Kod błędu 146 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud

Problem

Podczas instalowania lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud (np. Adobe Photoshop lub Adobe Bridge) za pomocą programu Adobe Creative Cloud Desktop wyświetlany jest kod błędu 146 lub 147. Komunikat o błędzie może być następujący:

Exit Code: 146
-------------------------------------- Summary --------------------------------------
- 2 fatal error(s), 0 error(s), 1 warnings(s)

FATAL: Error (Code = 146) executing in command 'MoveDirectoryCommand' for package: 'AdobePhotoshop17-Core_x64', version:17.0.0.88
FATAL: Error occurred in install of package (Name: AdobePhotoshop17-Core_x64 Version: 17.0.0.88). Error code: '146'
WARN: Failed to move directory 'C:\adobeTemp\ETR5515.tmp\1\Application' to 'C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5'

Ten błąd występuje zazwyczaj, gdy instalator nie może przenieść pliku z folderu tymczasowego, do którego plik został pobrany.

Rozwiązania

Aby zaktualizować aplikację Adobe Creative Cloud Desktop do najnowszej wersji, należy ją usunąć za pomocą narzędzia do dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop. Po jej usunięciu można pobrać i zainstalować aktualną wersję programu Creative Cloud Desktop.

Uwaga:

Komunikat, że program Creative Cloud Desktop nie może zostać odinstalowany, ponieważ jest używany przez inne aplikacje, oznacza, że użyto standardowego narzędzia dezinstalacyjnego, a nie narzędzia do dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop. Zamiast tego należy pobrać i uruchomić narzędzie do dezinstalacji programu Creative Cloud Desktop.

Tymczasowo wyłącz oprogramowanie antywirusowe lub zabezpieczające do czasu zakończenia pobierania aplikacji Creative Cloud i jej instalacji. Część oprogramowania może uniemożliwiać tworzenie folderów wymaganych w procesie instalacji, powodując ten błąd. Informacje szczegółowe o dostosowywaniu ustawień bezpieczeństwa dwóch popularnych programów zabezpieczających:

Avast

Kaspersky

Uwaga:

Łącza do aplikacji firm zewnętrznych są udostępniane dla wygody użytkowników i mogą zawierać nieaktualne informacje lub zrzuty ekranu. Szczegółowe i najnowsze instrukcje można uzyskać, kontaktując się z dostawcą oprogramowania antywirusowego/zabezpieczającego.

Mogą istnieć rekordy instalacji produktu Adobe, który próbujesz zainstalować w systemie, które mogły ulec uszkodzeniu lub mogą wywoływać problemy z nową instalacją. Uruchom narzędzie Adobe Creative Cloud Cleaner, aby usunąć wszelkie wcześniejsze instalacje. Zobacz Rozwiązuj problemy z instalacją za pomocą narzędzia Creative Cloud Cleaner, aby uzyskać więcej informacji.

Ręcznie utwórz katalog wspomniany w komunikacie o błędzie. W przypadku przykładowego błędu przedstawionego na początku tej strony można ręcznie utworzyć folder C:\Program Files\Adobe\Adobe Photoshop CC 2015.5, aby rozwiązać problem.

Więcej informacji o błędzie można znaleźć w pliku Install.log. Przeczytaj artykuł Znajdowanie i sprawdzanie dzienników instalacji, aby uzyskać więcej informacji o odczytywaniu pliku.

Uwaga:

Rozwiązanie problemu powiodło się u kilku użytkowników z niestandardowymi lokalizacjami katalogów użytkowników lub innych zmiennych systemowych.

Zweryfikuj, czy uprawnienia do pliku są ustawione prawidłowo w utworzonym folderze. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Weryfikowanie uprawnień do plików.

Kontrolowany dostęp do folderów to funkcja systemu Windows 10, która pomaga chronić dokumenty i pliki przed modyfikacją przez podejrzane aplikacje. Aby naprawić błąd, należy dodać aplikację Creative Cloud, której dotyczy problem, do listy bezpiecznych lub dozwolonych aplikacji w ustawieniach folderu kontrolowanego dostępu.

Wykonaj następujące kroki, aby skonfigurować kontrolowany dostęp do folderu i zezwolić na działanie aplikacji Creative Cloud.

 1. Zamknij aplikację Creative Cloud, której dotyczy problem, jeśli jest już uruchomiona.

 2. W systemie Windows kliknij przycisk Start , a następnie kliknij ikonę ustawień .

  Wyświetli się okno dialogowe Ustawień systemu Windows.

 3. Kliknij opcję Aktualizacja i zabezpieczenia.

  Aktualizacja i bezpieczeństwo

 4. W lewym okienku wybierz opcję Zabezpieczenia Windows, a następnie kliknij opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  Wyświetli się okno dialogowe Ochrona przed wirusami i zagrożeniami.

  Wybierz opcję Ochrona przed wirusami i zagrożeniami

 5. W ustawieniach Ochrona przed wirusami i zagrożeniami kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami.

  W ustawieniach Ochrona przed wirusami i zagrożeniami kliknij opcję Zarządzaj ustawieniami.

 6. W oknie ustawień przewiń do sekcji Kontrolowany dostęp do folderu, a następnie kliknij opcję Zarządzaj kontrolowanym dostępem do folderu.

  Zarządzaj kontrolowanym dostępem do folderów

 7. Kliknij opcję Zezwól aplikacji na dostęp przez funkcję Kontrolowany dostęp do folderów.

  Zezwól aplikacji na dostęp przez funkcję Kontrolowany dostęp do folderów

 8. Kliknij opcję Dodaj dozwoloną aplikację. Z listy rozwijanej wybierz opcję Ostatnio zablokowane aplikacje.

  Zezwalaj na dostęp dla ostatnio zablokowanej aplikacji

 9. Odszukaj plik wykonywalny (.exe) aplikacji Creative Cloud, której dotyczy problem. 

 10. Aby dodać aplikację Creative Cloud, której dotyczy problem, do listy dozwolonych aplikacji, kliknij znak (+).

  Aplikacja Creative Cloud zostanie pomyślnie dodana do listy dozwolonych aplikacji.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?