Problem

Podczas instalowania lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud (np. Photoshop lub Bridge) za pomocą aplikacji Adobe Creative Cloud na komputer wyświetlany jest kod błędu 146 lub 147. Komunikat o błędzie może być następujący:

Exit Code: 146
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 1 warnings(s)

FATAL: Error (Code = 146) executing in command 'MoveDirectoryCommand' for package: 'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.0.88
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.0.88). Error code: '146'
WARN: Failed to move directory 'C:\adobeTemp\ETR5515.tmp\1\Application' to 'C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5'

 

Ten błąd występuje zazwyczaj, gdy instalator nie może przenieść pliku z folderu tymczasowego, do którego plik został pobrany.

Rozwiązania

Uaktualnij aplikację komputerową Creative Cloud do najnowszej wersji

Aby zaktualizować aplikację Adobe Creative Cloud na komputer do najnowszej wersji, należy usunąć aplikację Creative Cloud, używając narzędzia do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Po jej usunięciu można pobrać i zainstalować aktualną wersjęaplikacji Creative Cloud na komputer.

Uwaga:

Otrzymanie komunikatu, że aplikacja Creative Cloud na komputer nie może zostać odinstalowana, ponieważ jest używana przez inne aplikacje, oznacza, że użyte zostało standardowe narzędzie dezinstalacyjne, a nie narzędzie do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer. Zamiast tego należy pobrać i uruchomić narzędzie do dezinstalacji aplikacji Creative Cloud na komputer.

Tymczasowe wyłączanie oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego

Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające do czasu zakończenia pobierania aplikacji Creative Cloud i jej instalacji. Część oprogramowania może uniemożliwiać tworzenie folderów wymaganych w procesie instalacji, powodując ten błąd. Informacje szczegółowe o dostosowywaniu ustawień bezpieczeństwa dwóch popularnych programów zabezpieczających:

Uwaga:

Łącza do zasobów innych firm w powyższych częściach są udostępniane tylko grzecznościowo. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, skontaktuj się z producentem oprogramowania antywirusowego/zabezpieczającego.

Usuwanie wszystkich istniejących uszkodzonych instalacji

Mogą istnieć rekordy instalacji produktu Adobe, który próbujesz zainstalować w systemie, które mogły ulec uszkodzeniu lub mogą wywoływać problemy z nową instalacją. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, aby usunąć wszelkie wcześniejsze instalacje. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.

Ręczne tworzenie wymaganego katalogu

Ręcznie utwórz katalog wspomniany w komunikacie o błędzie. W przypadku przykładowego błędu przedstawionego na początku tej strony można ręcznie utworzyć folder C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5, aby rozwiązać problem.

Więcej informacji o błędzie można znaleźć w pliku Install.log. Więcej informacji na temat korzystania z tego pliku można znaleźć w sekcji Błędy pobierania i instalacji.

Uwaga:

Rozwiązanie problemu powiodło się u kilku użytkowników z niestandardowymi lokalizacjami katalogów użytkowników lub innych zmiennych systemowych.

Weryfikowanie uprawnień do plików

Zweryfikuj, czy uprawnienia do pliku są ustawione prawidłowo w utworzonym folderze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Weryfikowanie uprawnień do plików.

Korzystanie z innego łącza pobierania

Jeśli powyższe rozwiązania nie pozwalają na usunięcie błędu, można spróbować pobrać aplikację bezpośrednio. Należy wpisać identyfikator Adobe ID i hasło, aby uzyskać dostęp do serwisu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online