Awaria programu Premiere Pro, Adobe Media Encoder, Adobe Prelude | Mac OS

Aplikacje multimedialne Adobe Creative Cloud ulegają awarii w systemie Mac OS

 • Program Adobe Media Encoder ulega awarii podczas próby uruchomienia.
 • Przy próbie eksportu z programu Adobe Premiere Pro za pomocą opcji Plik > Eksport > Multimedia następuje awaria.
 • Podczas przyswajania multimediów po naciśnięciu przycisku Przyswój lub wybraniu opcji Plik > Przyswój w Adobe Prelude następuje awaria.

Problem dotyczy wyłącznie systemu Mac OS X.

Zainstaluj najnowszą aktualizację aplikacji Creative Cloud

Wydano aktualizację aplikacji Creative Cloud, która rozwiązuje problem dla większości użytkowników. Zazwyczaj po zalogowaniu się aplikacja Creative Cloud automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje. W niektórych wypadkach będzie konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie w aplikacji Creative Cloud na komputer.

Alternatywne rozwiązanie

Przyznaj kontu użytkownika uprawnienia do odczytu/zapisu folderu Preferencje Adobe.

Uwaga:  Aktualizacja do najnowszej wersji aplikacji Creative Cloud na komputer to zalecane rozwiązanie. Poniższe informacje są uważane za przestarzałe i podane w celach informacyjnych.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz nowe okno wyszukiwania.
 2. Przytrzymując klawisz Opcji, naciśnij przycisk menu Przejdź a następnie wybierz Bibliotekę. (Biblioteka jest opcją ukrytą jeśli klawisz Opcji nie jest przyciśnięty).
 3. Zlokalizuj i otwórz folder Preferencje.
 4. Znajdź folder Adobe w folderze Preferencje.
 5. Kliknij folder Adobe i naciśnij klawisz Command + I, aby uzyskać informacje.
 6. Sprawdź, czy Twoje konto użytkownika jest wymienione w części Udostępnianie i uprawnienia w dolnej części okna Pobierz informacje. Upewnij się, że ustawione są Uprawnienia do Odczytu i Zapisu.
 7. Jeśli Twoje konto użytkownika nie znajduje się na liście, wykonaj następujące dodatkowe kroki.
  1. Kliknij ikonę kłódki w dolnej części okna. 
  2. Podaj swoje informacje uwierzytelniające użytkownika w przypadku odpowiedniego monitu
  3. Kliknij przycisk +, aby dodać swoje konto użytkownika.
  4. Kliknij na swoje konto użytkownika i wybierz opcję Wybór
  5. Zmień uprawnienia swojego konta użytkownika na Odczyt i Zapis, klikając opcję Odczyt i zmieniając ją na Odczyt i Zapis
  6. Ponownie kliknij ikonę kłódki po zakończeniu zmiany uprawnień. 
 8. Jeżeli Twoje konto użytkownika znajduje się już na liście, ale jego uprawnienia ustawione są wyłącznie na Odczyt, wykonaj wszystkie kroki wymienione powyżej, pomijając kroki c i d.

Dodatkowe informacje

Niedawna aktualizacja aplikacji Creative Cloud na komputer wprowadziła błąd, który może powodować brak odpowiednich uprawnień folderu Adobe w folderze Preferencje. Gdy aplikacje Creative Cloud próbują uzyskać dostęp do tego folderu i nie mogą w nim zapisywać, ulegają awarii. Zespół inżynierów firmy Adobe jest świadom problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem. Tymczasem można umożliwić aplikacjom poprawne uruchomienie poprzez ręczne naprawienie uprawnień w folderze Adobe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto