z identyfikatorem <ID code>, ponieważ został zainstalowany w CAPS z powodu błędu <val>% mAdobeCode % capsResult).

ERROR

Nie można oznaczyć ładunku z kodem <code> z kolekcji z identyfikatorem <ID code>, ponieważ został odinstalowany w CAPS z powodu błędu <error>% mAdobeCode % mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Nie można otworzyć sesji CAPS z powodu błędu <error>% capsResult).

ERROR

Nie można usunąć kolekcji z identyfikatorem ID <ID code> z CAPS z powodu błędu <error>% mCollectionID % operationResult.lastCapsStatus).

ERROR

Nie można usunąć ładunku z kodem <payload code> z kolekcji z identyfikatorem <ID code> z CAPS z powodu błędu <error>% mAdobeCode % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Nie można cofnąć częściowej transakcji CAPS z powodu błędu <error>% capsResult).

ERROR

Nie można zduplikować procesu <process name>% executablePath).

ERROR

Nie można przechować ścieżki aliasu z <val> dla kolekcji z identyfikatorem <ID code> do CAPS z powodu błędu <error>% mAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Nie można przechować oryginalnej ścieżki instalacji <val> dla kolekcji z identyfikatorem <ID code> do CAPS z powodu błędu <error>% mOriginalInstallerPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Nie można przechować zaktualizowanej ścieżki aliasu dezinstalatora <val> dla kolekcji z identyfikatorem <ID code> do CAPS z powodu błędu <error>% mUpdatedCollectionAliasPath % mCollectionID % capsResult).

ERROR

Nie można skanować podwójnie z %@.

ERROR

Nie odnaleziono ARKSELECTOR_FILENAME w + arkSelectorPath.Parent().

ERROR

ASU został niespodziewanie zamknięty.

ERROR

AhmbedDataAccess::GetEULASForAdobeCode — Dekodowanie EULA zakończyło się niepowodzeniem.

ERROR

Nie można otworzyć mediadb.

ERROR

Plik wdrażania nie istnieje: + iterArgs->second.

ERROR

Nie można odczytać opcji ładunku z pliku wdrażania: + iterArgs->second.

ERROR

Nie dostarczono właściwości INSTALLDIR w deploymentFile.

ERROR

Nieprawidłowy plik ARKSELECTOR_FILENAME.

ERROR

Nieprawidłowy plik SETUP_FILENAME.

ERROR

Typ nośnika nie jest obecnie obsługiwany.

ERROR

Nie odnaleziono właściwości ParentProductAdobeCode w bazie danych.

ERROR

Sprawdzanie poprawności ścieżki zakończyło się niepowodzeniem.

ERROR

Nie odnaleziono SETUP_FILENAME w + outSetupLibraryPath.Parent().

ERROR

To oprogramowanie było aktualizowane od pierwszej instalacji. Aby usunąć oprogramowanie, należy najpierw uruchomić instalatora aktualizacji i usunąć aktualizację.

ERROR

Nie można przydzielić argumentów samonaprawiania.

ERROR

Nie można zainicjować sesji. Zapewnij, aby wszystkie ładunki zależne były oznaczone do pewnego działania.

ERROR

Nie można załadować pliku wdrażania: + iterArgs->second.

ERROR

Kod aktualizacji jest taki sam jak kod ładunku.

ERROR

Nie odnaleziono właściwości adobeCode w bazie danych.

ERROR

kErrorMessage.

ERROR

Nie odnaleziono mediaSignature.

ERROR

nie odnaleziono folderu zasobów w + outResourcePath.

FATALEX

Nie odnaleziono informacji o ładunku '<payload code>' w Media_db.

WARNEX

Nie można usunąć lokalnej bd nośnika. <value>.

WARNEX

Nie można aktualizować inwentarza csu dla <value> wartości zwracanych <major error code>:<minor error code>.

WARNEX

W dezinstalatorze nie odnaleziono narzędzia RemoverTool w <path> dla biblioteki samonaprawiania w <path>.

ALARM

Duplikowany proces <process> zakończył się ze stanem <status>% executablePath% WEXITSTATUS(waitStatus)).

ALARM

Nie można uzyskać dostępu do przestrzeni roboczej i ścieżki woluminu dla woluminu <volume name>.% friendlyName).

ALARM

Nie można uzyskać dostępu do skalowanych danych obrazu dla woluminu <volume name>.% friendlyName).

ALARM

Nie można uzyskać dostępu do obrazu woluminu dla woluminu <volume name>.% friendlyName).

ALARM

Nie można utworzyć tymczasowego obrazu woluminu dla woluminu <volume name>.% friendlyName).

ALARM

Nie można zapisać obrazu woluminu dla woluminu <volume name> w ścieżce <path>.% friendlyName % tempFile).

ALARM

Wyjątek zapobiegł załadowaniu i zastąpieniu ikony aplikacji.

ALARM

Wyłącz Wow64FsReflection zostało już wywołane.

ALARM

Wyłącz Wow64FsReflection nie zostało wywołane i pobrano polecenie Włącz Wow64FsReflection.

ALARM

Odnaleziono uruchomioną aplikację.

ALARM

Użytkownik zdecydował się anulować instalację.

Patrz też

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online