Błąd A12E1 podczas instalowania produktów Creative Cloud | Creative Cloud

Jeśli podczas próby instalacji lub aktualizacji aplikacji Creative Cloud na komputer lub jednej z aplikacji Creative Cloud pojawi się błąd A12E1, wykonaj te porady rozwiązywania problemów.

Błąd A12E1 podczas instalowania aplikacji Creative Cloud na komputer lub aktualizacji/instalacji aplikacji Creative Cloud

Czy pojawia się następujący błąd?

Napotkaliśmy następujące problemy:

Niestety wystąpił problem z procesem instalacji (kod błędu A12E1). Wskazówki na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na naszej stronie pomocy klienta.

Uwaga:  Poniższy przykład to najczęstsza postać problemu, ale tekst wokół problemu może być różny.

Wystąpiły poniższe problemy: Niestety wystąpił problem z procesem instalacji (kod błędu A12E1). Wskazówki na temat rozwiązywania problemów można znaleźć na naszej stronie pomocy klienta.

Jak rozwiązać problem

Uwaga:

Dla użytkowników systemu macOS Błąd może pojawić się podczas próby instalacji na dysku sformatowanym za pomocą systemu plików HFS + rozróżniającego wielkość liter. System plików HFS + rozróżniający wielkość liter nie jest obsługiwany w przypadku instalacji Adobe Creative Cloud. Poniższe rozwiązania nie rozwiązują problemu. Konieczna jest instalacja na dysku sformatowanym przy użyciu obsługiwanego systemu plików. Więcej informacji na temat dysków rozróżniających wielkość liter można znaleźć tutaj.

Wypróbuj rozwiązania w podanej kolejności. Przejdź do następnego rozwiązania tylko, jeśli poprzednie rozwiązanie nie zadziała.

Windows

 1. Otwórz Menedżer zadań (naciśnij klawisze Ctrl+Shift+Esc).
 2. Kliknij kartę Procesy i sprawdź następujące procesy:
  • AAM Updates Notifier.exe
  • AAM Registration Notifier.exe
 3. Zaznacz wszystkie, które znajdziesz i kliknij opcję Zakończ proces.
 4. Spróbuj ponownie uruchomić instalację.

macOS

 1. Otwórz Monitor aktywności (Aplikacje > Narzędzia).
 2. Wyszukaj następujące procesy:
  • AAM Updates Notifier 
  • AAM Registration Notifier
 3. Zaznacz wszystkie, które znajdziesz. Kliknij przycisk Wymuś zakończenie procesu i wybierz opcję Zakończ.
 4. Spróbuj ponownie uruchomić instalację.

Ten krok zamyka mogące powodować konflikty procesy innych firm, których nie wymieniono w Rozwiązaniu 1.

Windows

 1. Wybierz polecenia Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje.
 3. Wybierz aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Odinstaluj.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 5. Użyj aplikacji Creative Cloud na komputer, aby pobrać i zainstalować aplikację.
 6. Spróbuj ponownie uruchomić proces.

macOS

 1. Przejdź do lokalizacji Applications > Utilities > Adobe Installers.
 2. Uruchom instalator Adobe Creative Cloud, aby dokonać dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Użyj aplikacji Creative Cloud na komputer, aby pobrać i zainstalować aplikację.
 5. Spróbuj ponownie uruchomić proces.
Uwaga:

Przed uruchomieniem narzędzia Creative Cloud Cleaner należy zamknąć wszystkie aplikacje Adobe Creative Cloud i zakończyć procesy Creative Cloud.

Windows

Uwaga: Te instrukcje obejmują nawigację do ukrytych folderów. Przejrzyj instrukcje, aby uzyskać do nich dostęp: Pokazywanie ukrytych plików, folderów i rozszerzeń plików.

Uwaga: Poniższe lokalizacje folderów dotyczą 32-bitowego systemu Windows. W 64-bitowym systemie operacyjnym użyj lokalizacji „Program Files (x86)” zamiast „Program Files”.

 1. Wybierz opcje Start > Panel sterowania.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Programy i funkcje, wybierz aplikację Adobe Creative Cloud i kliknij przycisk Odinstaluj.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po kliknięciu łącza narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aplikację Creative Cloud na komputer.
 5. Sprawdź, usunięto następujące foldery:
  • C:\Program Files\Adobe\Adobe Creative Cloud
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\AAMUpdateInventory
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\AdobeApplicationManager
  • C:\Program Files\Common Files\Adobe\OOBE
  • C:\ProgramData\Adobe\AAMUpdater
  • C:\Users\[Your User Name]\AppData\Local\Adobe\AAMUpdater
  • C:\Users\[Your User Name]\AppData\Local\Adobe\OOBE
 6. Aby pobrać i zainstalować, kliknij aplikację Creative Cloud na komputer.

macOS

Uwaga: Folder Biblioteka użytkownika jest ukryty w systemie macOS 10.7 i jego nowszych wersjach. Przejrzyj te instrukcje, aby uzyskać do niego dostęp: Uzyskanie dostępu do ukrytych plików biblioteki użytkownika.

 1. Przejdź do lokalizacji Applications > Utilities > Adobe Installers.
 2. Kliknij dwukrotnie opcję Adobe Creative Cloud.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi po kliknięciu łącza narzędzia Adobe Creative Cloud Cleaner, aby usunąć aplikację Creative Cloud na komputer.
 5. Sprawdź, czy usunięto następujące foldery: 
  • Applications/Utilities/Adobe Creative Cloud
  • Applications/Utilities/Adobe Application Manager
  • Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater
  • Library/Application Support/Adobe/AAMUpdateInventory
  • Library/Application Support/Adobe/OOBE
  • Users/[Twoja nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdater
  • Users/[Twoja nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/AAMUpdateInventory
  • Users/[Twoja nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/OOBE
 6. Aby pobrać i zainstalować, kliknij aplikację Creative Cloud na komputer.

Błąd występuje, gdy certyfikaty w systemie są nieaktualne lub nie można ich zweryfikować. 

Użyj Menedżera certyfikatów systemu Windows (certmgr.msc), aby sprawdzić, czy certyfikat „VeriSign Class 3 Public Primary Certificate Authority – G5” istnieje w katalogu „Trusted Root Certificate Authorities”. Więcej informacji na temat Menedżera certyfikatów można znaleźć w sekcji Wyświetlanie i zarządzanie certyfikatami.

Jeśli brakuje certyfikatu, zainstaluj go ręcznie.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto