Błąd instalacji dodatków

Próba instalacji dodatków dla produktów Creative Cloud kończy się błędem. Wyświetlany jest komunikat o błędzie z informacją, że dodatek jest niezgodny z aplikacjami firmy Adobe.

Komunikat o błędzie „Błąd instalacji dodatku”

Rozwiązania

Wypróbuj poniższe rozwiązania:

1. Sprawdź zgodność dodatków z produktami Creative Cloud

Masz ulubioną wtyczkę z poprzedniej wersji dowolnej aplikacji Creative Cloud, której chcesz używać? Na stronie Dodatki Adobe (lub w witrynie zewnętrznego programisty) sprawdź, czy istnieje zaktualizowana wersja wtyczki.

2. Użyj innej przeglądarki

Często najprostszym sposobem rozwiązania problemu z nieudanym pobieraniem jest użycie innej przeglądarki i ponowienie próby pobrania pliku. Jeśli na przykład korzystasz z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows, spróbuj użyć przeglądarki Firefox. Jeśli korzystasz z przeglądarki Firefox w systemie macOS, wypróbuj Safari.

3. Uruchom ponownie aplikację Creative Cloud na komputer

Wyloguj się z aplikacji Creative Cloud na komputer, a następnie zaloguj się ponownie. Więcej informacji można znaleźć w artykule Logowanie i wylogowywanie w celu aktywacji lub dezaktywacji aplikacji Creative Cloud.

4. Upewnij się, że dodatek jest dostępny w aplikacji Creative Cloud na komputer

Po pomyślnym zainstalowaniu dodatku, który jest zgodny z aplikacją Creative Cloud odpowiednia informacja jest wyświetlana w aplikacji Creative Cloud na komputer.

  1. Sprawdź, czy informacja o zainstalowaniu dodatku jest widoczna w sekcji Strumień aktywności zakładki Strona główna
  2. Ponownie uruchom aplikację.

5. Uruchom ponownie aplikację firmy Adobe

Zamknij aplikację firmy Adobe, a następnie uruchom ją ponownie.

6. Odinstaluj aplikację i ponownie ją zainstaluj

Rozwiązanie to dotyczy produktów innych niż Dreamweaver i Flash Pro CC. W przypadku tych dwóch produktów używaj poprzednich wersji do czasu udostępnienia poprawki.

Uwaga:

To rozwiązanie działa w większości sytuacji. Jeżeli nie pozwoli to rozwiązać problemu, zainstaluj poprzednią wersję produktu i używaj jej do czasu udostępnienia poprawki.

  1. Odinstaluj produkt Creative Cloud, dla którego chcesz zainstalować dodatki. Więcej informacji można znaleźć w artykule Odinstalowywanie lub usuwanie aplikacji Creative Cloud.

  2. Ponownie uruchom komputer.

  3. Zainstaluj ponownie produkt Creative Cloud. Więcej informacji można znaleźć w artykule Pobieranie aplikacji Creative Cloud

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online